1. 12. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 12. 2006

Žena-matka na plný úvazek, to není tradiční model rodiny

Je třeba neustále připomínat, že muž-živitel, žena-matka na plný úvazek NENÍ žádný tradiční model rodiny. Je to do omrzení omílaný, zcela ahistorický mýtus, a navíc zbraň v rukou dnešních konzervativců, kteří - užívajíce si sami svobody volby a možnosti kombinovat otcovství (nebo přinejmenším "ploditelství") s prací, chtějí nám ženám vnutit jedinou, karikaturní možnou volbu: roli matky-hospodyně versus svobodná bezdětná kariéristka (s tím, že ve skutečnosti je jedinou přijatelnou volbou první možnost, za druhou možnost je žena systematicky "trestána" označením za egoistku a nekompletní ženu, která neplní své "poslání").

Muž-živitel rodiny, žena v domácnosti - tak to v dějinách fungovalo jen v měšťanských kruzích, a to po dobu maximálně 200 let (a to dost přeháním). Nedbejte na historické romány a filmy o středověku a raném novověku, mnohé jsou spíše odrazem způsobu myšlení jejich soudobých autorů než věrohodným portrétem středověké či raně novověké společnosti.

Naopak běžný model byl: pracuje celá rodina. Lidé neměli většinou jedno zamestnání, ale věnovali se několika aktivitám. Dejme příklad: Muž byl vlastníkem maličké tkalcovské dílny, on, žena i děti tkali, on ještě k tomu obchodoval, žena prala a podomně prodávala drobné předměty.

Další příklad: muž měl mulu a nechal se najímat jako dopravce; když nebyl "kšeft", nosil sudy v pivovaru. Žena sloužila u bohatých lidí, obdělávala políčko (i obyvatelé měst měli většinou za hradbami políčka a věnovali se částečně zemědělství) a prodávala zeleninu z políčka na ulici.

Dvanáctiletá dcera sloužila u příbuzných za být a stravu. Pokud jde o šlechtice, těžko se na ně dají aplikovat modely "zaměstnanosti" 19. a 20. století: urozený muž i urozená žena byli často "v domácnosti" oba, ale byla to pro oba práce na plný úvazek, reprezentovat, navazovat užitečné kontakty a organizovat reprezentativní akce.

Takové byly tradiční rodiny, nikoli dlouhodobě neudržitelná viktoriánská měšťanská "idyla" (což samozřejmě neznamená, že v té době zároveň nevládl patriarchát. Jistěže ano, ale neopíral se o vykázánií žen z pracovní sféry do výlučně mateřské role, ale o jiné mechanismy).

Život nám může přichystat nejrůznější překvapení, proto není zrovna praktické, když je člověk předem stereotypizován podle svého pohlaví buď na chodící peněženku (muž) či chodící inkubátor, resp. květináč (žena).

Každá lidská bytost by měla počítat s tím, že její obživa je především zodpovědností jí samotné (pokud není z různých důvodů v situaci nemohoucí). S tím by měla počítat i společnost a zaměstnavatelé. Pokud si materiální zabezpečení pak partnerská dvojice flexibilně uspořádá jinak, a toto uspořádání je potenciálně proměnlivé (třeba v souvislosti s výchovou děti, k pracovním příležitostem) a nevázané na předsudky a na dominanci, tím lépe.

(Mimochodem, stále se setkáváme - naštěstí již ne v oficiálních dokumentech - s absurdním termínem "hlava rodiny" - je tristní, kolik lidí si stále nedokáže představit žít v demokracii ani doma :o) )

Ovšem něco jiného je móda, která se šíří mezi českými dívkami a nad kterou mi zůstává rozum stát: považovat muže za chodící peněženku, hledat v partnerovi především živitele rodiny. Pro mě je to návrat do 19. století.

Žena s věnem 200 zlatých hledá dobře zabezpečeného státního úředníka s platem minimálně xxx ročně!

Bohužel dnes podobným způsobem mladé ženy opět otevřené mluví (často paradoxně hájí model muže-živitele ženy, které samy pracují za slušný plat a nechtěly by být na plný úvazek v domácnosti).

Nelze se pak divit, že se mnozí mladí muži se cítí zneužití a zahořklí, když vidí, že ženy v jejich okolí se rozhodují pro vážnější vztah podle konta partnera. Na druhé straně nelze tento přístup klást za vinu pouze mladým ženám: je to především důsledek platové diskriminace a tzv. skleněného stropu (pro ženy je, přes jejich kvalifikaci i schopnosti, stále mnohem těžší než pro muže, dosáhnout na vysoký plat a vysoké funkce) a kulturních modelu českého neokapitalismu.

