2. 6. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 6. 2008

Otevřený dopis tiskovému mluvčímu Ústavního soudu ČR

Dobrý den,

děkuji Vám za publikovaný článek. Troufám si říci, že jej zcela jistě nepostihne stejný osud, jako se stalo těm od mluvčího ČT Ladislava Štichy, protože Váš je přiměřený, kvalifikovaný a věcný. V tom se tedy obáváte zbytečně.

Jen nevím, zda je vůbec vzhledem k Vaší funkci možné autorskou výhradou v něm vymezovat jeho neoficiální charakter. To je, abych tak řekl, věcí vnitřní politiky Ústavního soudu ČR (ÚS), zda jste autorizován i k individuálním reakcím na neformální kritiku veřejnosti. Protože co lze takto stejně jako v případě L. Štichy vytknout, je skutečnost, že se snažíte s názorem vystupovat jako soukromá osoba, což je střet zájmů svého druhu. Jistě nemusím vysvětlovat, v čem je zavádění takové praxe mezi tiskovými mluvčími orgánů veřejné moci a stejně tak i veřejnoprávními institucemi potenciálně zhoubné.

Přesto i já osobně mám ohledně posouzení reformy veřejných financí velký problém s výroky a odůvodněními a kvalitní právní argumentaci nacházím až v separátních votech. Ale tím spíše jsem za existenci tohoto institutu vděčný.

Obhajovat a obhájit existenci ÚS by pro Vás ostatně měla být hračka. Rád bych ale dostal od ÚS oficiální odpověď na skutečnost, kterou explicitně namítli (a podle mého soudu oprávněně) přinejmenším soudci J. Nykodým a E. Wágnerová. A sice, že vzhledem k nedodržení § 13 zákona o ÚS je tento nález nicotný. Vzhledem k nepřezkoumatelnosti nálezu je to asi jediná forma, jakou se může(-te) pokusit panující stav legitimizovat. Vyjádření soudkyně E. Wágnerové o její ochotě případný opakovaný návrh či stížnost neodmítnout pro res iudicata je závažné a přitom s ní musím souhlasit. Předesílám, že se nechci prvoplánově zabývat souladem regulačních poplatků ve zdravotnictví a českým ústavním pořádkem s odkazem na výklad čl. 31 Listiny. I když by bylo třeba briskní argumentace pro obhájení toho, že náhle platí nezanedbatelné částky i ti občané, za něž jinak pojistné na zdravotní pojištění hradí stát; nakolik lze takovouto formu "spoluúčasti" zavést i v solidárním pojisťovacím systému; proč hradí za nezaopatřené nezl. jejich zákonný zástupce, ačkoliv nemá lékařské vzdělání, aby posuzoval vážnost zdravotního stavu svěřené osoby (platí-li argumentace regulačním efektem); příjmy lékařských a lékárenských subjektů nejsou kompenzovány sníženými úhradami pojišťoven, tedy nejde ani vzdáleně o součást mechanismu pojišťění; proč se při obhajobě argumentuje ochranným limitem 5000,- Kč, který zároveň obsahuje dosti zásadní výjimky a prostor ministerstva pro jeho pozdější degradaci pouhou vyhláškou; přeplatky nad ochranný limit vrací pojišťovny, ačkoliv z regulačních poplatků profitují (zatím ještě) jiné subjekty, což je posvěcení obdobně zvrácené právní konstrukce, jako u předešlé části reformy zdanění samotné placené daně (tzv. superhrubá mzda) atp.

Alarmující je však samotný nesoulad části odůvodnění s platnou právní úpravou (§ 13 ZÚS) a velmi silnými interpretačními argumenty o tom, co dosud bylo judikatorní praxí ÚS a co je za ní podáváno nyní. Jestliže tedy nález Pl. ÚS 1/08 nebyl přijat kvalifikovanou většinou alespoň devíti soudců ÚS, jakou má v demokratickém státě legalitu a legitimitu? Konkrétní argumenty o odchýlení se od předchozí praxe zde nebudu opakovat, jsou shrnuty v jednotlivých separátních votech disentujících soudců a některé argumenty je třeba čerpat i z předchozích dvou řízení o ostatních částech reformy veřejných financí v z. č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů, konkrétně Pl. ÚS 24/07 a Pl. ÚS 2/08. Zejména tedy pasáže z pera předsedy ÚS P. Rychetského a soudce J. Musila, zpochybňující v nejstarším nálezu samotnou formu přijetí tohoto zákona s odkazem na předchozí zrušení "legislativních přílepků" nálezem Pl. ÚS 77/06.

Pokud bych se měl dopustit vlastního hodnocení, pak nemohu než poukázat na fakt, že sporných skutečností, které většinový verdikt nemůže pominout a menšinová stanoviska jedním každým z nich odůvodňují nutnost zákon nálezem zrušit, je takové množství, že i když je většinový nález shledává býti "na hraně" ústavně-právní konformity, jejich koncentrace v jediném zákoně je sama o sobě ke zrušení zákona důvodem dostatečným. ÚS je institucí, která v minulosti uměla a stále i má právní nástroje k tomu, aby nerozhodovala formalisticky. Z odůvodnění inkriminovaných tří nálezů však na mě formalismus jen čiší a to formalismus na takovém stupni, že mi z hlediska vágnosti a nízké konzistence argumentů místy zcela splývá s právními sofismaty. A to říkám nikoliv samoúčelně, nýbrž cíleně kvůli svému dotazu, neboť četnost problematických bodů, kde lze zpochybňovat neodchýlení se ÚS od své vlastní judikatury, je sama o sobě rovněž důvodem, proč by se takový stav měl předpokládat zcela automaticky. Tím spíše, pokud se takového výkladu chopí samotní disentující členové pléna ÚS v rámci textu téhož nálezu!

Myslím, že pokud Vás k nějaké oficiální reakci nenamotivuje tento podnět, další budou hádám (a jako občan také doufám) beztak následovat. Pokud potřebujete k vypracování stanoviska alespoň tak pádný podnět, jako v předchozím případě, je právě toto důvodem, proč je můj dopis učiněn otevřeným. V žádném případě jej proto nechápejte jako kritiku Vaší osoby z jiného důvodu, než výše zmíněné problematiky soukromých iniciativ tiskových mluvčích. Nemám ambici dozvědět se od ÚS odpověď na svou otázku, zda jde pouze o můj dojem, nebo smutnou skutečnost, že odůvodnění nálezu vyplývá z výroku nálezu a nikoliv naopak, jak by tomu z definice odůvodňování mělo být. Je mi jasné, že chuť ÚS obhajovat svůj vlastní pravomocný nález bude už z formálních důvodů minimální. Tato otázka však není totožná se soudem posuzovanou materií, ale má vztah spíše k procesním náležitostem, takže argument nepřezkoumatelnosti rozhodnutí není odpovědí adekvátní. ÚS je za tohoto stavu podle mého v krizi ohledně legitimity své právní i právně-filosofické argumentace v nálezech a škody vzešlé z případné pasivity budou pro prestiž ÚS jakožto instituce s doposud značnou demokratickou legitimitou nedozírné.

S pozdravem a poděkováním Jan Sýkora

P.S. Současně bych chtěl tímto poděkovat například ministru spravedlnosti Jiřímu Pospíšilovi, že několik posledních let nestrávil intenzivní přípravou reformy justice v tom smyslu, že nejprve kromě plateb na daních a soudních poplatcích by účastníci řízení platili ještě úředním osobám soudů, kdykoliv by v jejich věci učinili úkon, přičemž tyto příjmy by měly charakter individuálního motivačního příjmu pro osoby činné v justici a pro účastníky naopak charakter demotivující k uplatňování práv soudní cestou. Aby pak v další části reformy, přijaté za již značně vysílené a apatické pozornosti veřejnosti předchozím (marným) bojem s poplatky coby návnadou došlo s provinilým a proto tichým (ne)souhlasem právě uplacených pracovníků justice k privatizaci veškerého majetku státu, sloužícího pro potřeby justice. A rovněž i k dalším tahům, které si už ani netroufám promýšlet, aby se toho snad někdo nezhostil.

