5. 11. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 11. 2007

Európa: zisky poisťovniam nepatria

Súkromné zdravotné poisťovne sa štátu vyhrážajú veľkou vojnou. Za to, že im zrušil zisky z našich daní, sa vraj budú súdiť na medzinárodnej úrovni. Premiér Fico sa toho neobáva, súkromní právnici tvrdia, že by mal. Výsledky dlhoročných právnych sporov sa dnes odhadnúť nedajú, ale jedno je isté už teraz: porovnanie nášho systému s tým, ktorý majú vyspelé štáty ukazuje, že zdravotné poisťovne u nás majú niečo, čo nikde inde na svete: zisk z povinného poistenia.

Mimochodom, odvolávať sa na medzinárodnú arbitráž naozaj môže byť iba vyhrážanie. Pred rokom, pri prvých plánoch na obmedzovanie súkromných zdravotných poisťovní (ZP), sa ich zástupcovia vyhrážali inak: vraj zo Slovenska odídu a stiahnu odtiaľto svoje investície. Samozrejme, bolo jasné, že ide len o prázdne reči, lebo nikde inde by nemohli ryžovať tak, ako môžu u nás.

Holandsko je iný príklad

Vari každý pozná okrídlenú vetu, že koľko je právnikov, toľko je právnych názorov. Preto je naozaj veľmi ťažké analyzovať šance poisťovní na úspech v prípadnej medzinárodnej arbitráži. Ťažké je dokonca prejudikovať aj to, či minulotýždňové rozhodnutie parlamentu dokonca nie je protiústavné. Pozrime sa na vec čisto z ekonomického hľadiska: majú súkromné ZP pravdu, ak tvrdia, že majú nárok na zisk? A porovnajme toto tvrdenie a súčasný stav na Slovensku s tým, ako to riešia ekonomicky vyspelé krajiny.

Jednoznačne možno konštatovať, že systém, ktorý funguje u nás, vo vyspelom svete nenájdete. Približuje sa mu vari len nový holandský, ktorý prešiel vlani reformou a jej výsledkom je posilnenie súkromných zdravotných poisťovní; v istom ohľade majú dokonca silnejšie postavenie než slovenské. Ale ani v Holandsku to so ziskom nie je také jednoduché a poisťovne ho tam doteraz nevytvárajú, hoci im to legislatíva teoreticky umožňuje. Holandské ZP sa predovšetkým stali úplne slobodnými podnikateľskými subjektmi z hľadiska cenotvorby, čo u nás neplatí.

A práve tento moment je rozhodujúci na posúdenie toho, či majú naše zdravotné poisťovne nárok na zisk. V zásade možno vo svete nájsť dva základné modely zdravotného poistenia. Prvým je taký, v ktorom neexistuje povinnosť poistiť sa a ZP teda pôsobia ako podnikateľské subjekty, ktoré nemajú vytvorený trh. Nielenže sa medzi sebou bijú o zákazníkov, ale musia aj vytvárať trh, teda lákať ľudí, aby sa vôbec poistili. V takomto systéme je zdravotné poistenie skutočne služba, ako každá iná. Najznámejším príkladom takéhoto riešenia sú Spojené štáty.

Silné volanie po zmene v USA

V takýchto podmienkach je teda zdravotné poistenie skutočným podnikaním, ktoré je určené alebo regulované len v malej miere, resp. iba všeobecnými právnymi predpismi, spoločnými pre iné (obdobné) podnikateľské subjekty. Skutočne „plnoprávnymi“ podnikateľskými subjektmi s právom na zisk sú zdravotné poisťovne v USA. Ešte raz: štát im z hľadiska zákazníkov a tvorby trhu negarantuje nič, v ničom im špecificky nepomáha, nič im neurčuje. Zdravotné poistenie v USA je založené na nepovinnom súkromnom poistení.

Ak by si niekto myslel, že toto by malo byť naším cie-ľom, mal by sa bližšie oboznámiť s dopadmi takéhoto systému na spoločnosť i zdravotníctvo samotné. Za všetky iné argumenty by možno stačilo uviesť, že problémy zdravotníctva sú už tradične hlavnou domácou témou prezidentských volieb. Veci dospeli dokonca tak ďaleko, že Hillary Clintonová si za jeden z kľúčových bodov svojej kampane zvolila zavedenie povinného zdravotného poistenia. To obyvatelia USA ešte nezažili.

Niet sa čo čudovať. Bez poistenia je asi 75 miliónov Američanov a ich prístup k zdravotnej starostlivosti je minimálny, lebo okrem pohotovosti nemajú nárok na nič, kým nezaplatia v hotovosti. Pritom tam výdavky na zdravotníctvo každoročne rastú takmer najrýchlejšie na svete a USA patria suverénne medzi lídrov v pomere výdavkov na zdravotníctvo k výške HDP. Takže na jednej strane astronomické výdavky, na druhej v ekonomicky vyspelom svete najväčšia skupina obyvateľov krajiny bez zdravotného poistenia. Pritom ak priemerná rodina zdravotné poistenie má, dosahujú jej výdavky súvisiace so zdravím takmer štvrtinu všetkých výdavkov.

