27. 4. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 4. 2006

Protijaderný aktivismus podruhé

Opět se pustím na pole, na kterém se ani náhodou nemohu považovat za odborníka. Omluvou mi budiž fakt, že stejného prohřešku se dopouští i valná většina publikujících protijaderných aktivistů, ať již příslušných k organizaci Greenpeace, hnutí Duha a dalším (o Jihočeských matkách ani nemluvě). Já bych však jen rád pochopil logiku některých protijaderných argumentů, což se mi ve valné většině případů nedaří. Podívejme se tentokrát na vliv radioaktivního záření na zdraví člověka a z toho plynoucí počet obětí černobylské havárie

K protijaderné propagandě samozřejmě patří, že si vyberu pouze argumenty, které se hodí, a ignoruji argumenty opačné. Proto např.

"Greenpeace kritizuje závěry, které Mezinárodní agentura pro atomovou energii vyvozuje ze souboru nových studií OSN zaměřených na zdravotní následky černobylské havárie"

ZDE

MAAE totiž dochází k závěru, že celkový počet obětí této jaderné havárie v budoucnu nepřekročí čtyři tisíce. Naopak jiné studie přijímají aktivisté naprosto nekriticky, přesto že jejich autoři nejsou o nic chytřejší než autoři konkurenčních studií.

ZDE

Některé výzkumy je pak potřeba správně interpretovat. Abych se vyhnul možnému zkreslení, ocituji opět z protijaderného serveru WISE Brno:

"Studie WHO jasně odlišují dvě různé metodologie takových prognóz. První, která je mezi vědci vědecky nejčastěji přijímána, vychází z mezinárodních standardů ICRP (Mezinárodní komise pro radiační ochranu) a předpokládá, že mezi přijatou dávkou záření a zdravotními dopady je úměrná, lineární a bezprahová závislost. To znamená, že ozáření rozsáhlé populace malými dávkami záření může mít značné celkové následky. V případě ozáření radioaktivním spadem po Černobylu lze odhadnout počet vyvolaných úmrtí na deset až stovky tisíc."

Chápu, že tisícům příznivců ekologistických aktivit takový argument bohatě stačí a dál již nic neřeší a po ničem nepátrají. Já bych však chtěl tento argument, než se s ním ztotožním, i pochopit. Protože radioaktivita i její účinky jsou běžným okem neviditelné, zkusím si pro sebe přirovnat radioaktivní mrak k roji zdivočelých včel, který byl vypuštěn do hustě osídlené oblasti. Přitom můžeme přijmout hypotézu lineárního poškození lidského organismu v závislosti na počtu bodnutí i tu bezprahovost (i když stejně jako u radioaktivního záření se i zde vyskytují pomýlení jedinci, kteří tvrdí, že včelí jed je v malých dávkách zdraví prospěšný).

Roj se po svém vypuštění bude postupně pohybovat po osídlených oblastech a rozptylovat (zkušení včelaři mi asi zde vytknou, že takto se roj nechová) a přitom včely zaútočí na vše živé, co cestou potkají. První nešťastníci, kteří takto přijdou včelstvu do cesty, obdrží tisíce žihadel a samozřejmě ihned umírají (řekněme, že smrtelná dávka je 1000 bodnutí). S rostoucí vzdáleností od místa vypuštění však počet žihadel na člověka klesá postupně pod smrtelnou dávku a převážná většina lidí dostane jedno, maximálně dvě žihadla. A zde se dostávám s argumentem WHO (tedy spíše se závěrem Greenpeace) do problému. Nevím přesně, jak se od rozsáhlé populace, ozářené malými dávkami, dostanu ke stovkám tisíc obětí. Napadají mě dva mechanismy vědeckého odvození (matematický, a statistický):

a) V roji bylo 100 milionů včel a každá si našla svou oběť. Smrtelná dávka je 1000 bodnutí, výsledný počet obětí je tedy logicky 100 tisíc. No nechci ekologistické aktivisty přeceňovat, ale takto to snad myšleno nebylo.

b) Druhou možností je, že v populaci je každý řekněme tisící člověk alergický na včelí jed. Ze sto milionů pobodaných lidí tak 100 tisíc zemře následkem jednoho bodnutí včely.

Z toho pro mě vyplývá, že i jediná včela je životu nebezpečná a je třeba zlikvidovat všechny včely na zemi, neboť při 5 miliardách lidí na této planetě jim za oběť připadá neskutečné množství nevinných lidí. Nyní se vraťme k radioaktivnímu záření. Onen předpoklad bezprahovosti je skutečně strašidelný. Naprosto vysvětluje, proč ekologisté nebojují např. proti automobilové dopravě, jíž ročně pravidelně přicházejí za oběť statisíce lidí, ale bojují proti radioaktivitě. Té jsou vystaveni prakticky všichni obyvatelé této planety (tedy i ti v zemích, kde automobilová doprava není ještě příliš rozvinutá) v podobě přirozeného radiačního pozadí. O jeho velikosti v porovnání se zamořením v důsledku černobylské havárie si může čtenář udělat představu např. ZDE .

Je proto třeba nejen zrušit všechny jaderné elektrárny, ale hlavně odstranit z nitra i povrchu Zeměkoule všechny radioaktivní prvky. Teprve pak přestanou lidé masově umírat na následky radioaktivního záření.

Smířlivý závěr

V žádném případě jsem nechtěl bagatelizovat bezpečnostní rizika využívání jaderné energie, ani zdravotní následky černobylské havárie. Obojí je však třeba začlenit do kontextu se všemi riziky, které člověk denně postupuje. Statisticky je totiž mnohem pravděpodobnější, že např. zahynu při autonehodě. Statisticky mnohem větší počet obětí připadá na výrobu elektrické energie z uhlí. Statisticky mnohem větší riziko pro lidstvo plyne z terorizmu a náboženského fundamentalizmu, z běžné kriminality, z nakažlivých a nevyléčitelných chorob, z válečných konfliktů či podvýživy a nedostatku pitné vody. Pokud tedy nejprve nebojuji za zrušení automobilové dopravy nebo těžby uhlí, nemohu být dostatečně důvěryhodný ve svém (z psychologického hlediska daleko jednodušším) boji za zrušení atomových elektráren.

Na utvoření vlastního názoru a svých vlastních priorit má samozřejmě každý nezadatelné právo. Proto ještě na závěr uvádím zdroj, na kterém se archivují informace o nejrozličnějších problémech jaderné energetiky -- o katastrofě, kterou málem způsobil Homer Simpson v atomové elektrárně ve Springfieldu jsem se však zde nedočetl ;-)), a v zájmu vyrovnanosti i odkaz na stránku, kde diskutují spíše zastánci využití jaderné energie.

Na úplný závěr bych zde chtěl uvést odkaz na informaci, že ve světě začínají vznikat i ekologické organizace, které se nestaví k jaderné energetice zády.. (Britské listy o tom psaly už o několik měsíců dříve, viz též názory ekologa Jamese Lovelocka , pozn. red.)

Pro mne je to dobrá zpráva, protože lidské snažení musí být zaměřeno na boj za zlepšení a trvalou udržitelnost životního prostředí, nikoliv na dílčí boje proti něčemu.

                 
Obsah vydání       27. 4. 2006
27. 4. 2006 Zpráva EU odsoudila tajné lety CIA
27. 4. 2006 Parodie na maturitu Bohumil  Kartous
27. 4. 2006 Černá středa Tonyho Blaira Jan  Čulík
27. 4. 2006 Bázliví milenci Emanuel  Züngel
27. 4. 2006 Timothy Garton Ash: Kdo je to "intelektuál"?
27. 4. 2006 Nemám rád feminismus
27. 4. 2006 Ženy na matematiku nemají mozek... Lenka  Vytlačilová
27. 4. 2006 Chtíč, promiskuita a tvořivost Darina  Martykánová
27. 4. 2006 Volte buševiky!
27. 4. 2006 Protijaderný aktivismus podruhé Jan  Hošek
27. 4. 2006 O americké zahraniční politice Jakub  Rolčík
27. 4. 2006 Jak primitivní verbální antikomunismus inspiruje násilí Štěpán  Kotrba
27. 4. 2006 Útok na Jiřího Dolejše komunistům pomohl Jan  Čulík
27. 4. 2006 Petra Edelmannová: Dolejší "sklidil nenávist, kterou zasel"
27. 4. 2006 "Komunistická svině" Miloslav "Kraken" Junek
27. 4. 2006 Útok na Dolejše je útokem na demokracii Rudolf  Převrátil
27. 4. 2006 Volby jako problém Dalibor  Vlček
26. 4. 2006 Předvolební průzkumy jako uzavřený koloběh manipulace Štěpán  Kotrba
27. 4. 2006 Vyrovnání s komunismem
27. 4. 2006 Asanace 2006
27. 4. 2006 CERTOS: Mediální poprava v zájmu spravedlnosti Ladislav  Žák
26. 4. 2006 Что будет дальше, знает один Аллах! Zdeněk  Skoba
26. 4. 2006 Státní úředníci si určují, s kým budou diskutovat v televizi, a ČT je poslouchá!
26. 4. 2006 Kořistka: "ODS zadržuje důkazy"
26. 4. 2006 Afrodisiakum moci?
26. 4. 2006 Ministr vnitra Clarke propustil 1000 zahraničních zločinců
26. 4. 2006 Více žen do politiky!? ANO!!! Olga Anna Sedláčková
26. 4. 2006 Muži mají větší plat než ženy v důsledku nabídky a poptávky
26. 4. 2006 Zákon nebo soudcovské uvážení? Stanislav  Křeček
26. 4. 2006 Evropské "dohnat a předehnat" v kontextu íránské krize Karel  Dolejší
12. 4. 2006 Hospodaření OSBL za únor a březen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Greenpeace RSS 2.0      Historie >
27. 4. 2006 Protijaderný aktivismus podruhé Jan  Hošek
26. 4. 2006 Ochuzený uran v Iráku - nedůvěryhodný článek Miroslav  Šuta
26. 4. 2006 Státní úředníci si určují, s kým budou diskutovat v televizi, a ČT je poslouchá!   
24. 4. 2006 Černobylská lež Mezinárodní atomové agentury Jan  Beránek
24. 4. 2006 Proč Greenpeace lhal o Černobylu? Ivan  Brezina
21. 4. 2006 Zakážeme Přátele Země a Greenpeace? Ivan  Brezina
20. 4. 2006 Černobyl: Byla či nebyla to katastrofa?   
19. 4. 2006 Komise EU přiznala "nejistotu nad GM potravinami"   
12. 4. 2006 GMO: Brazílie trestá pokusy s GM sójou u národního parku   
7. 4. 2006 Anonym prostě lže Ivan  Brezina
31. 3. 2006 TESCO a LIDL stáhnou v Maďarsku z prodeje masové konzervy s ilegálním obsahem GMO   
31. 3. 2006 Zelení: Pro osvěžení paměti Pavel  Pečínka
24. 3. 2006 Záchrana klimatu, nebo protijaderný aktivismus? Jan  Hošek
21. 3. 2006 Starosta Londýna se namísto atomu rozhodl pro decentralizované, moderní a soběstačné město Jan  Beránek
17. 3. 2006 Duha: Rozplétání nespletených sítí Vojtěch  Kotecký