21. 3. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 3. 2006

Chronické vystavení nízkým dávkám uranu škodí víc, než se dosud předpokládalo

tisková informace Wise Brno

Nová francouzská studie ukazuje, že uran je nebezpečný nejen jako radioaktivní látka, ale má i nepředvídané toxické účinky.

Negativní dopady těžby uranu na horníky jsou dobře známy, do jisté míry byly zmapovány i negativní vlivy uranových dolů na obyvatelstvo v okolí. Tato rizika jsou odvozována od radioaktivních působení uranu a dalších izotopů vzniklých jeho rozpadem, tedy zejména rádia a radonu.

Dosud ale neexistují žádné studie o dlouhodobém toxickém působení uranu na zdraví lidí. Hygienické limity týkající se uranu v pitné vodě a v ovzduší se stanovují na základě krátkodobých výzkumů na pokusných zvířatech.

O možné škodlivosti uranu nejen jako radioaktivní, ale i biologicky toxické látky, se začalo více spekulovat v souvislosti se záhadným "pouštním syndromem" u řady vojáků, kteří bojovali v Perském zálivu. Zde americká armáda poprvé v masivním měřítku začala používat střely plněné uranem - ten vzhledem k vysoké hustotě zvyšuje průraznost munice.

V pátek 17. března zveřejnil renomovaný průmyslový zpravodaj Platts Nuclear News Flashes zprávu o předběžných výsledcích čtyřletého projektu Francouzského institutu pro radiační ochranu a jadernou bezpečnost. Zjišťuje, že dlouhodobé působení malých dávek uranu má škodlivé následky, které se vymykají dosavadním teoriím radiační ochrany. Pokusné krysy vystavené několikaměsíčnímu působení malých množství uranu začaly mít problém s pamětí, trpěly strachem a nervozitou a prodlužovala se u nich doba spánku. Uran také oslaboval účinek některých léčiv.

Institut se v rámci programu Envirhom, na kterém pracují čtyři desítky výzkumníků, snaží zmapovat biologické účinky radioaktivních látek z hlediska jejich chemické toxicity. Zaměřuje se tedy na další vlivy vedle známých radiačních dopadů, jako je třeba vznik rakoviny v důsledku záření.

Vedoucí oddělení radiační ochrany institutu, Patrick Gourmelon, označil dosavadní výsledky za "překvapivé". Dodal, že pokusy na krysách a měkkýších zatím nelze extrapolovat na primáty.

Ředitel institutu Jacques Repussard však prohlásil, že výzkum potvrzuje klíčový princip radiační ochrany, kterým je bezprahový model: tedy že žádné, ani sebemenší množství radioaktivní látky, není neškodné. Podle něj je to další argument proti některým hypotézám o tom, že malé dávky záření jsou neškodné nebo dokonce působí blahodárně.

V České republice tento argument běžně používá například ing. Věra Křížová, která je autorkou řady oficiálních posudků na jaderná zařízení společnosti ČEZ (mezisklady vyhořelého paliva, jaderné elektrárny a úložiště).

                 
Obsah vydání       21. 3. 2006
21. 3. 2006 Miloš Zeman ve své knize "Vzestup a pád české sociální demokracie" Bohuslav  Binka
21. 3. 2006 Jak se dělá malé české my Bohumil  Kartous
21. 3. 2006 BBC radikálně zmodernizuje své internetové stránky
21. 3. 2006 Předání pozitivní ceny za ochranu soukromí
21. 3. 2006 Pokusy zbožíznalcovy Vít  Kremlička
21. 3. 2006 Přestaňte ve školách vyučovat kreacionismus
21. 3. 2006 EU hrozí sankcemi proti Bělorusku
21. 3. 2006 Demonstrace proti válce - tři roky poté Štěpán  Kotrba
21. 3. 2006 Chronické vystavení nízkým dávkám uranu škodí víc, než se dosud předpokládalo Jan  Beránek
21. 3. 2006 Starosta Londýna se namísto atomu rozhodl pro decentralizované, moderní a soběstačné město Jan  Beránek
21. 3. 2006 Občanská nauka a hlouposti moudrých Stanislav  Křeček
21. 3. 2006 Strana zelených: příčiny úspěchu a perspektivy
21. 3. 2006 Miloševič - válečný zločinec? Jan  Makovička
21. 3. 2006 Hlavní a alternativní nadpis, oddělené spojkou "aneb" František  Schilla
21. 3. 2006 O zdanění leteckého paliva a o mezinárodní politice
21. 3. 2006 Nová regulace chemikálií (REACH) může každoročně zabránit desítkám tisíc nemocí z povolání
21. 3. 2006 Divný způsob diskuse
21. 3. 2006 Radio Česko versus BBC World Service - nepochopení reality
21. 3. 2006 Proč jsem sledoval jugoslávskou televizi
21. 3. 2006 Pravda a spravedlnost by se neměla obhajovat nepravdami Jan  Friedlaender
20. 3. 2006 "Mám radost z představy, že dobrý britský právník bude mít povědomí o českém filmu"
20. 3. 2006 Mark Twain -- cestovatel Irena  Zítková
20. 3. 2006 Spojené státy a Indie: noví nejlepší přátelé? Immanuel  Wallerstein
20. 3. 2006 Druhá kniha Miloše Zemana a dva příklady mentální úrovně českého tisku II. Bohuslav  Binka
20. 3. 2006 Globální důsledky čínských hospodářských reforem Miloš  Pick
20. 3. 2006 Vzestup Zelených je dobrá zpráva Boris  Cvek
20. 3. 2006 Bůh nemá tvář Jan  Paul
20. 3. 2006 Metafyzika pohlavnej lásky Sylvia  Rychlá
20. 3. 2006 Ježek na stromě Jaroslav  Hutka
20. 3. 2006 Lékaři, víno Alex  Koenigsmark
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce