Pane primátore, přiznejte svou vinu na růstu dopravního kolapsu Prahy a napravte ji!

11. 5. 2009

Vaši reakci na udělení Ropáka 2008, zveřejněnou na informačním serveru radnice, je nutno v případě řešení silničního okruhu odmítnout. Píšete, že "stavba městského i silničního okruhu je souboj s časem -- jestli stihneme okruhy postavit dříve, než se město definitivně zahltí dopravou a zalkne smogem". Nezbytnou podmínkou pro nezahlcení a "nezalknutí" je ve skutečnosti správné pořadí výstavby okruhů v severozápadním kvadrantu města: napřed vnější -- silniční a pak vnitřní -- městský.

Vy ale děláte pravý opak: nedodržel jste strategický plán Prahy z roku 2000 schválený zastupitelstvem, který stanovil prioritní výstavbu severní části silničního okruhu, jehož absence nyní způsobuje zahlcení i Jižní spojky, a na severu stavíte napřed městský okruh. Opakujete tak historickou chybu severojižní magistrály prvořadou výstavbou komunikace uvnitř města a přinejmenším v Holešovičkách tím připravujete poškození životního prostředí, které je trestným činem. Tady nejde jen o "hru na Ropáka", ale o odpovědnost před zákonem.

Píšete, že Praha v případě severozápadní části silničního okruhu rozhodovala správně, ale není tomu tak. Procesem posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) prošla nikoli trasa dle územního plánu, ale v Dolních Chabrech odsunutá, protože její vedení těsně kolem domů je nepřijatelné. Praha, resp. její odpovědní pracovníci pak zásadně pochybili, když hned po vydaném stanovisku EIA z dubna 2002 nepřipravili změnu územního plánu podle úpravy v procesu EIA, ačkoli povinnost pražského primátora spolupracovat na výstavbě silničního okruhu vyplývá již z usnesení vlády z roku 1993.

Dokonce Vy sám (ve Vámi podepsané odpovědi na přímou výzvu datované v prosinci 2005) jste nezbytnou změnu územního plánu odmítl zajistit. Výstavba silničního okruhu v trase dle územního plánu tak není možná bez porušení zákona. Tím jste jižní variantu zásadně znehodnotil a její výstavbu odsunul do nedohledna. Má-li být tato trasa vybudována, musí být v poloze, která prošla procesem EIA (k trase v územním plánu se stanovisko nevztahuje) -- a také bez nesmyslného patrového řešení mostu, které je jen ničím neodůvodněnou komplikací celého návrhu.

Odmítnout je třeba i závěr Vaší reakce. Nedodržením strategického plánu řešíte dopravu v Praze nikoli ve prospěch, ale naopak v příkrém rozporu s potřebami obyvatel i návštěvníků města. O Vašem škodlivém působení zejména na pražskou dopravu a tím i na zdraví obyvatel se díky udělení Ropáka 2008 dozvěděla veřejnost.

A to se letošní anketa nezabývala Vaším již dřívějším prosazením výstavby metra na letiště duplicitně k připravované obsluze železnicí a na úkor mnohem potřebnější výstavby trasy D. U silničního obchvatu je náprava jednoduchá a podle výsledku EIA máte dokonce možnost volby mezi menším posunem a velkým odsunem. Váš dosavadní postup vede jenom k totálnímu kolapsu. Tento dopis považujte za otevřený.

V Praze dne 30.4.2009, Jan Klika, předseda Ateliéru pro životní prostředí, o. s.

Dopis reaguje na prohlášení primátora Pavla Béma k získání titulu Ropák 2008 dne 24. 4. 2009 ZDE

Kompletní výsledky ankety Ropák 2008 a Zelená perla 2008 jsou v tiskové zprávě Dětí Země ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 11.5. 2009