24. 8. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 8. 2007

Léčba pacientů nemocných rakovinou není v ČR špatná

tisková zpráva České onkologické společnosti a České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Dne 22.8. 2007 byla česká veřejnost informována o údajně špatných léčebných výsledcích české onkologie, které byly publikovány ve studii EUROCARE-4 v zahraničním časopise Lancet Oncology. Tato studie srovnává data o pětiletém přežití onkologických pacientů diagnostikovaných v letech 1995 -- 99, s následným sledováním do roku 2003, ve vybraných evropských státech. Navazující studie potom přináší i aktualizovaná data o přežití v letech 2000-2002. Pro Českou republiku je zde u řady onkologických diagnóz skutečně publikováno relativně nízké dosahované přežití ve srovnání s nejvyspělejšími evropskými státy.

Vedení České onkologické společnosti se proti těmto výstupům zcela zásadně ohrazuje a odmítá je.

Každý publikovaný výstup musíme posuzovat a vážit podle vstupních informací, ze kterých vzešel. Pro studii EUROCARE-4 byly z ČR nahlášeny zcela nerelevantní a nereprezentativní údaje, jak dále doložíme. Zahraniční autoři studie ovšem nejsou na vině, neboť pracovali s oficiálně předanými daty našeho státu a neměli důvod je zpochybňovat. Vinu nese správce národních onkologických dat, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR), resp. Ministerstvo zdravotnictví ČR, pod jehož hlavičkou musela být data oficiálně předána. Na oficiálních publikacích studie EUROCARE-4 je jako odpovědná předávající osoba uveden Mgr. J. Holub, pracovník ÚZIS ČR. Z časových údajů vyplývá, že toto proběhlo ještě za bývalého vedení ministerstva před volbami v roce 2006. Velmi smutné je, že se tak stalo opakovaně, podobné problémy totiž byly s českými daty již při publikování studie EUROCARE-3 v roce 2003. Ani přes velmi silné protesty odborné onkologické společnosti nedošlo bohužel k nápravě.

Česká republika vede dlouhodobě (od roku 1977) Národní onkologický registr, který patří mezi největší a nejkvalitnější databáze Evropy. Nadto jde o databázi reprezentativní a úplnou, neboť jsou v ní zadána data o všech pacientech za celé sledované období. Vedení této databáze vyplývá ze zákona, a je tedy povinné. Za celé období sledování registr obsahuje více než 1,4 milionu záznamů, za období týkající se studie EUROCARE-4 (1995-99) jde o více než 270 000 záznamů. Nicméně oficiální podklady pro studii EUROCARE-4 byly předány pouze ze západních Čech a to zřejmě opět nereprezentativně. Zmíněná zahraniční publikace uvádí 19 423 předaných záznamů z této oblasti, nicméně v Národním onkologickém registru máme za období 1995-99 vedeno pro Plzeňský a Karlovarský kraj 24 257 záznamů. Obdobné nesrovnalosti lze nalézt i v datech vykázaných z ČR do pokračující analýzy pro období 2000-2002.

Většina států zahrnutých do EUROCARE-4 přitom poskytla úplná, tedy reprezentativní data za celou populaci a uvedla 100% pokrytí své populace. Pro Českou republiku EUROCARE-4 uvádí pouze 8% pokrytí populace. Předaná data tedy vypovídají pouze o velmi minoritní části našeho registru a státu. V žádném případě nelze tyto údaje zobecnit na celou republiku. Celorepubliková data, která máme dlouhodobě k dispozici, nebyla do studie předána. Předání dat nebylo s odbornou společnosti nijak konzultováno.

Odborná onkologická společnost nyní podnikne nutné kroky k nápravě situace. Čeští onkologové výsledky léčby dlouhodobě sledují a mají k dispozici údaje vypovídající o celé české populaci. Tyto relevantní hodnoty převyšují u řady onkologických diagnóz evropský průměr a obhajují tak i velké investice, které ve prospěch onkologické léčby český stát vynakládá. V přiložené tabulce uvádíme hodnoty přežití pro některé onkologické diagnózy, kalkulované stejnou metodou, jaká byla použita ve studii EUROCARE-4. Úplný přehled výsledků léčby pro všechny onkologické diagnózy byl v březnu 2007 publikován v časopise Klinická onkologie a v brzké době jej dáme k dispozici veřejnosti na webových stránkách onkologické společnosti (www.linkos.cz; www.svod.cz).

Výsledky pětiletého relativního přežití onkologických pacientů dosahované v ČR

(data pro vybrané diagnózy za období 1995 -- 2003, zahrnuty jsou validní záznamy ze všech typů zdravotnických zařízení, věkově standardizováno).

Vybrané diagnózy

Pětileté relativní přežití dosahované v ČR

Pětileté relativní přežití uváděné pro Evropu ve studii EUROCARE-4

(pacienti diagnostikovaní v období 1995-99)

Pacienti s protinádorovou léčbou

Všichni pacienti *

C50: Prs (ženy)

80,3 %

78,8 %

79,5 %

C18-C21: Tlusté střevo a konečník

57,1 %

49,5 %

53,5 %

C43: Melanom kůže

84,1 %

83,3 %

85,4 %

C34: Průdušky a plíce

13,1 %

9,9 %

10,2 %

* Určité procento nádorů je diagnostikováno ve velmi pokročilém stavu, který již neumožňuje protinádorovou terapii, případně je tato terapie znemožněna zdravotním stavem pacienta nebo i jeho vlastním odmítnutím léčby. Analýza provedená na skupině "všichni pacienti" tak sice přináší celková populační data, o skutečném výkonu zdravotnických zařízení ale vypovídá hodnota zjištěná u pacientů, kteří prošli protinádorovou léčbou.

V tomto prohlášení se snažíme především zastavit šíření dezinformací o špatné léčbě onkologických pacientů v ČR. Jde o velmi závažnou skutečnost, jak z profesionálního, tak i z lidského hlediska. V našem státě žije několik set tisíc onkologických pacientů a tito lidé, ani jejich příbuzní, nesmí být psychicky poškozováni šířením takto poplašných zpráv. Prohlašujeme tedy, že česká onkologie za posledních 15 let výrazně zlepšuje své výsledky, které jsou nyní na evropské úrovni a v řadě diagnóz mírně překračují evropský průměr.

Samozřejmě to neznamená, že neexistují problémy. Stále je vysoké procento nádorových onemocnění zachytáváno ve velmi pokročilém stavu, kde je již naděje na dlouhodobé přežití významně snížena. Tyto problémy ale odpovídají situaci v kterékoli jiné evropské zemi. Odborná onkologická společnost učiní ve spolupráci se stávajícím vedením Ministerstva zdravotnictví ČR všechna potřebná opatření, aby o tomto věrohodně informovala českou veřejnost a aby se závažná a chybná interpretace národních dat již neopakovala.


prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
předseda České onkologické společnosti ČLS JEP

prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
předsedkyně Rady Národního onkologického registru ČR

doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
ředitel Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity v Brně

V Brně dne 24. 8. 2007

                 
Obsah vydání       24. 8. 2007
25. 8. 2007 Robert Fisk: Mám pochybnosti o útocích z 11. září
26. 8. 2007 Názor dne Oldřich  Průša
25. 8. 2007 Jeremy Paxman zaútočil na BBC a na kulturu čtyřiadvacetihodinového, nepřetržitého zpravodajství
25. 8. 2007 Pochod na podporu radaru? Kéž by...
26. 8. 2007 iHned znovu boduje Vítězslav "Vitex" Dvořák
26. 8. 2007 Proč nepomůže Topolánek Řecku?
26. 8. 2007 Žijeme ve svobodný zemi a podnikání v erotice je normálka
25. 8. 2007 Kam v Kanadě do bordelu? Nikam - policie vás pošle na školení Miloš  Kaláb
25. 8. 2007 iDnes, "Nejdůvěryhodnější zpravodajský portál" idolizuje i pornoslužby pravidelněji
24. 8. 2007 Vláda škrtičů Milan  Daniel
24. 8. 2007 ČR jako Protektorát USA
24. 8. 2007 Americká rozvědka se obává o stabilitu irácké vlády
24. 8. 2007 Vědci vyvinuli techniku, jak vyvolat pocit, že je člověk mimo své tělo
25. 8. 2007 Jak se cítí člověk mimo své tělo Miloš  Kaláb
24. 8. 2007 Léčba pacientů nemocných rakovinou není v ČR špatná
24. 8. 2007 Kdyby blbost bolela, aneb Proč se nedostane konopí normálně na recept v lékárně? Uwe  Ladwig
24. 8. 2007 Svaz obcí proti radaru
24. 8. 2007 Vládní "odborník na radary" uvedl nesprávné informace v online rozhovoru iDnes Štěpán  Kotrba
24. 8. 2007 Martin Schulz v ČRo 6 bojuje proti bludům
24. 8. 2007 "Nejdůvěryhodnější zpravodajský portál na 'českém' internetu" interviewuje majitele bordelu! Jan  Čulík
24. 8. 2007 Má Jan Čulík něco proti bordelům? Štefan  Švec
25. 8. 2007 Bordely v Čechách legální nejsou
25. 8. 2007 "Ne všechno, přicházející ze Západu, je kvalitní"
25. 8. 2007 Lehký případ funkcionálního analfabetismu Václav  Chyský
24. 8. 2007 Kam "utéct" před tím, co se děje v této zemi?
24. 8. 2007 Proč by se ženy měly starat o děti?
24. 8. 2007 Rudý herynek Topolánkovy vlády Boris  Valníček
24. 8. 2007 Výzkumy a oblíbenost politiků - deformace skutečnosti a manipulace s veřejným míněním Petr  Kokaisl
24. 8. 2007 Problém s jinakostí v Českém rozhlasu - Radiožurnál Mirek  Vodrážka
24. 8. 2007 Írán dostřelí na Moravu. Radar ji neochrání
24. 8. 2007 Názor dne Oldřich  Průša
24. 8. 2007 Žádný masakr dortu Oldřich  Průša
24. 8. 2007 Politika pro každého Václav  Dušek
23. 8. 2007 V zájmu osvěty Jan  Čulík
24. 8. 2007 Mezi uživateli internetu začínají převládat mladé ženy a důchodci
24. 8. 2007 Pořad Vstupte Roberta Tamchyny s Dušanem Třeštíkem - in memoriam
24. 8. 2007 Gorilí den v pražské ZOO - Odhalení II
24. 8. 2007 Imunitní bariéra přirozené imobility narušena Darius  Nosreti
24. 8. 2007 "Izolační vrstva" neexistuje Pavel  Urban
24. 8. 2007 Radar, česká vláda a nebezpečí smrti
24. 8. 2007 Potřeba zákona na ochranu much Wenzel  Lischka
23. 8. 2007 Jaromír Štětina: KSČM se dopouští vlastizrady, když odmítá americký radar
23. 8. 2007 Informace pro MFD: Premiér sídlí v Kramářově vile Oldřich  Průša
23. 8. 2007 Ivanov: Ruské strategické letecké hlídky nejsou agresivní
23. 8. 2007 Co znamenají "Medvědi" na obloze? Jaroslav  Kuba
23. 8. 2007 Riziko jisté smrti s dlouhotrvající agónií Michal  Mašín
23. 8. 2007 Vztah k vědě musí být kritický Boris  Cvek
23. 8. 2007 Dva výrostci zatčeni za vraždu jedenáctiletého chlapce
23. 8. 2007 Greenpeace vyjíždí do měst a obcí diskutovat o radaru
23. 8. 2007 Terorismus zastaví jen změna mezinárodního klimatu
23. 8. 2007 Proč nepřesunout nádraží v Brně? Jan  Motal
22. 8. 2007 Trestní stíhání ďábla v kauze Čunek Petr  Dolínek
23. 8. 2007 Vládní NEreforma Michal  Rusek
23. 8. 2007 O radaru tak trochu jinak Michael  Kroh
23. 8. 2007 Kdy je Sisyfos užitečný a kdy je věda nebezpečná Štěpán  Kotrba
22. 8. 2007 Obava z údajně škodlivých účinků amerického radaru jako odvádění pozornosti od problému Jan  Čulík