20. 11. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 11. 2006

Jak je tomu opravdu s konkurzy

Před několika lety jsem se nechal "vyškolit" na správce konkurzní podstaty a od roku 2000 tuto činnost víceméně jako svoji hlavní činnost vykonávám. Článek "Justice versus BIS" Jana Suchánka, který vyšel v BL dne 15. 11. 2006, je totální jednostrannou slátaninou možná vyplývající z jeho osobních zkušeností, podle níž by si ode mne (stejně jako od jakéhokoli jiného správce konkurzní podstaty) ani pes kůrčičku neměl vzít. Rozhodl jsem se proto reagovat.

Jan Suchánek se odvolává na známé konstatování ÚS, že "vztah mezi konkurzním soudcem a správcem podstaty není vztahem neutrálním", a uvádí, že je to "systémový předpoklad prorůstání organizovaného zločinu do justice".

Kdejaký vztah (nadřízeného a podřízeného, kolegů apod.) v kdejaké společnosti, stejně jako kdejaký vztah obchodních partnerů není vztahem neutrálním, protože jejich činnost na sebe vzájemně navazuje. To však nemusí být předpokladem jakéhokoli zločinného jednání.

Janu Suchánkovi doporučuji, aby si otevřel zákon o konkurzu a vyrovnání - dohled soudu řeší § 12. Pokud si (dosud) konkurzní soudce může vybírat správce, pak si logicky vybere takového, o němž něco ví a s jehož předchozí prací byl spokojen.

Nebo si Jan Suchánek za spolupracovníka vybírá toho, koho prvního potká na ulici?

"Mimořádné výhody pro správce konkurzních podstat" je fikce Jana Suchánka. On zřejmě neví, že většina návrhů na prohlášení konkurzu je podávána (v rozporu se zákonem) tehdy, když již není žádný nebo téměř žádný majetek. Velkých konkurzů s majetkem je minimum - z mých osmi dosavadních (z toho pět ukončených) je takový jen jeden. Většinou jsou však správci nuceni dělat detektivy amatéry, aby aspoň něco nalezli. A samozřejmě netvrdím, že to všichni dělají.

Je pravda, že správce může platit tzv. pohledávky za podstatou kdykoli ("správce nemusí platit své závazky včas"). Rád si ovšem nechám poradit, z čeho by se takové pohledávky měly platit, když v pokladně úpadce ke dni prohlášení konkurzu není nic a záloha na konkurz je maximálně 50 tis. Kč. Na druhou stranu ujišťuji Jana Suchánka, že v konkurzech, kde je majetek a kde jsou peníze, si správce nedovolí dodavatelům služeb neplatit (nebo by snad ČEZ dodával elektřinu do areálu, který spravuji, několik let zdarma?).

Nevím, kde přišel Jan Suchánek na to, že správce "nemusí vést řádné účetnictví". Pravda je přesně opačná. Ovšem těžko může správcovo účetnictví navazovat na účetnictví úpadce, které se před pěti lety vypařilo a jednatelem je bílý kůň.

Správcům je údajně "trpěno sepisování konkurzních podstat bez zákonem předpokládané a nezbytné součinnosti úpadce". Pravda je jiná -- správce je povinen zpracovat soupis konkurzní podstaty i v případě, že od úpadce nedostane příslušné zákonem předepsané podklady. Pak sepíše to, co se dá najít ve veřejných registrech (auta, nemovitosti), zkusí zjistit nějaké bankovní účty (obvykle vyluxované) a pak už dělá jen toho detektiva amatéra. Případně se snaží z různých zdrojů zjistit, k jakým protiprávním úkonům týkajícím se bývalého majetku dnešního úpadce před prohlášením konkurzu došlo a pak podává další a další žaloby. Ten, kdo získal protiprávně majetek úpadce, ho obvykle jen tak zpět nevydá.

Dle Jana Suchánka správce se "nikomu neodpovídá za škody, které způsobí na aktivech v konkurzní podstatě". Hloupost. Správce se odpovídá jak věřitelům, tak samozřejmě soudu. Viz § 8 odstavec 2 zákona o konkurzu a vyrovnání -- "Správce je povinen při výkonu funkce postupovat s odbornou péčí a odpovídá za škodu vzniklou porušením povinností ..." Snad by ten Jan Suchánek měl umět číst, když už se naučil psát.

Je pravda, že soudci schvalují správcům zálohy na odměnu. Je ovšem i pravda, že i správce musí z něčeho žít, a nesporně není možné, aby řadu měsíců a většinou i let žil z nějakých dřívějších finančních zásob.

Když už Jana Suchánka napadly "minimálně tři trestné činy", tak snad mohl uvést aspoň jeden z nich.

Konkurzní věřitelé se mohou opravdu bránit jen návrhem na odvolání správce. V mých osmi konkurzech však žádný z věřitelů takový návrh nepodal, naopak ho věřitelé odmítli (a konkurzní soudce to respektoval), když návrh na mé odvolání podal sám úpadce.

