1. 2. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 2. 2006

O fachidiotech a osobnostech schopných hlubší reflexe

Reakce na článek Ivana Breziny "Proč kupovat seminárky? Kupte si rovnou akademický titul!"

Musím se přiznat, že až do této chvíle jsem se domníval, že se do této diskuse nezapojím. Přiměl mě k tomu až příspěvek pana Breziny, zvláště některé jeho části, ke kterým se podle pravidla o potrefené huse musím vyjádřit, protože patřím ke zmíněné technické a přírodovědné části akademické obce, píše Ladislav Polák:

Ponechám stranou názor, že hlavní smysl studia spočívá právě v jeho praktické nepoužitelnosti, i když to jsou na můj vkus poněkud silná slova. Nicméně pokud to autor myslí v kontextu budování obecných mentálních návyků, jak dále píše, dá se s tím částečně souhlasit. Tedy v případě humanitních věd, ty bohužel na rozdíl od technických či přírodních skutečně nemají moc co dalšího studentům dát. Ovšem k autorovu vyjádření "Někdy se dokonce rozlišuje vysokoškolské vzdělání, produkující fachidioty (kam patří technické, ekonomické a přírodovědecké obory) a univerzitní vzdělání, produkující osobnosti schopné hlubší reflexe reality." si už několik poznámek neodpustím.

Místo "někdy se rozlišuje" by bylo asi férovější neschovávat se za trpný rod a přiznat, že "někdy my z humanitních oborů" rozlišujeme. Jsem rád, že autor v závěru alespoň připouští i výjimky. Rád bych dodal, že stejným způsobem "někdy i my z přírodovědných oborů" rozlišujeme na vysokoškolské vzdělání, které opravdu v technických a přírodovědných oborech často bohužel produkuje "odborné idioty" (což je ale otázkou spíše kvality jednotlivých škol a rozhodně ne vědních disciplín), a na vysokoškolské vzdělání (nedovolil bych si pro něj nárokovat označení univerzitní, přesnější bude humanitní) produkující pouze idioty bez přívlastku. Vyjímky z tohoto pravidla také samozřejmě rád připouštím:-).

U obou typů vzdělávání jde o to, produkovat "osobnosti schopné hlubší reflexe reality", samozřejmě v onom ideálním případě. Zatímco u humanitního probíhá tato reflexe na základě řečí, u přírodovědného na základě faktů. A to je asi hlavní rozdíl.

Závěrem chci podotknout, že můj text je spíše kolegiálním pošťouchnutím z tábora "tvrdých věd" do humanitních kolegů a doufám, že takto mnou citované věty zamýšlel i p. Brezina v opačném směru.

A úplným závěrem k samotným seminárkám. Já jako učitel "tvrdé vědy" během jediné otázky a několika vteřin zjistím docela spolehlivě, jestli student práci vypracoval sám a rozumí tomu, co píše, nebo ji někde ukradl. Čím to, pane Brezino, že kolegové v "měkkých vědách" humanitních s tím mají takový problém? :-)

                 
Obsah vydání       1. 2. 2006
1. 2. 2006 Ombudsman: "Postup policie na CzechTeku byl nepřiměřený"
1. 2. 2006 Účelově obžalovaný účastník CzechTeku obhajovaný IuRe soudem zproštěn obžaloby
1. 2. 2006 Česká televize se do roku 2010 "obejde bez dalších zdrojů" Filip  Rožánek
1. 2. 2006 Klaus by měl veřejně přiznat, že jeho privatizační metody byly katastrofální Václav  Žák
1. 2. 2006 Hra o život Václav  Dušek
1. 2. 2006 Jistoty a Prosperita = elektrifikace a sověty Jaroslav  Pour
1. 2. 2006 na poli Patrik  Ouředník
1. 2. 2006 Tradiční rodina je v menšině, a přesto není netolerance na místě Irena  Ryšánková
1. 2. 2006 Pomlčkové strany Oskar  Krejčí
1. 2. 2006 Josef Žáček za oltářem snů Jan  Paul
1. 2. 2006 Ó Tyfone! Ó Sklenáři! Štefan  Švec
1. 2. 2006 Demokraticky zvolení diktátoři Rudolf  Kučera
1. 2. 2006 Jakl: Není pravda, že se přu o výchovu svého dítěte
1. 2. 2006 Užívání titulů v české společnosti Marian  Kechlibar
1. 2. 2006 Jděte se podívat na německé filmy o přistěhovalectví
1. 2. 2006 Sbohem BBC
1. 2. 2006 O škole pořád stejně Alois  Michálek
1. 2. 2006 Student je zákazník, nikoliv sluha Rastislav  Krč
1. 2. 2006 O fachidiotech a osobnostech schopných hlubší reflexe
1. 2. 2006 Psát seminárky o tom, co je pravda, je důležité
1. 2. 2006 Snad se shodneme? Zdeněk  Bárta
31. 1. 2006 Když zbabělci vychovávají zbabělce Tomáš  Stýblo
31. 1. 2006 Proč kupovat seminárky? Kupte si rovnou akademický titul! Ivan  Brezina
31. 1. 2006 Vážné varování ohledně klimatických změn
31. 1. 2006 OSN chce vyřešit světové problémy uvolněním blokovaných 7 bilionů dolarů
31. 1. 2006 Svět bez hranic Milan  Černý
31. 1. 2006 Nacionální a ideologická totalita Stanislav A. Hošek
31. 1. 2006 Prosíme, protestuje proti plánům zlikvidovat další lužickou školu
2. 1. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce