30. 1. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 1. 2008

Čím se liší jeden prezidentský kandidát od druhého?

Otázky, které Klausovi ani Švejarovi nikdo nepoložil

Abych mohl vydat tento článek znovu i den po televizně senátním duelu prezidentských kandidátů, musel jsem změnit nikoliv otázky, ale v zázrak "doufající" titulek. Je ostudou, jak nepřipravení byli senátoři a senátorky ČSSD při tom, když kladli otázky oběma kandidátům. Staré novinářské pravidlo praví, že kvalita tazatele se pozná podle třetí otázky. Na první otázku odpoví každý blb. Jakkoliv. Spokojí-li se tazatel s první odpovědí, většinou si víc nezaslouží. Druhá otázka ukazuje, zda odpovědi tázaný porozuměl a zda odpovídá tomu, na co se ptal a prokazuje touhu se dozvědět víc. Tázaný může z odpovědi utéci bonmotem nebo úhybným manévrem. Inteligenci a znalost polemických figur a fíglů prokáže teprve třetí otázka. Teprve tehdy jde o podstatu samu. Teprve pak musí odpověď uspokojit tázaného, nemá li se rozhovor proměnit ve spor. Důležité otázky, které by odhalily názory Švejnara i Klause a veřejnosti přivedly logického vítěze duelu, který by mohl mít autoritu ne jako čestný předseda pravicové strany a nebo jako mluvčí nevolené finanční a mocenské oligarchie, ale jako zástupce občanů bohatých i chudých, ty důležité otázky nepadly. Škoda. Veřejnost čeká. Čeká ona občanská společnost. Společnost občanů, která bude zanedlouho opět volit své politiky.

Otevřený dopis hannoverského dopisovatele deníků Právo a Britské listy Petra Schnura Janu Švejnarovi, na který "zcela vytížený" svejnarprezidentem.cz nedokázal odpovědět, je skutečně závažným souborem otázek. Je ale souborem, který může být určen oběma kandidátům. Včetně loajality vůči dvojímu občanství. Stejně jako Švejnar by měl Václav Klaus sdělit, vůči čemu chce být loajální: vůči Mont Pelerinskému klubu, Davoskému fóru, vůči Světové bance a MMF, nebo vůči podnikatelům spjatým s Českem nejen kontem v některé ze zahraničních bank v Česku působících, ale podnikatelům, kteří jsou vynikajícími manažery svých podřízených, netunelují majetek továren, ale udržují onen corporate social responsibility a rozvíjejí celé regiony tak, jak tomu činil za první republiky Baťa a další továrníci. Nebo vůči všem občanům, kteří neměli to štěstí nebo tu smůlu a nezvolili je prezidentem. Kteří nemají čestné doktoráty, ani miliony na investice do nemovitostí či akcií, ale živí se poctivě - rukama.

Jelikož se Petr Schnur zaměřil ve svých otázkách pouze na Jana Švejnara, zkusím zformulovat otázky pro oba kandidáty. Třeba si dnes odpoledne některou z nich osvojí některý ze senátorů a senátorek ČSSD, využije jedné minuty a tří dalších na odpověď a my se konečně něco dozvíme. Proč fandit volbě prezidenta za osmnáct, nebo bez dvou za dvacet. Nic jiného nám nejspíše nezbývá...

