28. 1. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 1. 2008

Hypotéza v protikladu k oficiální verzi událostí

"Půdorys pravdy o 11. září"

Následující text je výtahem z dvouhodinové přednášky "9/11: Blueprint for Truth -- The Architecture of Destruction" ("11. září: technický plán pro odhalení pravdy -- struktura zkázy"), kterou měl v listopadu 2007 na University of Manitoba (Winnipeg, Manitoba, Canada) americký architekt Richard Gage. Tématem přednášky je pečlivý a podrobný rozbor skutečností, které svědčí ve prospěch tzv. demoliční hypotézy o 11. září.

Tato hypotéza v protikladu k oficiální verzi událostí tvrdí, že pád tří budov WTC nebyl způsoben nárazem letadel a následným požárem leteckého paliva, protože to není fyzikálně možné, ale že šlo o dobře připravenou a profesionálně provedenou demolici. Z kontextu událostí a dalších skutečností pak vyplývá, že tato demolice nebyla dílem teroristů (pokud za "teroristy" označujeme osoby, které se hlásí k Al-Káidě).

Mainstreamová média o demoliční hypotéze sborově mlčí. Není se jim co divit. Kdybychom uznali tuto hypotézu za pravdivou byť i jen částečně, museli bychom konstatovat, že oficiální šetření "pádu věží" bylo odbyté a vedli je slabomyslní. Pokud bychom ji uznali za pravdivou celou, museli bychom konstatovat, že Spojeným státům americkým vládne v současné době skupinka masových vrahů nebo jejich blízkých spojenců, nebo že vláda Spojených států takovouto skupinku vědomě kryje.

Vzhledem k tomu, že tatáž vláda se nyní pokouší získat část českého území ke stavbě vojenské radarové základny, považuji za vhodné zpřístupnit text přednášky co největšímu počtu českých občanů.

Přednáška je k vidění na internetu v plné délce s česko-slovenskými titulky ZDE

Česko-slovenské titulky pořídili lidé ze slovenského serveru http://911.yweb.sk/. Na Youtube je přednáška k vidění rozkouskovaná do několika dílů. Lze si ji také objednat na DVD přímo od Richarda Gage.

Oficiální verze událostí 11. září tvrdila nejprve toto: po nárazu letadla do každého z "Dvojčat" se do budov vylil a explodoval letecký benzín. To způsobilo postupné roztavení ocelové konstrukce, část budovy nad místem zásahu se uvolnila a vlastní vahou rozdrtila zbytek věže. Tato verze byla později upravena, protože i vládní vyšetřovatelé uznali, že požár nemohl ocelovou konstrukci věží roztavit. Tvrdí se tedy, že ocel pouze změkla, podlahy v zasažených poschodích se prohnuly a stáhly za sebou i okolní zdi, což odstartovalo kolaps budovy.

Demoliční hypotéza tvrdí toto:

1/ Teplota žádného běžného požáru (i za použití leteckých paliv) nepřesáhne nikdy 1000 °C. Konstrukční ocel, z níž se staví kostry mrakodrapů, se taví až při 1480 °C. Kromě toho kostra mrakodrapu funguje jako obrovský chladič, takže prudké zahřátí na jednom místě se rychle rozvede do zbytku kostry a lokální teplota zasaženého místa rychle klesne.

2/ Konstrukční ocel částečně ztrácí pevnost při 650 °C. Výsledkem počítačového modelování, které si objednali sami vyšetřovatelé a které provedla nezávislá firma, byl nicméně závěr, že podlahy v zasaženém místě se prohnuly maximálně o 10 cm. Nemohly tedy způsobit kolaps. Přesto vyšetřovatelé do své zprávy napsali, že došlo k prohnutí o 106 cm, a tím vysvětlili, proč došlo ke zhroucení budov. Data, na jejichž základě došli k touto číslu, odmítají zveřejnit.

3/ Obě věže "Dvojčat" padaly rychlostí téměř volného pádu (10-15 sekund). Kdyby skutečně jenom tlačily horní odtržené vrcholky budov na dosud stojící část, pád by se výrazně zpomalil, protože stojící části mrakodrapů by kladly odpor. Rychlost pádu věží by podle výpočtů fyziků byla asi 40 sekund. Protože však došlo k volnému pádu, což je zcela prokazatelné z rozboru videozáznamů, musely být spodní části konstrukce v témže okamžiku odstraněny, jinými slovy -- odpáleny.

4/ Budova WTC 7, kterou nezasáhlo žádné letadlo a v níž hořely pouze malé požáry způsobené odletujícími úlomky Dvojčat, se rovněž zhroutila, a to rovněž rychlostí volného pádu. Neexistuje pro to žádné rozumné oficiální vysvětlení.

5/ Existují svědectví o tom, že ještě týdny po katastrofě byla v základech budov nalézána jezírka roztaveného kovu. Při demolicích se běžné používá trhavina zvaná termit, která prudce hoří teplotou 2500 °C. Je tedy schopna lokálně tavit ocel a okamžitě přetavit ocelový nosník. Existují fotografie nosníků z trosek WTC, přeseknutých šikmým řezem, přesně tak, jak se to dělá při demolicích.

6/ Existují další fyzické důkazy o přítomnosti termitové reakce, zejména mikroskopické kuličky železa, rozprášené po celém Dolním Manhattanu.

7/ Existují svědectví o tom, že někteří lidé, např. někteří hasiči a policisté zasahující na místě, věděli předem o tom, že budovy se zřítí, ačkoli pro to neměli žádný rozumný důvod, protože žádný mrakodrap ještě kvůli požáru nespadl. Existují svědectví lidí, kteří slyšeli exploze dlouho po nárazu letadel.

8/ Pokud byly skutečně budovy WTC zničeny pomocí výbušnin, pak je pravděpodobné, že to nebylo dílem Al-Káidy. Za prvé je demolice takového rozměru proveditelná jen s týmem špičkových odborníků a získat tyto odborníky by pro teroristy bylo krajně obtížné. Za druhé byly budovy přísně střeženy (zejména WTC 7, kde měla kanceláře mimo jiné i CIA). Za třetí -- kdyby Al-Káida dokázala strhnout budovy výbušninami, proč by do nich ještě narážela letadly?

Pokud vás tyto informace zaujaly, čtěte dále. Pokud je nehodláte akceptovat jaksi "z principu", je pro vás zbytečné se tímto textem dále zabývat. K tomu, abychom popřeli body 1-3 demoliční hypotézy, je ale třeba popřít fyzikální zákony a prostá pozorování. Nepochybuji o tom, že mnozí to udělají. Legendární výrok Thomase Jeffersona o meteoritech lze použít v každé situaci. "Pánové, raději budu věřit, že dva yankeeští profesoři lžou, než abych věřil, že z nebe padají kameny." To je údajná reakce třetího amerického prezidenta Jeffersona, který měl sám důkladné vědecké vzdělání, na zprávu dvou seriózních profesorů o meteoritech.

Relevantní odkazy ZDEZDEZDEZDEZDEZDEZDEZDE

Vysvětlivka dvou názvů často zmiňovaných v přednášce:

FEMA, Federal Emergency Management Agency, tedy Federální agentura pro řešení krizových situací, http://www.fema.gov/, podala první oficiální vládní zprávu o zkáze budov WTC, a to v květnu 2002.

Plné znění zprávy je dostupné ZDE

NIST, National Institute of Standards and Technology, tedy Národní institut pro normy a technologie, http://www.nist.gov/, začal vyšetřovat kolaps budov roku 2002 a svou zprávu vydal v září 2005.

Je dostupná ve zkrácené verzi ZDE

Poznámka: Výtah z přednášky si nečiní nárok být úplným a doslovným přepisem (slovosled byl občas změněn, věta zkrácena). Aspiruje však na to být přesným, nekomolícím překladem. Poznámky v hranatých závorkách doplnil překladatel. Čas se vztahuje ke stopáži výše uvedeného videa.

00:32

[Přednášející se jmenuje Richard Gage, je 20 let architektem a o kolapsy budov WTC se začal zajímat poté, co v březnu 2006 slyšel v rádiu Davida Raye Griffinaa překvapivé závěry o 11. září, k nimž tento badatel došel. Tento okamžik radikálně změnil jeho život, byl pro něj počátkem jeho vlastního výzkumu a přiměl jej nakonec i k založení organizace "Architects and Engineers for Truth About 9/11" ("Architekti a inženýři za pravdu o 11. září", http://www.ae911truth.org/)]

2:15

Podle průzkumů univerzity v Ohiu si až 16 % Američanů myslí, že kolaps budov WTC byl řízenou demolicí za pomoci trhavin. Zkoumání, kterému jsem věnoval posledních dvanáct měsíců, bohužel prokázalo, že je to pravda.

3:07

Pracuji pro projekční společnost v San Franciscu a za svůj život jsem navrhl mnoho ohnivzdorných budov s ocelovou kostrou. Naposledy tyto dvě tělocvičny za 3 a 10 milionů dolarů... Pracoval jsem například na tomto projektu vysoké školy v Kalifornii v ceně 120 milionů dolarů. Momentálně pracuji na poměrně rozsáhlém projektu v Nevadě... [atd.]

[následuje poměrně dlouhý úvod a rekapitulace událostí 11. září]

6:10

Díky každodennímu opakování v médiích veřejnost brzy uvěřila, že žár v budovách byl tak veliký, že ocelová konstrukce budov se prostě zhroutila. Tak se zrodil mýtus.

7:44

Budovy lze ničit různými způsoby. Požár se však projevuje jinak než demolice.

8:00

Žádný mrakodrap ještě v důsledku požáru nespadl. Ale například u dřevěných budov je destrukce v důsledku požáru pomalá a nesymetrická.

9:30

Pro demolici výbušninami jsou typická obrovská mračna prachu a proudy prachu, jež jakoby vystřelují z budovy ven, jak je vidět na těchto snímcích. [Následuje popis typické řízené demolice mrakodrapu.]

12:30

Pokud se demolice provede správně a jsou odpáleny naráz všechny ocelové sloupy konstrukce mrakodrapu, je výsledkem volný pád budovy. Budova se jakoby zhroutí do vlastního půdorysu.

13:45

Podívejme se na budovu WTC 7. To je tento 47-poschoďový mrakodrap. Kolik z vás o této budově nikdy neslyšelo? Obvykle to bývá spousta lidí. Většina Američanů o této budově nikdy neslyšela. Tuto budovu nezasáhlo žádné letadlo. Utrpěla jen poškození troskami severní věže. Vznikly v ní jen dva nebo tři malé požáry.

17:00

Budova měla 24 sloupů v jádře a 57 po obvodu. Co způsobilo kolaps všech 81 sloupů naráz? Budova spadla přímo do svého půdorysu, všechny části padaly stejnou rychlostí, pád trval 6,5 vteřiny. Jak je to možné? Malé požáry a poškozené sloupy byly přece jen na jedné straně budovy. Jediný způsob, jak to udělat, je vyřadit všechny sloupy naráz.

19:00

Máme nějaká svědectví o zvuku explozí v této budově? [Následují videa a nahrávky, svědectví požárníků a lidí z ulice o opakovaných explozích.] "Tlaková vlna, otřes, a potom budova spadla."

21:30

Co však dělá s budovami požár?

