21. 8. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 8. 2006

Základna: Jen klid, vždyť o nic nejde

Veřejná diskuse nezačala, manipulativní mediální kampaň pro základnu pokračuje

V článku s názvem Čeští experti jednají v USA o protiraketové základně ze dne 17. srpna, publikovaném v Českých novinách, čteme:

Do Spojených států na začátku tohoto týdne odcestovala na dvoudenní návštěvu Pentagonu a amerického úřadu pro raketovou obranu česká delegace z ministerstva zahraničí a obrany. Projednává zde otázky spojené s případným umístěním amerických raket nebo radarů na území Česka. Informují o tom dnešní Lidové noviny (LN), Mladá fronta Dnes (MfD) a Hospodářské noviny (HN).

"Cílem setkání je zjistit informace o případném vojenském zařízení na našem území," řekl LN mluvčí ministerstva zahraničí Richard Krpač. Českou delegaci vede náměstek ministra zahraničí Tomáš Pojar. Ve středu jednala podle tisku především o technických otázkách, dnes by se jednání mezi Čechy a Američany mělo podle MfD zaměřit na právní aspekty, například jestli by základna podléhala českým zákonům.

Když po někom něco chci, domluvím si s ním schůzku a navštívím jej. Předložím mu svou žádost a odpovím na jeho otázky. Objeví-li se po naší schůzce nějaké nové nejasnosti, navštívím dotyčného opět a pokusím se mu je vysvětlit. Jsem to já, kdo něco chce. A jsem to já, kdo se má snažit. Je přirozené, že protistrana si klade podmínky. A je na mně, zda je akceptuji nebo se vzdám svého záměru.

Spojené státy něco chtějí.

To, co chtějí, je z mezinárodně-politického hlediska neobyčejně citlivá záležitost - (proti)raketová základna na území českého suverénního státu. České úřady o ní mohou, ale nemusejí, diskutovat. Mohou (přesněji: jsou povinny) klást otázky a trvat na odpovědích. A mohou také klást požadavky, za nichž budou ochotny uvažovat o souhlasu. Mohou klást neobyčejně vysoké požadavky; požadavky, mezi nimiž by ten na zrušení vízové povinnosti patřil k nejmalichernějším. Dnes není rok 1938 nebo 1968. Dnes mohou české úřady jednat jako rovný s rovným. "Já pán, ty pán," uvedl v jednom ze svých rozhovorů Zdeněk Mahler.

Skutečnost? Pánové z Ministerstva zahraničních věcí a z Ministerstva obrany letí do Spojených států, aby se poučili o tom, co se měli dovědět už tři týdny předtím, když v České republice pobývali američtí vojenští experti. Čeští úředníci cestují, nepochybně za peníze českých daňových poplatníků, do Spojených států, aby jim tam americká administrativa sdělila podrobnosti o tom, co Spojené státy chtějí postavit a provozovat zde, na území České republiky. To není jednání reprezentantů suverénního státu. To je jednání vazalů.

Demokracie v České republice? Ano, jednou za čtyři roky

Že slova o vazalství české diplomacie nejsou nikterak přehnaná, dokládá rozhovor stanice ČRo 6 s českým ministrem zahraničních věcí ze dne 22. července. Cyril Svoboda, člověk, který se běžně vyjadřuje velmi kulantně, odpověděl na otázku, zda referendum o základně ano či ne, slovy "Je to pitomost". Pak pokračoval:

Protože nemáme ústavní zákon o referendu a rozhodnout se musí v září nebo v říjnu tohoto roku. Jak to chcete udělat? Která komora parlamentu, obzvlášť při této nefunkčnosti, přijme napřed ústavní zákon o referendu, aby mohla zorganizovat referendum? Kdo toto říká, tak vůbec neví, co máme upraveno v našem právním řádě.

Na další redaktorovu otázku reagoval slovy:

Nemáme obecní zákon o referendu, takže nemůžeme, i kdybychom chtěli, jako si myslím, že to nepatří do referenda, podle mě o tom mají rozhodnout politici s odpovědností, poslanci, senátoři, ministři. Ale ani technicky nemůžete žádné referendum zvládnout, protože ten zákon tu nemáte a nemůžeme tedy tři čtvrtě roku nebo rok si schvalovat ústavní zákon o referendu, abychom rozhodli o něčem, o projektu, ke kterému bychom se měli vyjádřit někdy v říjnu nebo v září tohoto roku. To zkrátka je, to je jako snést modré z nebe nebo oženit se s Marťany. To je stejně reálné.

Pan ministr tím posluchačům sdělil dvě podstatné věci.

Předně to, že do plánovaných základen nemá obyčejný občan co mluvit. Občan je zde od toho, aby jednou za čas vzal do ruky hlasovací lístek a "rozdal karty". To je jediný okamžik, kdy má svou "politickou zodpovědnost". O vše ostatní už se pak postarají ti, kteří čtyři měsíce žebrali o voličův hlas, aby další čtyři roky zvysoka kašlali na jeho skutečnou vůli. Voličovo právo se redukuje na právo platit náklady a nést následky politikova rozhodnutí. Či je snad pravděpodobné, že případný teroristický útok v pražském metru (kéž se jej nikdy nedočkáme!) zasáhne pana ministra, který se po Praze pohybuje autem s ochrankou?

Druhým závažným sdělením pana ministra je, že o parametrech demokratických rozhodovacích procesů v České republice rozhodují Spojené státy. Termín je stanoven na září nebo říjen tohoto roku. Do tohoto termínu se musí rozhodnout. Tečka.

Diskuse, která neprobíhá & Manipulace, která trvá

Přes veškerou nechuť Cyrila Svobody a dalších politiků k zatažení českých občanů do rozhodování o jejich budoucnosti se téma případné americké základny začalo objevovat v českých médiích poněkud častěji. Někteří politici uvažují o referendu. A i ti největší zastánci americké základny připouštějí potřebu veřejné diskuse. "Zatím o plánované základně téměř nic nevíme," neopomínají ovšem dodat.

A v tom právě je zakopán pes. Dokud se téměř nic neví, není o čem diskutovat. Za ostudné spolupráce českých rádoby novinářů se tedy nyní kritické hlasy potlačují, ignorují nebo jiným způsobem eliminují. Tři profesionálové ve výslužbě (jeden generál a dva plukovníci) vyjádřili své odborné námitky proti základně, ale jejich hlas jako by vůbec nezazněl. Papouškují se ovšem výroky náčelníka generálního štábu Pavla Štefky, jehož argumentace zcela opomíjející teroristické útoky v Madridu a v Londýně dává tušit, jak asi vznikly některé knihy Haškovy, Remarquovy či Hellerovy.

Žádná veřejná diskuse fakticky neprobíhá. A až přijde žádost Spojených států, na diskusi už prostě nebude čas, neboť "rozhodnout se musí v září nebo v říjnu tohoto roku".

Absence veřejné diskuse ovšem neznamená nečinnost propagátorů americké základny. Jen co se čeští experti vrátili z USA, začala média uklidňovat českou veřejnost sadou tvrzení, jež budí dojem, že podkladem pro jejich shromáždění byly námitky iniciativy Ne základnám.

Tak z titulní strany sobotního vydání Práva (19. srpna) se dovídáme, že "Protiraketová základna USA má nově ochraňovat i Evropu". Třebaže věrohodnost tohoto tvrzení zpochybňuje např. bývalý vojenský analytik a redaktor vojenského odborného měsíčníku ATM Stanislav Kaucký, Daniel Anýž z Hospodářských novin je také reprodukuje a třetinu svého článku z 18. srpna věnuje popisu nesmyslné simulace letu íránské balistické rakety na střední Evropu a jejího zničení obrannou raketou. Zcela mimo realitu je pak závěrečný odstavec Anýžova článku:

Už ve fázi výstavby by ovšem základna byla podle Pojara přínosem pro ekonomiku, neboť se předpokládá účast místních firem. "Americká strana by nepožadovala žádné bezpečnostní prověrky, takže přístup k zakázkám by byl bez problémů," dodal Martin Povejšil, politický ředitel ministerstva zahraničí.

Protiraketovou základnu, dítě Projektu pro nové americké století (PNAC), by bez pochyby stavěly firmy Bechtel či Halliburton, které mají s PNAC jedno společné -- současného amerického viceprezidenta Dicka Cheneyho. Je absurdní představa, že na stavbě základny (z povahy věci nejtajnější stavby v republice) by se podílela česká firma s polovinou svých zedníků pocházejících odněkud z Ukrajiny.

Zavádějící je rovněž argumentace, že případná sestřelená raketa před dopadem na zem shoří. Zde se kalkuluje s laickou představou, že co shoří, to prostě není; přemění se to na plyn a tím to přestane existovat. Skutečnost je ale taková, že pokud shoří radioaktivní materiál (pomiňme fakt, že uran a zvláště plutonium jsou toxické prvky), vzniklý oxid zůstává radioaktivní. Jeho osud je pak dvojí: Buď se rozptýlí po atmosféře nebo skončí jako radioaktivní spad na území některého z evropských států. Že nejde o věc zanedbatelnou, vědí nejlépe Iráčané a američtí vojáci, kteří přišli do kontaktu s (rovněž shořelým) ochuzeným uranem.

Pro nejnovější argumentaci ve prospěch základen je typická její obsahová neurčitost a nezávaznost. Tak se lze např. dočíst, že "Americká strana bere vážně to, že ..." ve zprávě ČTK nebo "Při diskusi o právních aspektech zaznělo, že ..." ve zprávě listu Právo, která slibuje něco stěží uvěřitelného -- že v České republice vznikne snad první americká základna na světě, jejíž posádka bude podléhat jiné než americké vojenské jurisdikci. Totéž tvrdí zpráva ČTK přímo v titulu: "Protiraketová základna by podléhala českým zákonům, říká MZV". Všetečný čtenář, který si uvedené tvrzení chce ověřit, na stránkách MZV pochopitelně nic takového nenajde.

Summou

V České republice prakticky všichni vysocí političtí představitelé vyznávají verbálně demokratické principy. Přesto někteří z nich tyto principy obcházejí a činí (nebo se o to snaží) rozhodnutí, která jsou v rozporu s vůlí voličů (jejich většiny). Takové jednání je hrubě nedemokratické a není ospravedlnitelné ani odkazem na principy zastupitelské demokracie. Dnešní informační společnost umožňuje každému občanovi, aby byl obeznámen s fakty, a má dostatek prostředků na to, aby každý občan projevil svou vůli, aby hlasoval, aby rozhodoval. Přímá demokracie je již dnes možná, ale její zavedení blokují autoritáři, kteří v jedné ruce třímají prapor s nápisem "demokratická strana" a druhou provádějí libovolná rozhodnutí, jejichž nedemokratičnost pokrytecky zaštiťují svou tzv. "politickou zodpovědností".

Ostudné počínání těchto politiků by ovšem nebylo možné, kdyby s nimi nespolupracovali mnozí čeští novináři. Jejich elitářství je vede k ignorování názorů a vůle občanů a k prosazování takových hodnot, postojů a způsobů jednání, které ve svém důsledku poškozují Českou republiku a její obyvatelstvo.

Současná situace, spjatá se záměrem Spojených států vybudovat na území České republiky protiraketovou základnu, je obdobou situace v roce 2003, kdy Spojené státy chystaly útok na Irák. Tehdy některé politické špičky (Cyril Svoboda, Václav Havel) prosazovaly spoluúčast České republiky na útočné válce Spojených států. Většina obyvatel ale válku odmítala, třebaže neměla k disposici takové informace jako zmínění politici.

Dnes je zřejmé, že intuitivní rozhodnutí českých občanů bylo správné nejen s hlediska morálního, ale i politického. Naplnila se všechna varování těch, jejichž hlas byl před útokem na Irák ostrakizován. Zbraně hromadného ničení, o nichž lhaly Spojené státy, se nenalezly. Válka přinesla smrt tisícům amerických vojáků a zřejmě několika stům tisíc Iráčanů. V Iráku začíná občanská válka a připouští se možnost rozpadu země, která má k prosperitě dále než za Saddáma Husajna. Blízkovýchodní region je destabilizován, vláda v Íránu se radikalizovala. Cena ropy a hrozba terorismus rostou. To vše jsou výsledky akce, kterou v počátcích podpořily politické elity a odmítly masy obyčejných lidí.

Nyní se situace opakuje. Absolutní většina obyvatel je proti plánům Spojených států a několik politických špiček (Cyril Svoboda, Alexander Vondra, Mirek Topolánek) chce vůli občanů ignorovat. Nejnovější skrytá mediální kampaň pro americkou základnu jim k tomu má dopomoci.

Cílem je vzbudit v českých občanech dojem, že základna Spojených států bude představovat všestranný přínos s minimálními riziky. Pokud bude kampaň úspěšná a promítne se do klesajícího počtu respondentů odmítajících americkou základnu, zparchantělý novinářský establishment to neopomene halasně vytrubovat a hlasy těch, kdo budou protestovat proti rozhodnutí vlády (parlamentu), zaniknou v radostném hlaholu chválícím transatlantickou spolupráci a demokratickou západní civilizaci.

Nemenším cílem dotyčné manipulativní mediální kampaně je oslabit iniciativu Ne základnám. Bude se zdát zbytečné podepisovat petici, která argumentuje něčím, co americká strana popřela. Vágnost či dokonce lživost vyjádření amerických činitelů a jejich českých proponentů bude v českém mediálním prostředí spolehlivě opomenuta. A opět, dostaví-li se úspěch a petiční akce zajde na nezájem českých občanů, lze téměř jistě očekávat, že schválení základny bude oslavováno jako to nejdemokratičtější rozhodnutí v novodobých dějinách českého státu. Neboť: Hle, i petice proti zde byla, takoví jsme my to demokraté!

Iniciativa Ne základnám by se proto neměla omezovat jen na záležitost potenciální americké základny na našem území. Měla by vést diskusi o demokratických principech a o způsobech provádění moci. A měla by také kriticky analyzovat zatuchlou českou mediální scénu.

Bez ohledu na současné pohazování jmény Polska a Velké Británie je pravděpodobné, že někdo bude na podzim chtít (nebo muset) rozhodovat. Je možné, že to bude vláda Mirka Topolánka. Pak teprve uvidíme, zda aktuální diskuse přiměla členy vlády, aby naplnili význam a smysl slova ministr. Zda budou jednat jako sluhové své vlasti a svých spoluobčanů. Nebo zda budou jednat jako slouhové.

