Opravdu nemusíme platit likvidaci vysloužilých jaderných zařízení?

17. 12. 2009 / Karel Dolejší

Čtenář, který se představil jako Ferdinand Vomáčka, se pozastavuje nad tím, že se prý něco "automaticky předpokládá" - totiž konec věku levné energie. Vzápětí poté, co se takto "vypořádal" s faktem, že docházejí neobnovitelné zdroje energie, a s celou řadou podpůrných argumentů, které zcela ignoruje, bez dalšího předpokládá, že nemá cenu investovat do obnovitelných zdrojů energie. Argument nepředložil žádný, byť například je spočítáno, že solární energie bude i u nás za podmínek férové tvorby cen do patnácti let cenově plně konkurenceschopná s konvenčními zdroji.

"Jenže pozor!", zakřičí okamžitě jistý druh odpůrců solárních elektráren, "do těch nákladů se nezapočítává likvidace elektráren po skončení životnosti!" A věru, mají pravdu. Úplně všechny náklady vzniklé likvidací podobných zařízení se za současných podmínek skutečně do ceny solární energie nepromítají. Zvláštní však je, že takto zpravidla nejvíc křičí lidé, kterým vůbec nevadí, že do ceny jaderné energie se nepromítají náklady na likvidaci vysloužilého jaderného zařízení, které jsou v zásadě nevyčíslitelné, protože na to neexistuje žádná efektivní technologie. Po desítkách let výzkumů dosud neexistuje ani spolehlivý způsob likvidace vyhořelého jaderného paliva, takže ani tyto náklady nelze spolehlivě vyčíslit. A konečně, v případě vážné jaderné havárie by škody nad hranicí 6 miliard korun nehradil provozovatel zařízení, ale český stát. Ejhle.

Nejsou fakta jako fakta, a nejsou externality jako externality - alespoň tedy pro některé autory. Pokud bychom nahradili veškeré fosilní zdroje jadernými, což se podle americké Hirschovy zprávy zpracované ještě za Bushe nedá zrealizovat za myslitelnou finanční částku a bez toho, aby se pak zbylé omezené množství neobnovitelného jaderného paliva v řádech desítek let urychleně nespotřebovalo, dostaneme se do situace, kdy a) opět nebudeme mít dostatek energetických zdrojů, b) budeme muset po staletí obsluhovat radioaktivní zbytky jaderné epochy, které již budou představovat pouze a jedině enormní hospodářskou zátěž.

Kromě toho není pravda, že jaderná energetika nespotřebovává neobnovitelné fosilní zdroje. Při budování a provozu těchto zařízení dochází ke spotřebování tak enormního množství fosilního paliva (vzhledem k velké hmotě stavby, velké hmotnosti jaderného paliva atd.), že jaderná energetika se vším všudy je jen o něco málo příznivější klimatu než třeba uhelné elektrárny.

Suma sumárum, nemohu se zbavit dojmu, že pan "Vomáčka" prostě dělá nepříliš povedené PR české jaderné lobby.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 17.12. 2009