24. 8. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 8. 2007

Potřeba zákona na ochranu much

(Pozitivní humor)

Po beznadějném naléhání na odpovědné instituce se obracím na nejširší veřejnost, kvůli podpoře vydání zákona na ochranu much. Jakkoli se tento požadavek může jevit jako špatný vtip, jedná se o velice závažný problém, který ohrožuje existenci lidstvo, a především demokracie.

Moucha domácí je volně žijící a mírně domestikovaný obtížný druh hmyzu, který provází existenci lidstva od nepaměti. Moucha zastává velmi důležitou roli v rozkladných procesech přírody i naší kultury. Činností člověka však došlo k narušení citlivé biologické rovnováhy a hrozí nebezpečí, že tento drobný souputník našeho života se zcela vymkne z naší kontroly. Toto může mít nepříznivé následky na zdraví a život našich občanů a potažmo na ekonomiku a demokracii. Indikátorem hrozícího nebezpečí je fakt, že poslední dobou moucha domácí čím dále tím více vychytraleji a agresivněji obtěžuje člověka obecného. Příčin je jistě více.

Moucha citlivě vnímá dezintegrační procesy biologických materiálů. Rozkládající organická hmota jí slouží za potravu a ona ji druhotně infikuje choroboplodnými zárodky, které urychlují další rozkladný proces. Jestliže obtěžuje člověka čím dále tím více, hnije snad tento víceméně již zaživa? V jistém smyslu ano. Vlivem industrializace našeho života, nedostatku pohybu, přejídání, televizních receptářů atd. dochází u lidí ke stagnaci vitálních funkcí a k narůstání rozkladných (mrtvolných) procesů v jejich organizmu. Pohodlí, pohoda, pohodička, klid, klídek, beznaděj, lenost, pasivita, nevšímavost, lhostejnost, konzumace, deprese atd. se staly synonymem naší doby. Úměrně tomu narůstá občanská hmyzí nesnášenlivost a nenávist ke stejně postiženým občanům. Čím dále tím více občanů žije stylem "mouchy snězte mne". Můžeme tedy mouše vyčítat, že se pouze snaží plnit svoji úlohu, kterou jí svěřila příroda?

Moucha se stává více a více odolnější vůči obvyklým i moderním metodám hubení. Vlivem klasických, ale i moderních sofistikovaných metod ochrany se selektují stále více rezistentnější a dotěrnější generace. Aplikace insekticidů navíc otravuje nejen životní prostředí a mouchy, ale intoxikuje i člověka, který tyto přípravky používá, inhaluje či dostává do svého organizmu potravinovými řetězci.. Člověk tedy sice hubí mouchu, ale přitom si sám ničí zdraví a degeneruje, zatímco mouchy, které jeho hubení přežijí jsou odolnější a odolnější.

K výzkumu života much mne paradoxně přivedlo studium života lidí. Také mne obtěžoval tento dotěrný hmyz. Při řešení problému, jak se s nimi vypořádat (myslím s těmi mouchami), jsem dospěl k názoru, že při musím zaujmout nezaujaté stanovisko, aby moje vědecké výzkumy byly objektivní. Zvažoval jsem tedy, kdo je vlastně větší parazit, zda moucha nebo člověk. Oproti mému a lidsky pochopitelnému původnímu přesvědčení, jsem musel posléze pod tíhou vědeckých důkazů přiznat, že větším parazitem je člověk a nikoliv moucha.

Biologický druh je špatný a nežádoucí, pokud se příliš přemnoží. V přirozeném prostředí tím podnítí aktivitu svého predátora, který jeho početní stavy omezí a vlastní tím zvýší. Pokud nějaký druh nemá svého predátora, hrozí nebezpečí, že zničí životní prostředí všem ostatním. Proto si jej musí vymyslet. Takto například vzniknul bůh, ďábel, teroristé a demokracie.

Principiálně bychom tedy neměli na mouchy příliš nadávat, jestliže jsou příliš dotěrné. Snaží se pouze omezit početní stavy naší občanské společnosti. A navíc přirozenějším a humánnějším způsobem, než jiní virtuální predátoři. Hubení much není tedy vždy za každé situace příliš žádoucí. K hubení lidí s nemohu zodpovědně vyjádřit, neboť tímto výzkumem jsem se nezabýval. Asi proto, že jiní to dělají mnohem lépe.

Snažil jsem se například ochočovat mouchy, ale byla práce dost bezvýsledná. Zjistil jsem, že mouchy se chovají podobným způsobem jako lidé. Řešil jsem tedy problém modelově, jako bych jej řešil u lidí.

Existuje přirozená koncentrace much či lidí v prostoru na metr krychlový (nebo čtvereční v případě lidí). Pokud z něj všechny jedince vyženeme, tento prostor se záhy zaplní jinými. Je proto pochopitelně výhodnější mít v prostředí jedince ochočené, přátelské a zdravotně nezávadné. Navázat však s mouchami přátelství je velmi obtížné. Jsou totiž negramotné a tudíž se nenechají intelektuálně oklamat.