                 
Obsah vydání       21. 8. 2006
21. 8. 2006 Británie: 11 osob bylo obžalováno z tzv. "teroristického spiknutí"
21. 8. 2006 Cabanissovy polopravdy Milan  Vlk
21. 8. 2006 Northern Echo: Britské ministerstvo obrany popírá, že bude základna v Yorkshiru
21. 8. 2006 Veřejná diskuse nezačala, manipulativní mediální kampaň pro základnu pokračuje Jakub  Rolčík
21. 8. 2006 Ring volný Ivan  Kunc
17. 8. 2006 Američané by chtěli základnu v Česku či v Polsku, ale kvůli tamější opozici nyní žádají Británii
21. 8. 2006 Starejte se o maminku, přijdete o invalidní důchod Jan  Čulík
21. 8. 2006 Dva premiéři? Bouře ve sklenici vody Jiří  Pehe
21. 8. 2006 Řím a SSSR Bohumír  Tichánek
21. 8. 2006 Srpnové hospodské kecy a žurnalistické komentáře Ladislav  Žák
21. 8. 2006 Účtování příplatků k letenkám je v rozporu se zákonem
21. 8. 2006 Bezdomovci Petr  Wagner
21. 8. 2006 Nekulaté výročí invaze spojeneckých vojsk a Základna Vladislav  Černík
21. 8. 2006 Michael  Marčák
21. 8. 2006 Sad knights, and the `Ostrava Hillary` Irena  Ryšánková
19. 8. 2006 Citát dne (včerejšího)
21. 8. 2006 Borek na Paroubka vypuštěný
21. 8. 2006 Vojenská suita 5. Václav  Hrabě
20. 8. 2006 Britská policie se rozčiluje nad tím, že FBI prozrazuje novinářům informace
21. 8. 2006 Michael  Marčák
21. 8. 2006 Piloti a zaměstnanci aerolinií zuří nad "ostudnými a pitomými" bezpečnostními opatřeními
20. 8. 2006 Abychom se z té protiteroristické hysterie nezbláznili...
21. 8. 2006 V Americe ostře kritizují Bushe
21. 8. 2006 Michael  Marčák
21. 8. 2006 Bush "stojí za hovno" Jan  Čulík
21. 8. 2006 Těšili se na práci ve slunné Itálii, čekala je realita pracovního tábora!
21. 8. 2006 Strategický partner a základna Wenzel  Lischka
21. 8. 2006 Mýtus privatizace: všechno je jinak. Ale jak? Tibor  Vaško
21. 8. 2006 Cesta za sluncem Jan  Paul
21. 8. 2006 Emigrace Milan  Cimburek
21. 8. 2006 O tom, jak Telefónica 02 pohrdá zákazníkem Boris  Cvek
21. 8. 2006 Není pravda, že všechny politické strany téma raketové základny zabily Monika  Hoření
21. 8. 2006 Válku je třeba vyhlásit viru HIV Darius  Nosreti
21. 8. 2006 Způsob, jak si z někoho skutečně udělat nepřítele, je označit ho za nepřítele Jan "Matt" Hájek
18. 8. 2006 ČSSD: proč možná nevyhrála volby Oldřich  Průša
18. 8. 2006 Viac lacnej ropy už nikdy nebude Emil  Bédi
18. 8. 2006 Proč jsou někteří muslimští mrtví "zcela nevýznamní"?
18. 8. 2006 Snad ten poslední muž, u něhož očekávali esesácké tajemství
17. 8. 2006 Český občan čeká na soud ve skotském Glasgow Jan  Čulík
17. 8. 2006 Rakety "darebáckých států" používají kapalná paliva a mezikontinentální balistické rakety nelétají podle pravidel civilních kosmických letů Karel  Dolejší
17. 8. 2006 Past na mediální krysy - případ údajné korupce Srby na ministerstvu zahraničí byl vykonstruován fízly Štěpán  Kotrba
6. 8. 2006 Hospodaření OSBL za červenec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
21. 8. 2006 Veřejná diskuse nezačala, manipulativní mediální kampaň pro základnu pokračuje Jakub  Rolčík
21. 8. 2006 Strategický partner a základna Wenzel  Lischka
21. 8. 2006 Nekulaté výročí invaze spojeneckých vojsk a Základna Vladislav  Černík
21. 8. 2006 Cabanissovy polopravdy Milan  Vlk
21. 8. 2006 Northern Echo: Britské ministerstvo obrany popírá, že bude základna v Yorkshiru   
18. 8. 2006 ČSSD: proč možná nevyhrála volby Oldřich  Průša
17. 8. 2006 Rakety "darebáckých států" používají kapalná paliva a mezikontinentální balistické rakety nelétají podle pravidel civilních kosmických letů Karel  Dolejší
17. 8. 2006 Američané by chtěli základnu v Česku či v Polsku, ale kvůli tamější opozici nyní žádají Británii   
16. 8. 2006 Dezinformací proti iniciativě NE základnám není nikdy dost Tomáš  Franke
15. 8. 2006 Protiraketová základna v ČR: Fyzikální nesmysl Jakub  Rolčík
15. 8. 2006 Pánové, vzpamatujte se...! Bohumil  Kartous
14. 8. 2006 Referendum o americké základně potřebuje informace, ale pravdivé Jiří G. Müller
14. 8. 2006 Paroubek odmítl americkou základnu, média ho ignorovala Štěpán  Kotrba
11. 8. 2006 Protiraketová základna USA jako symbol změny Milan  Valach
11. 8. 2006 Americká základna v ČR ? NE !! Zdeněk  Bárta