Silné štáty sú bez poisťovní

Inými slovami, americký systém je drahý a hoci poskytuje možnosť špičkovej starostlivosti, akú v mnohých prípadoch inde nenájdete, nezabezpečuje zdravotnú starostlivosť v potrebnom rozsahu všetkým. Ak sa pýtate, kam teda tie miliardy dolárov idú, odpoveďou je rast zisku súkromných zdravotných poisťovní v posledných rokoch. The New York Times po posledných prezidentských voľbách informoval, že zisky poisťovní, zisky, nie obrat, medziročne stúpli o 52 percent! Nečudo, že mnohé z nich podporovali Georga Busha, aj že na jeho a na republikánsku kampaň do senátu dali minimálne 10 miliónov dolárov. Pritom len v roku 2004 získali na poistkách bezmála o sedem miliárd dolárov viac ako rok predtým.

Druhým všeobecne zaužívaným spôsobom je systém verejného sociálneho poistenia. V ňom ľudia buď vôbec neplatia poistky a zdravotníctvo financuje priamo štát zo štátneho rozpočtu, čiže z daní, alebo si síce poistky platia, ale väčšinou jedinej verejnej poisťovni. A čo je najdôležitejšie, výšku poistky i rozsah bezplatnej zdravotnej starostlivosti určuje štát. V niektorých krajinách majú takýto systém zároveň s existenciou viacerých poisťovní, v nich sú však ZP prísne regulované aj pokiaľ ide o príjmy a zisk nie je nikde povolený. Aby bolo jasné: štátov, ktoré nemajú nijaké poistenie (a nijaké poisťovne) je veľa a patria medzi ne ekonomicky silné štáty známe vysokou hospodárskou úrovňou, silným medzinárodným postavením a modernými verejnými službami. Ide napríklad o všetky severské krajiny, Veľkú Británia a Írsko, ale aj Portugalsko, Španielsko či Taliansko. Z Európskej únie je to takmer polovica krajín. Niektoré ďalšie, medzi nimi aj Slovensko, majú len jednu verejnú poisťovňu a iba niekoľko ich zaviedlo tzv. pluralitný systém. Ale na rozdiel od nás, ani v týchto krajinách nesmú zdravotné poisťovne vytvárať zisk.

Európska asociácia proti zisku

Platí to dokonca aj o Švajčiarsku, ktoré má inak liberalizovaný systém, ako v Holandsku. Nikto sa tam nepozastavuje nad tým, že poisťovne môžu slobodne podnikať, že štát im ani nezaručuje výšku poistiek (hoci poistenie je povinné), ale zarábať nemôžu. To je totiž nielen európsky, ale celosvetový štandard. Skutočne: to, čo máme na Slovensku, nikde vo svete nenájdete. Rudolf Zajac presadil absolútne neštandardný systém, ktorý štáty po celom svete odmietajú. Tento systém je dokonca v rozpore aj s medzinárodnými dokumentmi, ku ktorým sa formálne hlásia aj slovenské súkromné zdravotné poisťovne.

Vyplýva to z programových dokumentov Medzinárodnej asociácie zdravotných a vzájomných poisťovní (AIM) , ktorej členom je aj Združenie zdravotných poisťovní (ZZP) SR. Táto asociácia iba nedávno oficiálne pripomienkovala návrh Európskej komisie. V pripomienkach okrem iného uviedla, že „zdravotnícke služby nemožno porovnávať so všeobecnými tovarmi. Kompletná deregulácia robí zdravotnú starostlivosť neefektívnejšou, drahšou a menej dostupnou.“ Ak má byť podľa AIM zdravotná starostlivosť všeobecne dostupná a zároveň ekonomicky efektívna, musí byť riadená princípom „všeobecného záujmu, ktorý musí mať prednosť pred komerčnými záujmami.“

Členské poisťovne podľa tohto stanoviska ponúkajú svoje služby „bez nároku na zisk, lebo prvotným cieľom je spokojnosť poistencov.“ AIM dokonca presadzuje, aby poisťovne „nemali žiadnych akcionárov“. „Ich úlohou nemá byť maximalizovať zisk alebo odvádzať mimo zdravotníckeho systému akékoľvek financie,“ píše sa v stanovisku Európskej komisie.

Návrat do normálu

O pár riadkov ďalej je pre naše súkromné zdravotné poisťovne ďalšia horká pilulka: „V tomto zmysle sú poisťovne protiváhou čisto súkromných, na zisk orientovaných alternatív, ktoré si môžu stavať aj iné ciele, než len uspokojovať sociálne a zdravotné potreby európskych občanov. Táto protiváha je potrebná, aby sme vybudovali pevný, solidárny a dlhodobo udržateľný základ pre ekonomickú prosperitu v Európskej únii.“ AIM zdôrazňuje, že zdravotná starostlivosť je dobrý príklad sektora, ktorý „si vyžaduje špecifický prístup a nie čisto trhové riešenie, pretože zdravotná starostlivosť nie je bežný tovar“.

