Volí si Němci opravdu politické "vyvrhele"?

1. 9. 2009 / Daniel Strož

Ještě v pátek, 28. srpna, představila Vladimíra Straková v Lidových novinách německou politickou stranu Die Linke (Levice), jako seskupení „vyvrhelů“. Říká se jí tak v Německu údajně proto, psala, že jejím základem je bývalá SED, vládnoucí v někdejší Německé demokratické republice. Strakové se také podařilo naházet špínu i na obě vůdčí osobnosti, jimž Die Linke v Německu - vedle programových stranických cílů - vděčí stoupající popularitě.

Gregora Gysiho uvedla jako bývalého činitele SED, podezřelého z toho, že býval „informátorem východoněmecké tajné policie“ a Oskara Lafontaina označila jako „přeběhlíka ze Sociálnědemokratické strany Německa“ (SPD). Netřeba snad ani dodávat, že jde o typickou českou žurnalistiku: Gysimu nic takového prokázáno nikdy nebylo a Lafontaine nikam „nepřeběhl“, ale v roce 1988 odešel z vlády Gerharda Schrödera kvůli neshodám o sociální politiku jeho kabinetu. Svou funkci ministra financí složil a z SPD pak vystoupil. Chápu ovšem, že to je v české karikatuře demokratického systému lidu cosi nevysvětlitelného.

Novinářka Straková samozřejmě českým čtenářům také nesdělila, kdo v Německu Die Linke za „vyvrhele“ pokládá a zrovna tak ani to, pro koho má být „rudou hrozbou“, jak tvrdí ve svém článku. Ti němečtí občané, kteří v neděli (30. 8.) volili ve třech spolkových zemích - v Sasku, Sársku a Durynsku - rozhodně tak na tuto stranu nepohlíží. Nestalo se totiž to, co kdysi předpovídal nabubřelý „kancléř-sjednotitel“ Helmuth Kohl. Nejenže se východní část Německa neproměnila v „kvetoucí zahradu“, ale ani politická strana směřující k socialismu se nepropadla do dějinného nenávratna. Od voličů se nejspíš i proto Die Linke tentokrát dočkala mezi dvaceti a třiceti procenty hlasů a všude hlavně zruinovala pozice sociálních demokratů. Taktéž konzervativci z CDU jsou ale v šoku: v Sársku ztratili po deseti letech absolutní většinu a v Durynsku jim ubylo deset procent oproti minulým volbám. A kancléřka Merkelová už dostala strach, že tyto zemské volby jsou předzvěstí voleb spolkových, ke kterým dojde 27. září. Jako kdyby tato bývalá funkcionářka FDJ (obdoba naší SSM) tušila, že kapitalismu, utrženému ze řetězu, začíná zvonit hrana.

Němečtí křesťanští demokraté (CDU) se začali utěšovat alespoň tím, že ve všech třech spolkových zemích pořád zůstávají nejsilnější stranou, ačkoli už bez kloudného koaličního potenciálu. Vedení SPD zase „změklo“ a přestalo odmítat stranu Die Linke jako koaličního partnera. Dovedou si teď prý představit spolupráci na zemské úrovni a po čtyřech letech i ve Spolkovém sněmu. Gregor Gysi se v jednom z televizních rozhovorů nad tou náhlou změnou názorů sociálních demokratů pousmál a nevyloučil, že s touto neustále se scvrkávající stranou budou vyjednávat. „Oproti všem prognózám, etablovali jsme se již v pátém západoněmeckém zemském sněmu a půjdeme dál,“ řekl. „A již teď jsme dosáhli pro občany velkého vítězství, protože čím silnější je Die Linke, tím sociálnější politiku musí pravice dělat, aby se udržela,“ dodal. Nemělo by to být poučením i českým občanům, kteří k volebním urnám předstoupí v říjnu?

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 1.9. 2009