23. 6. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 6. 2006

Opční protokol proti mučení vstupuje v platnost

tisková zpráva Ligy lidských práv

Mezinárodní den mučení, tedy 26. červen, dostal symbolický dárek: po uložení devatenácté a dvacáté ratifikační listiny ze strany Hondurasu a Bolívie v sídle OSN v New Yorku začal dnes platit Opční protokol k Úmluvě proti mučení. Tento protokol umožňuje nezávislou kontrolu všech míst, kde se omezuje svoboda - například věznic či policejních stanic. Jeho prosazování na půdě OSN trvalo skoro 30 let.

Protokol je postaven na spolupráci mezinárodního expertního mechanismu a nezávislého mechanismu působícího na národní úrovni. Státy, které k tomuto protokolu přistoupily, se v prvé řadě zavazují nezávislým mezinárodním expertům umožnit kontrolu všech míst, kde dochází k omezení osob na svobodě, a to bez nutnosti předchozího upozornění nebo povolení ze strany národních orgánů.

Vedle toho signatáři přijímají závazek nejdéle do jednoho roku od ratifikace zřídit nezávislý orgán na národní úrovni. Současný zvláštní zpravodaj OSN pro otázky mučení, Prof. Manfred Nowak z Rakouska, tento mechanismus označuje za nejdůležitější nástroj pro prevenci mučení na celosvětové úrovni.

Jediný obdobný mezinárodní mechanismus - Výbor pro zabránění mučení (CPT) - přispívá svojí kontrolní činností k ochraně lidské důstojnosti v členských státech Rady Evropy již 16 let. Oproti OSN totiž jeho přijetí nenaráželo u většiny evropských států na dlouhodobý odpor.

Česká republika patří ke státům, které přijetí Opčního protokolu na mezinárodní úrovni aktivně podporovaly. Vzhledem ke schválení této významné mezinárodní smlouvy v parlamentu a jejího podpisu ze strany prezidenta v minulých dnech se ČR může stát jednadvacátým státem, který předá v sídle OSN svojí ratifikační listinu.

Již před ratifikačním procesem v českém parlamentu se podporovatelům tohoto protokolu, mezi něž patří i Ligy lidských práv, podařilo prosadit novelu zákona o veřejném ochránci práv, který má nyní právo navštívit všechna zařízení, kde jsou osoby omezovány na svobodě. ČR tak podmínku fungování nezávislého orgánu na národní úrovni splnila již před samotnou ratifikací.

                 
Obsah vydání       23. 6. 2006
23. 6. 2006 Budeme zas privatizovat ČEZ? František  Hezoučký
23. 6. 2006 Kubiceho aféra: Oč tu běží? Pavel  Urban
23. 6. 2006 Trestní oznámení a stížnost ministra zdravotnictví na "neznámého" pachatele David  Rath
22. 6. 2006 Časopis ČLK - ekonomický přehled
23. 6. 2006 Tady je to stejně blbý Bohumil  Kartous
23. 6. 2006 Do Schengenu nebo do ....?! Ladislav  Žák
23. 6. 2006 Vynesl Topolánek nečekaně novou kartu? Miloš  Dokulil
23. 6. 2006 Hon na komunisty: návrat do padesátých let?! Andrea  Cerqueirová
23. 6. 2006 Krůpěj deště Bohuslav  Reynek
22. 6. 2006 Komentář ke komentáři II. Alex  Koenigsmark
23. 6. 2006 Michael  Marčák
23. 6. 2006 Privatizace veřejných služeb nevede k nižším cenám Eduard  Zeman
23. 6. 2006 Od čtvrtka do čtvrtka Irena  Ryšánková
23. 6. 2006 Lidská práva nejsou scestné paradigma! Darina  Martykánová
23. 6. 2006 Velkodušný zastánce brutální diktatury Jakub  Rolčík
23. 6. 2006 K článku o Václavu Bendovi Ondřej  Šlechta
23. 6. 2006 Hádej, kdo přijde na večeři! Darina  Martykánová
23. 6. 2006 Volby Jaroslav  Hutka
23. 6. 2006 Jsem obětí feministek Lenka  Vytlačilová
23. 6. 2006 Ani nenávisť nepozná hraníc Gustáv  Murín
23. 6. 2006 Michael  Marčák
23. 6. 2006 Omluva Janu Piňosovi Ivan  Brezina
22. 6. 2006 Guantánamo není americký gulag, aneb Kam s jejich uvězněnými? Josef  Brož
23. 6. 2006 Opční protokol proti mučení vstupuje v platnost
23. 6. 2006 Německo-české vztahy potřebují podstatné zlepšení Radek  Vogl
22. 6. 2006 Den, který prohrál Hitlerovi válku Richard  Seemann
22. 6. 2006 O domácím násilí Jan  Potměšil
22. 6. 2006 Spojené státy přišly s proklamací, že "nejste-li na naší straně, stojíte proti nám" Felipe Pérez Roque
22. 6. 2006 Světový kongres Československé společnosti pro umění a vědy v Českých Budějovicích Michal  Giboda
22. 6. 2006 Prodám šéfa, zn: levně Václav  Dušek
22. 6. 2006 Kybersocialismus Milan  Valach
22. 6. 2006 Shopping mall není městotvorný element Jan  Mech
21. 6. 2006 Život v Bagdádu (jak ho líčí americký velvyslanec)
22. 6. 2006 Podoba historického kompromisu Martin  Kunštek
12. 6. 2006 Hospodaření OSBL za květen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce