30. 5. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 5. 2006

Čtenáři nesou kus odpovědnosti za to, co čtou

Žijeme v době, kdy média určují v obecném společenském měřítku obrysy veřejného mínění. Určitě se nedá mluvit o nedostatku svobody slova, přítomnost svobody slova je zde i přes velmi kontroverzní a zpochybnitelnou právní normu odsuzující verbální trestné činy a některé legislativní snahy rozšířit tuto normu na určitá tabuizované témata, např. komunismus, zřetelná.

Jinou otázkou ale je kvalitativní realizace svobody slova ve veřejném prostoru. Zde je určitě možné silně polemizovat o tom, zda se česká společnost naučila se svobodou slova žít, nebo zda pouze imituje ztvárnění tohoto demokratického institutu nemaje vnitřní zkušenost po několikagenerační odvykací kůře. O roli médií v souvislosti s neblahým vlivem na veřejné mínění se toho napíše poměrně hodně a Britské listy se často snaží upozorňovat na to, jak je možné kvůli určitému chování médií ovlivňovat, ochuzovat nebo jinak zkreslovat skutečnost (naposledy v otázce protiraketové základny). O tom, že nedílnou část spoluzodpovědnosti za to, jakým způsobem je vnímán obraz přenášený médii, nese také veřejnost, se nikde příliš nemluví. Alespoň ne v souvislosti s produktem mediálně veřejné interakce -- s veřejným míněním.

O této otázce se nejčastěji mluví v souvislosti s bulvárem a nebo bulvarizujícími tendencemi. Pokud chce vedení nějakého tzv. seriózního deníku nějak obhájit to, že protkává seriózní témata bulvárními a že seriózní témata zpracovává bulvárním způsobem, nejčastěji řekne tolik, že jedná na zakázku, čili že si to čtenáři/diváci/posluchači přejí. Pokud ale místo přání dosadíme do této rovnice odpovědnost, dostaneme se k tomu, o čem už byla řeč. Čtenáři, diváci a posluchači jsou na základě své svobodné volby odpovědni za to, co čtou, na co se dívají a co poslouchají.

Skutečně záleží hodně na tom, jak lidé přijímají informace o světě a jak je zpracovávají. Zdroj těchto informací je přitom jedním z nejdůležitějších determinantů. Pokud se někdo spokojí s tím, že si denně přelouská Mladou frontu s dojmem, že se udržuje ve skvělém všeobecném přehledu, nemůže se pak zlobit na zrcadlo, že má křivou hubu. Je jistě na místě kritizovat Mladou frontu za to, jakým způsobem mate veřejné mínění, ale osobní zodpovědnost každého člověka, který se chová tak nezodpovědně, že čte pouze Mladou frontu, nelze úplně ignorovat.

Je určitě nezbytné, aby bylo za normální považováno, ž člověk zdroje informací kombinuje a snaží se v nich hledat určitou rovnováhu. Je určitě nezbytné, aby člověk přijímané informace chápal vždy jako určitou variantu, která obsahuje více nebo méně identifikačních bodů pro ověřitelnost a pravděpodobnost, nikoliv jako přenos celého a soběstačného faktu. Je nezbytné, aby čtenář/divák/posluchač měl v době mediálně řízeného vytváření veřejného mínění v sobě skeptický princip.

Skeptický princip je v podstatě zásadním principem filosofie a v dnešní době má právě tento princip velmi praktické opodstatnění. Je také nezbytné, aby tyto principy byly uplatňovány jako společenská norma a je to jedno z dalších důležitých témat, které by mohlo ze školních hodin základů společenských věd s klidným svědomím vytlačit kus zatuchlých cvičení na memorování zbytečností.

Problémy s deformací reality se nemohou vyhnout ani Britským listům. Vzhledem k jejich přípravě a omezeným možnostem redakce je velmi náročné prověřit všechny přispěvatele, zejména ty, kteří se rekrutují z řad nepravidelných přispěvatelů a čtenářů. Je proto možné v některých případech narazit na různě motivované snahy o falešné ovlivňování veřejného mínění. V této souvislosti se někdy setkávám s kritikou vydávaných textů. Taková kritik je ale ze strany čtenářů poněkud alibistická.

Britské listy přinášejí převážně překlady ze zahraničních periodik a vážně myšlené příspěvky stálých autorů. Mimoto ale, a je to určitě ke cti, jsou často zařazovány reakce čtenářů nebo příspěvky nepravidelných autorů. To podle mě k moderním médiích (v době jejich faktické kontaktní dostupnosti pro každého) v pořádku. Média nemají být nedostupnými tvrzemi, uvnitř kterých se "vaří" realita, postřehy čtenářů jsou často velmi zajímavé a podnětné. Britské listy je často vydávají a nečiní tak proto, aby tím podpořily "redakční názor", jak je tomu často u českých deníků. Na druhou stranu zejména mezi těmito texty by bylo možné najít některé, u nichž by z různých důvodů bylo možné pochybovat o identitě autora a jeho úmyslech a nemusí to být vůbec primitivní blábol na způsob "Masarykovskýho ksindla".

Takovým situacím se nedá úplně vyhnout a proto také považuju jako neodůvodněnou představu těch, kteří požadují jakýsi stoprocentní servis v tom, jak informace přijímat. Spoluzodpovědnost za to, jaké informace vnímáme a jak s nimi nakládáme je na každém člověku, stejně jako na každém médiu. To, že na obou stranách dochází k chybám, považuju při množství informací a při nejrůznějších způsobech nakládání s nimi přímo za jeden z základních zákonů vytváření veřejného mínění. V poslední instanci je to právě jednotlivec, který s tím musí počítat a podle toho se také zařídit.

                 
Obsah vydání       30. 5. 2006
30. 5. 2006 Staly se Britské listy cílem dezinformační hry, anebo předseda výboru pro obranu a bezpečnost Parlamentu Jan Vidím zatajil poslancům důležitá fakta? Štěpán  Kotrba
30. 5. 2006 Poslance Váňu z ČSSD zmlátili surově železnou tyčí
30. 5. 2006 Dopis televizních ředitelů Klausovi, který Martin Krafl odmítl zveřejnit
30. 5. 2006 KSČM filmaře ve Sněmovně podpořila a podpoří znovu Ivana  Levá
30. 5. 2006 Zelení vyhodí místopředsedkyni. Setkala se s Paroubkem.
30. 5. 2006 Kasl napadl objektivitu průzkumů STEM Štěpán  Kotrba
30. 5. 2006 Zakažte České televizi předvolební pořady :) Bohumil  Kartous
30. 5. 2006 DOKUMENT: "Braňme demokracii proti pučistickým praktikám ODS!" Jiří  Paroubek
30. 5. 2006 DOKUMENT: Výzva Mirka Topolánka
30. 5. 2006 S Paroubkem růst, s Topolánkem dluhy Jiří  Havel
30. 5. 2006 Nejasnosti v majetkových poměrech Martina Bursíka
30. 5. 2006 Nohavica se přiznal, že Hutka spolupracoval s StB :) Bohumil  Kartous
30. 5. 2006 Michael  Marčák
30. 5. 2006 ČTK: Ukázková manipulace mediální kočkou Filip  Rožánek
30. 5. 2006 Nekupujte vodu v lahvích
30. 5. 2006 Čelný liberálnědemokratický poslanec vyšetřuje smrt dr. Kellyho
30. 5. 2006 Havárie amerického vozidla vyvolala v Kábulu nepokoje
30. 5. 2006 Čtenáři nesou kus odpovědnosti za to, co čtou Bohumil  Kartous
30. 5. 2006 Napsali mi ze Slovenska přátelé Egon T. Lánský
30. 5. 2006 Poslanecká imunita Jaromír  Hájek
30. 5. 2006 Ve sbírce zítra vyjde novela vysílacího zákona Štěpán  Kotrba
29. 5. 2006 Cesta do hlubin filmařovy duše Filip  Rožánek
29. 5. 2006 Malé upřesnění k rovné dani Jan  Hošek
30. 5. 2006 Školné a ekonomické bariéry v přístupu ke vzdělávání Petr  Staněk
30. 5. 2006 Keňa zavedla zákaz kouření ve veřejných místnostech a na veřejných prostranstvích
29. 5. 2006 Týdeník Euro: Čechům plány na americkou základnu v ČR nevadí
30. 5. 2006 Kdy jindy než teď Jiří  Pazdera
30. 5. 2006 Mají čeští náckové hudební sluch? Lubomír  Valenta
30. 5. 2006 Ředitelka Ligy lidských práv jmenována řádnou členkou Rady vlády ČR
29. 5. 2006 United they fall Irena  Ryšánková
30. 5. 2006 Asociace školských odborů hodnotí 8 let vlády ČSSD Radek  Sárközi
30. 5. 2006 Střet zájmů Vladimíra Justa Ivan  Brezina
30. 5. 2006 Členství v NATO je závazek
29. 5. 2006 Media Tenor: Mezi "negativním popisem" a "poškozováním" je zásadní rozdíl Marek  Síbrt
29. 5. 2006 Sovy nejsou tím, čím se zdají být Štěpán  Kotrba
29. 5. 2006 Filmařská sprostota a 111 hlasů dobrých Štěpán  Kotrba
29. 5. 2006 Princip veřejné mediální služby a meze Janečkova intelektu Štěpán  Kotrba
29. 5. 2006 Témata Britských listů - nejen pro předvolební poučení
29. 5. 2006 Volby dopadnou špatně Boris  Cvek
29. 5. 2006 Volební kampaň jako hledání nenulových součtů Michael  Kroh
29. 5. 2006 Zdravotnictví: výhodně nízké mzdy, králíci a zajaci Ivan  David
29. 5. 2006 Dzurinda pred volbami: Strach pred Ficom Lubomír  Sedláčik
28. 5. 2006 Koho volit? Jan  Čulík
6. 5. 2006 Hospodaření OSBL za duben 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce