Občanská válka celebrit

11. 5. 2009 / Miloslav Štěrba

České „celebrity“ zatroubily do útoku proti „bulváru“ výzvou podepsanou Markem Vašutem a Michalem Vieweghem. Nechtějí už být více „spojováni s těmi, kteří bulváru vycházejí vstříc a dobrovolně s ním kolaborují“. Dokonce jimi pohrdají. A nebudou s nimi žádným způsobem spolupracovat. Vždyť práva této menšiny jsou „za lhostejné asistence státu bulvárem denně porušována.“ Jsou tím už dlouho „znechuceni a pobouřeni“. Mnozí z této menšiny se soudí s vydavateli bulváru – jenže „soudy nás pokaždé odkáží na paragrafy...“

A copak byste si tak přáli, dámy a pánové, připojující své podpisy pod výzvu? Navrhujete bojkotovat bulvár. Vy, kteří tvrdíte, že jste „v životě něco dokázali“.

Tudíž máte i mimořádné zásluhy na současném stavu obecné mravnosti, úctě k právu a lidské důstojnosti, po níž tak halasně voláte. Jaké hodnoty jste propagovali ve svých filmových a televizních rolích, mediálních vystoupeních, rozhovorech s pracovníky médií, že jste najednou zaskočeni „neskrývaným novinářským hyenismem, skandalizací, provokacemi, vulgaritou, polopravdami a lhaním bezostyšně vydávaným za pravdu“?

Jak jste využívali během uplynulých let své přirozené autority plynoucí z působení v kultuře, na prknech, která znamenají svět? A přitom mohli tak významně pomoci ovlivnit i kulturu politickou, respekt z všelidským hodnotám, mravní zdraví vašeho lidu. Vadí vám „doslova do očí bijící finanční zisk vydavatelů“, a přitom vás nebylo slyšet, když kolem vás jako na běžícím pásu padaly do hlubin zapomnění jeden větší skandál než druhý, jenomže se týkaly těch druhých, ne vás, kteří jste v životě „něco dokázali“.

Opět se nestavíte na stranu těch, které společnost svým primitivním restaurováním kapitalismu uvrhla do materiální nouze, zbavila vyhlídky na spravedlivé zacházení v soudních síních, na pracovištích, a ještě se jim neurvale vysmívá ústy prolhaných politiků, od komunálních až po „ctěný“ senát. I když vyhlašujete, že se „odmítáte smířit s tímto stavem“, lidé vám neuvěří. Vždyť často právě vámi kritizovaný bulvár jako jediný pravdivě předkládá čtenářům, co daleko sofistikovanější listy zamlčí, překroutí a zneužijí v zájmu svých vydavatelů.

Nejsem odpůrce vaší snahy o nastolení jiných poměrů v žurnalistice. Jenže vaše úsilí se opět mine účinkem, pokud svůj boj povedete pouze v zájmu své „menšiny“. A přitom znáte z dějin tohoto národa, že umělci dokázali pravdivě pojmenovávat choroby sužující většinu, celý národ. Bez správného určení nepřítele je vaše snaha odsouzena k nezdaru, a co víc, k smíchu.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 11.5. 2009