Obama není spasitel světa. Je to americký prezident

17. 12. 2009

Obamovou rolí na světovém jevišti se rychle stává jak zvládat zklamání lidí. Propast mezi tím, co od něho mezinárodní veřejné mínění očekává, a čeho může dosáhnout, je každý měsíc větší a Obama musí vysvětlovat, proč tomu tak je. V Kodani v pátek po příjezdu Obama nemůže udělat, co by sám chtěl, Zastupuje složité a rozporné zájmy země, jíž je teď prezidentem. Jeho funkcí není být spasitelem světa. Je to americký prezident, píše Jonathan Freedlander v deníku Guardian.

A Amerika se nestala jinou zemí jen proto, že Obamu zvolila prezidentem - je to stále tatáž země, která podle odhadů vypustila do ovzduší 30 procent C02, který je v zemské atmosféře. Amerika je také země, kterou bude pro celou řadu úporných politických, hospodářských a kulturních důvodů velmi obtížně přesvědčit, aby změnila svůj postoj.

Obama může poukázat na více než změnu v amerických postojích. Jeho vláda požaduje 30 procentní zvýšení efektivity automobilů a 80 miliard dolarů bude investováno do čisté energie. Amerika nedávno podepsala dohody s Čínou a s Indií na výrobou čistého uhlí a elektromobilů. Tento měsíc rozhodl Americký úřad pro ochranu životního prostředí, že C02 a pět dalších plynů ohrožují životní prostředí, takže úřad nyní může regulovat emise těchto plynů bez souhlasu Kongresu.

Avšak Obama je vázán souhlasem Senátu a v Kodani nepřislíbí nic, co by neprošlo Senátem. Senát reprezentuje americké veřejné mínění - jen 45 procent Američanů považují globální oteplování za vážný problém - průměr pro 23 zemí světa je 65 procent. Mnoho Američanů zastává názor, že všechno, co se týká Kodaně, je chybné. Mezinárodní dohody vypadají z hlediska Američanů nebezpečně jako pokusy "ustavit světovou vládu" a zbavit Američany jejich suverenity. Hovoříme často o evropském antiamerikanismu a málo o americkém antievropeanismu. Avšak takové postoje existují - vzpomeňme, jak byl John Kerry kritizován za to, že řekl něco francouzsky.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 17.12. 2009