Sexistické prasátečko

7. 5. 2009

tisková zpráva

NESEHNUTÍ Brno, program Ženská práva jsou lidská práva,

si Vás dovoluje pozvat na následující akci konanou v rámci kampaně "Stop sexismu v ulicích":

KDY? úterý 12. května 2009 (od 14:00 do 18:00 hod.)

KDE? přímo v centru Brna (na náměstí Svobody u kašny)

CO? zahájení soutěže o Sexistické prasátečko

Soutěž má za cíl upozornit na nejvíce sexistické reklamy v našem okolí.

Na místě budeme přijímat první návrhy na nejvíce sexistické reklamy, se kterými se nejen v Brně může každý/každá z nás setkat. Na infostánku se kolemjdoucí také dozví základní informace o sexismu a stereotypech zobrazovaných v médiích a v reklamě. Zájemci a zájemkyně si vyluští kvíz a na každého úspěšného řešitele/ku čeká malý dárek a závěrečné slosování o ceny.

Sexismus je diskriminace na základě pohlaví, v kontextu naší společnosti jsou znevýhodněnou skupinou především ženy na základě jejich příslušnosti k ženskému rodu. Základem pro sexistické jednání či vyjadřování jsou genderové stereotypy - tedy zjednodušující představy o ženách a mužích - jejich chování, rolích či vlastnostech - často postavené na předsudcích o "náležitém" či "přirozeném" chování mužů a žen, které je posuzují na základě příslušnosti k určitému pohlaví bez ohledu na jejich individuální vlastnosti, schopnosti, názory, představy o životě apod. (např. ženy neumějí řídit auto, muži se nejsou schopni postarat o děti, muži nepláčou, ženy patří do kuchyně apod.). Nebezpečí stereotypů spočívá v tom, že upevňují stávající nerovné postavení a posilují přesvědčení, že existující mocenské vztahy jsou nutné a dané. Ve svých důsledcích tak působí diskriminačně. Jednou z oblastí, která využívá sexistické vyjadřování a zobrazování, je právě reklama.

Ukázky sexistických reklam můžete najít na stránkách programu Ženská práva jsou lidská práva -- www.zenskaprava.ecn.cz .

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 7.5. 2009