Konzumně-konzervativní, v západní Evropě již několik desetiletí zvolna mizející rétorika se k dívkám line že všech stran: muž-živitel a žena-ozdoba je navzdory české realitě neustále vnucovaný model. Místo žen, které něco dokázaly, jsou v médiích manželky významných mužů, mezi nejvlivnějšími Češkami se pravidelně umisťují manželky politiku.

Ženám je již od kolébky předkládána povinnost být krásná, aby měla příležitost vzít si bohatého muže (je úplně jedno, že ošklivého-jasný dvojí metr). Zcela ve stylu prostituce se krása ženy směňuje za peníze muže a pakt je posvěcen médii a (pseudo)odborníky, kteří to obhajují jako přirozený model.

Jistě? Jak pak vysvětlíte, že ženy, které si samy vydělaly velké peníze v podnikání, většinou "přirozeně" nenavazují vztah s obtloustlým arogantním bohatcem, ale dají přednost partnerovi pohlednému, často mladšímu? (Je tristní uvažovat v tak povrchních kritériích, ale jen poukazují na absurditu argumentace o "přirozenosti") O tom, kde je lidská důstojnost obou "smluvních stran", ani nemluvě...

Řešením není ani konzervativci předkládaný lživě tradiční (ve skutečnosti historicky výjimečný) model muž-živitel, žena-matka na plný úvazek.

1) je ekonomický neúnosný pro naprostou většinu rodin (právě proto je historicky výjimečný)

2) je nesvobodný: omezuje lidem možnosti volby, navíc buďme upřímní, jeho důsledkem je závislost ženy na muži (kdo má peníze, má moc)

3) bere dětem možnost intenzivního duchovního obohacení více osobami - otcem i matkou (představte si, jak musí muž dřít, aby všechny sám uživil: kdo by se mu divil, když pak přijde domů a místo péče o děti chce jen odpočívat - "děti, nerušte tatínka!")

Oslavovaný společenský model muž-živitel, žena-kráska je tristním mentálním vězením, škatulkou, do které se jen těžko natěsnáme a pokud se nám to podaří, tak je to ještě horší a běda nám!

Jeho konzervativní varianta muž-živitel, žena-matka a hospodyně na plný úvazek může být dočasně i trvale fungující alternativa pro některé páry, pokud se ovšem nepovyšuje nad ostatní jako ideální model, nevnucuje se ženám (ani mužům), zaměstnavatelé podle něj nesoudí všechny jedince a nedělají se mu na míru zákony! Pokud se ovšem prezentuje jako ideál a spása, stává se stejným nástrojem útlaku a nesvobody jako model konzumní.

Pokud chceme, aby se rodilo více dětí a abychom byli - muži i ženy - svobodnější, je třeba něco úplně jiného,než konzervativního stereotypu muž-živitel, žena-pečovatelka, neřku-li stereotypu konzumního muž-živitel, žena-ozdoba.

Je třeba:

1) větší angažovanost otců ve výchově dětí, výchova mužů v tomto smyslu (v Praze má člověk často pocit, že pro můuže je snazší líbat na čumák svého psa než líbat na tvář své dítě - za tento postřeh vděčím svému báječnému tatínkovi)

2) odstranění platové diskriminace a zároveň upravení pracovní doby všech tak, aby muži i ženy měli čas na rodinu a nemuseli obětovat celý svůj den firmě.

3) levné a kvalitní školky a družiny

4) (povinná?) střídavá rodičovská dovolená

5) dětem a kočárkům přátelské prostředí (obchody, restaurace, dopravní prostředky)

Divila bych se, kdyby se pak u nás nezačalo rodit více dětí...

