28. 1. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 1. 2008

Černý humor v pořadu Václava Moravce

Kdo v neděli sledoval "Otázky Václava Moravce", určitě prožil škálu emocí. Začátek diskuse vyvolal údiv a strnutí šíje, aby se člověk vzápětí uvolnil osvobozujícím smíchem. Ten však rychle vystřídal pocit určité bezmoci. Závěr nastartoval jisté reflexivní stahy v dutině břišní s pocity kyselosti v ústech. Údiv, strach, smích, vztek a nausea. Kdo dokázal vyvolat prožití všech těchto emocí během jediné hodiny? Náš pan kníže, který nám opakovaně a trpělivě vysvětloval, jak jeho ministersvo intensivně pracuje. Tak, že o tom diskutující pan Zaorálek nemá ani tušení. A samozřejmě ani my, diváci TV, občané, voliči.

Ministr zahraničí by měl odstoupit jako první. Škodí a dělá ostudu nejen této republice, ale i EU, míní Soňa Hromátková a ptá se:

Hraje ministr zahraničí podle not? Níže paní Hromátková uvádí citace z oficiálního dokumentu "Bezpečnostní strategie ČR" (z r. 2003), kterou Schwarzenberg svou podporou pro americký radar zjevně sabotuje:

Bezpečnostní strategie ČR:

I. Východiska bezpečnostní politiky ČR

5. ČR se zavázala posílit své individuální schopnosti v kontextu úsilí členů NATO zvýšit své obranné schopnosti. K tomu postupně vybuduje plně profesionální, moderně vyzbrojenou, vysoce mobilní a flexibilní armádu, schopnou účastnit se širokého spektra aliančních a případně jiných mezinárodních operací i mimo území ČR. Tento přístup je založen na nezpochybnitelné hodnotě kolektivní obrany a kooperativní bezpečnosti v rámci mezinárodních organizací a mnohostranných uskupení. Pilířem kolektivní obrany je pro ČR NATO. Na základě členství v NATO se ČR těší bezpečnostním zárukám, jež jsou ukotveny v Severoatlantické smlouvě. ČR se zároveň aktivně zapojuje do Společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) EU a v jejím rámci do Evropské bezpečnostní a obranné politiky (ESDP).

III. Bezpečnostní prostředí

EU pokračuje v budování své bezpečnostní a obranné politiky. Její prioritou je prevence krizí a ozbrojených konfliktů.

V. Strategie prosazování bezpečnostních zájmů ČR

27. ČR podporuje, aby o vedení případné operace na podporu míru, bezpečnosti a stability bylo rozhodnuto na základě mechanismu konzultací dohodnutého mezi NATO a EU.

27. ČR usiluje o upevňování transatlantické vazby a v této souvislosti podporuje komplementární rozvoj schopností NATO a EU. Zároveň klade důraz na posilování strategického partnerství NATO a EU jako páteře bezpečnostní architektury v euroatlantickém prostoru. ČR odmítá - společně se svými spojenci a partnery - nacionalizaci bezpečnostní politiky a v rámci transatlantické solidarity usiluje o společné vnímání bezpečnostních hrozeb.

2. Obranná politika

ČR podporuje tvorbu vojenských schopností EU a jednotný postup NATO a EU v otázkách obranného plánování a řešení bezpečnostních otázek.

Pro úspěšné naplňování záměrů v oblasti vnitřní bezpečnosti je důležitá podpora veřejnosti, spolupráce s nevládními organizacemi a bezpečnostní komunitou.

Politika v oblasti veřejné informovanosti

83. Vláda si je vědoma potřeby aktivně informovat veřejnost o bezpečnosti a vývoji v bezpečnostním prostředí a o opatřeních, které vláda a další orgány a instituce v této oblasti podnikají za účelem zajištění bezpečnosti občanů a celé ČR. Tato potřeba vychází z přesvědčení, že zvyšování veřejné informovanosti a vzájemné komunikace povede k lepšímu pochopení bezpečnostní problematiky ze strany veřejnosti a ke zlepšení zpětné vazby, ale i k aktivnější účasti občanů při prevenci a řešení dílčích bezpečnostních problémů.

84. Prvky zákonodárné, výkonné a soudní moci a územní samosprávy, které mají odpovědnost za zajišťování bezpečnosti ČR, musejí cíleně a systematicky informovat veřejnost a spolupracovat s ní. Každý občan musí mít dostatek informací k vytvoření vlastního odpovědného postoje.

V. Závěr

83. Bezpečnostní strategie ČR je dokument, který odráží bezpečnostní zájmy a potřeby ČR v kontextu vyvíjejícího se bezpečnostního prostředí a musí pružně reagovat na jeho významné změny. Vláda bude pravidelně ve dvouletých cyklech, případně na základě aktuální potřeby, vyhodnocovat stav zajišťování bezpečnosti ČR prostřednictvím Zprávy o zajištění bezpečnosti ČR. V této souvislosti bude posuzovat vývoj rizik v bezpečnostní oblasti. V případě zásadních změn bude přistoupeno k aktualizaci Bezpečnostní strategie ČR. První Zpráva o stavu zajištění bezpečnosti ČR bude zpracována do dvou let od schválení této Bezpečnostní strategie a cestou BRS předložena vládě ke schválení.

(2 roky jsou několikráte pryč, ale na MZČR [dle knížete] se intenzivně pracuje...zřejmě není co měnit..., SH)

85. Je žádoucí, aby veřejnost byla průběžně informována o názorech a motivacích, které vedou zákonodárné orgány a představitele výkonné moci a samosprávy k opatřením nutným pro zajištění bezpečnosti ČR. To vyžaduje, aby veřejnost byla systematicky a v předstihu informována o hrozbách a rizicích z nich vyplývajících, ale i o přijímaných opatřeních a důsledcích z toho plynoucích.

                 
Obsah vydání       28. 1. 2008
28. 1. 2008 Klaus, Švejnar, minulé bláto a budoucí louže Milan  Daniel
28. 1. 2008 Popovkin: Americké antirakety v Evropě mohou zasahovat ve vesmíru
28. 1. 2008 Řada amerických intelektuálů podporuje odpor Čechů proti vojenské základně USA
28. 1. 2008 Holbrooke: Íránci nevyšlou své rakety proti Polsku
28. 1. 2008 Bývalý analytik CIA Steven E. Meyer : Radar je najmä o politike. Je to akoby Rusi postavili radar v Mexiku.
28. 1. 2008 Jsem Evropan. Srbsko je Evropa, Makedonie také. Egon T. Lánský
28. 1. 2008 Amerického diplomata Keitha Ryana našli v Pákistánu mŕtveho
28. 1. 2008 Rozhovor s Janem Čulíkem v Českém rozhlase Brno
26. 1. 2008 Svejnarprezidentem.cz je "zcela vytížen"
28. 1. 2008 Je ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg českým ministrem? Jakub  Rolčík
29. 1. 2008 Mimořádné vysílání České televize: Švejnar a Klaus u senátorů ČSSD
28. 1. 2008 Čím se Švejnar liší od Klause Petr  Wagner
28. 1. 2008 Ještě horší porážka, než jsme doufali, a vítězství k ničemu... Tomáš  Krček
28. 1. 2008 Mušarraf jednal s izraelským ministrem obrany
28. 1. 2008 Kluci z plakátu
28. 1. 2008 Americký špionážní satelit hrozí někde spadnout
28. 1. 2008 Nová ruská energetická stratégia Vladimir Petrovič Radjuhin
28. 1. 2008 Underground, chaos, feminismus a transgender Mirka Vodrážky
28. 1. 2008 Česká většina není schopna ani ochotna si vládnout Václav  Špíka
28. 1. 2008 Karel Marx a T.G. Masaryk měli na český národ podobný názor Václav  Špíka
28. 1. 2008 Principy úspěchu Jan  Mertl
28. 1. 2008 Michael  Marčák
28. 1. 2008 Tato neskrupulózní chtivost po penězích ohrožuje budoucnost nás všech
28. 1. 2008 Černý humor v pořadu Václava Moravce
28. 1. 2008 Odcházení od Václava Havla: Stará hra, která nevědomky nastoluje důležitý problém současnosti Jan  Čulík
28. 1. 2008 Pavel Baroch, jeho 2000 vysavačů a jedna lokomotiva Štěpán  Kotrba
28. 1. 2008 Jdi do prdele Allen  Ginsberg
28. 1. 2008 Diskuse o Klausovi na stránkách KDU-ČSL
28. 1. 2008 Michael  Marčák
28. 1. 2008 Interpelace ministra zdravotnictví včetně zdravého ne-selského rozumu Miloš  Štěpánek
28. 1. 2008 Nejezděte do Británie bez angličtiny a nevyužívejte "služeb" českých agentur
28. 1. 2008 Zastavení projektu Národního úřadu: krok zpět pro rodiny v sociální nouzi
28. 1. 2008 Odpor obcí a krajů k Národnímu úřadu pro zaměstnanost je oprávněný Jan  Potměšil
28. 1. 2008 Zemřel jeden z největších tyranů druhé poloviny dvacátého století, indonéský generál Suharto Daniel  Veselý
28. 1. 2008 "Půdorys pravdy o 11. září"
28. 1. 2008 Zlatý věk Radovan  Baroš
28. 1. 2008 Jak se zostudit nedomyšleným jednáním, neboli Kontrola subvencí není jen lepší, je nutná... Uwe  Ladwig
28. 1. 2008 Vajdové jsou kriminogenním faktorem
26. 1. 2008 Jsou provokační akce neonacistů PR operací ODS, mající odůvodnit okleštění shromažďovacího práva? Štěpán  Kotrba
27. 1. 2008 Podivné postavy Jan  Potměšil
26. 1. 2008 Unhošť: referendum v místních podmínkách koalice Mazuchové s ODS
25. 1. 2008 WTO: v předvečer průlomu v jednáních? Ludmila  Štěrbová
26. 1. 2008 Co lidé v ČR nechtějí vidět
26. 1. 2008 Nedávné zvýšení cen energií je "neospravedlnitelné"
26. 1. 2008 Palestinci jsou jako kobylky? Daniel  Hrabina
25. 1. 2008 Jak souvisí vraždící neonacista s umučenou kočkou? Pavel  Drs
25. 1. 2008 Levice je kolektiv autorů, jenž znovu vynalézá realitu Jakub  Horňáček
25. 1. 2008 Monitor Jana Paula: Příbram, "mrtvé" město Jan  Paul
30. 11. 2007 Jací jsme
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007