5. 2. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 2. 2008

NÁRODNÍ HRDOST:

Ztratili jsme víru v sebe samotné?

Pan Špíka zlámal hůl nad českým národem, pro který nenastal tolik očekávaný a naprostý blahobyt po pádu komunismu. Dokonce jej neuspokojivé poměry dovedly ke studiu českých dějin. To je nepochybně dobře, neboť každý by měl znát historii svého národa, ale jak se zdá autor šel poněkud po povrchu a u významu několika vybraných událostí našich dějin pouze obrátil znaménko. Navíc se spoléhá na informace z denního tisku.

Projděme si postupně několik událostí které pan Špíka vyzdvihl, i když jde o složitou problematiku jejíž úplné vysvětlení by vyžadovalo mnohem zkušenějšího odborníka, než jsem já.

Jak již , nedá se říci že na straně českých stavů bojovali Češi a na straně císařské Němci. Naopak na straně českých stavů bylo mnoho němců, zimní král Fridrich V. Falcký byl také Němec. Půdu po konfiskaci levně skoupila cizí šlechta, kde byli i Italové či Francouzi. Až 200 000 poddaných muselo uprchnout ze země, ostatní museli změnit své náboženské vyznání. Díky válce a poklesu obyvatel na zbývající poddané těžce dolehla robota, která vzrostla až na 3-5 dní v týdnu. Díky tomu propukla velká selská povstání, v letech 1680 a později 1775. Několik desítek dalších menšího rozsahu. České země musely finančně táhnout válku s Osmanskou říší. Ano jezuité nejenom pálili zakázané knihy, ale i české vydávali. Ale jak se můžeme přesvědčit na příkladu jezuity Balbína, tyto tendence se vládnoucí moc snažila potlačit. Jeho Výtah z dějin českých nebyl cenzurou povolen a on sám musel odejít do Klatov. Tam také napsal svoji slavnou Obrana jazyka slovanského, zvláště českého. Mohla vyjít až 100 let po svém vzniku.

Průmyslový růst nastal až po zrušení nevolnictví, zavedení náboženské svobody a zrušení roboty. Tedy po tom, co Rakousko zrušilo dědictví Bílé hory a u nás nastoupilo národní obrození.

Československo nevzniklo jen tak z ničeho, ale za jeho vznik položilo mnoho lidí to nejcennější co mělo, svůj život. Jenom v mé rodině byli dva legionáři, kteří bojovali proti starému Rakousko-Uhersku. Po svém vzniku si jej muselo uhájit a bojovalo jak v německém pohraničí, tak na Slovensku proti maďarským bolševikům a jejich Republice rad. O těchto bojích existuje dnes již mnoho kvalitní literatury.

Podle autora nejvíce krademe a celkově morálka u nás upadá.S tímto naprosto nesouhlasím. Nejen že se toto tvrzení dá podpořit čísly a za největší zloděje by se dali označit obyvatelé Velké Británie, ale je třeba si položit otázku, kdo krade? Předpokládám, že pan Špíka nekrade, já také ne a z mých přátel nikoho takového také neznám. Pokud má dnes pan Špíka konkrétní podezření, ať podá trestní oznámení.

Naopak, za komunistů se kradlo daleko více. Rozkradení celé země státem, kdy se znárodňovaly všechny továrny, vily, pole. Chalupy postavené kompletně z ukradeného materiálu, komunistické filmy a seriály, kde se rozkrádání socialistického majetku považovalo za normální jev. Nebo udávání nejbližšího přítele státní bezpečnosti, učitelky které se neštítily rozhodovat o budoucnosti svých žáků často podle osobní sympatie (člověku který navštěvoval základní školu až po Listopadu 1989 připadá seriál My všichni školou povinní jako z jiné planety). A kdo nejvíce kradl i po revoluci? Především bývalí komunisté, veksláci, lidé co se měli za minulého režimu dobře.

Já se ptám, jak můžete v tomto světle tvrdit, že nová generace zažila pouze hlubinnou nepoctivost, tupé sobectví, vulgární nepřesné vyjadřování a neuvěřitelnou zbabělost? Jak se vůbec opovažujete takto mladé lidi soudit? Máme snad soudit my vás? Cožpak vy jste nezažil zbabělost těch co podepsali Antichartu či vyslovili souhlas se vstupem sovětských vojsk, cožpak jste nezažil ?a href="http://youtube.com/watch?v=AQ27JO-HrfI" target="_blank"> vulgární vyjadřování Bilaka a jiných? <_p>

To mladí lidé nemohou prožívat lásku, přátelství, radost ze své práce a činnosti? Proč nechápete, že národní hrdost nevytvářejí nějaké anonymní postavy na ulici, ale naprosto konkrétní lidé, kteří se nebojí svých slov a činů? Kteří se neschovávají za většinu, ale rozhodují se podle vlastního uvážení. Kteří místo toho, aby jenom mluvili o pronikání cizích firem, koupí v samoobsluze český jogurt nebo sobě do dílny českou vrtačku.

