24. 8. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 8. 2007

Jak se cítí člověk mimo své tělo

Poznámka v Britských listech o technice, jak vyvolat pocit, že je člověk mimo své tělo, mi připomenula stav, který se mi přihodil v r. 1956. Tehdy jsem obhajoval jako jeden z prvních vědeckých aspirantů na Slovenské akademii věd svou práci na téma ovocných pektinů. Před aspiranturou jsem už v Bratislavě pracoval jakožto chemický inženýr.

Velká posluchárna na Slovenské vysoké škole technické byla zcela zaplněna a obhajoba byla velice živá. V jejím průběhu jsem se cítil velice dobře, snad bych mohl napsat "povzneseně", protože jsem si byl jist, že svou práci úspěšně obhájím. Průběh obhajoby tomu nasvědčoval. Ke konci se ale hlásil ještě jeden 'oponent z veřejnosti', tehdejší ředitel Farmakologického ústavu. Svou otázku uvedl sdělením, že "sice na svou otázku ještě od nikoho nikdy neslyšel žádnou odpověď, ale vzhledem k tomu, že se chce vědecký aspirant Kaláb stát vědeckým pracovníkem, měl by mít na situaci určitý názor, který by měl přednést. Pektiny jsou známy tím, že tvoří s cukrem gely, ale alkoholem se srážejí. Proč se tak děje, jestliže cukry i alkoholy jsou hydrofilní a obsahují hydroxylové (-OH) skupiny?"

Toto byla pro mě tehdy velice obtížná otázka, na kterou jsem neměl okamžitou odpověď. Abych získal čas a tedy možnost, že mě něco kloudného napadne, rozhodl jsem se ukázat na dvou tabulích molekulární strukturu polygalakturonové kyseliny jakožto základ pektinů. Ať jsem však napínal svůj mozek sebevíc, na žádné rozumné vysvětlení jsem nemohl přijít - ale najednou jsem se sám viděl, jak stojím v hnědém dvouřadovém obleku u tabule a kreslím svoje uhlíkové řetězce. Díval jsem se na sebe z rohu u stropu posluchárny, tedy z boku a z výšky. Ten vědecký aspirant potící se u tabule mi připadal dokonce směšný. Proč? Vždyť odpověď je tak snadná, ale on ji nezná! Cožpak ho nenapadlo, že zatímco cukry mají v molekule převahu 5 nebo 6 hydroxylových (dalo by se laicky říci "vodních") skupin, v etylalkoholu je taková skupina jen jedna a vedle ní velká hydrofobní část?

Můj mimotělní zážitek velice rychle skončil a potící se aspirant se v duchu velice zaradoval, myšlenka byla nyní v jeho vlastní hlavě, ne kdesi u stropu. Začal kreslit molekulární modely cukrů a alkoholů a při tom si sestavoval svou odpověď. Obrátil se k účastníkům, vysvětlil, jak se věci 'podle něho mají', připomenul, že sám tazatel, ředitel Farmakologického ústavu, nemá na svou otázku odpověď, takže toto by mohla být jedna možnost. Odpověď byla uznána za věrohodnou.

Předseda zkušební komise dal vyklidit posluchárnu, aby mohli členové komise tajně volit a když jsme se vrátili, sdělil nám, že komise se vyjádřila všemi hlasy, tedy 9:0, že Miloslav Kaláb úspěšně obhájil svou aspirantskou práci. Přijímal jsem blahopřání a ruku mi podával i ředitel Farmakologického ústavu. Zeptal jsem se ho: "Proč jste mi dával tu obtížnou otázku, když ani vy neznáte odpověď? Přece jste musel vidět, že mám obhajobu 'v kabeli'?" Pan ředitel mi odpověděl, že jsem se při obhajobě choval tak sebejistě, že ho to dráždilo a rozhodl se mě 'trochu potopit'. "Jsem moc rád, že se Vám to nepodařilo", řekl jsem mu na rozloučenou, ale věděl jsem, jak těžce jsem se k odpovědi propracoval.

Od té doby jsem nezažil nic podobného. Jak jsem uvedl, u tabule jsem svůj mozek skutečně napínal jako nikdy do té doby, ale samotný zážitek nebyl nepříjemný - rozhodně byl velice neobvyklý, protože jsem při něm sledoval svou vlastní postavu poměrně zblízka z boku a z výšky, všimnul jsem si svého obleku, i toho, že jsem bez přestání pravou rukou něco čmáral po tabuli, na které bylo ještě spoustu volného místa. A potom najednou ten pocit, že ten aspirant (nikoliv 'já' ale 'on') neví to, co je nad slunce jasnější.

Můj duch v posledních 50 letech mé tělo už nikdy neopustil ani jsem neměl žádné spirituální zážitky - mívám nanejvýš fantastické sny. V šedesátých letech jsem se s několika kolegy zúčastnil pozoruhodných pokusů na univerzitních studentech Palackého univerzity v Olomouci, aniž studenti o tom věděli. Nějaký geolog mým lékařským kolegům sdělil, že podle jeho vlastních pokusů jsou někteří lidé schopni zjišťovat turbulentně tekoucí vodu sluchem i když ji není slyšet. Domníval se, že by tato schopnost mohla souviset s proutkařstvím, čili hledáním vody pomocí 'proutku'. On sám zjistil, že zdrojem turbulentně proudící vody může být hrnec vroucí vody (nebo voda splachovaná do záchodu). Podle jeho zkušeností se mu proutek pohnul vždy ve vzdálenosti 6 metrů od hrnce a potom znova dalších 6 metrů dále.

Na dlouhé chodbě ústavu jsme dali za otevřené dveře první místnosti hrnec vroucí vody na vařiči. Potom jsme dali univerzitním studentům tělesné výchovy silný kus drátu v takové formě, jak ji používali proutkaři, tedy s konci pod oběma malíčky a řekli jsme jim, že budeme sledovat, zdali dokážou jít po chodbě přímo, aniž by se odchylovali do stran. Zavázali jsme jim oči. Tím 'drátem' si měli pomáhat tak, že jím mířili před sebe.

Studenti chodili, někteří rovno, jiní méně, ale u několika jedinců se stala zajímavá věc, že se jim totiž drát silně vychýlil, když pokročili 6 a potom 12 m od vroucí vody. Když je to překvapilo, snadno jsme je uklidnili. Tak jsme vybrali citlivé studenty, nebylo jich více než 2%. S nimi jsme potom dělali podobné pokusy s turbulentně proudící vodou a zjistili jsme, že poklička na hrnci nebo gumové zátky v uších zablokovaly 'přenos informací z hrnce do mozku'. Přenesli jsme pokusy na univerzitní dvůr, abychom zjistili, do jaké vzdálenosti budou studenti na vroucí vodu reagovat. I tehdy jsme studentům říkali, že nás zajímá jejich schopnost chodit rovno se zavázanýma očima, případně navíc se zazátkovanýma ušima. Plánovali jsme ještě snímat jejich encefalogramy takovým způsobem, že bychom pohybovali hrncem s vodou do vzdálenosti kolem 6 metrů a různě blokovali prostor mezi ní a ušima studentů. Jenže se tehdy vedení univerzity dovědělo o našich 'neschválených' pokusech a tím náš 'výzkum na černo' skončil. Ještě jsme si stačili opatřit generátor zvuku laditelný v širokém rozsahu od ultrazvuku po infrazvuk a z té doby si pamatuji jen to, jakou nevolnost jsem pociťoval při práci s infrazvukem, ale imitovat 'záření' vroucí vody se nám nepodařilo.

Zatímco je mnoho zpráv o mimotělních zážitcích, které se spojují s utrpením, bolestmi, chorobnými stavy mozku nebo s vlivy prostředí, zatím jsem se nesetkal s vysvětlením citlivosti některých lidí na záření, které patrně vychází z turbulentně proudící vody. Mohu být ale v podobné situaci jako onen vzpomínaný ředitel bratislavského Farmakologického ústavu v polovině minulého století. Co nevím já, může být známo mnoha odborníkům, za půl století prodělaly všechny vědní obory významný vývoj. Pektiny jsem opustil ihned po obhajobě své aspirantské práce. Po celou dobu jsem se věnoval vědecké práci a dosud jsem stále zdráv, takže svůj tehdejší mimotělní zážitek dávám do souvislosti se silnou obavou, že bych na konci své obhajoby pořádně 'zakopnul'.

