Kongres dentistů

27. 5. 2009 / Wenzel Lischka

Lékařská komora byla konečně úspěšná a podařilo se jí sehnat ideální místo pro plánovaný kongres dentistů. Sjedou se na něj odborníci z celé Evropy i ze zámoří.

Všechna předem vyhledávaná kongresová místa byla nevýhodná z prostého důvodu, že by bylo na ně nutné zajistit a zaplatit laické pacienty, jejichž přítomnost je nutná pro praktickou stránku kongresu zubařů.

Námitky proti tomu způsobu uspořádání byly ihned dvě. První důvod spočíval v tom, že pozvaným pacientům by bylo nutné zaplatit, což se nekryje s lékařskou etikou, neboť, kdo při léčení vždy platí, je zásadně pacient. Druhým neméně vážným důvodem byl fakt, že pozvaný vzorek pacientů by nebyl reprezentativní, a tudíž by neukazoval na pravý stav zubů české populace.

První námitka přišla z řad lékařské komory a druhá z dohlížecí komise Evropské unie, která bude podstatnou částí kongres financovat.

Nastala vleklá diskuse, která termín uspořádání kongresu odsouvala, až hrozilo nebezpečí, že se dotace přislíbené z EU promarní. A v této chvíli, opravdu za pět minut dvanáct, přispěchala moje maličkost s návrhem, který problém elegantně vyřešil.

O potížích lékařské komory s kongresem zubařů jsem věděl z křesla u mé zubařky. Byla celá nešťastná, že se zmíněné dotace prošvihnou. Práce má nad hlavu, a menší osvěžující vysazení z jejího pracovního kolotoče, které by bylo spojené s získáním nových odborných poznatků, by se jí velmi hodilo. Zvláště, pokud by to nešlo z její kapsy, (neboť tato jest bezedná a proto z ní nic jít nemůže).

To skvělé místo jsem objevil zcela náhodou, při příjezdu na Hlavní nádraží v Praze, když jsem se chodbou z nástupiště valil k hale. Ihned jsem si vzpomněl na svoji zubařku a na potíže lékařské komory s kongresem.

Jak jsem byl v inkriminovaném místě smýkán rozčileným bouřlivým davem cestujících, kteří spěchali směrem k hale a od haly k nástupištím, začal jsem pátrat po příčině kolize, která se vyskytovala zrovna v tom nejdůležitějším profilu nádraží -- ve východu z chodby vedoucí k nástupištím do haly.

Málem jsem upadl a přišel o zuby, neboť šílený běh cestujících narážejících na sebe z obou směrů se náhle zastavil, a začal se vztekle rozdělovat do stran, kde na sebe opět narážel, nebo byl odstředivou silou vystřelován do stran. Znalý univerzálních zákonů, jsem směroval svůj pohyb přesně na střed nebezpečného cyklonu, kterému se všichni bázlivě vyhýbali.

A zde jsem se náhle ocitl v oáze klidu a míru. Koukal jsem s otevřenou pusou na klidný zástup čekajících cestujících. Stáli zde, zavazadla kolem sebe, a tupě a nechápavě zírali s otevřenou hubou, střídavě nahoru na světelnou informační tabuli o odjezdu vlaků, a pak překvapeně dolů na dav cestujících, který se na ně zuřivě hnal, ale v poslední chvíli se zázrakem odkláněl do stran.

Zástup Izraelitů vedeným Mojžíšem přes rozestoupené Rudé moře nemohl být více udiven takovým jevem a zázrakem.

Jelikož jsem člověk pragmatický, který zázrakům, zvláště těm ekonomickým, příliš nevěří, začal jsem se okamžitě zabývat praktickou stránkou věci. Bylo to ideální místo, kde můžete spatřit ten nejlepší reprezentativní vzorek zubařské práce! Tak pěkně otevřená ústa, tolik amalgámu, vykotlaných a zkažených zubů, to nikde neuvidíte. A ta hygiena ústní dutiny! Nebyla to jen ochranná odevzdanost do vůle boží a českých drah, ale i jistě dech zástupu vyvolených, který tříštil dorážející vlny o magický kruh, ve kterém nábožně postávali.

Lékařské komoře jsem svůj objev ihned sdělil, a tak se dentisté na svém kongresu mohou těšit na velice zajímavá praktika přímo v terénu. Vhodné luxusní místo pro ubytování, jednání i rauty delegátů kongresu se v Praze již jistě najde.

Vám však chci ještě sdělit další poznatky, které se netýkají kongresu dentistů, ale českých drah. Jeho managementu bezesporu nechybí znalosti fyzikálních i jiných zákonů. Vytvořit kruhový objezd v místě křižovatky, kde nelze nijak zastavit takový šílený protisměrný provoz, a takovým elegantním a levným způsobem z místně dostupného materiálu, to jistě vyžaduje geniálního ducha.

Až budete na Hlavním nádraží, všimněte si, prosím, i těch propracovaných detailů, které ukazují, že českým drahám nechybí ani znalosti a vtipné využívání ekonomických zákonů. Roztříštěný dav o nehybné jádro čekajících pasažérů je jako tryskami hnán do těsně přilehlé herny. Pokud se zde nepodaří odchytit a zapřáhnout ekonomickou sílu davu, další ekonomická léčka na něj čeká na spodním patře haly. Mohutná rychlost davu je zde zastavena odolnými skly obchodů s vybraným šatstvem a knihami. Zatímco přicestovalec marně hledá východ z bludiště haly jistě podlehne svodům těchto nebo jiných prodejných míst. Holenkové, proberte se z totality! Účelem dopravy přece není doprava, ale tvorba zisku!

Dvacet čtyři stále obsazených míst k sezení na celém nádraží hovoří jistě za vše. Jsou také umístěna v hlavním koridoru haly, v tom nefrekventovanějším místě, tak aby odpuzovala vzbuzenou energii davu od ustálení. Leckterý vědec bádající nad záhadami energetických a ekonomických toků by se mohl u ředitelství drah přiučit.

Je docela možné, že tornádo, které působí jako obří turbína, vás vyplivne postranním průchodem ven. Doufám, že při hledání únikové cesty, budete mít štěstí projít další státní technickou památkou naší republiky - kaskádovým kanálem, který neodborníci mylně pokládají za schodišťový východ na parkoviště.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 27.5. 2009