Pokud obtížnou mouchu zabijete, přilétávají další. Jestliže se moucha vrací ze svého zaměstnání (nákup, lup atd.) ostatní ji bedlivě sledují. Pokud je otrávená, zklamaná a hladová, ostatní mouchy neletí na místo, odkud se vrátila. Jestliže se vrací sytá a spokojená, ostatní mouchy letí na místo kořisti také. Když se moucha nevrátí vůbec, pokud ji třeba zabijete, ostatní mouchy závistivě letí na místo, kam odletěla. Předpokládají podle své povahy, že je také sobecká a že se nechce o kořist dělit.

Vzal jsem sklenici, dal do ní nachytané mouchy a přikryl ji sítkem, které fungovalo jako katr. Koncentrace much na metr krychlový byla v místnosti statisticky vyšší než normálně. Udělal jsem vlastně pro mouchy vězení. Podobně jako někteří lidé se vyhýbají kriminálu a touží po svobodě. Ostatní mouchy to odrazovalo. Když jsem kriminálníky propustil, abych je nemusel krmit a starat se o ně, radostně odletěli pryč, místo aby se vrátili. V místnosti vzniklo jakési vakuum, které však posléze zaplnili noví agresivní jedinci. Nepodařilo se mi vychovat generaci much, která by si zvykla na kriminální podmínky života jako lidé. Je docela možné, že u much to vůbec nejde. Občané však vězení a tuny zákonů dokonce vítají a vyžadují.

Převedením na jiné pracoviště, jsem však musel dosavadní výzkumy přerušit. Mezitím prý došlo k nějaké revoluci. Much jsem se však úplně nezbavil. Jejich určitý počet mne stále pronásledoval, podobně jako některých protivných osob. Jejich koncentrace na metr krychlový je podobná jako u much. Na režimu vůbec nezáleží.

Nový režim ještě více rozvinul nešvary starého. Také on je založen na negativním výběru, takže slušné a hodné občany obtěžuje, využívá, vykořisťuje a diskriminuje. Díky tomu se ovšem přimnožují agresivní lumpové. Napadlo mne tento poznatek analogicky aplikovat u much domácích.

Občané jsou civilizačně degenerovaní a vzhledem ke svým vlastnostem zabíjejí pouze mouchy degenerované, nemocné, staré, hloupé a pomalé. Selektujeme tím tedy nebezpečné, plodné, agresivní, odolné, obratné a chytré mouchy, které se množí a na které naše schopnosti zdaleka nestačí. Proto je dnes tolik hodně obtížných much a darebáků, kterých se nemůžeme za žádnou cenu zbavit.

Z těchto důvodů jsem se začal zasazovat o ochranu much. Nejsme schopni zabíjet mouchy lépe disponovanější, než jsme my sami a tím selektovat mouchy neschopné, se kterými bychom si snadno poradili, podobně jako s hloupými občany. Vyzývám tedy proto nejširší veřejnost, aby nehubila mouchy a aby se ve svém vlastním zájmu zasazovala o vydání zákona na ochranu much. Pokud se mouchy nebudou zabíjet, jejich populace se sice zvýši, ale agresivita jedinců se ve velké mase jedinců rozpustí a moucha domácí nebude tak nebezpečná. Jak vidno, námi Zápaďany tolik posmívané, hinduistické neubližování všem živým tvorům není tak hloupé, jak by se na první pohled zdálo. Občan by tedy měl přátelsky tolerovat malé lumpy, odpovídající jeho úrovni, jinak si vyselektuje velké a odolné darebáky, na které bude díky svým indispozicím krátký.

(Rada pro drobné chovatele: Budete-li si zakládat nějakou kolonii much nebo občanů, počítejte s tím, že byste se udrželi u moci, musíte hubit mouchy zdravé, mladé, schopné a chytré a množit mouchy nemocné, staré, neschopné a hloupé. Potom vás nebudou do určité míry dočasně obtěžovat. Selekce totiž bohužel závisí na vaší intelektuální úrovni. A navíc pozor na to, abyste mezitím ještě více nezblbnuli a odněkud se nevynořil nějaký váš predátor, kterého jste vůbec nečekali. Pozor, o jednom predátorovi všeho živého, rádi děláme, že nevíme. Je to dosti alarmující signál naší pokročilé blbosti.)

                 
Obsah vydání       24. 8. 2007
25. 8. 2007 Robert Fisk: Mám pochybnosti o útocích z 11. září
26. 8. 2007 Názor dne Oldřich  Průša
25. 8. 2007 Jeremy Paxman zaútočil na BBC a na kulturu čtyřiadvacetihodinového, nepřetržitého zpravodajství
25. 8. 2007 Pochod na podporu radaru? Kéž by...
26. 8. 2007 iHned znovu boduje Vítězslav "Vitex" Dvořák
26. 8. 2007 Proč nepomůže Topolánek Řecku?
26. 8. 2007 Žijeme ve svobodný zemi a podnikání v erotice je normálka
25. 8. 2007 Kam v Kanadě do bordelu? Nikam - policie vás pošle na školení Miloš  Kaláb
25. 8. 2007 iDnes, "Nejdůvěryhodnější zpravodajský portál" idolizuje i pornoslužby pravidelněji
24. 8. 2007 Vláda škrtičů Milan  Daniel
24. 8. 2007 ČR jako Protektorát USA
24. 8. 2007 Americká rozvědka se obává o stabilitu irácké vlády
24. 8. 2007 Vědci vyvinuli techniku, jak vyvolat pocit, že je člověk mimo své tělo
25. 8. 2007 Jak se cítí člověk mimo své tělo Miloš  Kaláb
24. 8. 2007 Léčba pacientů nemocných rakovinou není v ČR špatná
24. 8. 2007 Kdyby blbost bolela, aneb Proč se nedostane konopí normálně na recept v lékárně? Uwe  Ladwig
24. 8. 2007 Svaz obcí proti radaru
24. 8. 2007 Vládní "odborník na radary" uvedl nesprávné informace v online rozhovoru iDnes Štěpán  Kotrba
24. 8. 2007 Martin Schulz v ČRo 6 bojuje proti bludům
24. 8. 2007 "Nejdůvěryhodnější zpravodajský portál na 'českém' internetu" interviewuje majitele bordelu! Jan  Čulík
24. 8. 2007 Má Jan Čulík něco proti bordelům? Štefan  Švec
25. 8. 2007 Bordely v Čechách legální nejsou
25. 8. 2007 "Ne všechno, přicházející ze Západu, je kvalitní"
25. 8. 2007 Lehký případ funkcionálního analfabetismu Václav  Chyský
24. 8. 2007 Kam "utéct" před tím, co se děje v této zemi?
24. 8. 2007 Proč by se ženy měly starat o děti?
24. 8. 2007 Rudý herynek Topolánkovy vlády Boris  Valníček
24. 8. 2007 Výzkumy a oblíbenost politiků - deformace skutečnosti a manipulace s veřejným míněním Petr  Kokaisl
24. 8. 2007 Problém s jinakostí v Českém rozhlasu - Radiožurnál Mirek  Vodrážka
24. 8. 2007 Írán dostřelí na Moravu. Radar ji neochrání
24. 8. 2007 Názor dne Oldřich  Průša
24. 8. 2007 Žádný masakr dortu Oldřich  Průša
24. 8. 2007 Politika pro každého Václav  Dušek
23. 8. 2007 V zájmu osvěty Jan  Čulík
24. 8. 2007 Mezi uživateli internetu začínají převládat mladé ženy a důchodci
24. 8. 2007 Pořad Vstupte Roberta Tamchyny s Dušanem Třeštíkem - in memoriam
24. 8. 2007 Gorilí den v pražské ZOO - Odhalení II
24. 8. 2007 Imunitní bariéra přirozené imobility narušena Darius  Nosreti
24. 8. 2007 "Izolační vrstva" neexistuje Pavel  Urban
24. 8. 2007 Radar, česká vláda a nebezpečí smrti
24. 8. 2007 Potřeba zákona na ochranu much Wenzel  Lischka
23. 8. 2007 Jaromír Štětina: KSČM se dopouští vlastizrady, když odmítá americký radar
23. 8. 2007 Informace pro MFD: Premiér sídlí v Kramářově vile Oldřich  Průša
23. 8. 2007 Ivanov: Ruské strategické letecké hlídky nejsou agresivní
23. 8. 2007 Co znamenají "Medvědi" na obloze? Jaroslav  Kuba
23. 8. 2007 Riziko jisté smrti s dlouhotrvající agónií Michal  Mašín
23. 8. 2007 Vztah k vědě musí být kritický Boris  Cvek
23. 8. 2007 Dva výrostci zatčeni za vraždu jedenáctiletého chlapce
23. 8. 2007 Greenpeace vyjíždí do měst a obcí diskutovat o radaru
23. 8. 2007 Terorismus zastaví jen změna mezinárodního klimatu
23. 8. 2007 Proč nepřesunout nádraží v Brně? Jan  Motal
22. 8. 2007 Trestní stíhání ďábla v kauze Čunek Petr  Dolínek
23. 8. 2007 Vládní NEreforma Michal  Rusek
23. 8. 2007 O radaru tak trochu jinak Michael  Kroh
23. 8. 2007 Kdy je Sisyfos užitečný a kdy je věda nebezpečná Štěpán  Kotrba
22. 8. 2007 Obava z údajně škodlivých účinků amerického radaru jako odvádění pozornosti od problému Jan  Čulík