22. 6. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 6. 2006

Světový kongres Československé společnosti pro umění a vědy v Českých Budějovicích

25. června - 2. července 2006

Československá společnost pro umění a vědy (Czechoslovak Society of Arts and Science -- SVU) byla založena v roce 1958 na podnět Dr. Jaroslava Němce z Národní lékařské knihovny, Bethesda, MD. Již při svém vzniku měla 200 členů rekrutujících se z významných vědců z USA a Západní Evropy. První světový kongres SVU se konal v dubnu 1962 ve Washingtonu za účasti více než 200 vědců a umělců z celého světa. Programovým ředitelem tehdejšího kongresu byl Dr. Miroslav Rechcigl jr. z Národního ústavu zdraví (NIH), současný prezident SVU. (Stejnou funkci zastával ještě v letech 1974-76, 1976-78 a opět v roce 1994-96, 1996-98 a 1998-2000.)

Po roce 1989 začala SVU navazovat kontakty s českým a slovenským prostředím, s vědci a umělci z obou republik a kongresy SVU se začaly organizovat v Čechách a na Slovensku. První se konaly v roce 1992 a 1994 v Praze, o dva roky později v Brně, v roce 1998 v Bratislavě, 2002 v Plzni, 2004 v Olomouci a letošní se koná v Českých Budějovicích.

Hostitelskou organizací letošního, 23. světového kongresu Československé společnosti pro umění a vědy je Jihočeská univerzita, jež se spolu s SVU, Akademií věd České republiky, Slovenskou akademií věd, Jihočeským krajským úřadem a statutárním městem České Budějovice podílejí na zajištění kongresu. Patronát nad kongresem převzali prezidenti obou republik, Václav Klaus a Ivan Gašparovič.

Plenární sekce, věnované vztahům mezi Severní Amerikou a Českem a Slovenskem, se zúčastní velvyslanci ČR a SR v USA a Kanadě a jejich protějšky z USA a Kanady. Diskuze diplomatů se jistě ponese v intencích hlavního tématu kongresu, jímž je "Česká a slovenská věda v mezinárodních souvislostech". Téma jako "Věda v exilu", jež bylo diskutováno v roce 2003 na konferenci v Praze, je na první pohled již archiválií. Vysoký počet dnešních studentů a mladých vědců z Čech a Slovenska odjíždějících do USA a Kanady, z nichž mnozí se nevracejí, již nemá status "v exilu", ale mezinárodní spolupráce. Bylo by zajímavé vědět, kolik jich po roce 1989 bylo v USA a Kanadě jenom z Jihočeské univerzity nebo z ústavu Akademie věd v Českých Budějovicích. Snad některá z pořádajících institucí taková čísla předloží. Možná se objeví v sekci "Spolupráce a partnerství mezi univerzitami USA a univerzitami ČR a SR", kterou povedou Filip a Rechcigl.

Kongresu se zúčastní převážně vědci a odborníci z USA, kteří jezdí na kongresy pravidelně a vnímají je spíše jako možnost setkání s domovinou, krajany i kolegy z USA než jako striktní vědeckou konferenci. Američané organizují a předsedají 48 sekcím z celkových 65; 17 zbývajících organizují vědci z Čech a Slovenska. Očekává se , že přijedou i přátelé z Austrálie, Kanady, Nového Zélandu, Jižní Ameriky a osloveni byli i sousedé z Německa a Rakouska. Zatím je registrováno přes 400 účastníků.

Sekci Medicína I zajišťuje Karel Raška jr., který dlouhodobě žije a pracuje v USA. Je synem známého epidemiologa Karla Rašky (1909-1987), zakladatele moderní československé epidemiologie, jehož vědecké dílo (28 monografií a na 400 dalších titulů) tvoří úhelný kámen české a mnohdy i světové mikrobiologie, epidemiologie, bakteriologie a hygieny. V letech 1963 až 1970 byl Raška senior ředitelem oddělení přenosných nemocí Světové zdravotnické organizace v Ženevě. Československý normalizační režim jej odvolal ze Ženevy a doma nejprve vyhodil z vedení Ústavu epidemiologie a mikrobiologie v Praze a posléze i z řadové práce v ústavu. Matka K. Rašky jr., profesorka farmakologie, získala jako první žena v tehdejším Československu vědeckou hodnost doktorky věd.

Překvapuje zjištění, kolik "žhavých témat" naší české přítomnosti, jako jsou například drogová problematika nebo situace v profesním postavení zdravotních sester u nás po roce 1989, předkládají účastníci z USA. Vlastně to ani nepřekvapuje, vždyť jedny z nejlepších knih o historii Česka (Derek Sayer: The Coasts of Bohemia: A Czech History) a Slovenska (Stanislav J. Kirschbaum: A History of Slovakia, the Struggle for Survival) napsali zahraniční autoři.

Místně je zajímavé téma přednášky věnované importu "tropických" nemocí do Severní Ameriky (North America a Tropical Paradise). Právě v Českých Budějovicích se jedno oddělení Parazitologického ústavu ČAV dlouhodobě věnovalo studiu importovaných nákaz a vyšetřením více než 6 000 tisíc zahraničních studentů nabylo respektovaných poznatků. Autoři studie nebyli z podružných důvodu osloveni.

Kdo očekává, že na Světovém kongresu SVU budou prezentovány poslední poznatky v oborech, zejména v biologicko-medicínských vědách, nebude asi zcela spokojen. K tomu jsou zde jiná vědecká setkání. Více nových informací můžeme očekávat v sekcích věnovaných historii, sociologii, filozofii a dalším společensko-vědním oborům. Světový kongres je vědecko-společenskou akcí, kde se setkávají přátelé a navazují se nové kontakty pro budoucí společné programy. Proto je dobré, že kongres není veřejnosti zcela uzavřen, ale jen kapacitně limitován. Kdo se zúčastnit chce, cestu si jistě najde.

Pro město České Budějovice je kongres výzvou k nastavení přívětivé tváře mimořádným hostům s velikým informačním dopadem. Jejich reference mohou být inspirací k návratům nebo doporučením pro město jako zajímavou turistickou destinaci. Věřme, že Město České Budějovice nezklame a veškeré služby budou fungovat.

                 
Obsah vydání       22. 6. 2006
22. 6. 2006 Spojené státy "si přejí zlikvidovat tábor v zálivu Guantánamo"
22. 6. 2006 Guantánamo není americký gulag, aneb Kam s jejich uvězněnými? Josef  Brož
22. 6. 2006 Ztrácení se nabýváním Šárka  Smazalová
22. 6. 2006 O domácím násilí Jan  Potměšil
22. 6. 2006 Podoba historického kompromisu Martin  Kunštek
22. 6. 2006 Propuštění ze zaměstnání zvyšuje riziko infarktů a mrtvic
22. 6. 2006 Světový kongres Československé společnosti pro umění a vědy v Českých Budějovicích Michal  Giboda
22. 6. 2006 Prodám šéfa, zn: levně Václav  Dušek
22. 6. 2006 Shopping mall není městotvorný element Jan  Mech
22. 6. 2006 Velkodušný politik Václav Benda Ondřej  Šlechta
22. 6. 2006 Kybersocialismus Milan  Valach
22. 6. 2006 Čím je také fotbal
22. 6. 2006 Den, který prohrál Hitlerovi válku Richard  Seemann
22. 6. 2006 Pomóóóc....!!!! Ladislav  Žák
21. 6. 2006 Život v Bagdádu (jak ho líčí americký velvyslanec)
22. 6. 2006 Čelní britští novináři jsou produktem soukromých škol
22. 6. 2006 Britští a američtí nakladatelé v konfliktu ohledně evropského trhu
22. 6. 2006 Jihoafrická vláda cenzuruje státní televizi?
22. 6. 2006 Švédský tisk má problémy s policií
21. 6. 2006 Cyril Svoboda se dodnes neodvážil zveřejnit čtyři roky starou smlouvu s Vatikánem Štěpán  Kotrba
21. 6. 2006 Anketa - "Nejslušnější banka v ČR pro rok 2006"
21. 6. 2006 Nová pravidla silničního provozu Michal  Mašín
20. 6. 2006 BBC: Americká armáda mučila vězně v Iráku dál i po skandálu v Abu Ghraib
21. 6. 2006 Chce RRTV divoce zprivatizovat kmitočty BBC? Štěpán  Kotrba
21. 6. 2006 Společné geny růžových a zelených Pavel  Pečínka
20. 6. 2006 Pražské výstaviště měl na starosti radní ODS Filip Dvořák Jiří  Paroubek
21. 6. 2006 Zase ta zrada na voličích Jiří  Pehe
20. 6. 2006 Media Tenor : Třetí díl ságy - o tom, že bylo všechno jinak, než to bylo Štěpán  Kotrba
20. 6. 2006 ČR - Země, do které je opravdu komplikované se dostat: Jan  Drahokoupil
12. 6. 2006 Hospodaření OSBL za květen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce