26. 4. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 4. 2006

Zákon nebo soudcovské uvážení?

Již několikrát jsem ve sdělovacích prostředcích upozornil na skutečnost, že následné soudní přezkoumávání jakéhokoliv legislativního nebo administrativního rozhodnutí se u nás stává naprostým pravidlem. Výsledky takového přezkoumávání jsou však stále méně předvídatelné a stále méně je zřejmé, jak dlouho takové přezkoumání potrvá. Vzniká tak stav, který vzbuzuje dojem, že stát, jeho zákonodárné orgány a sbory postrádají nejen vliv, ale i schopnost stát řídit. Zákonodárné i výkonné orgány státu jsou stavěny do nejistoty ohledně výsledku budoucího a prakticky téměř neodvratného přezkoumávání svých rozhodnutí soudní mocí, která však není nikomu odpovědná.

Současné přezkoumávání rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ohledně "elektronického mýtného" tento znepokojující stav ilustruje více, než zřetelně: Krajský soud v Brně vydal předběžné opatření, kterým zakázal nadále pokračovat v jakýchkoliv činnostech směřujících k instalaci elektronického mýtného, neboť na základě žaloby přezkoumává zákonnost postupu ÚOHS. Nikdo ovšem neví jak, a zejména kdy soud rozhodne. Firma, se kterou již ministerstvo dopravy podepsalo řádnou smlouvu, neví, zda má a může ve výstavbě mýtného pokračovat a konec řízení je v nedohlednu, neboť proti jakémukoliv rozhodnutí Krajského soudu bude možné podat odvolání k Vrchnímu soudu a nakonec i ústavní stížnost.

Důsledek tohoto stavu je pro budoucnost zřejmý: kterýkoliv neúspěšný účastník kteréhokoliv výběrového řízení, jehož stížnost bude v budoucnu ÚOHS zamítnuta, podá žalobu - pro jejíž podání není žádná lhůta od ukončení výběrového řízení stanovena - která bude léta soudy zkoumána. S vítězem výběrových řízení nebude moci být uzavřena smlouva na činnost, která byla předmětem výběrového řízení a výsledkem bude obecná nejistota, zpochybnění práce ÚOHS, který vždy bude muset čekat na potvrzení svých rozhodnutí soudem a konečně neochota podnikatelů se tak nejistých akcí účastnit se všemi negativnímu důsledky pro českou ekonomiku. Pak ovšem zákony o výběrovém řízení, o veřejných zakázkách a o ÚOHS tak ztrácejí v důsledku soudního přezkumu jakýkoliv praktický smysl.

Jak v této souvislosti nepřipomenout zcela nepřehlednou situaci, která se v důsledku soudních rozhodnutí vzniká kolem nájemného? Přesto, že od 1. 4. 2006 platí zákon o jednostranném zvyšování nájemného, rozhodl Ústavní soud několikrát o povinnosti obecných soudů stanovovat výši nájemného podle svého tzv. "soudcovského uvážení" a o povinnosti státu hradit "škodu", a to způsobem, ve kterém se nevyznají občané, právníci a ani -- s ohledem na několik odlišných stanovisek -- ani všichni soudci Ústavního soudu. Není tak vůbec jisté, jaký je skutečný právní stav, zda přijatý zákon platí či nikoliv, zda bude soudy respektován nebo nebude a jakými skutečnostmi - když ne zákonem - se soudy při stanovení nájemného mají řídit.

To vše je zdůvodňováno hledáním jakési vyšší, "ústavně konformní" spravedlnosti, dobrými úmysly, kterými, jak známo, jsou dlážděny cesty do pekla. Podobné kroky činí právo nepřehledným, obtížně pochopitelným a ještě obtížněji respektovaným fenoménem. Tento stav obecné nejistoty ohledně panujících právních poměrů nemůže nezůstat bez vlivu na právní vědomí občanů. A že tato destrukce práva se v budoucnu nemůže nedotknout vztahu občanů ke státu a k samotným základům jeho demokratického uspořádání, je více než zjevné...

(Autor je poslancem za ČSSD a předsedou Sdružení nájemníků)

                 
Obsah vydání       26. 4. 2006
26. 4. 2006 Státní úředníci si určují, s kým budou diskutovat v televizi, a ČT je poslouchá!
26. 4. 2006 Měla by britská vojska zůstat v Iráku?
26. 4. 2006 Evropské "dohnat a předehnat" v kontextu íránské krize Karel  Dolejší
26. 4. 2006 Kořistka: "ODS zadržuje důkazy"
26. 4. 2006 Chtíč ženy přitahuje Jiří  Drašnar
26. 4. 2006 ■ ■ ■ Jan Katolista Turkyně
26. 4. 2006 Ministr vnitra Clarke propustil 1000 zahraničních zločinců
26. 4. 2006 Afrodisiakum moci?
26. 4. 2006 Vzdálené a blízké příbuzenstvo Strany zelených Pavel  Pečínka
26. 4. 2006 Zelené naděje, růžové sny Jiří  Kouda, Milena  Geussová
26. 4. 2006 Zelení: Posun hodnot Oskar  Krejčí
26. 4. 2006 Zelení: Nahoru a dolů Igor  Záruba
26. 4. 2006 Předvolební průzkumy jako uzavřený koloběh manipulace Štěpán  Kotrba
26. 4. 2006 Straní Česká televize -- nebo jde spíše o pouhý šlendrián? Michal  Rusek
26. 4. 2006 Zákon nebo soudcovské uvážení? Stanislav  Křeček
26. 4. 2006 Transparency International kritizuje korupci i v Británii
26. 4. 2006 Dovolená ve "Slovenském ráji"
26. 4. 2006 Vy jste umělec, Vy jste se o svoji maminku mohl starat, my chodíme do práce! Jan  Paul
25. 4. 2006 Hledání alternativy - Tomás Hirsch v Praze
25. 4. 2006 ČT zavádějící divadýlko nezruší, protože by to vypadalo, jako že ustupuje Paroubkovi Jan  Čulík
26. 4. 2006 Muži mají větší plat než ženy v důsledku nabídky a poptávky
26. 4. 2006 Jsou ženy opravdu neschopné? Darina  Martykánová
26. 4. 2006 Vagína místo rudé knížky? Jiří  Škuba
26. 4. 2006 Více žen do politiky!? ANO!!! Olga Anna Sedláčková
26. 4. 2006 Kdo má problém s preferenčními hlasy? Jan  Hošek
26. 4. 2006 Kolik stojí demokracie? Jan  Klusáček
26. 4. 2006 Ochuzený uran v Iráku - nedůvěryhodný článek Miroslav  Šuta
25. 4. 2006 Čtveráctví jménem republiky Jiří  Vančura
24. 4. 2006 Ženy jsou na nižším stupni vývoje Štefan  Švec
25. 4. 2006 Nejkonvenčnější střední proud Darina  Martykánová
25. 4. 2006 Vesmír, člověk - velké neznámé Miroslav  Vejlupek
25. 4. 2006 Nechápou, proč se těch pár evropských studentů pořád ptá: "A proč?" Michael  Kaethler
25. 4. 2006 They can't seem to figure out why the few European students here always ask "Why?" Michael  Kaethler
12. 4. 2006 Hospodaření OSBL za únor a březen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce