1. 2. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 2. 2006

Ó Tyfone! Ó Sklenáři!

Filip Sklenář, duch hloubek nečekaných, rozezlil se na můj výběr básní do Britských listů. Nezbývá než uctivě, leč přeci jen odpovědět. Abych žádnou z inspirativních Sklenářových myšlenek nevynechal, odpovím přímo do jeho textu. Nuže, Filipe, začni:

Když jsem poprvé na stránkách Britských listů uviděl výzvu "šlehněte si poezii", musel jsem si coby šest let abstinující narkoman protřít oči a se zvláštní něhou jsem si vzpomněl na muklovskou pěst Magora Jirouse, která blbost neodpouští. Název sloupku se změnil na Báseň pro tento den a představu Jirouse vystřídal kapitán Agramov z románu Škola plavčíků, který malému Savkovi dává v knihovně pohlavek a říká: "Raději bez knihy než se špatnou knihou."
Není nad to odstartovat filipiku opravdovými argumenty. Odpovědět se ovšem v podobné cenové skupině dá. Vnucuje se totiž otázka, neplyne-li něžná Sklenářova vzpomínka na muklovskou pěst, která cosi neodpouští, z toho, že zakusil její sílu. Jinak ale přeci jen: raději bez úvodu než s takovýmhle úvodem, že.

Poezii se samozřejmě nedá měřit, ani vážit; o kvalitě jednotlivých kusů se můžeme hádat do nekonečna, ale zásadní orientační body lze určit. Někde úplně nahoře hodnotového žebříčku bude zřejmě princip vzácnosti - co umí tento, neumí každý. Připočtěme emoční působivost a intelektuální hloubku v poměru, který přísluší tomu či onomu poetickému žánru. Poezie by neměla být blbá, banální, napodobitelná, ani samozřejmá ve smyslu - tohle samozřejmě napíše každý. Pracuje-li autor s banalitou, blbostí, napodobitelnem, jistě to smí, pokud má i nějaký další cíl.

Princip vzácnosti, emoční působivost a intelektuální hloubka jsou jistě vzácnými měřítky kvality poezie (stejně jako spousty dalších věcí). Chybí tu jen jeden drobný podotek: Všechna tři měřítka jsou výrazně individuální. Ujišťuji Filipa Sklenáře, že přinejmenším my dva emoční působivost, intelektuální hloubku, ale taky banalitu a blbost hodnotíme zásadně různě. Jak, uvidíme dále.

Vydávat poezii je věc chvályhodná, pokud to, co se jako poezie prezentuje, alespoň částečně naplňuje výše uvedené požadavky na kvalitní báseň. Britské listy jsou ideálním médiem pro otevření dalšího literárního pole, médiem nezávislým, svobodným a bez předsudků. Touto šancí však Štefan Švec mrhá způsobem, který nemůže zůstat bez komentáře.

O požadavcích a měřítcích už pár slov padlo. Na komentář má Filip Sklenář jistě právo.

Jestliže si jsme schopni jaksi taksi ujasnit (viz výše), proč níže uvedený banální blábol Natálie Kocábové není poezií, stejně jako jeho autorka nebyla a nestane se spisovatelkou, protože postrádá zásadní předpoklad, a sice talent,

Přestože to tvrdí, Filip Sklenář nic neujasnil. Pokud jde o Natálii Kocábovou, nechť si laskavě přečte recenzní ohlas jejích dosud vydaných knih. Kritici Kocábové upřeli (snad i právem) ledacos, talent jí ale v jednom šiku přiznali všichni. Možná by z toho šlo odvodit, že kritérii, která uznává Filip Sklenář, poezie přeci jen stoprocentně hodnotitelná není.

jsme schopni poměrně přesně definovat, jak by měla vypadat jakási přehlídka poezie hodná prestiže, tradice a - dejž to pámbu - budoucnosti Britských listů.

Do toho!

Už Edgar Allan Poe ve své Filozofii básnické skladby konstatoval, že báseň musí mít jistý přiměřený rozsah (v době, kdy se obecně psaly delší texty, jej stanovil na 100 veršů), aby mohla být působivá.

