Mediální vědec věří v technologiemi nastolenou mentální revoluci:

Jak se člověk mění v hmyz

11. 5. 2009

KD│Jsem dosažitelný, tedy jsem: Příští společnost bude propojena informačními sítěmi. Implantované čipy umožní přímou mezimozkovou komunikaci - s drastickými důsledky pro lidstvo, tvrdí mediální vědec Norbert Bolz v článku pro Spiegel Online.

Ernst Jünger si v románu Heliopolis z roku 1949 vymyslel komunikační médium "Phonophor". Šlo o všeobecný komunikátor, který spojoval každého s každým a naplnil tak technickou implementaci starého ideálu nepřetržitého fóra, permanentního zasedání. Umožnil planetární lidové shromáždění, stejně jako spontánní lidové hlasování. Phonophor nahradil osobní legitimaci, hodinky a kompas, přenášel programy všech vysílačů a zprávy všech agentur - a prostřednictvím centrálního archívu poskytl přístup ke všem textům uloženým v elektromagnetické podobě. Takže sloužil jako noviny, knihovna a lexikon.

To vše je dnes technickou realitou. Po telekomunikaci bude nyní revolucionizována i komunikace na krátké vzdálenosti, jmenovitě skrze zařízení nazývaná "Personal Sensory Device Interfaces". Lidé sebou nosí informace o sobě a své práci, o svých zájmech a zálibách, a mohou je s ostatními sdílet zcela automaticky. Další krok ve vývoji představuje takzvané "neuromorfické inženýrství" (neuromorphic engineering), jež pracuje s možností přímé kotroly implantovaných technických zařízení prostřednictvím úmyslné mozkové aktivity. Ano, řeč je o kybernetických neuronálních protézách neboli "biočipech". Počítač implantovaný do oděvu nám prý poskytne dodatečnou smyslovou kapacitu. Biosenzory na bázi nanotechnologií budou kontrolovat naše zdraví a úroveň stresu. Budeme s to dosahovat přímé mezimozkové komunikace bez použití řeči - tak jak to středověká teologie předpokládala u andělů, domnívá se Bolz.

Technická síť je navíc živnou půdou sociální utopie. Dnes fuguje internet jako sociální laboratoř, elektronická radnice a virtuální parlament. Od politické utopie osvícenství je k mystice propojení pouhý krok, domnívá se Bolz. Proroci New Age a Gaiy předpovídají spiritualitu v kyberprostoru a celebrují celosvětovou komunikaci jako náboženství. Mezi extrémy studené formální organizace a stádní solidární pospolitostí "bratrů" vzniká emancipovaná společnost operátorů, kteří jsou nespolečensky společenští, filosofuje Bolz s narážkou na Hegelovu Fenomenologii ducha (kde se ovšem tímto pojmem označuje stav na samotném úsvitu dějin, před vznikem dialektiky panství a rabství - KD).

Zatímco národní stát ztrácí vliv na světovou společnost, vzniká nový středověk sítí. Od anarchie trhu se liší společnými hodnotami a od formálních hierarchií neformálním charakterem. V síti je člověk člověku spíše hmyzem než vlkem; šance na přežití extrémně závisejí na propojení s ostatními. Jestliže biologická evoluce člověka připodobnila k vlku, sociální ho prezentuje jako hmyz. Nová společenská forma následující po moderním odcizení bude sousedským společenstvím organizátorů propojeným elektronickými sítěmi, tvrdí Bolz ve své technoromantické fantazii.

Celý článek v němčině ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 11.5. 2009