30. 5. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 5. 2005

Zúčtování s šejkem Hamadem

Píši tento vzkaz čtenářům Britských listů v předvečer možná závěrečného jednání prvoinstančního řízení proti šejkovi Hamadovi ben Abdullahovi Thani al-Thani, řečenému "katarský princ". Jsem jediný psavec, který měl možnost osobně sledovat celé dění v soudní síni od samého začátku do konce. Snažil jsem se podávat o průběhu řízení pokud možno nestranný obraz, vyhýbaje se bulvarizujícím detailům. Přiznám se, že nemiluji hyenismus oficielních novinářů, kteří se domnívají, že právě nechutné podrobnosti veřejnost nejvíce potřebuje, a bezohledně sužují svědkyně a obžalované lovem jejich tváří televizními kamerami. Přirozeně, že mé zprávy se občas odlišují od toho, co píší ti, kteří své informace sbírali po chodbách soudu.

Obraz, který jsem předestřel čtenářům Britských listů naposledy 9. května, dostal v dalším průběhu další, dříve poněkud zastřený rozměr: výslechy svědkyň - poškozených byly ukončeny a pozornost se přenesla na zjišťování společenského pozadí života poškozených a jejich mravní profily, a dále na znalecké posouzení osobnosti obžalovaného a důsledků jeho počínání pro poškozené.

Základní poznatek, že popis skutkového děje se kryje s obrazem sice nechutného, ale poklidného obchodu mezi stranami, jež do obchodu vstoupily dobrovolně a s jeho výsledkem byly oboustranně spokojeny, platí i nadále.

Charakter tohoto "obchodování" vtipně postihl jeden z rozhodujících činitelů řízení výrokem, proneseným soukromě o přestávce mimo soudní síň, že "tento proces není legitimní, protože neexistuje žádné úřední rozhodnutí, které by nám dovolilo slézt se stromů".V žádném případě ale nedocházelo k "prznění českých školaček", jak kdosi někde napsal.

Nové na obrazu je zjištění, že převážná část slečen byla na účast v tomto "obchodu" připravena předchozím životem a prostředím, z něhož pocházejí. Některé z nich mají za sebou podobnou zkušenost s jinými partnery, jiné patrně přispívaly do rodinných rozpočtů, jsouce dotlačeny bídou. Obhajoba poukazuje na to, že vedle trestní odpovědnosti obžalovaného by měla být zvažována i trestnost partnerů slečen, kteří je přivedli k zahájení pohlavního života před dosažením věku 15 let, a dále některých rodičů, kteří nechali své dcery zpustnout.

Znalci se vyjádřili, že z hlediska psychologického, psychiatrického a sexuologického (což se netýká jeho trestní odpovědnosti) chování šejka Hamada nevybočuje z normy a patrně nezanechá následky na dalším mravním vývoji slečen, které pro účast na "obchodu" byly připraveny již dříve završeným narušením svého hodnotového žebříčku. Jeden ze znalců vyjádřil hodnocení úlohy dívek slovy, že "slušně vychovaná děvčata by se na něco takového nedala nalákat."

Soudkyně JUDr. Monika Křikavová vede řízení pevnou rukou k rychlému zakončení. Souhlasně s názorem žalobce odmítla návrhy obhajoby na prohloubení dokazování, setrvala na stanovisku, že se řízení nebude zdržovat čekáním na pořízení arabského překladu obžaloby, a dokonce nedovolila obhájcům obžalovaného šejka Hamada, aby se před pronesením závěrečných řečí poradili s nepřítomným obžalovaným.

Také obhájci "kuplířek" požadovali odročení závěrečných řečí na další jednání. Spolu s odepřením překladu obžaloby tak soud pokračuje v porušování základních práv obžalovaného dle Úmluvy a Listiny, neboť obžalovaný musí dostat dostatek času na přípravu obhajoby.

Spěch má zřejmě nějaký smysl, o němž raději nebudu přemýšlet, ale zejména je v rozporu s dřívějšími průtahy. Policie potřebovala téměř rok od obdržení trestního oznámení po zatčení obžalovaného, čímž mu umožnila, aby nerušeně "poškozoval"stále další neviňátka. Vazba se neúnosně protáhla také proto, že znalci museli čekat několik měsíců na doručení spisového materiálu. Vyhověním požadavku obhajoby na odsunutí závěrečných řečí obhájců na 30. květen by se v nejhorším případě řízení protáhlo o jedno líčení. Proti více než roční ztrátě času v přípravném řízení to je "malina."

V pondělí 30. května si vyslechneme poslední slovo obžalovaných, pokud se ho ovšem nevzdají. Odhaduji, že toto nezabere více než hodinu. Paní předsedkyně se o dalším programu vyjádřila poněkud neurčitě, takže nevíme zcela určitě, co se bude dít dále. Za normálních okolností by měla následovat závěrečná porada senátu a po ní vyhlášení rozsudku, které musí proběhnout v přítomnosti veřejnosti.

Nebudu předjímat výsledek rozhodování soudu o vině a trestu. Veřejnost byla informována, že státní zástupce požaduje pro odsouzeného nepodmíněný trest v trvání pěti let, pro "kuplířky" podmíněné tresty s dlouhou zkušební lhůtou. Je téměř jisté, že šejk Hamad bude odsouzen, protože pohlavní styk s dívkami pod 15 let je trestný i v případě jejich souhlasu.

Ovšem, ojediněle se vyskytují případy, že soud i v takovém případě vynese zprošťující rozsudek, když se prokáže, že hřešící muž nemohl znát věk své partnerky; nemyslím, že šejk Hamad bude mít tolik štěstí.

Podotýkám na tomto místě, že u nás probíhá diskuse o snížení věkové hranice trestní odpovědnosti mladistvých pod 15 let. S tím by patrně proběhlo také snížení hranice "sexuální nedotknutelnosti." Tyto názory se téměř určitě časem promítnou do podoby právní úpravy. Šejk Hamad má možná smůlu, že se nechal dopadnout o dva roky dříve, než bylo vhodné.

Odůvodněnost ostatních částí obžaloby již tak jednoznačná není, právě díky průvodním okolnostem. Soud bude při stanovení konkrétní výměry trestu přihlížet k okolnostem, za nichž k spáchání trestného činu došlo a k jeho společenské nebezpečnosti. "Kuplířky" jsou proti svému "chlebodárci" ve výhodě, protože spolupracovaly s orgány činnými v trestním řízení, přiznaly se a daly najevo lítost.

Obžalovaný nespolupracoval, své činy popřel a nevypovídal. Stěžuje si na nepřátelské chování české justice a nechce se s ní bavit. To jsou přitěžující okolnosti. Soud patrně přizná všem obžalovaným nižší společenskou nebezpečnost jejich jednání vzhledem k charakteru "obchodu" a typu a předešlému životu dívek.

Vynesením rozsudku nebude zřejmě věc definitivně ukončena. Dá se očekávat odvolání šejka Hamada proti rozsudku a zcela určitě se bude v řízení před ústavním soudem řešit zákonnost tohoto procesu.

Shrnuji své laické stanovisko: Předání trestního řízení do ciziny je zřídka se vyskytující záležitost. Příslušná legislativa byla vystavena v listopadu 2004 velmi rozsáhlé novelizaci. Předání trestního stíhání šejka Hamada do Kataru je prvním případem toho druhu, který se po novelizaci řešil. Vznikl tak přirozený prostor pro vznik zmatečných názorů.

Trestní řád určuje, jak se má v takovém případě postupovat: je nutný závazný výklad Nejvyššího, popř. Ústavního soudu ČR. Soudkyně JUDr. Monika Křikavová se ale pustila cestou přezkoumávání a "zneplatnění" rozhodnutí ministra, ač zákon o soudech a soudcích ji nevybavuje pravomocí k takovému počínání.

Konflikt mezi ní a ministrem posloužil jako záminka ke kriminalizaci ministra spravedlnosti, která proběhla v situaci, kdy vážně ohrozila proces formování nové koaliční vlády. Jsem přesvědčen o tom, že čas pracuje pro ministra a všichni, kdo se proti němu postavili, budou časem nuceni opustit svá místa, protože poškodili zájem státu, ač k tomu možná dojde v době, kdy již ministrem spravedlnosti bude někdo jiný. V případě JUDr. Moniky Křikavové toho lituji, protože sice jedná nezákonně, ale proces vede skvěle.

Ze sporu mezi ministrem a mladou sebevědomou soudkyní vyšla Česká republika s nálepkou státu, v němž soukromý názor soudkyně z nejnižšího patra justiční struktury stojí nad doslovným zněním zákona, což následně způsobuje, že nelze ručit za dodržení závazků ministra vzešlých z jednání se zahraničními partnery.

Katar je sice maličká, ale nesmírně bohatá civilizovaná země s vysokou mezinárodní prestiží. Již dnes proti ČR vede agitaci před mezinárodní veřejností, mluví o ní jako o zemi, které by se měli Arabové vyhýbat, a nepochybně časem přejde k oficiálním stížnostem u mezinárodních soudů a na půdě OSN, v kterých ČR utrží ostudu. Z logiky věcí vyplývá, že země při Perském zálivu se staly nebezpečným územím pro české turisty.

Je to škoda. Propuštění šejka Hamada by vedlo k uzavření smlouvy o vzájemné právní pomoci a mimo to Katar se zavázal přihlížet v případě obdobných českých žádostí k pravidlu reciprocity. Vydání "katarského prince" k trestnímu stíhání ve vlasti by bylo dobrou cenou, zaplacenou za upevnění českých vztahů s tímto zajímavým státečkem.

                 
Obsah vydání       30. 5. 2005
29. 5. 2005 Prezident Chirac potvrdil, že francouzští voliči odmítli Evropskou ústavu
29. 5. 2005 Francie odmítla Evropskou ústavu: 55 proti 45 procentům Josef  Brož
30. 5. 2005 Rezervace za ostnatým drátem Štěpán  Kotrba
30. 5. 2005 Zúčtování s šejkem Hamadem Zdeněk  Jemelík
30. 5. 2005 Případ dvou domů v ulici Pod Vyšehradem v Praze -- Podolí Petr  Kužvart
29. 5. 2005 Michael  Marčák
30. 5. 2005 Vždy může být ještě hůř Bohumil  Kartous
30. 5. 2005 NGO: Nejsou nástrojem americké moci
28. 5. 2005 Dramatická koláž: Pozor na NGOismus Jiří  Staněk
30. 5. 2005 Vykročí ČSSD z dnešní mizérie? Lukáš  Jelínek
30. 5. 2005 Michael  Marčák
30. 5. 2005 Prokletí zahraničních investic Milan  Zelený
27. 5. 2005 Proč jsem nevolil Richarda Medka Štěpán  Kotrba
30. 5. 2005 Lety, Lety a zase Lety Josef  Vít
30. 5. 2005 Polovina Rakušanů věří v možný holocaust Richard  Seemann
30. 5. 2005 Call for papers: "Czech and Slovak Culture in International & Global Contexts"
30. 5. 2005 Zachránil by baby-boom naše důchody? Jiří  Martišek
30. 5. 2005 Nádejný premiér a Rómovia sa usmievali Lubomír  Sedláčik
30. 5. 2005 Kdo patří do chlíva?
27. 5. 2005 Proč je Václav Havel pokrytecký? Martin  Šaffek
27. 5. 2005 První pražské bienále zahájeno Jan  Paul
27. 5. 2005 Třináct otázek k situaci na pražské výtvarné scéně Jan  Paul
27. 5. 2005 Evropa je ekonomickou katastrofou
30. 5. 2005 Die letzte Schlacht - Poslední bitva
27. 5. 2005 Liberté? Egalité? Fraternité? Přemysl  Janýr
22. 11. 2003 Adresy redakce
6. 5. 2005 Hospodaření OSBL za duben 2005

Nezávislost soudců nebo soudcovský korporativismus? RSS 2.0      Historie >
30. 5. 2005 Zúčtování s šejkem Hamadem Zdeněk  Jemelík
9. 5. 2005 Porušení ústavního pořádku v kauze "katarského prince" Zdeněk  Jemelík
6. 5. 2005 Neřest rozkládá státní moc Zdeněk  Jemelík
2. 5. 2005 Babylonské zmatení kolem katarského "prince" Zdeněk  Jemelík
1. 2. 2005 Americký soud: "Vojenské tribunály jsou nelegální"   
3. 1. 2005 Vzkaz soudcům: Před 15 lety došlo v Československu k revoluci Zdeněk  Jemelík
13. 11. 2004 Soudci zneuctili soud Zdeněk  Jemelík
9. 11. 2004 Zvůle samosoudkyně a zvůle policie ruku v ruce Štěpán  Kotrba
14. 7. 2004 Rozvodová patologie je řešitelná aneb také něco k rovným příležitostem Luboš  Patera
23. 6. 2004 Kontrola dokladů za okolností vážně ohrožujících... Radek  Mikula
4. 5. 2004 Karlovy Vary opět dějištěm justiční taškařice Robert  Kvacskai
16. 4. 2004 Je "tažení proti soudcům" neoprávněné?   
27. 1. 2004 Karlovy Vary jásají: Slizký ruskojazyčný zločinec před soudem Radek  Mokrý
25. 9. 2003 Slaný: Předběžné opatření proti předběžnému opatření Štěpán  Kotrba
14. 8. 2003 Ve věci rasistického útoku na Palmovce má v pátek 15. srpna padnout rozsudek Helena  Svatošová