18. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 3. 2009

Obě sporné výškové stavby na Pankráci žalovány u soudu

Počátkem března 2009 podalo občanské sdružení Ateliér pro životní prostředí, o.s. prostřednictvím JUDr. Petra Kužvarta správní žaloby proti záměru umístit na Pankrácké plání dvě výškové stavby označované jako "EPOQUE PANKRÁC -- HOTEL" a "EPOQUE PANKRÁC -- BYTOVÝ DŮM".Žaloby byly podány v dohodě a na základě pověření všech zaangažovaných občanských sdružení, jež po řadu let čelí mimořádně silnému tlaku developerů. politiků a úředníků směřujícímu k bezohlednému a nezákonnému prosazení miliardových komerčních investic v dané lokalitě", sdělila paní Marie Janoušková, která v lokalitě bydlí a vede sdružení Občanská iniciativa Pankráce.

Stěžejní žalobní argumentací je v obou podáních konstatování, že již dnes je prostor Pankrácké pláně nadlimitně zatěžován hlukem a exhalacemi z automobilové dopravy. Stavební pozemky jsou v těsném dotyku s obytnou zástavbou a zdejší obyvatelé by měli do budoucna nést ještě vyšší zatížení, jež při dlouhodobém působení vyvolává vážná zdravotní rizika. To je v hrubém rozporu s veřejnými zájmy, jež zákony svěřily do péče hygienické stanice a Odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy. Tyto orgány svěřené veřejné zájmy nehájily a zbaběle, protizákonně na svou roli rezignovaly. Stejně to dopadlo i s obranou potřeb a zájmů občanů ze strany volených reprezentací městské části a města. Těm jsou podle všeho daleko bližší zájmy velkých developerských společností.

Stavební úřad v Praze 4 a odvolací orgán -- odbor stavební Magistrátu hl. m. Prahy selhaly ovšem velmi podobně jako jmenované dotčené orgány. Z odůvodnění rozhodnutí je zřetelně poznat, že jde o snahu prokličkovat mezi právní i věcnou argumentací odpůrců záměru a prosadit záměr bez ohledů a za každou cenu. Proto se proti tomu postavily i některé obchodní společnosti z okolí a napadly rovněž rozhodnutí úřadů.

Ani jinak občanská sdružení ale nezahálejí. Před několika dny odeslaly francouzsky psaný dopis řediteli Centra UNESCO v Paříži panu Francescu Bandarinovi, ve kterém upozorňují na lživé úřední zdůvodnění umístění obou staveb EPOQUE, spočívající ve tvrzení, že obě sporné výškové budovy byly v době rozhodování Výboru pro světové přírodní a kulturní dědictví UNESCO již umístěny, šlo tedy o "stávající navržené budovy", na něž se striktní požadavek výboru na snížení na maximální výšku 60 -- 70 m nevztahuje. Výbor zasedal v červnu 2008 a obě územní rozhodnutí nabyla právní moci na přelomu let 2008 -- 2009.

Dalším švindlem vedení města, který je v dopise zmiňován, je fakt, že město zadalo a zaplatilo třírozměrný model pražské zástavby pro testování návrhů výškové zástavby v Praze, tento model předvedlo delegaci UNESCO, ta nešetřila chválou (a do světa se vytrubovalo, že Praha je vzorem pro jiná města!) - a poté byl model uložen k ledu. Splnil svou roli: vytřel zrak důležité zahraniční návštěvě. jež možná ani nepostřehla, že v modelu jsou již obě sporné stavby znázorněny jako schválené a existující! Opravdu, žádný švindl není dost troufalý, když jde o miliardové kšefty! Další dvě správní žaloby jsou již rok podány proti památkovým úřadům, jež pod nátlakem obě stavby odsouhlasily. Navíc tentýž soud nedávno zrušil územní rozhodnutí na dopravní řešení na Pankráci právě z důvodů, jež jsou nyní v podaných žalobách uplatněny: pro překročení zákonem povoleného zatížení území a proto, že nebylo pro jistotu provedeno řádné posouzení novostaveb na životní prostředí podle zákona.

                 
Obsah vydání       18. 3. 2009
18. 3. 2009 Proč je Avigdor Lieberman tím nejhorším, co se mohlo stát Blízkému východu
18. 3. 2009 Rusko oznámilo, že začne modernizovat svou armádu
18. 3. 2009 Širší kontext rozhodnutí v kauze "soudní mafie" Ivan  Brezina
18. 3. 2009 "Nebylo by problémem vytvořit internetové stránky"
18. 3. 2009 Hlásím se jako první kandidát
18. 3. 2009 Následky amoku ve Winnenden, neboli Skvělé kšefty s iracionalitou Uwe  Ladwig
18. 3. 2009 Americký hlas proti navrhovanému radaru v České republice
18. 3. 2009 American voice against proposed radar in the Czech Republic John Lindsay Poland
18. 3. 2009 Vláda prohrála ve Sněmovně: opozice dosáhla stažení radaru
18. 3. 2009 Pane Juste, spletl jste si dveře Václav  Hála
18. 3. 2009 Zelení usilují o snížení ochrany proti diskriminaci Anna  Čurdová
18. 3. 2009 Obě sporné výškové stavby na Pankráci žalovány u soudu Petr  Kužvart
18. 3. 2009 Magistrát zahájil novou vlnu změn územního plánu
18. 3. 2009 Pokrytectví církve Boris  Cvek
18. 3. 2009 Globalizace kultury - stále hlubší dopady na myšlení lidí i na politiku Boris  Cvek
18. 3. 2009 I spravedlivý obchod na rozcestí? Jiří  Silný
18. 3. 2009 Ceny Sever-Jih 2009 uděleny
18. 3. 2009 Vládní nic
18. 3. 2009 Papež cestuje do Afriky Štěpán  Kotrba
18. 3. 2009 Krásná nová změna... jako ta stará, pro změnu Karel  Dolejší
18. 3. 2009 Propusťte kubánské vězně svědomí, vyzývá Amnesty International
17. 3. 2009 Británie ho vrátila. V Darfuru ho popravili
17. 3. 2009 Vliv konopí na rozvoj schizofrenie zpochybněn Bushka  Bryndová
18. 3. 2009 Kolik je vlastně Zelených?
18. 3. 2009 Rajko Doleček: "Je načase, aby se NATO dostalo před mezinárodní soud" Rajko  Doleček
18. 3. 2009 Vědecký výzkum "rovnováhy mezi bezpečností a svobodou"
17. 3. 2009 Hrozí kulturní bankrot
17. 3. 2009 Konec zatlačování, konec mentorování - jasné priority a respekt Karel  Dolejší
17. 3. 2009 Smí Care zneužívat ty, kterým chce pomoci? Jan  Paul
17. 3. 2009 Americký sen Tomáš  Stýblo
17. 3. 2009 Přijde i krize pojišťováků?
17. 3. 2009 O interpretaci slov pana Bernanke, neboli O pískání v tmavém lese Uwe  Ladwig
18. 3. 2009 Nepravdy a nepřesnosti o Podkarpatské Rusi
18. 3. 2009 Proč kopat do Sudetských Němců?
18. 3. 2009 Kopání do sudetských Němců? Petr  Nachtmann
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009