21:50

Protipožární ochrana odolává nanejvýš dvě až tři hodiny, ale ani po mnohem delší době se nikdy žádná budova s ocelovou kostrou nezřítila v důsledku požáru, ať už trval, jak dlouho chtěl.

22:09

Tento 17-hodinový požár v Caracasu zachvátil 26 poschodí. Budova se nezřítila. Los Angeles: 3,5 hodiny na 5 poschodích. Budova se nezřítila. Philadelphie, 18 hodin, 8 poschodí. Budova se nezřítila. New York, 50 poschodí, šestihodinový požár. Všechny tyto budovy dodnes, po opravě, slouží dál. A budova WTC 7 se naprosto zhroutila kvůli malým požárům, které hořely celé odpoledne, ale pouze na jedné straně. Budova se zřítila naráz za 6,5 vteřiny.

[Následuje zajímavý rozbor toho, co říká o katastrofě vládní dokumentace a jakým způsobem bylo vedeno vyšetřování placené vládou. Výzkum NIST měl rozpočet 20 milionů dolarů, po třech letech zněl závěr tak, že příčiny kolapsu WTC 7 jsou neznámé. Jediná oficiální hypotéza zní: požár a potom kolaps. Zajímavé také je, že FEMA zničila důkazy. NIST, která vyšetřovala až po ní, neměla k dispozici už žádnou ocel ze zhroucených mrakodrapů. A komise, která vyšetřovala 11. září jako takové, nezmínila budovu WTC 7 ani na jedné z 571 stran své zprávy.]

26:39

Máme důkazy o tom, že budova WTC 7 spadla volným pádem? Ano, zde jsou snímky jednotlivých fází pádu budovy. Jak vidíte, budova padala s každou další vteřinou rychleji. To je známkou zrychlení způsobeného gravitací a nulového odporu ocelové kostry domu. Ocelové sloupy bylo možno odstranit jedině trhavinou. Křivka pádu budovy odpovídá křivce volného pádu.

27:16

Co na to řekli experti? Potvrdili to. Zde je názor Danny Jowenka, předního evropského odborníka na řízené demolice. [Holandsko, viz např. ZDE] "Začíná to odspodu, odpálili opěrné sloupy. (...) To je řízená demolice. Musel to dělat tým odborníků."

>28:10

"Podle mého názoru byla budova WTC 7 s velkou pravděpodobností profesionálním způsobem vyhozena do vzduchu," říká Hugo Bachmann, bývalý vedoucí oddělení konstrukční dynamiky a výzkumu zemětřesení [Švýcarsko, viz ZDE]

28:40

Srovnání pádu budovy, kde probíhá řízená demolice, a budovy WTC 7 [video]. Obě budovy spadly přibližně za 6 vteřin. Na obou budovách vidíme obláčky dýmu z rozbušek. Odkud by tyto obláčky jinak pocházely? V této části budovy nebyl žádný požár. Toto video není nijak upravené, je to televizní záběr.

29:55

Našel se v základech budovy roztavený kov, a proč?

Mark Loizeaux, prezident společnosti Controlled Demolition, Inc. [http://www.controlled-demolition.com/], se vyjádřil, že v základech obou věží i WTC 7, sedm pater pod zemí na dně výtahových šachet, byla objevena ložiska roztaveného kovu ještě měsíc po 11. září.

Nejvyšší povrchová teplota byla naměřena na východním rohu jižní věže: 1377 °F (747 °C), což odpovídá teplotě normálního požáru. Uvědomme si však, že hromada trosek byla vysoká místy až sedm poschodí, proto musela být teplota v suterénu mnohem vyšší.

Existuje mnoho důkazů o výskytu roztaveného kovu. Požáry uhlovodíků však dosahují teplot pouze 650-750 °C, někdy až 1000 °C -- a to včetně požárů leteckého paliva. Roztavený kov, jaký vidíte například na této fotografii, má oranžovou barvu -- to znamená přes 800 °C, nebo jasně žlutou barvu, to je 980 °C, avšak konstrukční ocel se začíná tavit až při 1480 °C. Co to znamená? Odkud se vzal ten roztavený kov? NIST jeho výskyt popírá, FEMA také. Vy však uvidíte ještě další důkazy o tom, že roztavený kov se v troskách vyskytoval.

32:00

Roztavit kov při teplotě 4500 °F (2482 °C) je schopen třeba termit. Co je to termit? [ZDE] Je to řezací nálož, o jejímž výskytu máme důkazy u všech tří budov.

33:00

Byly vysloveny předpovědi o tom, že budova WTC 7 se zhroutí? Ano. Existují výroky hasičů o tom, že opouštějí budovu, protože se zhroutí. Žádná výšková budova se však nikdy předtím kvůli požáru nezřítila a hasiči se nezdráhají do hořících mrakodrapů vstupovat. Odkud to mohli vědět? Podle některých svědků prý hasiči (nebo jiní "podivní pracovníci") dokonce říkali: "Musíme tu budovu strhnout." (...) "Budova vybuchne..."

34:49

A nejen to, reportérka BBC Jane Stenleyová dokonce oznámila zhroucení budovy 20 minut předtím, než k němu skutečně došlo. [Tato reportáž je ZDE a BBC popírá, že by byla součástí jakékoli konspirace, šlo prý o omyl, který byl důsledkem zmatku, panujícího toho dne v New Yorku.]

35:28

Kdo sídlil v této budově? Zde je seznam nájemníků: CIA, IRS [Internal Revenue Service, daňový úřad], Ministerstvo obrany, úřad starost New Yorku Giulianiho pro mimořádné situace, Security and Exchange Comission, která mimochodem přišla o tisíce spisů týkajících se stovek případů, mimo jiné podvodů ve společnostech Enron a World.Com. Mohla se do této budovy dostat Al-Káidá a umístit v ní nálože?