                 
Obsah vydání       2. 6. 2008
2. 6. 2008 EXKLUZIVNÍ DOKUMENT: Vládní zdůvodnění smlouvy o radaru Štěpán  Kotrba
2. 6. 2008 Prohlášení k přerušení hladovky
2. 6. 2008 Smrt v ďábelských zahradách
2. 6. 2008 Spojené státy zadržují osoby bez soudu na vězeňských lodích
2. 6. 2008 Eastern European Review: Poláci chtějí o základně jednat až s příští americkou administrativou
2. 6. 2008 Otevřený dopis tiskovému mluvčímu Ústavního soudu ČR Jan  Sýkora
2. 6. 2008 Černý den českého práva, ale autorita Ústavního soudu neutrpěla Stanislav  Křeček
2. 6. 2008 Obama možná nevyhraje americké prezidentské volby
2. 6. 2008 Amerika chce Obamu
2. 6. 2008 Trest za šizení spotřebitelů, neboli Zpráva, která bude možná pro obdivovatele volného trhu zklamáním Uwe  Ladwig
2. 6. 2008 Demokracie rozkvétá s kosmetickou vadou Ctirad  Novák
2. 6. 2008 Opravdu chytrá Liška? Anna  Čurdová
1. 6. 2008 Jak funguje Ústavní soud Michal  Spáčil
1. 6. 2008 Ještě že máme své vykladače (vykradače) ústavy
2. 6. 2008 Britským listům chybí rozumný úsudek Petr  Frish
2. 6. 2008 Západní vědci jsou prodejní Štěpán  Kotrba
2. 6. 2008 Říše strachu o granty Štěpán  Kotrba
1. 6. 2008 Tamáš a Bednář ukončí hladovku Jan  Čulík
1. 6. 2008 Tamáš: Paní Parkanová nechť raději zpívá písničky
2. 6. 2008 Jak nám v EU kvetou obchody... Miloš  Dokulil
2. 6. 2008 Kdy začnou diskutovat experti?
2. 6. 2008 Schwarzenbergovi rodiče prý "využívali pracovníky z nacistického tábora v Letech"
2. 6. 2008 Ukrajina neuspěla ani v PACE Stanislav  Kliment
2. 6. 2008 Vandalové řádili na výstavě Groupe Guma Guar
2. 6. 2008 Nerozborná jednota občanů naší země
2. 6. 2008 Hudba útěšná, hudba útočná II. Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
30. 5. 2008 Radar v Brdech: Hlas prostého občana, obsluhujícího v minulosti SS-23
2. 6. 2008 Julínkův triumf Jiří  Bejlovec
1. 6. 2008 Český prezident Klaus "připraven debatovat s Gorem o změně klimatu"
2. 6. 2008 Vše čisté podle Topolánka Milan  Smrž
2. 6. 2008 Píp Beno  Trávníček
2. 6. 2008 Britský premiér dokázal, že i politici mohou používat mozku Mojmír  Babáček
2. 6. 2008 Klausův poradce: "Pryč s kultem stromů"
2. 6. 2008 ■ ■ ■ Svatava  Antošová
2. 6. 2008 Vláda nás naučí veřejně nesouhlasit, to bude také její jednoznačně největší přínos Jan  Sova
2. 6. 2008 Zpráva o chudobě německých dětí a mladistvých Richard  Seemann
1. 6. 2008 Terapeutická role internetové žurnalistiky - Stačí to? Martin  Škapík
30. 5. 2008 Britská vláda zveřejnila akční plán na pomoc "energeticky chudým" občanům
2. 6. 2008 Liška zelená, učitelé a medvěd... Ladislav  Žák
31. 5. 2008 Proč jsou lidi otráveni politikou
31. 5. 2008 Stávky a protesty ve Španělsku, ve Francii, v Portugalsku, v Itálii, v Británii a v Bulharsku
30. 5. 2008 Britský premiér Gordon Brown telefonuje domů voličům
30. 5. 2008 Proč je Tomáš Chalupa mimo civilizaci Darina  Martykánová
30. 5. 2008 Jsou důležitější jiná témata než americký radar Boris  Cvek
31. 5. 2008 Důležitá témata jsou jasná Jindřich  Kalous
30. 5. 2008 Útěcha z propagandy Karel  Dolejší
30. 5. 2008 Globe and Mail: Rostoucí cena ropy vymazala tři dekády odstraňování obchodních bariér
5. 5. 2008 Hospodaření OSBL za duben 2008