                 
Obsah vydání       1. 12. 2006
3. 12. 2006 Pinochet utrpěl infarkt
3. 12. 2006 Prý chtěl vydírat čelné ruské špiony a podnikatele
3. 12. 2006 Rusko má v současnosti v Británii víc než 30 špionů
3. 12. 2006 Miliony osob, cestujících do USA, klasifikovány jako "teroristické riziko"
2. 12. 2006 USA: Korupce je "druhé povstání". Stojí 4 miliardy dolarů ročně
3. 12. 2006 Negroponte srovanal Irák s Vietnamem
2. 12. 2006 Nemocný Fidel Castro se neobjevil na obřích oslavách svých narozenin
2. 12. 2006 Proč Alexandr Vondra nechce slyšet pravdu o Iráku Štěpán  Kotrba
1. 12. 2006 Ministr zahraničí má strach z Pražské výzvy pro Irák Štěpán  Kotrba
3. 12. 2006 Z Iráku odešli už všichni italští vojáci
2. 12. 2006 Kuřáci kouří polonium
2. 12. 2006 Má IHT v propočtech chybu?
2. 12. 2006 Afghánistán -- problematický úkol NATO Miroslav  Polreich
2. 12. 2006 KSČM: Rvačka o střechu nad hlavou skončila defenestrací Václava Exnera Štěpán  Kotrba
2. 12. 2006 Italský expert na terorismus kontaminován poloniem-210
1. 12. 2006 Litviněnko byl obětí "ruských agentů jednajících na svou pěst"
1. 12. 2006 Jak funguje radiační monitor britských letišť? Štěpán  Kotrba
1. 12. 2006 Nekouřili cestující v letadle papirosy? Jan  Klepetář
1. 12. 2006 Relativně jedovatý alfa zářič Jiří  Jírovec
1. 12. 2006 Britský psycholog: "Chytrých mužů je víc než chytrých žen"
1. 12. 2006 S IQ testy je to zřejmě složitější
1. 12. 2006 Testy inteligence Darina  Martykánová
1. 12. 2006 Muži rádi extrémy Petra  Procházková
1. 12. 2006 Kdo vlastně touží po "otevření dveří" do USA? Štěpán  Kotrba
1. 12. 2006 O základně definitivně rozhodne Bush nejspíš v lednu. Možná. Snad.
30. 11. 2006 Přinesou Vondrovy "dobré styky" do Česka americkou základnu? Štěpán  Kotrba
1. 12. 2006 Turecko: "Slova papeže, to je zázrak"
1. 12. 2006 Žena-matka na plný úvazek, to není tradiční model rodiny Darina  Martykánová
1. 12. 2006 Variace na povzdech Jana  Štroblová
1. 12. 2006 Hranice není korzo Václav  Dušek
1. 12. 2006 Německé domácnosti měly v roce 2005 menší kupní sílu než v roce 1991 Uwe  Ladwig
1. 12. 2006 Town's Mole x Blaha Masons
1. 12. 2006 Doba, která přišla po 15. březnu 1939
1. 12. 2006 Čaká Venezuelu "farebný prevrat"? Radovan  Geist, Chris  Carsson
1. 12. 2006 Pokus o puč proti Chavezovi v roce 2002 organizoval Bush, Chavez nyní vytváří globální alianci proti USA Štěpán  Kotrba
30. 11. 2006 Ekvádor kráča doľava Mark  Weisbrot
1. 12. 2006 Kolumbie a "válka proti terorismu" Daniel  Veselý
1. 12. 2006 Jaké je menší než malé množství komunistů Oldřich  Průša
1. 12. 2006 Buzková političkou jen naoko Štěpán  Kotrba
1. 12. 2006 Buranství české politické scény Darina  Martykánová
1. 12. 2006 Socializmus má budúcnosť Alexander  Dubček
30. 11. 2006 Momentky z narodenín Michal  Polák
1. 12. 2006 Dzurindov Zákonník -- nástroj smrti Jakub  Topol
30. 11. 2006 Pustá země Alex  Koenigsmark
30. 11. 2006 Žádná "totální neznalost"
30. 11. 2006 Záhada počítače z roku 65 př. Kr. vyřešena
30. 11. 2006 Amerika v barevné fotografii 1939 - 1943
1. 12. 2006 O falešných mýtech v umírání a o nezájmu státu Jan  Paul
30. 11. 2006 Conservative, my ass! Meike  Snijder
30. 11. 2006 Konzervativní? Ani náhodou Meike  Snijder
30. 11. 2006 Dva zásadní průlomy v umění mučit Greg  Evans
30. 11. 2006 Mikrokredita -- možný úpadek patriarchátu? Věra  Říhová
21. 11. 2006 Hospodaření OSBL za říjen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
1. 12. 2006 Žena-matka na plný úvazek, to není tradiční model rodiny Darina  Martykánová
1. 12. 2006 Buranství české politické scény Darina  Martykánová
1. 12. 2006 Testy inteligence Darina  Martykánová
1. 12. 2006 Muži rádi extrémy Petra  Procházková
1. 12. 2006 S IQ testy je to zřejmě složitější   
30. 11. 2006 Mikrokredita -- možný úpadek patriarchátu? Věra  Říhová
29. 11. 2006 Nietszcheho Lilith, Jungova židovka a Freudova přímluvkyně u Hitlera Jan  Stern
14. 11. 2006 Kongo: statisíce znásilnění   
13. 11. 2006 Intimnosti pro paní Věru Jiří  Jírovec
9. 11. 2006 I my jsme se velice zasmály(i) Jiří  Drašnar
8. 11. 2006 Od babičky z Ratibořic ke gravidní hopsandě Věra  Říhová
7. 11. 2006 Jak je to s "parazitickým plozením dětí" Lenka  Vytlačilová
3. 11. 2006 Nikaragujský strašák   
3. 11. 2006 Pan Ucháč nemá informace Darina  Martykánová
1. 11. 2006 Zemři, nebo jdi do vězení! Darina  Martykánová