9. 1. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Izraelský radikál Michael Ben Horin proklíná Šarona
8. 1. 2006

Zemře Šaron na kabalistické prokletí?

< Michael Ben Horin, jeden z orga­nizátorů obřadu pulsa d'nura, prohlásil, že Šaronova smrt by znamenala zastavení židov­ského stahování z pásma Gazy.

Před časem pronikla světovými i českými médii informace, že v červenci 2005 byl Ariel Šaron proklet deseti rabíny a kabbalisty V Roš Pina, malém městě na severu Izraele, na místě hrobu polského teroristy Šloma Tabachnika - Ben Josefa (1913-1938, člena Betaru, který byl pověšen v palestinské věznici Acre v roce 1938 Brity pro zapálení arabského autobusu na protest proti útokům Arabů na šest Židů) smrtelnou kletbou pulsa d'nura. Informaci přinesl původně článek Shahara Ilana v příloze náboženství Ha'aretzu, citující mimo jiné Dr. Dov Schwartze z Bar-Ilan University a aktivisty Haredim Moše Blau z ultraortodoxního časopisu Mišpacha. Informaci přinel i Arutz Sheva či článek Jákoba Katze z Jeruzalem Postu, který ovšem už v archivu není. Nezmizel ale jiný článek v deníku Ha'aretz, ani jeho překlad do češtiny v internetovém archivu časopisu Reflex 32/2005 ...

Jmenovec Baruch Ben Josef, spolu s Josefem Dajanem, jež v roce 1995 podle reportáže Petera Hirschberga pro Jerusalem Report proklel stejným zůsobem Jicchaka Rabina a který se také účastnil kabbalistického obřadu proti Šaronovi, prozradil tehdy redaktorům Jeruzalem Postu, že "deset mužů se modlilo k Bohu, aby izraelský lid zbavil 'zlého vražedného diktátora' Šarona." Místo bylo vybráno, protože "Šlomo byl přímý protiklad Šarona". "Ben Josef dal svůj život za židy a odmítl uznat britskou nadvládu, zatímco Šaron dělá všechno pro sebe," řekl Baruch Ben Josef.

Originální znění rituálu pulsa d'nura z redakčního archivu - faskmile v hebrejštině JPG

Kabbalisté nebyli stíháni za přípravu vraždy, neboť v Izraeli existuje rozhodnutí nejvyššího soudu ve věci Avigdor Askin, ve kterém bylo rozhodnuto, že ceremonie proklínání pulsa d'nura nepředstavuje trestný čin. Rabíni tvrdí, že jediný rozsudek smrti může být vyvolán rozsudkem Sanhedrinu, který od časů Chrámu neexistuje. Pulsa d'nura pochází z 15. století, kdy byla publikována v Sefer Kolbo. V moderní době se kletba objevila poprvé v roce 1905, kdy sionisté proklínali Davida Yellina pro otevření světské, hebrejsky mluvící školy. Haredim takto prokleli na počátku 20. století původem ruského lingvistu Eliezera Ben Yehudu, který se zasloužil o obnovu hebrejštiny jako moderního sekulárního jazyka. Do té doby to byl pouze jazyk obřadů. V roce 1991 prokleli rabíni Saddáma Husejna. Děsivé jméno a mystický nádech je připisován rabbimu Amramu Blau, lídru hnutí Haredim.

פולסא דנורא je všeobecně považovaná za nejhroznější kabbalistickou kletbu exkomunikace. Je připisována kabbalistické škole Kabbalah Ma'asit. Podle popisů nalezených v knihách, deset spravedlivých kabbalistů se shromáždí po tři následující dny o půlnoci v synagoze, kde zhasnou házením hlíny 24 černých svící a za zvuků šofaru za obcházení svic přednesou sedmkrát kletbu. Černé svíce symbolizují osobu, která má být prokleta. Házením hliněných kuliček je pak kabbalisté zhasnou. Tím "zhasnou" i proklínaný život. Hlína symbolizuje smrt, zvuk šófaru otvírá nebe, aby Bůh to proklínání vyslyšel. Jestliže byla kletba pronesena úctyhodným člověkem a dotvrzena spravedlivými muži a proti vhodnému cíli, cíl má zemřít během roku. Jestliže by bylo pronesena nehodnými osobami nebo proti cíli, který nezhřešil proti lidu Izraele, kletba má mít bumerangový účinek. Zemřou ti, kteří ji vyvolali.