Jistě je třeba se ptát, kde se tolik negativních názorů bere. Již před několika lety jsem přestal sledovat televizní zprávy a číst celostátní noviny. Ovšem veřejné dění jsem sledovat nepřestal, pouze jsem se o problémy naší společnosti začal zajímat hlouběji. Přečtu si několik názorů na stejný problém z několika internetových stránek, použiji odbornou literaturu. A zjistím, že problém často není tak jednoznačný, že i jinde ve světě mají obdobné problémy s korupcí a tunelováním jako u nás. Jenom mi často nejde do hlavy proč jsou hlavní média tak přísná a nepřátelská vůči vlastnímu národu. Odpověď je možné hledat v německých vlastnících našich tiskovin v kombinaci s poslušnými novináři z komunistické éry, stejně jako politicky korektních lokajů Bruselu. Je třeba pamatovat slova Svatopluka Čecha: "Sláb jenom ten, kdo ztratil v sebe víru, a malým ten, kdo zná jen malý cíl.".

                 
Obsah vydání       5. 2. 2008
5. 2. 2008 Británie plánovala postavit v Afghánistánu pro Taliban výcvikový tábor
5. 2. 2008 Britský princ Andrew kritizoval USA za iráckou válku
5. 2. 2008 Žádejte od zaměstnavatelů minimální mzdu
5. 2. 2008 Radar, který si poradí s klamáním? Stanislav  Kaucký
5. 2. 2008 Jak to, že lékaři neprotestují? Alexandr  Grozněv
5. 2. 2008 Chce Bůh radar a rakety? Milan  Daniel
5. 2. 2008 Trestní oznámení v souvislosti s distribucí knihy Harry Potter a relikvie smrti
5. 2. 2008 Přehnali novináři nebezpečí ptačí chřipky? Jan  Čulík
5. 2. 2008 Švejnar: Knihovny jsou v Americe laboratoře, s iráckou válkou to bylo komplikovanější Jan  Mech
5. 2. 2008 Policie odposlouchávala poslance
5. 2. 2008 Gorbačov se bál vážně hovořit s Bushem o Německu
5. 2. 2008 Totální blokáda "největšího vězení pod širým nebem na světě" v Gaze a hrobové ticho Daniel  Veselý
5. 2. 2008 Diskotéka aneb Incident na dálnici Antonín  Brousek
5. 2. 2008 Michael  Marčák
5. 2. 2008 Bling-bling: Francie hlásí Sarkozyho volný pád Josef  Brož
5. 2. 2008 Národní urážka krásy, žen a mužnosti Sandra  Wain
5. 2. 2008 Je ten "super úterek" pro nás v ČR "nic moc"? Miloš  Dokulil
5. 2. 2008 Ztratili jsme víru v sebe samotné? Zdeněk  Roubal
5. 2. 2008 Biologická a společenská evoluce, neboli Vlastně nikdo neplánuje jako jediný Uwe  Ladwig
5. 2. 2008 Tisíceré díky za amatérský statut Britských listů
5. 2. 2008 Nadměrná ideologická a aktivistická potřeba škatulkovat Karel  Březný
5. 2. 2008 Britské listy? Jiří  Drašnar
5. 2. 2008 Bojíte se socialismu? Pavel  Janíčko
5. 2. 2008 Bojíte se socialismu? - Slovo autorů Josef  Heller, František  Neužil
5. 2. 2008 Nepřipomínejte mi minulost a já vám nebudu připomínat budoucnost Josef  Heller
5. 2. 2008 Tříkrálový dar Fidel Castro Ruz
5. 2. 2008 Blábol Fidela Castra
5. 2. 2008 Dopouštějí se členové vlády a další osoby závažné trestné činnosti? Václav  Drbohlav
5. 2. 2008 Co se všechno může stát po amerických prezidentských volbách
5. 2. 2008 Britské listy: Údiv, že něco tak překvapivého v dnešní době vůbec existuje
5. 2. 2008 Není to mýtus, ale skutečný obraz naší společnosti
4. 2. 2008 Od Hejdové ke Golgovi aneb nejen o jedné recenzi knihy Jana Čulíka Vladislav  Černík
4. 2. 2008 Nesouhlasím s panem Černíkem Jan  Čulík
5. 2. 2008 Citujme přesně František  Řezáč
4. 2. 2008 O slušnosti v české politice
4. 2. 2008 Volby tajné či veřejné. Politika špinavá? Miloš  Štěpánek
4. 2. 2008 Děti ze stanice S-Born Tomáš  Havlín
4. 2. 2008 Nizozemská péče o rodičky je špatná Lucie  Bottaro
4. 2. 2008 Bill Clinton: "Nebyli jsme vůči utrpení obyvatel Východního Timoru dostatečně citliví." Jana  Ridvanová
4. 2. 2008 Írán provedl test odpalovací rampy a otevřel vesmírné kontrolní středisko Štěpán  Kotrba
4. 2. 2008 Všechny dobré potenciály pana Topolánka Bohumil  Kartous
4. 2. 2008 Američané mají o radaru pochyby, Češi nikoliv Bohumil  Kartous
3. 2. 2008 Bitva o Stalingrad - 65 let poté Richard  Seemann
4. 2. 2008 Nechceme byť obohnaní plotmi Naomi  Klein
4. 2. 2008 Král Králů Jaroslav  Kuba
4. 2. 2008 Kdy se naučí Britské listy přijímat kritiku? Fabiano  Golgo
4. 2. 2008 Díky Fabianovi za chválu Jan  Čulík
4. 2. 2008 Ještě pár důležitých poznámek k stylu Britských listů Jan  Čulík, Fabiano  Golgo
30. 11. 2007 Jací jsme
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007