Filozofie básnické skladby je parodický popis toho, jakým způsobem Poe psal (nebo spíš vypočítal) svého Havrana. Mimo jiné se v ní píše i to, jak má autor rozumem volit motiv podle toho, aby byl navenek co nejpůsobivější. Brát z této stati měřítka hodnocení poezie je velmi působivé.

Dvojverší Víta Slívy, ani nějaká čtyřveršátka nemá smysl publikovat, je to zbytečné a navíc to zhoršuje zmatení jazyků. Epigram je epigram, dva verše jsou dva řádky textu a báseň je báseň, čili něco jiného.

Když se může "báseň říkat Homérovým eposům a "píseň" Písni o Niebelunzích, může býlt jistě básní i dvojverší. Filip Sklenář se bude muset smířit s tím, že v literatuře (stejně jako v jazyce vůbec) jsou škatulky prostupné a žádný výraz nemá obsah ohraničitelný nějak jako "od pěti veršů nahoru je to báseň, pod pět veršů ne". A mimochodem, Vít Slíiva dostal za poezii Magnesii Literu. To jistě pro kvalitu jeho textů zase až tolik neznamená, ale úplný lůzr to přeci jenom nebude.

Nebude mít smysl publikovat texty, které každý zná zpaměti už od dob, kdy se mu první učitelka češtiny rozhodla nadosmrti alespoň nahlodat, ne-li dočista zkazit vkus. Perly českého říkadelnictví, které nám vrzají v hlavě jako dotěrný hit sezóny ("Za trochu lásky šel bych světa kraj...") si může každý zadeklamovat, kdykoliv je mu libo.

To, že se nějaká báseň dostala do čítanek, není důkaz její nekvality. A mimochodem právě tahle Vrchlického báseň je "emočně působivá" tak, že dokáže překonat i svou jinak smrtící čítankovou proslulost. Právě proto jsme ji schválně zveřejnili.

Nemá smysl publikovat texty, jejichž úroveň je sporná - Štěpán Kotrba mi ráčí prominout, ale i literáti tak velcí jako Kundera či Hrabal dokázali zaujmout kritický postoj k básnivým prohřeškům svého mládí, a totéž platí o studentských výkřicích některých jmen, která (možná nespravedlivě) podezřívám z osobní známosti se Štefanem Švecem.

Nehledě k tomu, že úroveň prakticky jakéhokoliv textu je sporná (a u velkých textů jsou takové spory největší), není v současné české poezii (které je Báseň pro tento den určena především) jaksi nesporně dobrých textů dost. Ale to nevadí, naopak, je to dobře. Text, který je pro někoho sporný, může jiného zaujmout, potěšit, přivést k autorovi. Současná poezie je kvas, ve kterém jsou vedle věcí sladkýchy i věci kyselé a hořké. A pokud jde o moje osobní známosti, pohybuju se jako recenzent a redaktor v rybníčku české literatury od roku 2000. Pár lidí skutečně znám osobně. U autorů Básně pro tento den jsem se ale z desítek už publikovaných setkal osobně se čtyřmi, a to s Michale Šandou, Jiřím Staňkem (oba jsou uznávaní básníci s několika tituly vydanými v prestižních nakladatelstvích), s Tomášem Kolocem a s Pavlem Voňkou.

Nemá smysl publikovat od dobrých autorů věci špatné, či nijaké, tolik ke Švecově výběru z díla místy zajímavého Antonína Sovy, jeho výběr z Nezvala pak naplňuje výtku uvedenou o dva odstavce výše.

Nezvalovu báseň vybral Jan Čulík, vybral ji nicméně dobře. Výběr ze Sovy je můj osobní, a pokud se Filipu Sklenářovi nelíbí, je to zřejmě také jeho osobní věc. Nedá se než zopakovat, že se ve vkusu neshodneme.

Má smysl publikovat věci velké, neznámé, původní, skutečně provokativní, na vysoké umělecké úrovni a intelektuálně hluboké. Má smysl ukázat lidem, co se skutečně všechno odvážil napsat Ivan Diviš, má smysl připomenout pozapomenutého Kainara, má smysl prohrabat se tunami odpadu, který úspěšně prodává Jáchym Topol, protože se v něm skrývají perly. Nemá význam se omezovat na poezii českou, dobrý překlad je lepší než původní šmíra.

Jistě má smysl publikovat věci velké, jen jevím, proč by měly být nutně provokativní. Velikost provokací podmíněna není. Vydávat Diviše i Kainara by bylo skvělé, už nějakou dobu se na ně i na spoustu dalších skvělých básníků snažím získat autorská práva (k těm se ještě dostaneme). Totéž se týká překladů a překladatelů.

Má význam uveřejnit výzvu, že Britské listy publikují poezii nezavedených autorů, ale pokud nepřijde ani jediná velká původní báseň, která obstojí nikoliv jako produkt české grantové politiky, která potřebuje cosi tisknout (Host, Tvar) za každou cenu, ale jako součást kultury světové - pak prostě nic nezveřejňovat. Protože ta báseň přijde třeba za dva měsíce. Mezitím existuje nespočet perel českého i světového písemnictví, které nejsou širší čtenářské obci známy, a tyto lze publikovat.

Zajistí-li na ně Filip Sklenář zmíněná práva, budeme je publikovat s velkou radostí.

Tímto způsobem by se mohlo (při čtenosti Britských listů) uveřejnění básně snadno stát pro autory ctí srovnatelnou s publikováním v předválečných Lidových novinách. Přinejmenším by nemuseli rudnout hanbou, jako rudnu já, vidím-li svou báseň "Jabloňové sady 4" poblíž jména Natálie Kocábové, nebo z Rabelaise vykradeného plku o Mlíkařské škole Tomáše Koloce.

Texty Tomáše Koloce i Natálie Kocábové se v Básni pro tento den objevily už před textem Sklenářovým. Rudne-li tedy dnes vedle nich hanbou, nemusel svou báseň do rubriky posílat. Věděl, vedle koho se objeví. Mimochodem, zveřejněné Kolocovy texty jsou (snad až na zmíněného Mlíkaře, který je spíš hříčkou) výtečné. Při kvalitě Sklenářova textu (i k tomu se ještě dostaneme), se myslím musejí červenat spíš Koloc a Kocábová.

Úzkostlivá snaha nedotknout se majetku sotva dohledatelných držitelů autorských práv je stejně hyperkorektní jako směšná. Autorský zákon dovoluje citovat v plném znění umělecká díla, pokud se tak nečiní za účelem zisku, ale za účelem výchovným a vzdělávacím. Myšlenka na to, že by například dědicové zmíněného Diviše podali žalobu za zveřejnění básně, je prostě absurdní. Pravda je bohužel zde: je mnohem snazší prolistovat čítankou pro ZŠ, eventuálně posledním Tvarem či Hostem, nežli se kriticky a vážně zamyslet nad tím, co skutečně za publikování stojí.

Nejde o žalobu, i když by ji asi opravdu nikdo nepodal. Zeptat se někoho, jestli můžeme vydat jeho text, je prostá slušnost. Filip Sklenář jí mocen být nemusí, ale Britské listy by o ni přicházet neměly.

Bylo by ostatně zajímavé se dozvědět, zda například Bohumil Kartous, který na stránkách Britských listů neprokázal jen své schopnosti komentátora a analytika, ale i básnický talent (ne říkadelnictví, ne banální plky, ne samoúčelné nytí, ale jazyk jako prostředek k vyjádření myšlenky či intenzivního pocitu), neskrývá někde v šuplíku i další básně, nebo třeba nějaký překlad autora, kterého nikdo nezná.

Bohumil Kartous ať svoje textu klidně pošle.

Já sám už básně nemám. Ty dvě, o kterých jsem si jist, že obstojí i podle přísných kritérií, jaká jsem svrchu uvedl, jsem už BL dal. Ale jeden překlad bych měl - znáte tuhle? Pokud odpověď na tuto řečnickou otázku nezní "tak tohle jsem FAKT neznal" s dětským údivem a lehkým vzrušením v hlase, je zbytečné, aby byl text publikován.

V pointě se dostáváme k jádru. Filip Sklenář zatím nenabídl do rubriky žádné básně kromě svých (a jednoho svého překladu). To by nevadilo, i když při všech jeho slovech o nutné nejvyšší kvalitě to o Sklenářovi cosi vypodívá. Jeho básně koneckonců obstojí podle přísných kritérií, že. Nehodnoťme to. Položme prostě vedle sebe báseň Sklenářovu (obstojivší v kritériích), a báseň Tomáše Koloce, kteráho Sklenář napadl a který je navíc (jaká zrůdnost) mým známým. Oba texty byly publikovány v Básni pro dnešní den:

Jabloňové sady 4

Filip Sklenář

Vařící světlo přetéká přes okraje Stínu
A on náhle procitnul
Nevěřící
Na jazyku krev a stín podobný vínu
A krovky nenasytných chroustů temnoty
Neúnavný jako honicí chrt času
Má v dlaních úhoře a serafy a hlen A v očích něhu
A představy v černé kůži
A v srdci trny fosforových růží
Povlává duhovými závoji
Jeho sny se podobají rybám

*

Pozvedni ze země jabloňový květ
A po řece ho pusť -- kypící
Máš pravdu
To dítě ve svých vírech utone
Když prázdnota proti němu strmí
Máš pravdu
Ta země plody nevydá
Když temnota jí v žilách burácí

*

Pozvedni ze země jabloňový květ
Nasaj tu vůni:
Krev slzy a med
Ticho vyvolalo vzpouru
Vzpoura musí být potlačena!
Půlnoc se blíží
A je to velmi svůdná žena
A je to velmi svůdný chlapec
A velmi svůdný muž
Prázdnota až dosud k zemi přikrčená
Na tesáky nanáší si růž

Jabloňové sady - Slovníček pojmů

Prázdnota -- TA - Prázdnota
Zlá a klokotavá


Přítel -- TEN - Přítel
(a jeho silná záda)


Žena -- TA - Žena
Vášnivá a mladá
tj.
Prázdnota -- TA -- Prázdnota
TA
Roztoužená fena

Body -- TY -- Body
Vstupu a prolnutí
Stínu Křeče
Světla
Nechuti

Zla Dobra Zla Dobra
Zlá Dobrý
Zlý Dobrá

Ticho -- TO -- Ticho -- TEN
Zdroj

Únava...


Ticho... a psací stroj...


Jabloňové sady -- Variace

Vařící světlo přetéká přes okraje
Stínu
Na tento zbytek člověka
Se nesnaž shodit vinu...

Jen na tu vůni -- co ho obtéká
Jen na proud řeky
Co pramení v tvém klínu

Oči, které několik dní nespaly

Tomáš Koloc

Oči, které několik dní nespaly
Nejsou oči otupělé, skleněné a studené
Oči, které několik dní nespaly
Jsou oči psa, kterého zkopali
A jeho to nebolí
A jeho to nemrzí
A šelmu to z něj nedělá
Oči, které několik dní nespaly
Jsou sestry zaschlých úst
Prázdného žaludku
Ztichlých plic
A spícího srdce
Díváte se do nich odjakživa a nevidíte je
A najednou volá trenér Co je? Vylez!
Vy plavete naznak Plavete naznak
Reflektor na stropě
Pletivo Sklo Žárovka Žlutá nit
V jednom čtverečku pletiva ji líbá
Ve druhém si bere ty prášky a zapíjí je vínem
Za sklem je díra, ze které šlehá řeřavý oheň
A pomaloučku pálí zkrvavená Stehna Břicho Ruce
Ten oheň je studená žlutá nit Drát žárovky
Která se rozžhaví
A pak vás sešije
A není únavy
A zaschlých úst
Prázdného žaludku
Ztichlých plic
A spícího srdce

To je ta báseň
Co vám říkaly
Oči, které několik dní nespaly

Hodnocení nechávám na čtenářích. Pro mě platí, že "princip vzácnosti, emoční působivost a intelektuální hloubka" jsou na straně Kolocově. Nejsem vyznavačem prázdného patosu a nabubřelé dutosti velkých sklenářovských slov, která dokázala v překladu zničit i Witkiewicze (viz závěr Sklenářova článku). Uznávám ale, že někdo může mít na poezii jiný názor. Vyzývám tedy Filipa Sklenáře, aby následující půlrok vybíral (zajistí-li si souhlas autorů či jejich dědiců) básně do rubriky on. Čtenáři ať rozhodnou, čí výběr je lepší.