Je zaujímavé, že AIM informovala, že toto stanovisko vydala v mene svojich členov, okrem niektorých, ktorí Komisii poslali vlastné. Združenie zdravotných poisťovní SR však medzi nimi nie je. Naše súkromné zdravotné poisťovne teda niečo iné prezentujú na európskej úrovni a za niečo iné bojujú doma. A sú jediné v Európe, ktoré napríklad za minulý rok zhrabli zisk v prospech svojich súkromných akcionárov. Pre toto by jednoducho v zahraničí pochopenie nenašli. A podporu už vôbec nie.

Zavedenie povinnosti reinvestovať zisky zo zákonného zdravotného poistenia je prvý krok návratu k európskemu normálu. Vláda by sa však nemala zastaviť na polceste.

Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       5. 11. 2007
5. 11. 2007 Benešová bije na poplach: Vesecká chce sledovat novináře pomocí BIS Marie  Benešová
5. 11. 2007 Nejvyšší správní soud: Neonacisté můžou s ohněm do Židovského města!
5. 11. 2007 Paroubek odlétl, aby se nechal přesvědčovat Američany Štěpán  Kotrba
5. 11. 2007 Kalousek: ČT v kauze Čunek manipuluje
5. 11. 2007 Novinky: Reportáž o Čunkovi hodnotí kladně etický panel ČT, tvrdí Dekoj
5. 11. 2007 Miliardy lidí ohroženy válkami kvůli zhoršujícímu se klimatu
5. 11. 2007 My, lid a sedmdesát procent Jindřich  Kalous
5. 11. 2007 Asociace českých filmových klubů a vzor podlosti Tereza  Brdečková
4. 11. 2007 Ano, nechávám na sobě dříví štípat Vladimír  Mikuša
3. 11. 2007 Je Jiří Lábus nenapravitelným kolaborantem? Petr  Nachtmann
5. 11. 2007 USA a Británie chtějí přerušit finanční pomoc Pákistánu
5. 11. 2007 Doris Michal  Šanda
5. 11. 2007 Michael  Marčák
3. 11. 2007 Poučení z Čunkova vývoje ve straně a společnosti Štěpán  Kotrba
4. 11. 2007 Nejsem přívrženec konspiračních teorií Petr  Wagner
5. 11. 2007 Jenom Čunek...?!? Ladislav  Žák
5. 11. 2007 Rok 2007 -- zjevný počátek vzniku mafie v ČR? Michal  Rusek
5. 11. 2007 Michael  Marčák
5. 11. 2007 Právo? Které? Přemysl  Janýr
5. 11. 2007 Advokát: Pro zachování demokracie třeba vraždu Jan  Tuláček
5. 11. 2007 Eroze demokracie a současné projevy totalitarismu
5. 11. 2007 USA: 52 procent "pravděpodobných voličů" "podporuje americký vojenský útok proti Íránu"
4. 11. 2007 ČTK: Tři čtvrtiny Američanů chtějí změnu v Bílém domě, vyhrála by Clintonová
5. 11. 2007 Švejnar místo Klause: Osmnáct nebo dvacet bez dvou? Štěpán  Steiger
5. 11. 2007 Bonfire Night Alena  Damijo
5. 11. 2007 Kačer a Donald po polsku Pavel  Kopecký
5. 11. 2007 Kokardy, jásot, na praporu prapor - a inovace Miloš  Štěpánek
5. 11. 2007 Týden superaktivit německé diplomacie Richard  Seemann
5. 11. 2007 Brněnský zastupitel za ODS Paulczyňski je rasista a xenofob Štěpán  Kotrba
5. 11. 2007 Pohled uličníka na Čulíkův ohledně Čunka Michal  Kuklík
5. 11. 2007 Zdravotníctvo - Ficovo politické víťazstvo Jakub  Topol
5. 11. 2007 Když se vede dětem špatně, anebo taktní opovážlivost novinářky Uwe  Ladwig
5. 11. 2007 Zelení: Kterými dveřmi?
5. 11. 2007 SPD: Ťažká cesta za solidárnou väčšinou Robert  Žanony
5. 11. 2007 Späť k Marxovi Ľuboš  Blaha
5. 11. 2007 Európa: zisky poisťovniam nepatria Kamil  Márovský
5. 11. 2007 Vojna o Slovensko Eduard  Chmelár
5. 11. 2007 OPRAVA: Vlčkova role byla temnou skvrnou v minulosti Zelených
5. 11. 2007 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16.-31. října 2007
4. 11. 2007 Prezident Mušaraf vyhlásil výjimečný stav
3. 11. 2007 Martin Luther, obcování a očistec Zdeněk  Bárta
3. 11. 2007 Startér - soutěž začínajících kapel vyhlašuje druhý ročník
20. 10. 2007 Hospodaření OSBL za září 2007