36:00

Shrnutí důkazů týkajících se WTC 7. "Jestliže kolaps budovy jeví všechny známky řízené demolice, pak nemohlo nejít o řízenou demolici."

37:52

Teď se podívejme na Twin Towers ["Dvojčata"]. Důkazů o demolici je zde totiž ještě více, než u WTC 7.

38:28

"Dvojčata" byla v době svého vzniku v roce 1976 s výškou 417 metrů nejvyššími budovami na světě. Při jejich stavbě byly použity určité inovační postupy, které později kopírovaly i další mrakodrapy.

Plocha k pronájmu činila 11 milionů čtverečních stop (milion čtverečních metrů). Trvalo však roky, než se podařilo obsadit všechna místa. Prostory kanceláří nebyly zrovna přijatelné, měly nízké stropy a malá okna (...) Po finanční stránce byla "Dvojčata" prvních deset let katastrofou.

Už tehdy vyžadovaly budovy renovace. Například se měl odstranit azbest (náklady 200 milionů dolarů), renovovat elektrické rozvody a vzduchotechnika (náklady 800 mil. USD). Správa města několikrát odmítla žádost o řízenou demolici právě těchto budov, a to právě kvůli množství azbestu, který by se při tom dostal do ovzduší. Kdyby se měly budovy "Dvojčat" obnažit až na konstrukci a prakticky znovu postavit, bývalo by to stálo 5,6 miliardy USD, podle některých odhadů až 15 miliard USD. V zásadě to byly budovy odsouzené k zániku.

40:35

Nicméně: 3 měsíce před 11. zářím přešel celý komplex do soukromých rukou formou smlouvy o pronájmu na 99 let. Komplex obsahoval: obě 110-patrová dvojčata, tři nižší budovy WTC 4,5 a 6, a dvaadvacetipatrový hotel Marriot (WTC 3). Novým nájemcem se stala společnost Silverstein Properties [ZDE], která již vlastnila WTC 7. Firma patří Larrymu Silversteinovi a jeho partnerům. Za pronájem zaplatili 3,2 miliardy USD. Proč to dělali, jestliže bylo třeba investovat 5-15 miliard?

41:21

Smlouva obsahovala velmi důležitý odstavec, který říkal: "Budou-li budovy zasaženy teroristickým útokem, povinnosti nových vlastníků, vyplývající ze smlouvy o pronájmu, tím zanikají." (Zdroj: British Financial Times) Nejsem expertem na leasingové smlouvy, ale bylo mi řečeno, že to je mimořádně neobvyklý odstavec.

V důsledku toho již nyní nemusejí vlastníci splácet leasing, ale mohou inkasovat pojistné. Silverstein má nárok na 7 miliard, z nichž už dostal 4,6 miliardy. Mohlo by vám snad být líto pojišťoven, ale ty vzhledem k událostem zvedly pojistky o více než 2000 %, takže kypí zdravím.

42:00

Na místě "Dvojčat" je naplánována stavba "Věže svobody", kde bude k pronájmu plocha 2,6 miliónu čtverečních stop, takže další zisky, které z toho poplynou Silversteinovi a městu, budou obrovské.

42:30

[Podrobně o konstrukci "Dvojčat".] Byly postavené velice solidně a například vnější ocelová konstrukce byla 20x předimenzovaná. Šlo totiž o (v té době) inovativní, nevyzkoušený typ konstrukce a rizika byla zcela nepřípustná. Ocelová kostra sloužila mimo jiné jako 100 000-tunový chladič. Jakýkoli běžný požár do 1000 °C by tato ocel absorbovala a teplo by se do ní rozložilo. Jak ovšem dále uvidíme, neexistují ani důkazy pro to, že by teplota v budovách vůbec dosáhla těchto výšek.

45:00

Toto jsou John Skilling, Les Robertson -- konstrukční inženýři, kteří v 60. letech navrhli konstrukci "Dvojčat". Jelikož roku 1945 narazil do Empire State Building armádní bombardér, při stavbě "Dvojčat" se s touto možností počítalo. "Navrhli jsme budovu tak, aby odolala nárazu největšího tehdy známého letadla, Boeingu 707, a to v kterékoli své části."

45:41

Mimochodem, Boeing 707 má stejnou kinetickou energii jako Boeing 767, protože má vyšší letovou rychlost.

46:25

FEMA i NIST připustily, že náraz letadla sám o sobě neovlivnil konstrukční integritu věží.

47:00

Ilustrace a modely, jež vypracovala FEMA, jsou zavádějící, protože v podstatě popírají fakt, že budova měla ocelové jádro. [Dále podrobně o dezinformacích FEMA.]

51:00

Srovnání typické řízené demolice a pádu věží. Pád budov WTC nebyl typickou řízenou demolicí, která probíhá vždy zdola, ale demolicí začínající v horní části budovy, v místě nárazu letadla. Sloupy v této části byly naráz přeseknuty a vyvrženy ven z budovy horizontálním směrem.

51:40

[Názor Jima Hoffmanna:] To, co se stalo s věžemi, nelze popsat jinak, než jako velké exploze. Každá měla 150-250 m v průměru. Důvod, proč je lidé nevnímají jako exploze, je ten, že trvaly 15 sekund, a my si explozi představujeme jako jeden krátký výbuch. V případě demolice však jde o tisíce krátkých explozí, které vnímáme jako jediný mohutný hluk, který žádný z jednotlivých výbuchů nepřekoná. Zní to jako mořská vlna.

52:50

O tom, že byly slyšet výbuchy, máme mnoho výpovědí svědků, jelikož New York Times vysoudily na městu New York přístup k ústním výpovědím, který jim město odmítalo dát. Je to 118 citátů, některé z nich vám teď přečtu...

>53:59

Podívejme se také, co říkali reportéři ve zprávách, a co jste už nikdy potom neslyšeli...

55:20

A co říkali newyorští hasiči?

57:44

[Škody na okolních budovách.] Dokonce i okna okolních budov byla vytlučena. Jaký druh energie to umožnil? Mohl oheň vymrštit do vzduchu kov a beton? Zde vidíte 270-tunový (60 000 pounds) ocelový nosník, dvakrát těžší než Boeing, který letěl 120 metrů (400 stop) vzduchem a zabodl se do vedlejší budovy Three World Financial Center.

58:30

V dubnu 2006 se obyvatelé New Yorku dozvěděli, že na střeše nedaleké budovy Deutsche Bank se našly úlomky lidských kostí -- ostatky obětí z 11. září 2001.

59:00

Úlomky byly menší než 1 cm. Jak je možné, že byly tak malé?

59:50

Povšimněte si podobnosti paprsků prachu, vystřelujících z budov WTC, s tvarem explozí, jaké vídáme při ohňostrojích. Explozivní síla zde působí proti gravitaci, ve všech směrech symetricky -- nahoru a ven. Oheň tohle nedělá.

1:00:30

Všechny sloupy byly přeseknuty současně. Podívejme se na to blíže. [Odborník na demolice popisuje, jak se při demolici plánuje sled výbuchů.]

1:00:59

A toto používají odborníci na demolice k přesekávání nosných sloupů. Jsou to nálože, které mají tvar tyčí. [Popis účinků a síly těchto náloží.]

1:01:17

Máme nějaké důkazy o tom, že v troskách WTC byly nalezeny ocelové nosníky, přeseknuté takovými náložemi? Ano, máme jejich fotografie. Zdá se, že nálože "naporcovaly" ocelové jádro budovy v podzemí.

1:02:10

Tyto nosníky jádra jsou přeseknuty, a to nikoli kolmo na nosník, ale šikmo, přesně tak, jak se to dělá s tyčovitými náložemi při demolicích.

1:02:30

[Mluví demoliční pracovník.] Umožňuje to lépe určit směr, kterým mají padat. Jsou-li všechny nosníky nařezány pod stejným úhlem, budova se "posune" v daném směru, je to trochu, jako kdyby "kráčela".

Další fotografie... Další šikmé řezy...

1:03:34

Všechny tyto nosníky v suterénech byly snadno přístupné z výtahových šachet, a to přímo z nich. Víme, že firma Ace Elevators modernizovala výtahy ve WTC během devíti měsíců do 11. září a že v současné době tato firma již nepodniká, zanikla. Neříkám, že mají cokoli společného s umístěním náloží, o tom nic nevím, jen poukazuji na to, že zde existovala možnost se do šachet dostat. A stejně tak bylo možné dostat se k nosníkům i v horních částech budov.

1:05:39

Pochopitelně existuje v dnešní době možnost provést celou demolici pomocí bezdrátového ovládání, není nutné tahat po celé budově kabely.

1:05:53

Musíte se ptát sami sebe: vypadá tohle jako explozivní síla, nebo jako zhroucení vlivem pouhé gravitace? Všechny ty dvacetitunové nosníky, nasekané na kusy a zcela oddělené, ačkoli byly sešroubované a svařené dohromady... Tohle gravitace nedělá.

1:06:25

Nuže, v obou těchto budovách zahynulo 2700 lidí... Je nesmírně důležité zjistit, co se to tehdy vlastně k čertu stalo...

1:08:02

[Komentovaný pád severní věže.]

1:09:06

A vidíte, tady se najednou ztratí horních 15 poschodí, ještě předtím, než vůbec začal sesuv budovy od tohoto místa dolů. To je velice podivné a odporuje to oficiální teorii.

1:09:44

Nejdříve zanikla poschodí nad bodem nárazu [letadla], a potom teprve pod ním.

1:11:17

A samozřejmě, kdyby tato hmota, tento čtrnáctiposchoďový kus budovy skutečně tlačil zbytek budovy pod sebou, jak tvrdí oficiální teorie, pak byste čekali, že ho najdete na vrcholku trosek. Ale tam není, zmizel v tomhle obrovském oblaku prachu, úplně se rozdrobil na jednotlivé konstrukční prvky. [Dále následuje rozbor této skutečnosti. Vršek budovy odpálené od středu (nikoli od základů) má tendenci se naklonit a rotovat. To vidíme i u budovy WTC. Podle gravitačního zákona by se pohyb této horní části budovy měl dále zrychlovat a pokračovat v rotačním pohybu, místo toho však celá hmota mizí v oblacích prachu a dál se už neobjeví. To lze vysvětlit jedině tím, že i tato horní část budovy byla odpálena náložemi, rozpadla se a její setrvačnost tím zanikla. (...) Dále následuje několik jednoduchých příkladu typu: Může krychle o váze 1 kg rozdrtit 5 kilogramových krychlí, naskládaných pod ní do věže? Řešení: Nemůže, protože tyto krychle budou klást odpor.]

1:17:07

Lze se na to podívat z více hledisek, avšak pokaždé odhalíme skutečnost, že 11. září 2001 bylo porušeno mnoho fyzikálních zákonů.

1:18:13

Co jsou tyto "rachejtle" prachu, které vystřelují z budovy během jejího pádu? NIST tvrdí, že jde o proudy stlačeného vzduchu, vyvolané pohybem padajícího vrcholku budovy, které proudí skrze výtahovou šachtu do otevřeného prostoru kanceláří. Potom vystřelují záhadně ven, a to 40 pater pod místem, kde právě probíhá kolaps. Tak za prvé, nejde o žádný stlačený vzduch, je to rozdrcený stavební materiál, a za druhé, můžeme si spočítat jejich rychlost, protože máme video [pádu budov], a ony vystřelují rychlostí 30 až 60 metrů za sekundu. Tak obrovskou rychlost stlačený vzduch nedokáže vyvinout. Za třetí, dejme tomu, že támhle je výtahová šachta a tady je kancelář, asi 18 metrů v průměru. Hádejte, co udělá stlačený vzduch: vyplní celou místnost rovnoměrně a potom vyrazí všechna okna. Pokud na to má dostatečný tlak. Ale nevyrážel by ven v jednotlivých paprscích a nedělal by to o 40 poschodí níž.

1:19:35

Okruh, do kterého vystřelovala hmota ven z budov, měl průměr, abych byl přesný, 427 metrů. Plocha zasypaná troskami byla 20krát větší, než půdorys budov. Zde je plán komplexu, zde je fotografie zničené oblasti. Všimněte si úhledné kupy trosek, jakou po sobě nechala budova WTC 7, a pak rozsáhlého pole, jež tvoří trosky Dvojčat. Jde o zcela opačné způsoby demolice. Zde je sedmiposchoďový vestibul [jednoho z Dvojčat]. Trosky zabírají asi tři poschodí. Nemělo by tu někde ležet ještě 110 pater? Kde jsou tato patra s podlahou z ocelového plechu a deseticentimetrového betonu, každé o rozloze 4000 čtverečních metrů? Nečekali bychom, že najdeme jedno, dvě, nebo třeba padesát z nich? Nenašel se žádný kus ocelové podlahy, žádný nosník, žádný větší kus betonu. Všechno bylo rozdrceno na prach.

1:22:03

Konstrukční inženýr Leslie Robertson řekl: "Ještě 21 dní po útoku hořely požáry a tekla roztavená ocel." Uvědomme si, že toto je jeden z konstruktérů WTC. Řekl to na celonárodní konferenci inženýrů v říjnu 2001. Přítomnost roztaveného kovu potvrdil i Marc Loizeaux, kterého už jsme slyšeli. [Následují další svědectví požárníků.] A teď -- co o tom říká NIST? John Gross, hlavní inženýr Zprávy NIST, na otázku ohledně roztaveného kovu odpovídá [záběr z reportáže]: "Nevím o ničem takovém a nevím také vůbec o nikom, kdo by něco takového dosvědčil nebo uveřejnil."

Nuže, jsem architekt a nikoli soudce lidských povah, ale můj osobní názor je, že ten člověk lže, jako když tiskne, a my jej musíme hnát k odpovědnosti a žádat nové vyšetřování.

1:25:06

Odkud pochází ten roztavený kov? [Následuje popis složení a působení termitu, a také termatu, což je termit plus síra. Termat má ještě rychlejší účinky než termit, který vyvine teplotu 2500 °C během dvou sekund.]

1:28:23

[Zajímavé ukázky ocelových nosníků, ohnutých žárem do kruhu.] Žádný normální oheň, a to ani za použití leteckého paliva, toto nedokáže.

1:29:06

[Rozbor informací, které přinesla analýza kusů oceli z trosek WTC, provedená fyzikem Stevenem Jonesem. Mimo jiné:] vzorky jsou téměř čisté železo, nikoli ocel. Železo je právě výsledkem reakce, při níž hoří termit.

1:32:01

Prach z trosek WTC, rozptýlený po celém Manhattanu, obsahoval mimo jiné miniaturní kovové kuličky mikroskopických rozměrů. Jejich chemické složení prokázalo všechny stopy obvyklé po reakci termitu. Jak se mohly tyto kuličky dostat tak daleko? Jediná rozumná hypotéza je, že reakcí termitu vzniklo železo, které pak [v tekutém stavu] rozmetal výbuch široko daleko. Železo se zformovalo do tvaru kuliček působením týchž fyzikálních zákonů, jež působí stejně například i na dešťové kapky.

Tyto kuličky mimo jiné dopadaly na auta stojící v okolí a způsobily jejich korozi. EPA [zřejmě Agentura ochrany životního prostředí, U. S. Environmental Protection Agency, http://www.epa.gov/] našla tytéž kuličky o témže chemickém složení. Toto všechno jsou hmotné důkazy. Nemůžeme to jen tak nechat ležet a říct: "Důkazy o tom, že ty budovy byly vyhozeny do vzduchu, jsem jaksi neslyšel." Musíme se tím racionálně zabývat.

1:33:50

[fotografie] Jsou tu tisíce aut, zkorodovaných jen seshora, nikoli z boků, nějakou korozivní látkou, jako například termat, která se na nich usazovala.

1:34:37

Nyní se zabývejme mračny prachu. Byla obrovská, valila se všude... [fotografie] Takto vypadají budovy, když se zřítí. A teď se podívejme na WTC. [Jeff King, inženýr z MIT, mluví o mračnech jako o zjevném důkazu...] Vidíme, že prach se valí z budovy už od samého počátku. Ale v první sekundě ještě neměl vršek budovy žádnou kinetickou energii, nebo jen velmi malou.

1:35:40

Prach o velikosti 100 mikronů, což je tloušťka lidského vlasu. Jaký mechanismus je potřeba k tomu, aby se 90 000 tun betonu proměnilo na prach, z něhož většina se skládá ze zrnek o velikosti průměru lidského vlasu?

1:36:07

A co lidé? Našlo se jen 300 celých lidských těl. 1100 obětí zůstalo neidentifikováno. 800 obětí identifikovali pomocí DNA. Našlo se téměř 20 000 kusů lidských těl, z toho 6000 tak malých, že je bylo možné nabrat do zkumavky. Přes 200 kusů patřilo jediné osobě. Dá se tohle vysvětlit působením gravitace?

[Dále se Gage znovu vrací k oficiální teorii. FEMA a NIST vycházejí z toho, že ocel při 650 °C částečně ztrácí pevnost. Teplota požáru prý byla 1000 °C. Konstrukce se prý neroztavila, ale změkla, což způsobilo kolaps.]