                 
Obsah vydání       1. 2. 2006
1. 2. 2006 Ombudsman: "Postup policie na CzechTeku byl nepřiměřený"
1. 2. 2006 Účelově obžalovaný účastník CzechTeku obhajovaný IuRe soudem zproštěn obžaloby
1. 2. 2006 Česká televize se do roku 2010 "obejde bez dalších zdrojů" Filip  Rožánek
1. 2. 2006 Klaus by měl veřejně přiznat, že jeho privatizační metody byly katastrofální Václav  Žák
1. 2. 2006 Hra o život Václav  Dušek
1. 2. 2006 Jistoty a Prosperita = elektrifikace a sověty Jaroslav  Pour
1. 2. 2006 na poli Patrik  Ouředník
1. 2. 2006 Tradiční rodina je v menšině, a přesto není netolerance na místě Irena  Ryšánková
1. 2. 2006 Pomlčkové strany Oskar  Krejčí
1. 2. 2006 Josef Žáček za oltářem snů Jan  Paul
1. 2. 2006 Ó Tyfone! Ó Sklenáři! Štefan  Švec
1. 2. 2006 Demokraticky zvolení diktátoři Rudolf  Kučera
1. 2. 2006 Jakl: Není pravda, že se přu o výchovu svého dítěte
1. 2. 2006 Užívání titulů v české společnosti Marian  Kechlibar
1. 2. 2006 Jděte se podívat na německé filmy o přistěhovalectví
1. 2. 2006 Sbohem BBC
1. 2. 2006 O škole pořád stejně Alois  Michálek
1. 2. 2006 Student je zákazník, nikoliv sluha Rastislav  Krč
1. 2. 2006 O fachidiotech a osobnostech schopných hlubší reflexe
1. 2. 2006 Psát seminárky o tom, co je pravda, je důležité
1. 2. 2006 Snad se shodneme? Zdeněk  Bárta
31. 1. 2006 Když zbabělci vychovávají zbabělce Tomáš  Stýblo
31. 1. 2006 Proč kupovat seminárky? Kupte si rovnou akademický titul! Ivan  Brezina
31. 1. 2006 Vážné varování ohledně klimatických změn
31. 1. 2006 OSN chce vyřešit světové problémy uvolněním blokovaných 7 bilionů dolarů
31. 1. 2006 Svět bez hranic Milan  Černý
31. 1. 2006 Nacionální a ideologická totalita Stanislav A. Hošek
31. 1. 2006 Prosíme, protestuje proti plánům zlikvidovat další lužickou školu
2. 1. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Báseň pro tento den RSS 2.0      Historie >
1. 2. 2006 na poli Patrik  Ouředník
1. 2. 2006 Ó Tyfone! Ó Sklenáři! Štefan  Švec
31. 1. 2006 Vrchlický, Kotrba, Sklenář, Kartous, Kocábová Filip  Sklenář
27. 1. 2006 Hřích Sylvie  Richterová
25. 1. 2006 Večer Ivan  Slavík
24. 1. 2006 * * * Martin  Švanda
20. 1. 2006 Pojem čistý Naděžda  Plíšková
19. 1. 2006 Temná noci! Jasná noci! Karel Hynek Mácha
16. 1. 2006 Starala sa mati má   
13. 1. 2006 Vysoká smrková vazba Bogdan  Trojak
12. 1. 2006 Výčitka Štěpán  Kotrba
11. 1. 2006 Potmě Viktor  Dyk
10. 1. 2006 Velký Adam Petr  Hruška
6. 1. 2006 Poslání Viktor  Dyk
5. 1. 2006 * * *