Pulsa d'nura, aramejský výraz pro "ohnivé důtky", "ohnivý bič" "šlehnutí ohněm" či daleko prozaičtěji vypuknutí požáru, pochází nejspíše z Babylónského talmudu, z traktátu Hagiga 15a. Tato sekce se zmiňuje o šedesáti "pulsey d'nura " které mají ukáznit anděla Metatrona, což je v hebrejské gemantrii akronym jména Božího Šaddaj . Metatron měl dovoleno sedět vedle Boha kvůli své funkci jako nebeský Písař, který zapisuje skutky lidu Izraele. Podle jednoho myšlenkového směru, Enoch byl vybrán Bohem a transformován do podoby Metatrona. Dle Kabbaly to ale vypadá, že existovali dva andělé jménem Metatron. Jeden je citován v šesti dopisech, a jeden v sedmi. Ten první je změněný Enoch, zatímco pozdější je prvotní Metatron. Metraton je zmíněn i v 3. knize Enochově. Kniha Zohar, jeden z klasických děl Kabbaly, zmiňuje Metatrona též a nazvá jej "Mládím", identifikuje jej jako anděla, který vedl národy Israele během pouti divočinou po jejich exodus z Egypta a popisuje jej jako nebeského kněze. Jinde je nazýván "Hlasem Božím. Pulsa d'nura je také zmíněna jednou v knize Zohar (sekce 3:263c, Raya Mehemna). V noci 6. října 1995, Avigdor Eskin, člen Gush Emunim, přednesl následující prokletí pulsa d'nura:

"Andělé zkázy ho budou bít. Bude zatracen, kdekoli půjde. Jeho duše okamžitě opustí jeho tělo... a on nebude žít déle, než měsíc. Temná bude jeho cesta a anděl Boží jej bude pronásledovat. Pohromy, jím prosazované, se nikdy nesmí zrodit, a všechny kletby známé z Tóry se proti němu použijí. Já svěřuji vám, andělé hněvu a zloby, Jicchaka, syna Rosy Rabinové, a vy můžete dusit jej a strašit jej, a honit se mu hlavou, vysušit jeho bohatství a trápit jeho myšlenky, a rozptýlit jeho mysl, že bude trvale oslaben do okamžiku, než dojde k jeho smrti. Odsuzuji k smrti proklínaného Jicchaka. Musí být souzen a odsouzen, zatracen!"

Rabina zavraždili během měsíce.

Jak vysvětluje sociolog Menachem Friedman, expert na izraelskou krajní ortodoxii, jsou cesty kouzel vyvolány neschopností řešit bezmoc. "Kouzlo, " vysvětluje Friedman, "není používáno vládním systémem nebo skupinou u moci. To je používáno bezmocnými. Když se účastní čarodějné ceremonie, ukazují, že jsou vyděšení. Kouzlo jim má dát smysl, posílit je."

                 
Obsah vydání       9. 1. 2006
9. 1. 2006 To se nám ta volební kampaň pěkně rozbíhá Filip  Sklenář
9. 1. 2006 Horní Jiřetín a Černice: komu zvoní hrana? Martin  Škabraha
9. 1. 2006 Robert Fisk: "Šaron bude navždy považován za válečného zločince"
6. 1. 2006 Válečný zločinec Ariel Šaron
9. 1. 2006 11 Jiří  Studený
8. 1. 2006 Zemře Šaron na kabalistické prokletí? Štěpán  Kotrba
7. 1. 2006 Je záhadou, proč se Šaron na poslední chvíli změnil
9. 1. 2006 Šaron: Doražte ho Karel  Dolejší
9. 1. 2006 Den, kdy lidé stanou navzájem si rovni před Bohem a budou čekat na svůj konečný osud Štěpán  Kotrba
9. 1. 2006 Nakladatelství Mladá fronta nedodržuje smlouvy Lubomír  Brožek
6. 1. 2006 Mlčení ministrů Jan  Čulík
8. 1. 2006 Sprostý rasismus na serveru Novinky.cz je dál šířen bez korekce
9. 1. 2006 Není všechno paráda, co žijem Václav  Dušek
9. 1. 2006 Rendezvous with Death Tomáš  Krček
9. 1. 2006 Málokoho napadne, že od časů Kemala Atatürka je Turecko stabilní demokracií Egon T. Lánský
9. 1. 2006 Právo na to být jiný Irena  Ryšánková
7. 1. 2006 ČTK: chcíplá fena a státní pohřeb Štěpán  Kotrba
9. 1. 2006 Většinu amerických padlých mohly zachránit kvalitnější balistické vesty Karel  Dolejší
6. 1. 2006 Formát DVD je zastaralý
9. 1. 2006 Bohatí: chudým se nechce pracovat
9. 1. 2006 Já mám v Praze tři domy... Miroslav  Kodet
9. 1. 2006 Ministr kultury Vítězslav Jandák: "Na CzechTek se přijedu podívat!" Martin "Juki" Jyrkinen
9. 1. 2006 Jedenácté přikázání Ladislav  Žák
7. 1. 2006 Merkelová kritizovala tábor v zálivu Guantánamo
9. 1. 2006 Mnohé nepravosti se děly jménem církve
9. 1. 2006 Německo sází na energetickou efektivitu a nezávislost, proto končí s jadernou technologií
7. 1. 2006 Čeští středoškoláci míní, že "je proti terorismu třeba důrazně bojovat"
9. 1. 2006 Asociace pro mezinárodní otázky je nepolitická organizace
22. 11. 2003 Adresy redakce
2. 1. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2005

Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ RSS 2.0      Historie >
9. 1. 2006 Robert Fisk: "Šaron bude navždy považován za válečného zločince"   
9. 1. 2006 Šaron: Doražte ho Karel  Dolejší
8. 1. 2006 Zemře Šaron na kabalistické prokletí? Štěpán  Kotrba
7. 1. 2006 Ariel Šaron "zřejmě nepřežije"   
7. 1. 2006 Je záhadou, proč se Šaron na poslední chvíli změnil   
6. 1. 2006 Ariel Šaron zůstane v umělém spánku přinejmenším do soboty Karel  Dolejší
6. 1. 2006 Válečný zločinec Ariel Šaron   
6. 1. 2006 Pokud se kdokoliv modlí za to, aby Šaron nyní přežil, modlí se za to, aby později trpěl Jan  Paul
6. 1. 2006 Případ Šaron: Vy vytáhnete nějakou kauzu, která teď nikoho nezajímá   
6. 1. 2006 Pat Robertson: "Šaronova mrtvice je boží trest"   
5. 1. 2006 Izraelský premiér Šaron nyní utrpěl vážnou mrtvici   
2. 1. 2006 Nový rok přinese Palestincům volby a s nimi i velké změny Kristina  Hazbounová
22. 12. 2005 Za situaci v Izraeli mohou dva imperialismy - římský a britský Karel  Dolejší
22. 12. 2005 Izrael bojuje o holý život Robert  Freiwillig
22. 12. 2005 Jak byste řešili otázku Izraele?   

Rituály - co židy, křesťany a muslimy rozděluje a co je spojuje RSS 2.0      Historie >
8. 1. 2006 Zemře Šaron na kabalistické prokletí? Štěpán  Kotrba
6. 1. 2006 K+M+B 2006 Irena  Ryšánková
25. 12. 2005 Skrytý smysl svátku Chanuka   
14. 9. 2005 Křesťanství a jiná náboženství Karel  Sýkora
11. 4. 2005 380 - 2005: Historie plná zločinů proti lidskosti   
5. 2. 2005 Porušují protestanté svoji zásadu sola scriptura? Karel  Sýkora
18. 1. 2005 Kdo nese zodpovědnost za vznik islámu? Karel  Sýkora
3. 12. 2004 Na koledu chodily i prostitutky Štěpán  Kotrba
2. 12. 2004 Diskriminuje islám ženy?   
3. 7. 2004 Proč pravoslavní neslaví svátek svatých Cyrila a Metoděje dne 5. července?   
3. 7. 2004 Konstantin a Metoděj mezi Římem a Byzancí Jiří  Ovčáček
3. 7. 2004 Apologie víry -- Velká Morava   
21. 6. 2004 Vyberte si svého Boha. Udělejte to moderně - nainstalujte si náš software Štěpán  Kotrba
11. 4. 2004 Boží hod velikonoční - máme být svědky vzkříšení Zdeněk  Bárta
11. 4. 2004 Počátky křesťanství Lenka  Kužvartová