Faktem je, že neexistuje žádný důkaz o tom, že by celková teplota oceli při požáru přesáhla 250 °C.

Při jednom experimentu v Angli zapálili vícepodlažní budovu s ocelovou kostrou, ale dosáhli při tom oceli zahřáté jen na 360 °C. FEMA zkoumala vzorky oceli z trosek metalografickou analýzou. Zjistila, že žádný ze vzorků nepřesáhl teplotu 234 °C. Když to zjistili, řekli, že to nebylo z těch nejžhavějších míst.

1:39:07

Zde na této fotografii vidíte ženu, která stojí v severní věži Dvojčat [před kolapsem] v otvoru po nárazu letadla. Prý tam zuřilo peklo. Ale žádný požár tam není. Požár dohořel, ocel vychladla. [Následují citace dalších svědků o tom, že žádný velký požár v budově nebyl.]

1:40:08

Kevin Ryan, zaměstnanec Underwriters Labs, napsal NIST: "Najali jste si nás, abychom provedli testy na modelu konstrukčních prvků podlaží WTC. Výsledkem testů bylo to, že budovy snadno přestály žár způsobený hořícím palivem a podlahy se prohnuly maximálně o 10 cm. Vy jste však ve své zprávě napsali, že se prohnuly o 106 cm, abyste zdůvodnili to, kde se vzala síla, která táhla vnější sloupy dovnitř a způsobila tak jejich selhání." Poté, co tuto skutečnost zveřejnil, přišel Kevin Ryan o místo. Kromě toho byla v těchto modelech použita teplota 1100 °C a podlaha byla zatížena dvakrát více, než odpovídalo skutečnosti. Byl to úplně nerealistický test, a stejně konstrukce nespadla. NIST na to prohlásila: Nemůžeme se spolehnout na tyto testy, musíme se spolehnout na to, co jsme 11. září všichni viděli.

1:42:12

Pokud jde o vyšetřování FEMA, časopis Fire Engineering je nazval nepovedenou fraškou. Což je dost vážné obvinění od skupiny inženýrů, kteří mají v popisu práce zabývat se požáry a protipožární ochranou.

1:42:40

Podívejme se v rychlosti na zprávu NIST. Jejich úkolem bylo zjistit, jak a proč zkolabovaly Dvojčata a budova WTC 7. A nyní si pečlivě přečtěme, co o tom říkají oni sami: "Vyšetřování se soustředilo na sled událostí od okamžiku nárazu letadla do okamžiku, kdy započalo zhroucení [budovy], ... nezahrnuje však chování konstrukce věží poté, co bylo podmínek pro zhroucení dosaženo a zhroucení tedy bylo nevyhnutelné." Co to tedy udělali? Zastavili vyšetřování předtím, než došlo k jakékoli podstatné události. Předtím, než by se jakýkoli důkaz o řízené demolici stal příliš zřejmým. Všechny tyto nesrovnalosti ve zprávě NIST shrnul ve svém výborném článku Jim Hoffman, viz http://911research.wtc7.net

1:44:20

Zpráva NIST má 10 000 stran. Z toho 1000 stran zabírá modelování letu letadel, 100 stran modelování požáru a 1,5 strany klíčových tvrzení, na kterých to všechno stojí. (...) Odmítli zveřejnit svá data... A tohle je prosím veřejné vyšetřování. Tento přístup je mimochodem typický pro mnohá vyšetřování související s 11. zářím.

11:45:30

NIST nakonec odpověděla na pár otázek ohledně řízené demolice. Řekli: Nemohla to být řízená demolice, protože nezačala odspodu! To je jejich základní argument.

1:46:15

Věděl někdo o pádu Dvojčat předem? Nu, FEMA tam byla právě den předem, kvůli cvičení, falešnému bilogickému útoku na Manhattan. Náhoda? [Dále výpověď Giulianiho, starosty New Yorku, že byl varován, aby opustil budovu, protože se prý zřítí.]

1:47:35

Máme vyjádření odborníků? [video:] Člen týmu FEMA a odborník na konstrukce: "Vypadá to jako řízená demolice ..." atd. [Gage pokračuje] Van Romero, odborník na výbušniny a demolice, řekl: "Pád byl příliš metodický na to, aby jej způsobily nárazy letadel. Podle mého názoru -- založeného na sledování videozáznamu -- byly uvnitř v budově ještě nějaké výbušniny, které způsobily pád." Mike Taylor, odborník na demolice, napsal v časopise New Scientist: "Vypadalo to jako klasická řízená demolice." Všichni tři tito experti své výroky odvolali nebo je nějakým způsobem pozměnili. Van Romero získal velkou vládní zakázku. [Další výroky odborníků.]

1:50:53

Váš pohled na svět teď není takový, jako byl před dvěma hodinami. Jsme otřeseni těmito informacemi, protože jak jsem ukázal, Al-Káidá nemohla do tak vysoce střežených budov propašovat výbušniny. [Následuje rozbor různých psychologických strategií, jak se vyhnout faktům:]

"Ale počkejte přece, to by nám naše vláda nikdy neudělala!"

"Nikdy předtím to neudělali!"

"To by přece nešlo utajit, kolik lidí by v tom muselo být zapletených!"

Nu, v Projektu Manhattan [ZDE] bylo zapojeno mnohem víc lidí, a utajený byl perfektně.

"Nejsem demoliční expert, nemohu to posoudit..."

Ani já nejsem expertem na demolice. Ale názory mnohých z nich jsem vám prezentoval.

"Je to příliš hrozné! Nechci o tom přemýšlet!"