 • Klaus by měl vysvětlit, stejně jako Švejnar, jaká síla nás poutá k stále více se propadající americké ekonomice a americké kultuře plné násilí a fastfoodů. Oba kandidáti by to měli udělat s noblesou - nejlépe při nějaké státní večeři. Servírovat BigMac s CocaColou a přemýšlet. Třeba i společně. Pozvat si k tomu Arnolda na návštěvu. Třeba jenom v bedně.
 • Klaus by měl vysvětlit, stejně jako Švejnar, proč se bráníme integraci do Evropy, ze které stejně neunikneme a uzavíráme spojenectví se zeměmi, pro které jsem pouze jakýmsi okresním městem kdesi v nějaké provincii na dálném východě. Vysvětlení postojů k Evropě s její složitou křižovatkou civilizačních východisek je vysvětlení kořenů mnohdy starších, než chrám svatého Víta či Ďáblova bible a její osud.
 • Klaus by měl vysvětlit, stejně jako Švejnar, zda veřejné statky a veřejné služby jsou součástí jejich vidění společnosti, v jejímž čele chtějí stát , zda by se měly rozvíjet nebo ne a zda rozvoj těchto statků a služeb je otázkou péče státu a jeho institucí a nebo ne.
 • Klaus by měl vysvětlit, stejně jako Švejnar, zda dodávky zbraní albánským a dalším nacionalistům, tajné operace BND a další kroky destabilizující Balkán, vedoucí až k humanitárnímu bombardování Jugoslávie, bylo nutnou daní za sjednocení Německa a nebo činem humanity. V čí prospěch? Stojí ty rajčata a papriky za to?
 • Klaus by měl vysvětlit, stejně jako Švejnar, zda vzdání se státního území je projevem vlastizrady nebo vlastenectví. Měl by se zamyslet nejen nad tajnými americkými kriminály v nových zemích Evropy, ale i nad kriminálem v Abu Ghraib, Guantánamu a srovnat ho s koncentráky v Polsku i Česku, případně s Pečkárnou. Dříve, než bojovníky za svobodu odmění nějakým řádem.
 • Klaus by měl vysvětlit, stejně jako Švejnar, zda unilateralismus je možným řádem budoucího světa a je třeba mu napomáhat. Zda válečné zločiny, páchané v rozporu s mezinárodním právem, jsou ospravedlnitelné jakkoliv humanistickými řečmi. Zda desítky tisíc mrtvých jsou ucházející cenou za snížení ceny ropy a plynu.
 • Klaus by měl vysvětlit, stejně jako Švejnar, zda lze vybudovat spravedlivou společnost a mírové soužití se sousedy na mezinárodních vztazích bez respektování platných pravidel územní celistvosti, nevměšování do vnitřního vývoje cizí země, bez respektování vůle občanů a jejich vlád. Nemusí mít na mysli přímo Čínu a Tibet , stačí Rakousko a jeho spor o Temelín, Srbsko a jeho provincie Kosovo, případně Čína a její provincie Tchajwan. Jde také o Kubu, Gruzii, Izrael a Palestinu.
 • Klaus by měl vysvětlit, stejně jako Švejnar, zda lze vybudovat kapitalismus bez kapitálu a zda a jakým způsobem lze za osmnáct let dosáhnout legálního osobního majetku jedné miliardy Kč.
 • Klaus by měl vysvětlit, stejně jako Švejnar, zda demokracie může být pouze pro slušné lidi, nebo je pro všechny. I pro zločince. Při promýšlení tohoto tématu by mohli oba kandidáti zavzpomínat na svůj vlastní třídní původ i všechny hříchy, které ještě nevyšly najevo. Ekonomická teorie je vždy spojena s ekonomickou praxí. Stejně jako Klausovo jméno zůstane navždy spojeno s pojmem kupónové privatizace, Harvardskými investičními fondy, tunelování a jmény bratří Helbigů, pány Komanickým, Borisem Vostrým, privatizací části StB a praní špinavých peněz komunistické rozvědky Viktorem Koženým.
 • Klaus by měl vysvětlit, stejně jako Švejnar, jak se ze slušných lidí mohou stát bezdomovci a říci senátorům ČSSD, kolik těch bezdomovců společnost, patřící ke špičce postkomunistických zemí, má. A zda je život v kanále alternativou hospodářského zázraku a nebo jeho průvodním jevem.
 • Klaus by měl vysvětlit, stejně jako Švejnar, jak lze přežít s měsíčním minimem od tohoto státu ve výši 2020 Kč.
 • Klaus by měl vysvětlit, stejně jako Švejnar, zda zdraví člověka je komoditou trhu bez přívlastku či nikoliv a zda je osud a hmotné zajištění člověka na stáří pouze privátní starostí nebo i společenskou.
 • Klaus by měl vysvětlit, stejně jako Švejnar, zda vzduch či voda je také komoditou, u které je zpoplatnění osobního užívání k nepodnikatelským účelům etické a zda je občan spoluvlastníkem státu či nikoliv.
 • Klaus by měl vysvětlit, stejně jako Švejnar, zda povinností hlavy státu je exkomunikovat část občanů, dodržující zákony, z politického i společenského života ještě dvacet let po státním převratu a jestli už jedna nebo až tři přihlášky do komunistické strany v letech normalizačních stačí k dobrovolnému vzdání se kandidatury na hlavu takového státu.
 • Klaus by měl vysvětlit, stejně jako Švejnar, jestli může být homosexualita na překážku výkonu ústavní funkce a jestli katolická morálka s občansky nezrušitelnými církevními sňatky a se vší falší takto nastaveného následování muže má ještě místo v evropské, genderově rovnoprávné společnosti. Zda stejné právo bude dáno všem náboženstvím občanů ČR. K přemýšlení a právnímu rozboru si oba mohou vzít smlouvu se Svatým stolcem - státním útvarem, který neexistuje a jejíž ratifikace hrozí v nejbližší době.
 • Klaus by měl vysvětlit, stejně jako Švejnar, k čemu je svoboda, kterou nemohou všichni využívat. Svoboda pohybu, svoboda slova, svoboda shromažďování i svoboda volby.
 • Klaus by měl vysvětlit, stejně jako Švejnar, zda je cílem práva spravedlnost.

