23. 1. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 1. 2009

Arnošt Lustig zaujal ke konfliktu v Gaze krajně vyhrocený postoj

Pane Lustigu, vážím si Vás a hluboce respektuji Vaši nesdělitelnou a traumatizující zkušenost Žida v průběhu Holocaustu, avšak nemohu si pomoci, abych nezareagoval na Váš článek "SVĚT: Izrael nemůže stát se založenýma rukama", který byl zprvu publikován v deníku Právo a posléze na Neviditelném psu. Emotivně zde obhajujete právo Izraele na útok proti Gaze, avšak Vaše argumentace se naprosto rozplývají pod nánosy bolestných proklamací a zoufalých výkřiků "V Izraeli se zase bojuje"... "Moji bratři opět krvácejí a umírají"...

"Na Izrael spadlo osm set raket, které zabíjejí, mrzačí a straší obyvatele, kteří touží po klidu a míru jako málokdo na tomhle světě. Po dvou tisících letech pronásledování a křivd mají svou staronovou zemi, kde jsou doma a o níž vědí, že už nikdy, nikdy nedopustí, aby beztrestné zabíjení židů, mých bratří, bylo tolerováno, trpěno, nebo dokonce odpuštěno." (...) "Byl jsem v Izraeli v jeho prvních dnech, v obleženém Jeruzalémě s českým reportérem Aškenazym a slovenským Mňačkem." ... "Kličkoval jsem mezi těmito dělostřeleckými výstřely. Měl jsem blízko vědomí a usilování v přítomnosti nedávnou dobu šoa, zkázy, kdy zabít, ponížit žida bylo v Evropě chráněno německými zákony. Zahynulo nevinně šest nebo sedm miliónů lidí, mezi nimi můj tatínek. Mohlo by se to, v jakékoli podobě opakovat? Ano, ano, ano. A zase umírají moji bratři, s jediným, nejdůležitějším rozdílem mezi staršími pokoleními a mými současníky. Brání se,"

píšete.

Rád bych věřil tomu, že obyvatelé Izraele touží po míru. Izraelská vláda a armáda sdílí přesně opačný postoj. Jonathan Cook, publicista žijící v izraelském Nazaretu, 20. ledna napsal: "Toto (izraelský útok) je známo jako "Doktrína Dahiya" podle jedné čtvrti v Bejrútu, která byla během izraelského vpádu do Libanonu v létě 2006 téměř srovnána se zemí. Tato doktrína byla stvrzena tehdejším velitelem vojenského štábu Danem Halutzem. Ten prohlásil, že bombardování Libanonu "vrátí čas o 20 let zpět". Yoav Galant, velící důstojník jižní izraelské armády, během prvního dne ofenzivy v Gaze (Kdy bylo během krátké doby zabito na 200 lidí - pozn. aut.) tuto doktrínu oprášil: "Cílem je vrátit Gazu o několik desetiletí zpět do minulosti." ZDE

Podobný názor jako Cook vyjádřil historik Norman Finkelstein, potomek rodičů přeživších Holocaust, slovy: "Jedním z cílů agrese bylo vyvolat v Arabech v regionu strach a způsobit tam masivní ztráty." ZDE

Noam Chomsky ve své brilantní analýze Gaza 2009 tvrdí, že nejde o výjimky, nýbrž o standardní taktiku izraelské armády: "Nejprominentnější izraelský vojenský analytik Zeev Schiff říká, že izraelská armáda vždycky útočila proti civilistům žijícím ve vesnicích a městech, a to cíleně a vědomě." ZDE Izraelský masakr v Gaze veřejně odsoudila také žena přeživší Holocaust. ZDE

Pane Lustigu, ve vší úctě, této ženě vadí, že ti, již v sobě nesou trauma nacistického barbarství, používají podobné metody proti bezbranným lidem. Souhlasím s tím, že Židé coby snad nejpronásledovanější etnikum lidských dějin mají právo na sebeurčení, avšak nemělo by se tak dít za likvidace etnika, jež nemá na jejich utrpení během Holocaustu sebemenší podíl viny, a to na rozdíl od evropské civilizace, která je po staletí vystavovala periodickým pogromům, ghettoizaci, křížové výpravě, démonizaci atd.

Dále píšete:

"Izraelci nechtějí vygumovat Persii z mapy jako perský prezident Ahmadínežád Izrael ... Svět, Spojené národy jim to nabídly už v roce 1948, kdy jsem odtamtud posílal do Prahy zprávy. Arabští vůdcové to odmítli. Řekli svým lidem: Vrátíme se na bodácích. Zaženeme židy do moře."

Ať již si o íránském prezidentovi můžeme myslet cokoliv, on opravdu neřekl, že chce "vymazat Izrael z mapy", nýbrž, parafrázuji - sionistický režim okupující Jeruzalém, který jednou zmizí z mapy historie jako zmizel Sovětský svaz. O tom, vedle jiných, psal specialista na Střední východ Juan Cole. ZDE

Možná víte, že vzniku státu Izrael a útoku arabských států na něj předcházela plánovaná destrukce (tzv. Plán D -- pozn.aut.) desítek domorodých vesnic sionisty, vyhnání více než statisíce obyvatel z domovů, masakry (Deir Yassin) spáchané teroristy z Irgunu a Sternu. David Ben Gurion několik let předtím, než odjel první vlak z Varšavského ghetta do Treblinky, prohlásil: "Když o Arabech tvrdíme, že jsou agresoři a my se bráníme -- to je jen půlka pravdy. Co se týče naší bezpečnosti a života, tak bráníme sebe...Ale boj je jen jedním z aspektů konfliktu, který je v jádru politický. A z tohohle pohledu jsme agresoři my a oni se brání." ZDE

