Výzva k současné situaci v České televizi

Dodržujte Ústavu ČR!

1. 9. 2009 / Tomáš Franke

Jako řádně platící daňový poplatník a koncesionář bych chtěl touto cestou požádat Českou televizi, zda by alespoň po dobu předvolební kampaně nedovolila všem kandidujícím stranám a hnutím stejný přistup na veřejnoprávní obrazovky.

Otřesné bylo chování ČT z minulých parlamentních voleb, kdy byl čtyřem nebo pěti vybraným stranám poskytnut téměř neomezený prostor pro prezentaci své volební politiky - včetně zpravodajských pořadů a pořadu Otázky Václava Moravce - a ostatním kandidujícím stranám byl přiřazen jakýsi podivný pořad krátce před půlnocí, kde se navzájem překřikovalo asi 15 lidí a nebyla slyšet snad jediná souvislá věta.

Jak je možné, že ani dvacet let po revoluci nemají politické strany stejná práva alespoň na území veřejnoprávní televize?

Vždyť Ústava ČR hovoří jasně: Politické strany a hnutí jsou odděleny od státu, mají stejná práva a právo vyjadřovat svůj názor nesmí být omezováno na základě politického smýšlení. Jediný případ, kdy je taková cenzura přípustná je případ, kdy by byla propagována (rasová) nesnášenlivost, nebo akt, který je v rozporu s právním řádem ČR. A ČT sama má ve svém ustavujícím dokumentu, zákonu o České televizi článek o pluralitě názorů.

Skutečnost je ale taková, že ve zmiňovaných Otázkách Václava Moravce se zástupce některé 'alternativní' politické strany neobjevil už hezky dlouho.

Mám řešení: Do voleb zrušit každodenní pořady stále dokola propagující EU a namísto nich vložit pořad kde vždy jedna ze stran představuje a obhajuje svůj volební program.

Vyzývám Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, aby přikázala všem základním TV stanicím poskytovat prostor i ostatním kandidujícím stranám. A odebrala vysílací licenci těm televizním stanicím, které dají během předvolební kampaně prostor pro prezentaci některé z parlamentních stran a nenasadí jako protidiskutujícího některou z mimoparlamentnich stran. Zákon o televizním vysílání to umožňuje.

RRTV má právo odebrat vysílaci licenci v případě, že 3x písemně upozorní na problém a televizní stanice přesto nezjedná nápravu.

S odvoláním na Ústavou a zákonem garantované právo občana na informace si přeji být touto cestou informován o opatřeních, která mi umožní být informován o volebních programech všech kandidujících stran.

K výzvě se můžete připojit ZDE

Tomáš Franke

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 1.9. 2009