Tak jsem reagoval i já, když jsem o tom poprvé slyšel. Ale vy o tom musíte přemýšlet! Vaše země, moje země, závisí na tom, zda o tom přemýšlet budete... [atd.]

1:53:35

Naneštěstí nejde jen o budovy. V oficiální verzi událostí najdete díry, obrovské díry, úplně všude. NORAD [North American Aerospace Defense Command, protivzdušná obrana USA, http://www.norad.mil/] nereagoval 1,5 hodiny, během kterých zasáhla letadla cíl. Únosci, kteří nebyli na seznamu cestujících... Sedm z nich je dosud naživu, s některými z nich dělala rozhovor BBC. (...) "Architekti a inženýři za pravdu o 11. září" se těmito dalšími aspekty nezabývají, ale předkládám je vaší pozornosti.

1:59:10

Zapojte se do úsilí o nové vyšetřování, neboť "Přichází čas, kdy mlčení je zradou." -- Martin Luther King. Děkuji vám.

Výtah připravil Jakub Němeček

                 
Obsah vydání       28. 1. 2008
28. 1. 2008 Klaus, Švejnar, minulé bláto a budoucí louže Milan  Daniel
28. 1. 2008 Popovkin: Americké antirakety v Evropě mohou zasahovat ve vesmíru
28. 1. 2008 Řada amerických intelektuálů podporuje odpor Čechů proti vojenské základně USA
28. 1. 2008 Holbrooke: Íránci nevyšlou své rakety proti Polsku
28. 1. 2008 Bývalý analytik CIA Steven E. Meyer : Radar je najmä o politike. Je to akoby Rusi postavili radar v Mexiku.
28. 1. 2008 Jsem Evropan. Srbsko je Evropa, Makedonie také. Egon T. Lánský
28. 1. 2008 Amerického diplomata Keitha Ryana našli v Pákistánu mŕtveho
28. 1. 2008 Rozhovor s Janem Čulíkem v Českém rozhlase Brno
26. 1. 2008 Svejnarprezidentem.cz je "zcela vytížen"
28. 1. 2008 Je ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg českým ministrem? Jakub  Rolčík
29. 1. 2008 Mimořádné vysílání České televize: Švejnar a Klaus u senátorů ČSSD
28. 1. 2008 Čím se Švejnar liší od Klause Petr  Wagner
28. 1. 2008 Ještě horší porážka, než jsme doufali, a vítězství k ničemu... Tomáš  Krček
28. 1. 2008 Mušarraf jednal s izraelským ministrem obrany
28. 1. 2008 Kluci z plakátu
28. 1. 2008 Americký špionážní satelit hrozí někde spadnout
28. 1. 2008 Nová ruská energetická stratégia Vladimir Petrovič Radjuhin
28. 1. 2008 Underground, chaos, feminismus a transgender Mirka Vodrážky
28. 1. 2008 Česká většina není schopna ani ochotna si vládnout Václav  Špíka
28. 1. 2008 Karel Marx a T.G. Masaryk měli na český národ podobný názor Václav  Špíka
28. 1. 2008 Principy úspěchu Jan  Mertl
28. 1. 2008 Michael  Marčák
28. 1. 2008 Tato neskrupulózní chtivost po penězích ohrožuje budoucnost nás všech
28. 1. 2008 Černý humor v pořadu Václava Moravce
28. 1. 2008 Odcházení od Václava Havla: Stará hra, která nevědomky nastoluje důležitý problém současnosti Jan  Čulík
28. 1. 2008 Pavel Baroch, jeho 2000 vysavačů a jedna lokomotiva Štěpán  Kotrba
28. 1. 2008 Jdi do prdele Allen  Ginsberg
28. 1. 2008 Diskuse o Klausovi na stránkách KDU-ČSL
28. 1. 2008 Michael  Marčák
28. 1. 2008 Interpelace ministra zdravotnictví včetně zdravého ne-selského rozumu Miloš  Štěpánek
28. 1. 2008 Nejezděte do Británie bez angličtiny a nevyužívejte "služeb" českých agentur
28. 1. 2008 Zastavení projektu Národního úřadu: krok zpět pro rodiny v sociální nouzi
28. 1. 2008 Odpor obcí a krajů k Národnímu úřadu pro zaměstnanost je oprávněný Jan  Potměšil
28. 1. 2008 Zemřel jeden z největších tyranů druhé poloviny dvacátého století, indonéský generál Suharto Daniel  Veselý
28. 1. 2008 "Půdorys pravdy o 11. září"
28. 1. 2008 Zlatý věk Radovan  Baroš
28. 1. 2008 Jak se zostudit nedomyšleným jednáním, neboli Kontrola subvencí není jen lepší, je nutná... Uwe  Ladwig
28. 1. 2008 Vajdové jsou kriminogenním faktorem
26. 1. 2008 Jsou provokační akce neonacistů PR operací ODS, mající odůvodnit okleštění shromažďovacího práva? Štěpán  Kotrba
27. 1. 2008 Podivné postavy Jan  Potměšil
26. 1. 2008 Unhošť: referendum v místních podmínkách koalice Mazuchové s ODS
25. 1. 2008 WTO: v předvečer průlomu v jednáních? Ludmila  Štěrbová
26. 1. 2008 Co lidé v ČR nechtějí vidět
26. 1. 2008 Nedávné zvýšení cen energií je "neospravedlnitelné"
26. 1. 2008 Palestinci jsou jako kobylky? Daniel  Hrabina
25. 1. 2008 Jak souvisí vraždící neonacista s umučenou kočkou? Pavel  Drs
25. 1. 2008 Levice je kolektiv autorů, jenž znovu vynalézá realitu Jakub  Horňáček
25. 1. 2008 Monitor Jana Paula: Příbram, "mrtvé" město Jan  Paul
30. 11. 2007 Jací jsme
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007