22. 1. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 1. 2009

Monitor Jana Paula:

Vizionář Edgar Allan Poe

Alespoň dodatečně bych rád připomenul dvousté výročí narození (19.1.1809 Boston) velikána světové literatury Edgara Allana Poea, amerického básníka, literárního kritika, prozaika a esejisty, bez jehož vlivu si nedovedeme představit nejen moderní literaturu. Zasáhl do mnoha uměleckých oborů, byl otcem detektivního a hororového žánru, konstituoval povídku, ovlivnil poezii, film i divadlo, avšak v současných laciných krvácích a rádoby hrůzostrašných obscénních scénách už není nic z jeho tíživě teskné poetiky, nic z dusivě tajemné lyriky nedopovězeného. Snad Jan Švankmajer cosi z něho vytěžil.

A právě, svoji jedinečnost objevil v přesvědčení, že i tehdejší laciné krváky, stejně jako dnes prvoplánově konzumované čtenáři v emocionální vzrušení lze povýšit na literární úroveň a vytěžit z nich psychologicky bohatší a dramaticky poutavější dílo. Vždy se ale cítil být především básníkem, i když nedosáhl vrcholů anglických romantických básníků 19. století. Anglická kritika mu vytýkala exaltovanost jazyka, vypočítavost a dekorativnost. V Americe jej oprávněně zastiňoval především Walt Whitman, přesto poeovský symbolismus našel úrodnou půdu hlavně v Evropě, nejvíce snad ve Francii prostřednictvím Charlese Baudelaira.

Poeovo předem kalkulované nakládání s básnickou formou se stalo v nastupující básnické generaci didaktickou školou poetiky. Na Poeovi pochopili systematičnost zvukové stavby veršů, nutnost efektivní volby optimální strofické formy i potřebu propracované rytmické osnovy s ohledem k zamýšlenému akustickému efektu a obsahovému jádru. To právě nedocenila anglická kritika, Poeův geniální talent, s nímž nenechával nic náhodě. Stejně jako v poezii, tak i v povídce měl vždy promyšlený plán, předem stanovenou metodu a záměr. Přesně věděl, jakého účinku chce ve čtenáři vyvolat a podle toho volil prostředky.

Předem danou osnovu pak mistrně naplnil jazykem plným čarovné imaginace, plastické obraznosti vyjádření nezachytitelných představ i neuchopitelných záchvěvů v hlubinách lidské duše. S bravurní lehkostí provází čtenáře pustými krajinami bezčasí a temnot, prostupuje s ním tklivé stíny zániku a smrti, aby drze nahlédl do mrazivých zákoutí tajemné přízračnosti, v níž podivné bytosti zvou k prostřenému stolu. Poeova síla je v přesvědčivosti, v autenticitě díla, v němž cítíme dotek čehosi nevyslovitelného, obestřeného tajemstvím.

"Jednou o půlnoci, maje horečku a rozjímaje nad divnými svazky vědy prastaré a záslužné -když jsem klímal v polospaní, ozvalo se znenadání velmi jemné zaťukání na dveře -- a pak už ne. Je to návštěva, či zdání, bylo to tak nezvučné -- jednou jen a pak už ne". Poe zažil záblesk slávy a na chvilku pronikl do společnosti. Havran byl poprvé uveřejněn v roce 1845 a mocně zapůsobil na tehdejší veřejnost. Je také jednou z nejpřekládanějších básní u nás, v Lumíru ji poprvé přeložil Vrchlický v roce 1881 a Bezruč byl tak unesen Havranem, že se báseň naučil zpaměti. Učil se i anglicky, aby ji autentičtěji prožil v originále.

Edgar Alan Poe žil velmi pohnutý život kultivovaného volnomyšlenkáře. Nebyl dekadent, jeho svobodný duch narážel na americký obchodnický a náboženský provincialismus. Přeceňovaný Poeův alkoholismus a domnělé buřičství bylo sice vítáno francouzskou bohémou, nicméně Poe nebyl žádný, do sebe a do svých hrůzných vidin uzavřený introvert, zmítaný soustavnými depresemi, byl to velmi sečtělý, duchaplný a o věcech světa dobře informovaný autor, nadaný exaktním myšlením a imaginací. Svým dílem pronikal do psychologie, kosmologie, utopie a mnohé předpověděl i z vědy.

Zemřel 7. října 1849 v Baltimore. Ano, na ulici, respektive vydechl o čtyři dny později v nemocnici na překrvení mozku, ale to se stává. Údajně nepil víc než jiní, alkohol jen špatně snášel. Domnívám se, že je dosud stále nedoceněný, jakkoliv je jeho vliv neoddiskutovatelný. Především "věděl", co píše, jeho literární tvorba nejsou subjektivní záznamy spontánních pocitů, věděl s matematickou přesností o každém slově, o každé pomlce, pochopil moc a sílu jazyka a slova a stál od něho opodál, aby skládal své věty a příběhy s trpělivostí hráče, který s každou sázkou riskuje to, že prohraje. Kdo to dnes umí?

                 
Obsah vydání       22. 1. 2009
22. 1. 2009 Ideologické hrůzy pana magistra Šnajdra Petr  Wagner
22. 1. 2009 Gaza: Boje zastaveny, zůstává však žal a devastace
22. 1. 2009 Přicházím do stínu tvých očí Mahmud  Darwiš
22. 1. 2009 Evropští právníci údajně požádali o zatykač na Livniovou
22. 1. 2009 Vymítání démonů z americko-ruských vztahů
21. 1. 2009 Izrael přiznal, že možná používal bílý fosfor v rozporu s mezinárodním právem
22. 1. 2009 Bílá kniha čínské obrany Oskar  Krejčí
22. 1. 2009 Independent: Kaplický měl pocit, že je oběť
22. 1. 2009 Chce vyjednávat s Íránem bez předchozích podmínek
22. 1. 2009 Obama citoval nejen George Washingtona, ale i Toma Paina
22. 1. 2009 O rozložení majetku a o sociálním smíru Uwe  Ladwig
22. 1. 2009 Nerušte azylový dům
22. 1. 2009 Malé cvičení představivosti -- proč ano? Miloš  Dokulil
22. 1. 2009 Proboha, jsi vůbec "Robert"? A není to fuk?! Miloš  Dokulil
22. 1. 2009 Pár nedávných citátů pro osvěžení paměti (1) Miloš  Dokulil
22. 1. 2009 Vizionář Edgar Allan Poe Jan  Paul
22. 1. 2009 Finanční krize -- největší černá díra v dějinách Patrik  Nacher
22. 1. 2009 Izrael a my
22. 1. 2009 Vyšší účast žen v politice bude velkým přínosem pro společnost
21. 1. 2009 Toto je cena a příslib občanství Barack  Obama
21. 1. 2009 Proč nevydala iDnes Obamův projev celý?
21. 1. 2009 Co Obamův projev znamená
21. 1. 2009 Nový tón. Opustil falešný optimismus
21. 1. 2009 Obama zastavil procesy z Guantánama
21. 1. 2009 Tomáš Cikrt: Nebyl jsem zanícený svazák
21. 1. 2009 Etika serveru iDnes?
20. 1. 2009 Obama, radar a globální nula Oskar  Krejčí
22. 1. 2009 Má být podle Schwarzenberga Rusko součástí amerického protiraketového deštníku? Jiří  Paroubek
22. 1. 2009 To už je 20 let! - A zase za demokracii!
1. 1. 2009 Hospodaření OSBL za prosinec 2008