23. 1. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 1. 2009

Jan Palach Reloaded

Na můj marný pokus o zboření mučednického kultu Jana Palacha se sešlo několik reakcí. Zajímavé jsou odpovědi Jana Prachaře a Lukáše Borovičky zejména v tom, že s mými argumenty nesouhlasí, ale zároveň si oba ostře protiřečí. Borovička existenci kultu obhajuje a tvrdí, že je součástí ryze českého "mučednického komplexu", zatímco Prachař si myslí, že žádný není a nemá proto cenu jej ani rozbíjet. Jak to tedy je?

Podívejme se, co si o Janu Palachovi vyprávíme na populárně-naučné encyklopedii Wikipedie. Jan Palach byl:

"studentem historie a politické ekonomie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, který na protest proti okupaci Československa armádami států Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem spáchal 16. ledna 1969 sebevraždu sebeupálením v horní části Václavského náměstí v Praze."

ZDE

Není toto konstatování indikátorem existence mučednického kultu? Nestaví se zde do centra marný a okázalý čin, který nemá jiný cíl než ukázat světu beznadějí ztýraného studenta (potažmo národ), protestujícího proti obrovské nespravedlnosti?

Ztělesnění mé myšlenky pak představuje nezapomenutelná óda na Jana Palacha Můj bratr Jan, kterou v roce 1979 nazpíval náš zlatý slavík Karel Gott:

"Kam tenkrát šel můj bratr Jan, Snad se jen vznes', aby tak líp tam shůry shlíd', čím jsme si přáli dříve být a čím jsme dnes..." ZDE.

Mnoho dalších příkladů jistě najdeme všude kolem sebe. Stačí si jich jenom více všímat. Prachařova gadamerovská argumentace mi není příliš srozumitelná a chtělo by ji více rozvést.

Lukáš Borovička existenci kultu naopak obhajuje a navíc se plně ztotožňuje s Pynsentovou argumentační linií. V diskurzivní džungli jasně rozeznává obdělávatelná políčka -- český "mučednický" mýtus oproti polskému hrdinovi, který bojuje, ačkoliv je jeho zápas předem prohraný. Skrze tyto mytologické konfigurace se údajně jednotlivé národní komunity vymezují a můžeme je navzájem jasně odlišit. Dokonce tak prý můžeme sledovat mentality daných národů. Inu, nevím.

Je to jistě zajímavá myšlenka, ale chtělo by ji podložit nějakou větší srovnávací studií než jenom poukazem na Kapitána Klosse. Stejně tak se dá vidět podobnost mezi kulturními artefakty v rámci regionu Střední Evropy, jak se o to pokouší kromě jiných Charles Kraszewski (1998). Ten dokazuje spojitost mezi českým a polským romantismem právě poukazem na "prométeovského" hrdinu v obou národních literaturách. Osou jeho uvažování je opozice malých národů Střední Evropy sevřených mezi velmocemi: "Tito hrdinové představují beznadějný zápas svých národů proti impériím, které je utlačovaly (...)." Nevím, jestli je středoevropský rámec vhodnější, ovšem Kraszewského analýza ukazuje, že hrdinské mýty se dají najít v polské i české kultuře. Tvrzení, že v české mytologii je mnohem více mučedníků než hrdinů, je do značné míry spekulativní.

Lukáš Borovička jde ale ještě o krok dál než Pynsent a od zkoumání textů sestupuje "na zem". Tvrdí, že Palachův čin samotný byl plně v souladu s českým mučednickým komplexem. Je na místě otázka, jaký "komplex" tedy měl Polák Siwiec, který se upálil ještě půl roku před Palachem. Polský asi ne. Borovičkův ukvapený závěr, že by upálení možná pohnulo jakýmkoliv jiným národem, jenom ne tím českým, snad ani nemá cenu vyvracet. To by se musela brát vážně i Černého Entropa.

Zajímavější je případ bratří Mašínů, který ukazuje, že situace je mnohem komplikovanější. Je totiž zřejmé, že do hry vždy vstupují nejenom mýty ryze národní, ale samozřejmě i další hodnototvorná "pole sdílení" - tedy odlišné ideologie (Bílek 2007). V zemanovském narativu je evidentně přítomna ta komunistická, v Novákově románu Zatím dobrý se setkáváme s názorovým polem, které se proti komunismu negativně vymezuje. To, že se mašínovský mýtus plně neujal, může být způsobeno také skutečností, že při jejich akcích byli usmrceni mimo jiné dva čeští policisté a jeden civilista. Naopak, příběh jejich otce, generála Josefa Mašína, je názornou ukázkou hrdinské legendy. Všichni se totiž shodneme na tom, že nacisté byli naši "skuteční" nepřátelé.

Borovička má však v něčem pravdu. Ve svém článku vskutku stále setrvávám v mýtu. Ovšem já v něm zůstávám záměrně. Palachův text jsem chtěl jenom přečíst a očistit od nánosů mučednické emblematizace. Boření vlastního "palachovského kultu" však přenechávám profesionálním dekonstruktérům.

