23. 6. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 6. 2006

DOKUMENT

Trestní oznámení a stížnost ministra zdravotnictví na "neznámého" pachatele

zneužívání pravomoci veřejného činitele a neoprávněného nakládání s osobními údaji

David Rath
Jak jsem zjistil od svého právního zástupce, který hovořil s obhájcem MUDr. Klimovičové, nahlédl dne 21. 6. 2006 v dopoledních hodinách obhájce MUDr. Klimovičové do trestního spisu, aby se seznámil s předmětným znaleckým posudkem, o jehož existenci se dozvěděl z tisku, ale tento znalecký posudek v trestním spisu nebyl. O této skutečnosti má obhájce MUDr. Klimovičové od Policie ČR písemné potvrzení. Stránky trestního spisu navíc v rozporu se závaznou směrnicí policejního prezidia nejsou číslovány, takže ze spisu lze svévolně jakýkoli dokument vyjmout a komukoli předat.

Jediný, kdo měl shora uvedené dokumenty k dispozici, je přitom příslušný komisař Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, korupce a finanční kriminality Policie ČR se sídlem v Praze 1, Dlážděná 6, který vyšetřuje případ MUDr. Evy Klimovičové, popřípadě další pracovníci tohoto útvaru, kteří měli k příslušnému trestnímu spisu přístup.

Mladá fronta Dnes, Jana Bendová: Talentovaný pan Rath ZDE

Mladá fronta Dnes, Lenka Petrášová: Rath podle faktur na časopisu vydělal, komora ne ZDE
Mladá fronta Dnes, lja, om: Rath žaluje Julínka za vazby na farmaceutické firmy ZDE
Mladá fronta Dnes, Jana Blažková: Proč vlastně jde policie po Rathovi ZDE

Inspekce Ministerstva vnitra ČR

Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1

Nábřeží Dr. E. Beneše 3
110 00 Praha 1

Věc: Trestní oznámení pro podezření z trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele a neoprávněného nakládání s osobními údaji proti neznámému pachateli

Dne 20. června 2006 mě kontaktovala novinářka deníku MF DNES Lenka Petrášová a sdělila mi, že má kopii smlouvy o nájmu části prostor mého domu, kterou získala v souvislosti s vyšetřováním případu obviněné MUDr. Evy Klimovičové.

Dne 21. června 2006 vyšel na prvé a třetí stránce deníku MF DNES článek, v němž se o mé osobě mimo jiné uvádí: "Je důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku, píše se v dokumentu policie, který má MF DNES k dispozici".

Jsem si vědom informační povinnosti orgánů činných v trestním řízení dle § 8a trestního řádu. V tomto ustanovení je výslovně uvedeno, že tyto orgány dbají, aby nezveřejňovaly o osobách, které mají účast v trestním řízení, údaje, které přímo nesouvisejí s trestnou činností a aby neporušily zásadu, že dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede řízení, hledět jako by byl vinen.

Jediný, kdo měl shora uvedené dokumenty k dispozici, je přitom příslušný komisař Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, korupce a finanční kriminality Policie ČR se sídlem v Praze 1, Dlážděná 6, který vyšetřuje případ MUDr. Evy Klimovičové, popřípadě další pracovníci tohoto útvaru, kteří měli k příslušnému trestnímu spisu přístup.

Smlouva o nájmu části domu je soukromoprávním vztahem, který je chráněn článkem 10 odstavec 2 a 3 Listiny základních práv a svobod. Tuto smlouvu má neoprávněně k dispozici redaktorka MF DNES a nemohla ji obdržet od nikoho jiného, než od uvedeného útvaru Policie ČR.

Ve stejném článku v MF DNES dne 21. 6. 2006 redaktoři Kmenta a Petrášová citují ze znaleckého posudku v trestní věci MUDr. Klimovičové, podle kterého měla ČLK vzniknout z hospodaření časopisu škoda ve výši 13,7 milionu korun. Jak jsem zjistil od svého právního zástupce, který hovořil s obhájcem MUDr. Klimovičové, nahlédl dne 21. 6. 2006 v dopoledních hodinách obhájce MUDr. Klimovičové do trestního spisu, aby se seznámil s předmětným znaleckým posudkem, o jehož existenci se dozvěděl z tisku, ale tento znalecký posudek v trestním spisu nebyl. O této skutečnosti má obhájce MUDr. Klimovičové od Policie ČR písemné potvrzení. Stránky trestního spisu navíc v rozporu se závaznou směrnicí policejního prezidia nejsou číslovány, takže ze spisu lze svévolně jakýkoli dokument vyjmout a komukoli předat.

Tvrzení o tom, že jsem "důvodně podezřelý" ze spáchání trestné činnosti ve stadiu, kdy nejsem z ničeho obviněn, leč redakce MF DNES má k dispozici dokument Policie ČR v němž se toto výslovně uvádí, je hrubým porušením článku 10 odstavec 1 Listiny základních práv a svobod, ale i ustanovení § 8a trestního řádu. Policista, který předal uvedené dokumenty redakci MF DNES nepochybně hrubě poškodil má práva a mohl tak naplnit skutkovou podstatu trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele dle § 158 odstavec 1 písmeno a) trestního zákona, jakož i skutkovou podstatu trestného činu neoprávněné nakládání s osobními údaji dle § 178 odstavec 1, 3 písmeno c) trestního zákona.

Žádám, aby věc byla prověřena dle § 158 trestního řádu a abych byl vyrozuměn o výsledcích šetření.

V Praze dne 21.6.2006

MUDr. David Rath

                 
Obsah vydání       23. 6. 2006
23. 6. 2006 Budeme zas privatizovat ČEZ? František  Hezoučký
23. 6. 2006 Kubiceho aféra: Oč tu běží? Pavel  Urban
23. 6. 2006 Trestní oznámení a stížnost ministra zdravotnictví na "neznámého" pachatele David  Rath
22. 6. 2006 Časopis ČLK - ekonomický přehled
23. 6. 2006 Tady je to stejně blbý Bohumil  Kartous
23. 6. 2006 Do Schengenu nebo do ....?! Ladislav  Žák
23. 6. 2006 Vynesl Topolánek nečekaně novou kartu? Miloš  Dokulil
23. 6. 2006 Hon na komunisty: návrat do padesátých let?! Andrea  Cerqueirová
23. 6. 2006 Krůpěj deště Bohuslav  Reynek
22. 6. 2006 Komentář ke komentáři II. Alex  Koenigsmark
23. 6. 2006 Michael  Marčák
23. 6. 2006 Privatizace veřejných služeb nevede k nižším cenám Eduard  Zeman
23. 6. 2006 Od čtvrtka do čtvrtka Irena  Ryšánková
23. 6. 2006 Lidská práva nejsou scestné paradigma! Darina  Martykánová
23. 6. 2006 Velkodušný zastánce brutální diktatury Jakub  Rolčík
23. 6. 2006 K článku o Václavu Bendovi Ondřej  Šlechta
23. 6. 2006 Hádej, kdo přijde na večeři! Darina  Martykánová
23. 6. 2006 Volby Jaroslav  Hutka
23. 6. 2006 Jsem obětí feministek Lenka  Vytlačilová
23. 6. 2006 Ani nenávisť nepozná hraníc Gustáv  Murín
23. 6. 2006 Michael  Marčák
23. 6. 2006 Omluva Janu Piňosovi Ivan  Brezina
22. 6. 2006 Guantánamo není americký gulag, aneb Kam s jejich uvězněnými? Josef  Brož
23. 6. 2006 Opční protokol proti mučení vstupuje v platnost
23. 6. 2006 Německo-české vztahy potřebují podstatné zlepšení Radek  Vogl
22. 6. 2006 Den, který prohrál Hitlerovi válku Richard  Seemann
22. 6. 2006 O domácím násilí Jan  Potměšil
22. 6. 2006 Spojené státy přišly s proklamací, že "nejste-li na naší straně, stojíte proti nám" Felipe Pérez Roque
22. 6. 2006 Světový kongres Československé společnosti pro umění a vědy v Českých Budějovicích Michal  Giboda
22. 6. 2006 Prodám šéfa, zn: levně Václav  Dušek
22. 6. 2006 Kybersocialismus Milan  Valach
22. 6. 2006 Shopping mall není městotvorný element Jan  Mech
21. 6. 2006 Život v Bagdádu (jak ho líčí americký velvyslanec)
22. 6. 2006 Podoba historického kompromisu Martin  Kunštek
12. 6. 2006 Hospodaření OSBL za květen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce