ANALÝZA AKTUÁLNÍ SITUACE

Narůstající napětí ve vztazích Rusko - Gruzie

2. 9. 2009

JU│ Nězavisimaja gazeta komentuje poslední vývoj ve vodách Černého moře. Upozorňuje na to, že v krátké době může opět dojít ke střetu mezi Gruzií a Ruskem resp. gruzínským námořnictvem a ruskou Černomořskou flotilou.

Co se vlastně na Černém moři děje?

Za poslední měsíc gruzínské námořnictvo – strážní čluny – zadržely v neutrálních vodách čtyři lodě, které buď směřovaly do abchazských přístavů nebo z nich vyplouvaly. Lodě s nákladem dřeva, nebo uhlí či benzínu byly eskortovány do gruzínských přístavů Poti nebo Batumi a tam kapitáni lodí obviněni z narušení hranic a porušení pravidel plavby ve vodách okupovaných území. Není to ojedinělý případ – bylo tak zadrženo již více než 20 lodí od počátku roku. Zpravidla jde o plavidla pod levnými vlajkami – Panama, Kambodža, Bermudy. Často jde o turecké lodi, protože v Turecku žije část Abchazů ( kolem 50 tis podle některých pramenů) a ti nyní rozvíjejí byznys s Abcházií.

Gruzínské úřady se touto formou snaží deklarovat svoji nezávislost a prosazovat svoji jurisdikci nad abchazským územím. Je to však cesta, která nevyhnutelně směřuje ke konfrontaci. Je to stejný postup, jaký se Gruzie snaží používat např. ve vztahu k občanům jiných zemích. Pokud zjistí gruzínská pohraniční kontrola, že v pasu je razítko pohraniční kontroly z Abcházie, takový člověk je zadržen a obviněn z nezákonného překročení hranice a zpravidla dostane velkou peněžitou pokutu. To se týká zejména některých byznysmenů z Ukrajiny a nebo Běloruska či jiných zemí SNS, kteří navštěvují Abcházii.

Při zadržení lodi je obvyklý postup gruzínské strany takový, že náklad je konfiskován, majitel lodi dostane velkou peněžitou pokutu a nezaplatí-li, pak loď je konfiskována a později prodána v aukci. Posádka je zadržena a později propuštěna, ale kapitán je vždy potrestán – v posledním případě byl pak kapitán tureckého tankeru odsouzen na 23 let do vězení za velký daňový únik.

Tento postup přirozeně velmi poškozuje abcházskou ekonomiku a naráží na odpor abcházské vlády, která tvrdí, že na situaci upozornila již OSN i evropské instituce, protože tento postup považuje za pirátství. Abchazské úřady upozorňují, že budou odpovídat stejným způsobem na plavbu lodí, které směřují do anebo z gruzínských přístavů – např. lodí směřujících na Ukrajinu nebo do Bulharska. Upozorňují také, že v minulosti byla lepší, ale počet těchto incidentů prudce narostl po nedávné návštěvě amerického viceprezidenta Bidena v Gruzii. Domnívají se, že tento postup jim Biden odsouhlasil.

Je také nutno dodat, že Abcházie má k tomu, aby mohla zadržovat cizí lodě, dostatečné prostředky. Experti dohadují, že její loďstvo je silnější než gruzínské, které bylo z větší části zničeno za loňské gruzínsko – ruské války. Kromě toho Abcházie má s Ruskem smlouvu o vojenské pomoci a Rusko je připraveno vyslat na ochranu námořních hranic Abcházie některé z lodí své Černomořské flotily. Podle dohody s Ruskem je k dispozici Černomořské flotile i abchazský přístav Očamčira - proto není problémem, aby několik vojenských plavidel zde bylo dislokováno.

Gruzínská strana již předem ohlašuje, že případnou akci ruských lodí bude považovat za pirátství a bude ji žalovat u příslušných mezinárodních institucí.

Jak upozornil Nezavisimuju gazetu zdroj v ruských vládních kruzích, také Rusko považuje akce Gruzie za pirátské, protože zadržuje tyto lodě v mezinárodních vodách nebo i ve vodách Abcházie, kterou Rusko uznává za nezávislý stát a kde je Rusko garantem nezávislosti. Vyjádřil také naději, že si snad Gruzie uvědomuje tyto souvislosti a že nebude napětí v tomto regionu zvyšovat.

Také gruzínský vojenský expert se domnívá, že situace je nevýhodná pro Tbilisi, protože pokud chce bránit vjezdu ruských, nebo jiných lodí do abchazských přístavů, musí počítat s možným střetem s ruskou flotilou a to je velmi nebezpečné. I když doufá, že mezinárodní veřejné mínění může pomoci, přesto se domnívá, že takový vzestup napětí v regionu by poškodil gruzínskou ekonomiku, protože nikdo nebude mít zájem využívat zejména přístav v Poti, který je blízko abchazské hranice.

Jednostranné akce Gruzie zvyšují napětí v tomto regionu a pokud nebudou obě strany konfliktu zdrženlivé, pak je zde další ozbrojená konfrontace nevyhnutelná.

Пираты Черного моря - Россия опять может быть втянута в вооруженный конфликт Тбилиси и Сухума ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 2.9. 2009