Český právní řád "má ustanovení jak zkrátit volební období pro předčasné volby"

2. 9. 2009

Ústava jako taková obsahuje proces, jak dojít k předčasným volbám (t.j. rozpuštění Poslanecké sněmovny) - srov. čl. 35 Ústavy (k tomu také např. Klíma K.(2005):Komentář k Ústavě a Listině. Plzeň:Aleš Čeněk, s. 196 a násl.). Proto výroky Jana Čulíka neodpovídají skutečnosti, poznamenává J. Krupka.

Reakce Jana Čulíka: Efektivita a účinnost právních ustanovení se prokazuje praxí. Kdyby Česká republika skutečně měla pevný, solidní a nezpochybnitelný mechanismus jak předčasně rozpustit parlament a uspořádat předčasné volby, nemohlo by dojít k tomu, že by Ústavní soud na základě jedné individuální stížnosti "pozastavil volby".

Důkazem nedostatečnosti dosavadních právních ustanovení je i to, že se čeští politikové chystají "rychle a trvale" změnit Ústavu, aby se volby v říjnu konat mohly.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 2.9. 2009