Kotrba se mýlí -- ostatně jako vždy

27. 5. 2009 / Václav Žák

Štěpan Kotrba napsal do Britských listů vášnivou polemiku o nečinnosti RRTV ve věci volebních spotů, za níž museli rozhodování suplovat generální ředitelé ČT a ČRo.

Cituji:

Faktem zůstává, že nečinnost Rady pro rozhlasové a televizní vysílání je stále trestným činem - mařením úkolu veřejného činitele. Z lenosti, hlouposti, nebo nedbalosti, to už je jedno. Protože k odvysílání spotů alespoň jednou totiž došlo jak v rozhlase, tak v televizi, Rada byla povinna konat. Konat byla povinna i tehdy, kdyby došlo k maření voleb, neboť i zde je povinna zasáhnout. § 159 trestního zákona proto jejím členům hrozí i nadále. Otázkou je, kdo první podá trestní oznámení.

Bože, aktivističtí diletanti, to je mor českého diskursu. Líčí věci přesně obráceně, než jsou. Úkolem veřejného činitele v případě voleb bylo nechat odvysílat spoty politických stran.

Dá se zásah obou generálních ředitelů, který by mohl být hodnocen jako zmíněný trestní čin, racionálně odůvodnit?

Podle volebního zákona za volební spoty politických stran neodpovídá provozovatel, leč sama politická strana. Důvod je jasný: aby volební spoty nemohly podléhat cenzuře a schvalovací proceduře ze strany ČT a ČRo, nemohou za jejich obsah odpovídat. RRTV zase reguluje provozovatele vysílání, nikoliv politické strany. Takže RRTV nemá absolutně žádnou kompetenci, aby zasáhla proti volebním spotům.

Zasáhnout mohli skutečně pouze oba generální ředitelé, a to na základě obecné zásady, že veřejná instituce musí odmítnout takové jednání, kterým by mohla sama spáchat trestný čin. Zasáhli tím ovšem do svobodné soutěže politických stran a teď se mohou modlit, aby soud jejich jednání shledal dostatečně oprávněným a např. kvůli tomu nezrušil volby. Osobně jsem se postavil -- ještě jako předseda Rady -- za rozhodnutí generálního ředitele Janečka, na což se mne ptal Radiožurnál. Byl postaven do bezprecedentní situace a nelze se divit, že se k zákazu odvysílání spotů odhodlal až s určitým zpožděním.

O tom, jaký bude výsledek, budou rozhodovat soudy, nikoliv regulátor, který je v případě voleb -- zcela v souladu s obecnou úpravou v jiných zemích -- vyřazen ze hry.

Českému veřejnému diskursu by velmi pomohlo, kdyby novináři psali věcech, o nichž mají alespoň vzdálené tušení, nebo si svoje mínění ověřili.

Václav Žák

bývalý předseda RRTV

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 27.5. 2009