"Mrzí mě, že český tisk, v znepokojujícím rozsahu, straní té druhé straně, oklamán arabskou propagandou, která je stejně prolhaná jako kdysi nacistická propaganda pana Goebbelse. Arabští vůdci a vedoucí Hamásu lžou. Nedá se jim věřit. Jsou podlí, zlí a prolhaní. Naštěstí jsou i zbabělí. Nechávají se zaštítit ženami a dětmi a jsou šťastni, když český, jako světový tisk, ukazuje zabité děti v kalužích krve. Židé chrání své děti před raketami v krytech. Arabští vedoucí je nechávají na ulicích Gazy jako užitečný kapitál pro svou prolhanou propagandu,"

pokračujete.

Ano, český tisk straní vždy nějaké straně, většinou tehdy, není-li tam k mání objektivita. Ale nemůžete popřít svědectví z Gazy, navzdory tomu, že byl novinářům vstup do Pásma Izraelem odepřen, nemůžete strčit hlavu do písku před desítkami zpráv OSN, IPS, Amnesty International, Červeného kříže, organizací jako Al-Mezan nebo Al-Haq, norských lékařů a nakonec i přeživších, z nichž někteří také přišli o celou rodinu... Ano, arabští vůdci lžou, stejně jako ti izraelští.

Konstatujete:

"Jsem na straně Izraelců, bez ohledu na to, co píše Frankfurter Allgemeine nebo New York Times. Izraelci jsou důstojný, demokratický a hrdinský lid, který, když nemá na vybranou, vytáhne do boje. Opakoval bych rád v české zemi, kterou mám rád jako sebe, že Izrael vede spravedlivou, třebaže tvrdou, až nelítostnou válku, na té správně straně, jak, o tom jsem přesvědčen, ukáže budoucnost. Nechte Izrael, aby se bránil. Dopřejte Izraelcům konečně klid, klid zbraní, klid pro život, pro který jsme se narodili
.

Myslím, že onen "klid zbraní" chce v podstatě každý slušný člověk. Problémem je, že každý zaujímáme odlišný pohled na to, jak jej dosáhnout, ať již z jakýchkoliv důvodů. Obávám se ale, že budoucnost dle vašeho přesvědčení by vedla k pravému opaku.

                 
Obsah vydání       23. 1. 2009
24. 1. 2009 Kontroverze: Vysílat či nevysílat humanitární reklamu pro Gazu?
24. 1. 2009 Prosba o pomoc Tomáš  Koloc
23. 1. 2009 Zazpívá "starý" rocker nové ministerské hity? Anna  Čurdová
24. 1. 2009 Co zdravotnické poplatky regulují? Antonín  Konečný
23. 1. 2009 Poplatky ve zdravotnictví v Česku a v Německu - srovnání 2008
23. 1. 2009 Biopaliva: dobrý nápad anebo zločin vůči chudým a přírodě?
23. 1. 2009 Experti: Nabucco není skutečnou alternativou
23. 1. 2009 Izrael lže o nárůstu palestinských útoků, usvědčil se sám
23. 1. 2009 BBC: Co udělala moje rodina Izraeli?
23. 1. 2009 Izraelci rozesílají po světě článek, že v Gaze zabili "jen 600 lidí"
23. 1. 2009 Situace v Izraeli je nyní podstatně horší než dříve
23. 1. 2009 BBC odmítla odvysílat reklamu charitativních organizací ve prospěch sbírky pro Palestinu
23. 1. 2009 Lidé v tísni aneb kde je možno darovat peníze Gaze
23. 1. 2009 Arnošt Lustig zaujal ke konfliktu v Gaze krajně vyhrocený postoj Daniel  Veselý
23. 1. 2009 Kostlivci v Benediktově skříni Karel  Dolejší
23. 1. 2009 Normalizace: Kněžínek vyřadil žádost o grant Jazzové sekce Karel  Srp
23. 1. 2009 Ideologické hrůzy náměstka ministra či jeho kritika? Jan  Marek
23. 1. 2009 Obama likviduje tajná vězení CIA
23. 1. 2009 Británie je v recesi
23. 1. 2009 Ekonomická krize utajeným pohledem odborů
23. 1. 2009 Obrat v americkém boji proti terorismu
23. 1. 2009 Jan Palach Reloaded Josef  Švéda
22. 1. 2009 Že by bylo načase také s tímhle něco dělat?! Miloš  Dokulil
23. 1. 2009 Příklad hodný následování? Miloš  Dokulil
23. 1. 2009 Aféra s psím výkalem pokračuje Michal Z. Čenko
23. 1. 2009 Jak na co? Pavel  Urban
23. 1. 2009 Dav je totiž žena Petr  Litoš
23. 1. 2009 Bude Obamova vláda skutečně zcela neefektivní? Jan  Čulík
22. 1. 2009 O rozložení majetku a o sociálním smíru Uwe  Ladwig
22. 1. 2009 Ideologické hrůzy pana magistra Šnajdra Petr  Wagner
22. 1. 2009 Přicházím do stínu tvých očí Mahmud  Darwiš
22. 1. 2009 Vymítání démonů z americko-ruských vztahů
22. 1. 2009 Vizionář Edgar Allan Poe Jan  Paul
22. 1. 2009 Bílá kniha čínské obrany Oskar  Krejčí
22. 1. 2009 Independent: Kaplický měl pocit, že je oběť
1. 1. 2009 Hospodaření OSBL za prosinec 2008