Jan Suchánek se taktéž mýlí, když si myslí, že "správce může konkurz neomezeně prodlužovat". Nemůže -- viz § 14a zákona o konkurzu a vyrovnání. Stanovený termín 18 měsíců lze však splnit jen v případě spolupracujícího úpadce, který navíc nemá žádný podstatný majetek. Jinak píše správce žádosti o prodloužení a každé tři měsíce zprávy o průběhu konkurzu.

Dalo by se lehce polemizovat s řadou dalších tvrzení Jana Suchánka, kterými uráží všechny správce konkurzních podstat a všechny konkurzní soudce. Myslím, že by si docela slušně notoval s mým posledním "úpadcem" -- fyzickou osobou (proto ho na internetu nenajdete) -- ten také nenávidí celý svět a odmítá vzít na vědomí, že jeho podnikání je minulostí.

Mají dva rysy společné -- zaprvé oba před řadou let věděli, že se zhasne a že poté, až se rozsvítí, už nikdo nebude zkoumat, co se při zhasnutí stalo. Zadruhé to -- na rozdíl od řady jiných -- přesto nezvládli. Má-li však Jan Suchánek (jak jsem se dočetl) 80 mil. Kč na soudní procesy, pak na tom příliš špatně není. Zřejmě měl štěstí na konkurzní soudce a konkurzní správce.

Mimochodem, je-li příjem správce z konkurzů "neslušný", pak jak by se měl nazvat majetkový zisk Jana Suchánka z kuponové privatizace?

                 
Obsah vydání       20. 11. 2006
20. 11. 2006 Co platí pro kmen, nemusí platit pro stát Bohumil  Kartous
20. 11. 2006 Houstone, máme problém Pavel  Kopecký
20. 11. 2006 Mirek Topolánek: Projev před volbou předsedy Mirek  Topolánek
20. 11. 2006 Korumpujme a prostituujme se! Boris  Cvek
20. 11. 2006 Dopočítávání do dvou set Michal  Petřík
20. 11. 2006 Následovania hodný príklad Peter  Stupavský
20. 11. 2006 Demokrati -- čo prinesú vo vnútornej politike
20. 11. 2006 KSM žaluje Ministerstvo vnitra ČR Radim  Gonda
20. 11. 2006 Rozhněvaní angličtí studenti vyžadují za své školné kvalitu
18. 11. 2006 Nepříjemná pravda Jiří  Pálka
20. 11. 2006 Novinári urobili pri Iraku chybu -- a ja som bol jedným z nich Branislav  Ondrášik
20. 11. 2006 Martinov Irena  Václavíková
20. 11. 2006 Světový rekord, aneb Co si koupíte Vy? Uwe  Ladwig
20. 11. 2006 Mediálně chytlavé bonmoty Štěpán  Kotrba
19. 11. 2006 Topolánek dostal na kongresu většinu Štěpán  Kotrba
20. 11. 2006 Lidská duše netouží po znechucení Tomáš  Koloc
20. 11. 2006 Umělec "nemá právo" dostávat ceny! Jan  Paul
20. 11. 2006 Psí memoáry aneb Život pod nomenklaturou a bez ní Václav  Chyský
20. 11. 2006 USA chtějí na summitu v Rize prosadit plnou globalizaci NATO Jiří G. Müller
20. 11. 2006 Podzimní listoprobuzení Václav  Dušek
20. 11. 2006 Návrat Daniela Ortegu Radovan  Geist
20. 11. 2006 Linux se prosazuje do státní správy i ve velkých firmách
20. 11. 2006 Sondy do minulosti Jiří  Jírovec
20. 11. 2006 Bez komentáře Milan  Kulhánek
20. 11. 2006 Vysoký intelekt a vůdcovství v genech Michal  Giboda
20. 11. 2006 Jak je tomu opravdu s konkurzy Jan  Rippel
20. 11. 2006 Nové technologie vzdělávání František  Augusta
20. 11. 2006 Třináct otázek Hynek  Bíla
18. 11. 2006 Blairovo přiznání, že je Irák "katastrofa", vyvolalo v Británii mediální bouři
18. 11. 2006 Sedmnáct let... aneb za tři roky to bude dvacet let Ladislav  Žák
17. 11. 2006 Nežná? Revolúcia? Lucia  Mrázová
17. 11. 2006 Sedmnáctý po sedmnácté Stanislav  Křeček
17. 11. 2006 17. listopad 1989 v Britských listech po deseti letech
17. 11. 2006 Česť, sláva a hanba Gustáva Husáka Eduard  Chmelár
17. 11. 2006 Agitky Českých médií už netáhnou, není divu Štěpán  Kotrba
22. 11. 2003 Adresy redakce
6. 10. 2006 Hospodaření OSBL za září 2006