Občanský zákoník -- pojďme se tedy bavit

7. 5. 2009 / Petr Bezouška

Pan Křeček se pokusil o kritiku návrhu občanského zákoníku. Vystřelil a netrefil, kulka se mu vzpříčila v hlavni. Ukázal několik věcí -- 1) umí pracovat s bloky (tedy používat klávesy CTRL+C a CTRL+V), neboť některé pasáže jsou totožné s jeho dřívějším literárním pokusem, 2) naučil se několik svých populárních jednotlivostí, které donekonečna opakuje, přičemž není schopen analyzovat celek, 3) nečte diskuse pod svými články (ono by to chtělo silný žaludek), protože pak by alespoň mohl opravit chyby, kterých se opakovaně dopouští. Pojďme po jejich stopách... tedy alespoň těch nejhrubších chybách a zkreslujících informacích.

1. "Obecně v právní teorii převládá názor, že doba velkých kodexů je již za námi." Nevím, kterou právní teorii má pan Křeček na mysli. Zřejmě nebude z této planety. Měl by s těmito názory seznámit legislativce i v jiných zemích, třeba by se pak chytli za nos, zastyděli a svým občanům se omluvili. Tak by se stalo např. v Nizozemí, Québecu, Rusku, Estonsku, Lotyšsku, Litvě a jinde, kde již nový kodex mají, ale také v Maďarsku a na Slovensku, kde se nový kodex připravuje. Myšlenka kodifikace není vůbec mrtvá, naopak -- v evropském prostoru je velmi živá.

2. "Neuvěřitelný rozsah této zákonné úpravy: 27.937 ustanovení" . To už jsem se opravdu začal smát. Člověk se může splést jednou, ale když se mu to stane podruhé, je to na pováženou. Stejně nesmyslné číslo už bylo v dřívějším článku páně Křečka. Spletl se v jednom řádu. Návrh občanského zákoníku totiž obsahuje méně než 3.000 ustanovení. Je dlouhý? Ale kdepak. On totiž ruší takovou spoustu předpisů, že sečteme-li jejich slova a porovnáme tento počet s návrhem občanského zákoníku, je ten delší cca o 15 procent. Navíc ustanovení občanského zákoníku jsou krátká, přehledná a srozumitelná. Jaký rozdíl oproti zavedené legislativní praxi, kdy jeden paragraf mívá až dvacet odstavců a jeden odstavec je přímo slohovou prací!

3. "Totéž se týká např. úpravy shromažďovacího práva, rovněž do nového občanského zákoníku zahrnuté." Opět opakovaná chyba. Shromažďovací právo vůbec občanský zákoník neřeší. Možná si to pak Křeček plete s právem spolčovacím. Spolkové právo upraveno je. Je to typická právnická osoba soukromého práva a jako taková má být upravena v kodexu soukromého práva.

4. "Autoři vycházeli z občanského zákoníku, který byl vytvořen v roce 1937." Ano, původní zadání sociálně-demokratické vlády znělo: vezměte tento návrh za základ. Ale k tomu je třeba dodat, že proběhlo ohromné srovnání se standardními právními úpravami téměř celé Evropy a i s několika za velkou louží. V potaz byly brány i akademické návrhy několika evropských skupin pracujících na vzorových úpravách různých právních institutů. Na nemodernost si jeden nemůže stěžovat.

5. "Názory na použití jazyka nového Občanského zákoníku se ovšem značně liší." Ano, každý člověk má různý vkus. Ale legislativní styl vyjadřování má svá pravidla. Bohužel, není vinou zpracovatelů návrhu, že se devadesát devět procent návrhů právních předpisů těchto pravidel nedrží. Pak návrh občanského zákoníku působí jako pěst na oko. Subjektivní pocity by neměly převážit. Je zde posudek Ústavu pro jazyk český, který hodnotí návrh po stránce jazykové velmi pozitivně.

6. "Kdypak jste naposledy jeli ručním vozidlem nebo vláčeli břemeno?" Zde to bude trochu obtížnější. Vysvětlil panu Křečkovi podstatu služebností v tak krátkém prostoru nedokážu a asi by to ani nemělo valného smyslu. Upozornil bych však na jedno. Služebnosti vznikají ponejvíce ze smluv. Dvě strany se domluví, jaká budou jejich vzájemná práva a povinnosti. Zákon tu působí pouze podpůrně. Řeší případ, kdy se strany opomenou na něčem domluvit. A to je dobře. Neví-li pan Křeček, jaký je rozdíl mezi ručním vozidlem a dopravováním se lidskou silou, už mne to ani nepřekvapuje. Ale pro pořádek -- ruční vozidlo je třeba rudlík či kolečko, dopravovat se lidskou silou znamená např. jízdu na kole.

7. "Až tedy příště přijedete domů a na vašem pozemku, za plotem, obchází cizí člověk, bezpochyby si jen hodlá odnést čepici, kterou mu tam zanesla přirozená síla..." Strašit pan Křeček umí. Jenže ono se to má trochu jinak. Zákon tu řeší kolizi dvou vlastnických práv -- vlastníka nemovitosti a vlastníka movité věci. Zakážeme-li vlastníku movité věci, aby si pro ni na cizí pozemek došel, zcela mu znemožníme jeho věc užívat. Pakliže mu to zákon dovolí, je vlastník pozemku ve svém právu sice omezen, ale výkon jeho práva mu není zcela znemožněn. Proto zákon dává přednost omezení před úplným znemožněním výkonu vlastnického práva.

8. "Hodně oslavných komentářů se týkalo ustanovení zákona o tom, že zvíře už není věcí, aniž by se někdo zamýšlel nad tím, co to tedy je." Pane Křečku, zvíře je zvíře. Je to objekt práva, stejně jako věc. Nebojte se, selský rozum na to stačí.

9. "Až se vám tedy zaběhne pes a vy časem potkáte souseda, jak si ho vede na procházku, protestovat nemůžete." To je, s prominutím, pěkná ptákovina, odvolává-li se pan Křeček na ustanovení o zkroceném zvířeti. Pes totiž není zkroceným zvířetem a vůbec se na něj takové pravidlo nevztahuje.

10. "Pozornost, která je v zákoně věnována např. problematice pastvy..." prý potvrzuje nějaké podezření (z textu není jasné, o jaké podezření jde). Ale zastavme se u problematiky pastvy. Česká republika není jen Praha a zemědělci v jiných koutech naší vlasti třeba podobná ustanovení ocení. Jsou nabídkou, nikdo je nenutí, aby je využili.

11. "...úplná absence úpravy právních důsledků např. internetové komunikace, tedy např. dálkově uzavíraných smluv" . Věčný evergreen. Třeba si pan Křeček jednou všimne, že to v návrhu je.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 7.5. 2009