Literatura:

BÍLEK, Petr et al. James Bond a major Zeman. Ideologizující vzorce vyprávění. Praha: Pistorius a Olšanská paseka, 2007.

KRASZEWSKI, Charles, S. The Romantic Hero and Contemporary Anti-Hero in Polish and Czech Literature: grey souls and grey man. New York: The Edvin Mellen Press, 1998.

                 
Obsah vydání       23. 1. 2009
24. 1. 2009 Kontroverze: Vysílat či nevysílat humanitární reklamu pro Gazu?
24. 1. 2009 Prosba o pomoc Tomáš  Koloc
23. 1. 2009 Zazpívá "starý" rocker nové ministerské hity? Anna  Čurdová
24. 1. 2009 Co zdravotnické poplatky regulují? Antonín  Konečný
23. 1. 2009 Poplatky ve zdravotnictví v Česku a v Německu - srovnání 2008
23. 1. 2009 Biopaliva: dobrý nápad anebo zločin vůči chudým a přírodě?
23. 1. 2009 Experti: Nabucco není skutečnou alternativou
23. 1. 2009 Izrael lže o nárůstu palestinských útoků, usvědčil se sám
23. 1. 2009 BBC: Co udělala moje rodina Izraeli?
23. 1. 2009 Izraelci rozesílají po světě článek, že v Gaze zabili "jen 600 lidí"
23. 1. 2009 Situace v Izraeli je nyní podstatně horší než dříve
23. 1. 2009 BBC odmítla odvysílat reklamu charitativních organizací ve prospěch sbírky pro Palestinu
23. 1. 2009 Lidé v tísni aneb kde je možno darovat peníze Gaze
23. 1. 2009 Arnošt Lustig zaujal ke konfliktu v Gaze krajně vyhrocený postoj Daniel  Veselý
23. 1. 2009 Kostlivci v Benediktově skříni Karel  Dolejší
23. 1. 2009 Normalizace: Kněžínek vyřadil žádost o grant Jazzové sekce Karel  Srp
23. 1. 2009 Ideologické hrůzy náměstka ministra či jeho kritika? Jan  Marek
23. 1. 2009 Obama likviduje tajná vězení CIA
23. 1. 2009 Británie je v recesi
23. 1. 2009 Ekonomická krize utajeným pohledem odborů
23. 1. 2009 Obrat v americkém boji proti terorismu
23. 1. 2009 Jan Palach Reloaded Josef  Švéda
22. 1. 2009 Že by bylo načase také s tímhle něco dělat?! Miloš  Dokulil
23. 1. 2009 Příklad hodný následování? Miloš  Dokulil
23. 1. 2009 Aféra s psím výkalem pokračuje Michal Z. Čenko
23. 1. 2009 Jak na co? Pavel  Urban
23. 1. 2009 Dav je totiž žena Petr  Litoš
23. 1. 2009 Bude Obamova vláda skutečně zcela neefektivní? Jan  Čulík
22. 1. 2009 O rozložení majetku a o sociálním smíru Uwe  Ladwig
22. 1. 2009 Ideologické hrůzy pana magistra Šnajdra Petr  Wagner
22. 1. 2009 Přicházím do stínu tvých očí Mahmud  Darwiš
22. 1. 2009 Vymítání démonů z americko-ruských vztahů
22. 1. 2009 Vizionář Edgar Allan Poe Jan  Paul
22. 1. 2009 Bílá kniha čínské obrany Oskar  Krejčí
22. 1. 2009 Independent: Kaplický měl pocit, že je oběť
1. 1. 2009 Hospodaření OSBL za prosinec 2008

Jan Palach RSS 2.0      Historie >
23. 1. 2009 Jan Palach Reloaded Josef  Švéda
22. 1. 2009 To už je 20 let! - A zase za demokracii!   
20. 1. 2009 Z Palacha udělala mučedníka všeobecná zbabělost Vojtěch  Klimt
20. 1. 2009 "Podobám se pelikánu v poušti" -- Palachova oběť David J. Šorm
17. 1. 2009 Je Palach vzorem? Čeho? Štěpán  Kotrba
17. 1. 2009 Chtěl se Jan Palach stát mučedníkem? Lukáš  Borovička
17. 1. 2009 Jan Palach ve světle mučednictví?   
17. 1. 2009 Boj proti komunismu - lehčího soupeře si režim nemohl vybrat! Miloslav  Štěrba
17. 1. 2009 Poserkové ve 21. století Jiří  Drašnar
17. 1. 2009 Chudák Palach!   
17. 1. 2009 Anketa k 40. výročí smrti Jana Palacha a 20. výročí revoluce Tomáš  Franke
16. 1. 2009 Palachova plamenná obžaloba Josef  Švéda
15. 1. 2009 Čtyřicet let starý stín, také Palachův... Miloš  Dokulil
14. 1. 2009 Aby se nezapomnělo na hrdinu boje za svobodu   
11. 8. 2008 Smrt v plamenech Josef  Vít