23. 1. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 1. 2009

Dav je totiž žena

Benito Mussolini kdysi v rozhovoru s Emilem Ludwigem v Palazzo Venezia označil dav jako ženu, která miluje jen silné muže. Na tento výrok jsem si znovu vzpomněl, když jsem se díval na inaugurační spektákl a první projev Baracka Obamy v roli prezidenta Spojených států amerických. Muž má obvykle na výběr, jak prezentovat svoji sílu, pokud se skutečně cítí být silným. Buďto činy, odvážnými a ráznými rozhodnutími, tak říkajíc nasazováním vlastního krku a na vlastní riziko, nebo řečnickým výkonem. To druhé je samozřejmě snadnější, nestojí to tolik úsilí a základním předpokladem je pouze jisté nadání k působivému a brilantnímu slovnímu projevu.

V době prezidentské kampaně v USA jsem se snažil, seč mi to naše média dovolila, sledovat vystoupení Baracka Obamy a hledal jsem v podstatě odpověď na otázku, co mi na něm vlastně vadí. Možná, že jsem na to přišel. Nemám zkrátka rád kazatele a bytostně nevěřím jejich plamenným proslovům, silným slovům a sentimentálním apelům. Za těmi fascinovanými posluchači s rozzářeným a slzícím zrakem totiž chtě nechtě vidím jen neupřímnost, cílenou snahu o manipulaci a osobní fascinaci potleskem a slávou.

Ono je to totiž všechno obvykle jinak, jak říkala Golda Meirová. Tak jako po každé hlučné a veselé svatbě nastane každodenní manželská realita, tak i po slavném prezidentském svatořečení nastanou všední povinnosti a také náročné a namáhavé plnění slibů. A Barack Obama toho ve všech svých vystoupeních nasliboval opravdu hodně. Skládat z toho účty bude patrně velmi bolestné a lidé obvykle neodpouštějí to, že třeba jásali zbytečně a předčasně, že se dali nachytat a oklamat.

Barack Obama své sliby nesplní a ani nemůže. Splnit to, co slíbil, totiž není v silách žádného prezidenta a žádné administrativy. Ekonomická krize se bude dál a dál prohlubovat a bude zasahovat další a další skupiny Američanů. Ani k nějakému sjednocení národa, o kterém nový americký prezident tak často hovořil, nedojde. Občané se budou dál dělit na chudé a bohaté, chudí na chudé a ještě chudší a bohatí na ukrutně bohaté a méně bohaté. Zájmy a problémy těchto základních skupin budou vždy naprosto rozdílné a není na nich co sjednocovat. Právě to je totiž primární a přirozená stratifikace každé současné společnosti, kterou žádný dosavadní systém, ani žádný vizionář či sebevýřečnější kazatel nezmění.

Zítra a pozítří již Američané nebudou stát jeden vedle druhého na obrovském prostranství a nebudou cítit onu nakažlivou vzájemnou sounáležitost a opojnou euforii. Oč plamennější byl prezidentův proslov, o to netrpělivěji budou avízované změny očekávat. Dříve či později přestanou věřit. A svůj dnešní idol zavrhnou tak, jako žena dokáže svůj idol s upřímnou láskou milovat a také s upřímnou nenávistí zatracovat. Lidé budou zase jen doufat v jinou, lepší alternativu. Budou zase jen čekat na změnu. A touha po změně, to je základní stavební kámen každé revolty a každé revoluce.

To, že musel Barack Obama opakovat svůj prezidentský slib, budou někteří lidé považovat za zlé znamení. To, že své sliby nebude plnit, budou ale považovat za osobní křivdu a nikdy mu to neodpustí. Nechci být špatným prorokem, ale tohle nedopadne dobře. Bože chraň Ameriku od všeho zlého a od výřečných kazatelů zvláště.

Aby to všechno ale nevyznělo tak pesimisticky, můžeme si říci s Václavem Havlem. " Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu". Amen.

                 
Obsah vydání       23. 1. 2009
24. 1. 2009 Kontroverze: Vysílat či nevysílat humanitární reklamu pro Gazu?
24. 1. 2009 Prosba o pomoc Tomáš  Koloc
23. 1. 2009 Zazpívá "starý" rocker nové ministerské hity? Anna  Čurdová
24. 1. 2009 Co zdravotnické poplatky regulují? Antonín  Konečný
23. 1. 2009 Poplatky ve zdravotnictví v Česku a v Německu - srovnání 2008
23. 1. 2009 Biopaliva: dobrý nápad anebo zločin vůči chudým a přírodě?
23. 1. 2009 Experti: Nabucco není skutečnou alternativou
23. 1. 2009 Izrael lže o nárůstu palestinských útoků, usvědčil se sám
23. 1. 2009 BBC: Co udělala moje rodina Izraeli?
23. 1. 2009 Izraelci rozesílají po světě článek, že v Gaze zabili "jen 600 lidí"
23. 1. 2009 Situace v Izraeli je nyní podstatně horší než dříve
23. 1. 2009 BBC odmítla odvysílat reklamu charitativních organizací ve prospěch sbírky pro Palestinu
23. 1. 2009 Lidé v tísni aneb kde je možno darovat peníze Gaze
23. 1. 2009 Arnošt Lustig zaujal ke konfliktu v Gaze krajně vyhrocený postoj Daniel  Veselý
23. 1. 2009 Kostlivci v Benediktově skříni Karel  Dolejší
23. 1. 2009 Normalizace: Kněžínek vyřadil žádost o grant Jazzové sekce Karel  Srp
23. 1. 2009 Ideologické hrůzy náměstka ministra či jeho kritika? Jan  Marek
23. 1. 2009 Obama likviduje tajná vězení CIA
23. 1. 2009 Británie je v recesi
23. 1. 2009 Ekonomická krize utajeným pohledem odborů
23. 1. 2009 Obrat v americkém boji proti terorismu
23. 1. 2009 Jan Palach Reloaded Josef  Švéda
22. 1. 2009 Že by bylo načase také s tímhle něco dělat?! Miloš  Dokulil
23. 1. 2009 Příklad hodný následování? Miloš  Dokulil
23. 1. 2009 Aféra s psím výkalem pokračuje Michal Z. Čenko
23. 1. 2009 Jak na co? Pavel  Urban
23. 1. 2009 Dav je totiž žena Petr  Litoš
23. 1. 2009 Bude Obamova vláda skutečně zcela neefektivní? Jan  Čulík
22. 1. 2009 O rozložení majetku a o sociálním smíru Uwe  Ladwig
22. 1. 2009 Ideologické hrůzy pana magistra Šnajdra Petr  Wagner
22. 1. 2009 Přicházím do stínu tvých očí Mahmud  Darwiš
22. 1. 2009 Vymítání démonů z americko-ruských vztahů
22. 1. 2009 Vizionář Edgar Allan Poe Jan  Paul
22. 1. 2009 Bílá kniha čínské obrany Oskar  Krejčí
22. 1. 2009 Independent: Kaplický měl pocit, že je oběť
1. 1. 2009 Hospodaření OSBL za prosinec 2008