POZNÁMKA NA OKRAJ:

Tajemství německých zemědělců, aneb Veškeré subvence by měly být zveřejňovány

8. 5. 2009 / Uwe Ladwig

Němečtí zemědělci, majitelé pozemků a zemědělský průmysl dostanou z EU dohromady subvence ve výši zhruba 6,7 milionů eur. Německá vláda se souhlasem EU rozhodla, že zatím nezavede povinnost zveřejnit výši individuálně vyplacených subvencí. V této poznámce pojednávám o postoji Německého svazu rolníků (Deutscher Bauernvernband) a o rozumném požadavku, který by měl být politikům předložen...

Možná, že jste se zatím ještě nedívali na adresu, kde můžete najít informace o českých příjemcích zemědělských subvencí EU. Německá spolková vláda vlastně také chtěla taková čísla zveřejnit, ocitla se ale v právních problémech, protože příslušná rozhodnutí některých vrchních zemských soudů tomu odporují.

V takové situaci podle mne vůbec nepřekvapí, že právě předseda Německého svazu rolníků Gerd Sonnleitner proti zveřejnění příslušných dat argumentuje tím, že v případě jiných hospodářských odvětví jména podporovaných osob a organizací ani výše subvencí publikovány být nemusejí.

Polde mne má v tomto případě alespoň částečně pravdu, protože takto by měly být zveřejňovány nejen subvence z kapes EU, ale i ze státních pokladen.

Kvůli existující směrnici EU asi i v Německu bude brzy možno ověřit, jaké subvence získali zemědělci, majitelé pozemků a zemědělského průmyslu. Ale že nás totéž čekalo i v případě všech subvencí, to se mi nezdá být pravděpodobné. Ale co si o tom myslíte vy?

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 7.5. 2009