Ústavní předběžko aneb kdo dá k soudu Ústavní soud?

2. 9. 2009 / Štěpán Kotrba

volné pokračování poznámky Štěpána Kotrby "Melčákovo modlení k soudcokracii"

Poměrně bezprecedentní výrok Ústavního soudu je prozatím nutno chápat jako "předběžné opatření" a jako průzkumný balónek pro některé soudce, aby si ujasnili ve veřejné diskuzi, co nastane, když by volby zakázali. Soud získal čas na rozhodnutí samé. Přiznám se, že mi konvenuje úvaha experta na ústavní právo, profesora Právnické fakulty UK Václava Pavlíčka, který včera pro Českou televizi vysvětloval principy ústavnosti a hledal oporu nikoliv ve formalistickém výkladu izolovaného §39, ale ve smyslu existence Ústavního soudu a ochrany práv všech voličů - nejen přeběhlého poslance Melčáka.

Lid je suverén, ne soud. A lid, zastoupen svými poslanci a senátory, si přeje znovu rozhodnout o politickém rozdělení moci.

Pavlíček konstatoval, že "v demokratickém státě mají státní orgány jenom taková oprávnění, která jsou jim výslovně zákonem dovolena, a nemohou dělat nic, co nemají v kompetenci. Zákon nemá v kompetenci zabraňovat konání voleb, protože volby jsou základním principem reprezentativní demokracie." Jan Kudrna z katedry Ústavního práva zastává názor, že ÚS nemá o ústavních zákonech vůbec rozhodovat. "Porovnává, zda je zbytek řádu v souladu právě s ústavností, kdyby mohl ústavní zákony měnit, tak by se stavěl proti vůli lidu".

Stále (přes odpor některých studentů práv) se i já domnívám, že odmítnutí voleb za strany ÚS by bylo protiústavním rozhodnutím. Stále se dokonce domnívám, že Ústavní soud není dokonce ani kompetentní stát nad většinou zákonodárců, kterým jako jediným přísluší měnit ústavu a schvalovat ústavní zákony. Může být ústava protiústavní? Co kdyby Ústavní soud rozhodl, že změna ústavy je "protiústavní" a zrušil ji? Bylo mi vysvětleno, že ve hře je prý ještě takzvaný "duch ústavy". Podle pravomocí, které si Ústavní soud přisvojil doposud, by to bylo možné.

Otázkou zůstává, zda lze soudce za pár dní obvinit z trestného činu maření přípravy a průběhu voleb (§ 177 tr.z.), neboť k naplnění skutkové podstaty může dojít a škody budou nemalé. A je škoda, že soudci nejsou objektem trestného činu velezrady jako "jednání proti ...demokratickému řádu republiky" dle § 96 zákona o Ústavním soudu.

Kdo by je ale soudil?

Všechna moc pochází z lidu. Pamatujete si to ještě?

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 2.9. 2009