Na všechny tyto otázky existují krátké, výstižné, ale vždy nesprávné odpovědi. Ani jedna z odpovědí se nevejde do formátu tříminutové odpovědi kandidáta na prezidenta , do délky příspěvku v deníku či sekvence televizního zpravodajství. Všechny dohromady ale tvoří rámec, který určuje váhu a autoritu hlavy státu i podobu toho státu.

                 
Obsah vydání       30. 1. 2008
30. 1. 2008 Král žlučí pomazaný Martin  Škabraha
30. 1. 2008 Občan 38Kč, církev 300 miliard? Jan  Zeman
30. 1. 2008 Český národ Boris  Cvek
30. 1. 2008 Zavinili si Češi všechny své katastrofy sami? Jan  Čulík
30. 1. 2008 Klaus versus Švejnar: profesionál proti amatérovi Štěpán  Kotrba
30. 1. 2008 Otázky, které Klausovi ani Švejarovi nikdo nepoložil Štěpán  Kotrba
30. 1. 2008 Podmínky přidělení prostředků státního rozpočtu USA pro stavbu a rozmístění raketové obrany USA v Evropě se staly zákonem Pavel  Barák
30. 1. 2008 Výhledy a rizika e-governmentu a t-governmentu v ČR Štěpán  Kotrba
30. 1. 2008 Srbsko nesmí být naše prohra Kateřina  Konečná
30. 1. 2008 Dnes zasedá Rada Českého rozhlasu. K Radiožurnálu.
30. 1. 2008 Bushova Zpráva o stavu Unie
30. 1. 2008 Hé Rám Miroslav  Tejkl
30. 1. 2008 Ocenění pro ředitele Českého rozhlasu Leonardo
30. 1. 2008 Tělesný pohyb zřejmě zpomaluje stárnutí
30. 1. 2008 Viselec Sylvia  Plathová
30. 1. 2008 Chcete jointa a máte chuť na rakovinu, neboli Kdo má za co platit? Uwe  Ladwig
30. 1. 2008 Demagogický guláš Lukáš  Zádrapa
29. 1. 2008 Komu patří mandát? Stanislav A. Hošek
29. 1. 2008 Kanada zrušila svůj obranný radar po jediné stížnosti Miloš  Kaláb
29. 1. 2008 Proč by měl mít i pokladač věnců své předpoklady Bohumil  Kartous
29. 1. 2008 Sedmnáct případů s heparinem? Petr  Wagner
29. 1. 2008 Teta Bushka možná půjde do vězení Štěpán  Kotrba
29. 1. 2008 Návrat do Falludže
28. 1. 2008 Jsem Evropan. Srbsko je Evropa, Makedonie také. Egon T. Lánský
28. 1. 2008 Odcházení od Václava Havla: Stará hra, která nevědomky nastoluje důležitý problém současnosti Jan  Čulík
29. 1. 2008 O vrazích pravých a náhradních aneb cesta Renaty Vesecké ke kariéře Jakub  Polák
28. 1. 2008 Rozhovor s Janem Čulíkem v Českém rozhlase Brno
30. 11. 2007 Jací jsme
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007

Klaus versus Švejnar - prezidentské volby 2008 RSS 2.0      Historie >
30. 1. 2008 Klaus versus Švejnar: profesionál proti amatérovi Štěpán  Kotrba
30. 1. 2008 Otázky, které Klausovi ani Švejarovi nikdo nepoložil Štěpán  Kotrba
29. 1. 2008 Existují kritéria pro prezidentskou volbu? Miloš  Dokulil
29. 1. 2008 Paroubek Klausovi: Neměňte své křeslo za 300 miliard Jiří  Paroubek
29. 1. 2008 Proč by měl mít i pokladač věnců své předpoklady Bohumil  Kartous
29. 1. 2008 Schnur se měl zeptat i Klause, senátoři se snad zeptají obou Štěpán  Kotrba
28. 1. 2008 Klaus, Švejnar, minulé bláto a budoucí louže Milan  Daniel
28. 1. 2008 Čím se Švejnar liší od Klause Petr  Wagner
26. 1. 2008 Svejnarprezidentem.cz je "zcela vytížen"   
26. 1. 2008 Podporují komunisté Švejnara, nebo Klause?   
25. 1. 2008 Nenávistný útok na všechno, čemu vděčíme za svobodu   
24. 1. 2008 Privilegovaní umělci podporující ODS... a pak ti ostatní... Monika  Binke
23. 1. 2008 Komu před prezidentskou volbou přihořívá? Miloš  Dokulil
23. 1. 2008 O budoucím českém prezidentovi může rozhodnout i Kosovo Stanislav  Kliment
23. 1. 2008 Otevřený dopis Janu Švejnarovi: Čím se lišíte od Václava Klause? Petr  Schnur