                 
Obsah vydání       24. 8. 2007
25. 8. 2007 Robert Fisk: Mám pochybnosti o útocích z 11. září
26. 8. 2007 Názor dne Oldřich  Průša
25. 8. 2007 Jeremy Paxman zaútočil na BBC a na kulturu čtyřiadvacetihodinového, nepřetržitého zpravodajství
25. 8. 2007 Pochod na podporu radaru? Kéž by...
26. 8. 2007 iHned znovu boduje Vítězslav "Vitex" Dvořák
26. 8. 2007 Proč nepomůže Topolánek Řecku?
26. 8. 2007 Žijeme ve svobodný zemi a podnikání v erotice je normálka
25. 8. 2007 Kam v Kanadě do bordelu? Nikam - policie vás pošle na školení Miloš  Kaláb
25. 8. 2007 iDnes, "Nejdůvěryhodnější zpravodajský portál" idolizuje i pornoslužby pravidelněji
24. 8. 2007 Vláda škrtičů Milan  Daniel
24. 8. 2007 ČR jako Protektorát USA
24. 8. 2007 Americká rozvědka se obává o stabilitu irácké vlády
24. 8. 2007 Vědci vyvinuli techniku, jak vyvolat pocit, že je člověk mimo své tělo
25. 8. 2007 Jak se cítí člověk mimo své tělo Miloš  Kaláb
24. 8. 2007 Léčba pacientů nemocných rakovinou není v ČR špatná
24. 8. 2007 Kdyby blbost bolela, aneb Proč se nedostane konopí normálně na recept v lékárně? Uwe  Ladwig
24. 8. 2007 Svaz obcí proti radaru
24. 8. 2007 Vládní "odborník na radary" uvedl nesprávné informace v online rozhovoru iDnes Štěpán  Kotrba
24. 8. 2007 Martin Schulz v ČRo 6 bojuje proti bludům
24. 8. 2007 "Nejdůvěryhodnější zpravodajský portál na 'českém' internetu" interviewuje majitele bordelu! Jan  Čulík
24. 8. 2007 Má Jan Čulík něco proti bordelům? Štefan  Švec
25. 8. 2007 Bordely v Čechách legální nejsou
25. 8. 2007 "Ne všechno, přicházející ze Západu, je kvalitní"
25. 8. 2007 Lehký případ funkcionálního analfabetismu Václav  Chyský
24. 8. 2007 Kam "utéct" před tím, co se děje v této zemi?
24. 8. 2007 Proč by se ženy měly starat o děti?
24. 8. 2007 Rudý herynek Topolánkovy vlády Boris  Valníček
24. 8. 2007 Výzkumy a oblíbenost politiků - deformace skutečnosti a manipulace s veřejným míněním Petr  Kokaisl
24. 8. 2007 Problém s jinakostí v Českém rozhlasu - Radiožurnál Mirek  Vodrážka
24. 8. 2007 Írán dostřelí na Moravu. Radar ji neochrání
24. 8. 2007 Názor dne Oldřich  Průša
24. 8. 2007 Žádný masakr dortu Oldřich  Průša
24. 8. 2007 Politika pro každého Václav  Dušek
23. 8. 2007 V zájmu osvěty Jan  Čulík
24. 8. 2007 Mezi uživateli internetu začínají převládat mladé ženy a důchodci
24. 8. 2007 Pořad Vstupte Roberta Tamchyny s Dušanem Třeštíkem - in memoriam
24. 8. 2007 Gorilí den v pražské ZOO - Odhalení II
24. 8. 2007 Imunitní bariéra přirozené imobility narušena Darius  Nosreti
24. 8. 2007 "Izolační vrstva" neexistuje Pavel  Urban
24. 8. 2007 Radar, česká vláda a nebezpečí smrti
24. 8. 2007 Potřeba zákona na ochranu much Wenzel  Lischka
23. 8. 2007 Jaromír Štětina: KSČM se dopouští vlastizrady, když odmítá americký radar
23. 8. 2007 Informace pro MFD: Premiér sídlí v Kramářově vile Oldřich  Průša
23. 8. 2007 Ivanov: Ruské strategické letecké hlídky nejsou agresivní
23. 8. 2007 Co znamenají "Medvědi" na obloze? Jaroslav  Kuba
23. 8. 2007 Riziko jisté smrti s dlouhotrvající agónií Michal  Mašín
23. 8. 2007 Vztah k vědě musí být kritický Boris  Cvek
23. 8. 2007 Dva výrostci zatčeni za vraždu jedenáctiletého chlapce
23. 8. 2007 Greenpeace vyjíždí do měst a obcí diskutovat o radaru
23. 8. 2007 Terorismus zastaví jen změna mezinárodního klimatu
23. 8. 2007 Proč nepřesunout nádraží v Brně? Jan  Motal
22. 8. 2007 Trestní stíhání ďábla v kauze Čunek Petr  Dolínek
23. 8. 2007 Vládní NEreforma Michal  Rusek
23. 8. 2007 O radaru tak trochu jinak Michael  Kroh
23. 8. 2007 Kdy je Sisyfos užitečný a kdy je věda nebezpečná Štěpán  Kotrba
22. 8. 2007 Obava z údajně škodlivých účinků amerického radaru jako odvádění pozornosti od problému Jan  Čulík