13. 12. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 12. 2005

Co je dobrého a špatného na Britských listech

Pan Bouška ve svém článku vyjádřil, proč si Britských listů neváží, ale pouze cení. Není rozhodně důvod se kvůli tomu na něj zlobit, protože jde se svým názorem čestně na agoru, čímž jej vystavuje kritice. A v tom je, podle mého, obsažen princip, který je na Britských listech nejcennější a lze si proto Britských listů zcela jistě i vážit -- kdyby totiž chtěl pan Bouška kritizovat jiné české médium, těžko by jej zároveň mohl použít jako zprostředkovatele této kritiky.

V jednom bodu s panem Bouškou souhlasím, a tímto bodem jsou "korektury" v některých článcích ze strany redakce. Ačkoli s nimi převážně souhlasím, metoda, jakou jsou fakta a názory "připomínkovány" je podle mého nešťastná.

Chápu Jana Čulíka, že jsou pro něj některé názory nestravitelné, a že tudíž považuje za nutné na to upozornit. Ještě zásadnější je potřeba poukázat na faktické nesrovnalosti v některých příspěvcích, protože je povinností každého seriozního média, aby udržovalo vysoký standard validity zprostředkovávaných informací. O tomto problému jsem s Janem Čulíkem diskutoval, protože mi "pedagogický" přístup v korekcích názorů a faktů vadí.

Za optimální považuju upozornit na každý takový případ, který si to dle (pokud možno) objektivního posouzení vyžaduje, samostatným článkem umístěným do sousedství kritizovaného textu. Jsem si jist, že by to Britským listům prospělo a vyhnuly by se tím zbytečným (a leckdy oprávněným) námitkám. Zároveň bych však chtěl upozornit na fakt, že Britské listy vycházejí už devět a půl let "na koleně" Jana Čulíka a nemohou mít redakci, která by mohla zajišťovat jejich profesionalizaci. Každopádně klobouk dolů před ošoupanými koleny Jana Čulíka, která mnohačlenné redakce českých médií zdaleka převyšují. V ostatních bodech jsou námitky vůči Britským listům velmi subjektivní. Markantní je to v případě "obhajoby" senátora Štětiny.

Pan Bouška je aktivista, nikoli novinář. Je aktivistou a jedním z hlavních organizátorů petice Zrušme komunisty, která si vzala za cíl dosáhnout legislativní zákaz komunistické strany. V této petici se angažuje společně se senátorem Štětinou a jsou si ve svých aktivistických zájmech velmi blízko. Vyzývají společně všechny svědomité občany, aby ve jménu budoucnosti zakázali symboly diktatury. Senátor Štětina je přitom člověk, který chce tolik bojovat proti "starému režimu" (pozn. výmluvná je fotografie na titulní straně internetové petice, která vlastně bezelstně říká, že odpor je namířen proti něčemu, co už tu dávno není) až patnáct let po jeho smrti, přičemž za jeho existence petice k jeho zrušení rozhodně neorganizoval.

Josef Bouška je v jeho opožděném antikomunismu souputníkem. Proto vždycky, když se Josef Bouška vyjadřuje k politickým otázkám (a zvláště když se týkají vztahu ke komunismu), je nutné slyšet také druhou stranu. Druhou stranou v tomto případě může být názor komunisty, třeba autora článku o senátoru Štětinovi Zdeněk Hrabica.

V tomto případě budou proti sobě stát "zatvrzelý komunistický novinář" (říká Josef Bouška) a skutečně zatvrzelý antikomunistický novinář (říkám já). Oba jsou ve svém ideologickém přesvědčení vychýleni mimo hranice žurnalistiky a vyžadují vždy protinázor.

K tomu také došlo a prvním, kdo ve věci senátora Štětiny promluvil, byl Zdeněk Hrabica. Josef Bouška na to reagoval. Vzhledem k tomu, co žádá jím organizovaná petice, se domnívám, že panu Bouškovi vadí účast komunisty v otevřené diskusi. Komunista Hrabica však leccos o senátoru Štětinovi napsal a pokud by to mělo být zpochybněno, tak ať to zpochybněno je. Senátor Štětina by k tomu jistě dostal příležitost, stejně jako každý jiný, kdo by se chtěl na Britských listech hájit. Antikomunista Bouška sice názorům komunistů oponuje, ale nikoli ve faktech.

Oponuje pouze tím, že zpochybňuje platnost Hrabicova prohlášení tím, že z něj dělá méněcenného svědka kvůli jeho ideologické orientaci. Tak nevím, jestli by snad Josef Bouška nechtěl, aby byl takový člověk jako komunista Hrabica považován za méněcenného i před soudem. Tam by patrně také měli posuzovat jeho výpověď jako apriori lživou?

Média mají se soudy společné hlavní kritérium -- objektivitu. Britské listy se nedopustily žádného pochybení, když zveřejnily článek Zdeňka Hrabici. Pokud kdokoli má doklady o tom, že Hrabica lže, měl by je předložit (stejně jako svědectví u soudu, že ano...). Pokud má takové důkazy samotný Josef Bouška, nechápu, proč s nimi váhá. Mohl by dokázat, že Zdeněk Hrabica nemluví pravdu, čímž by jistě prospěl vlastní věci, tedy petici Zrušme komunisty. Zatím se pouze rozčiluje nad tím, že si někdo dovolil napsat o senátoru Štětinovi něco špatného.

Druhá zásadní věc se týká údajně neetické kritiky papeže Jana Pavla II. v den jeho pohřbu. Panu Bouškovi by přišlo s doslova "nechutné kálet na hrob dotyčného v den jeho smrti". Katolická církev (na rozdíl od komunistů) vědomě znemožňuje svými pomatenostmi o nebezpečnosti kondomů zavést preventivní a zatím jedinou účinnou obranu proti AIDS v subsaharské Africe, kde kvůli tomu umírají miliony lidí. Ale Josef Bouška by přesto jen "uvedl pár nepříznivých skutečností do jeho nekrologu".

Ještě jedna zajímavá věc se k tomu váže. Josef Bouška nekritizuje Guardian za to, že si dovolil v den papežova pohřbu otisknout silně kritický komentář k osobě Jana Pavla II. a k náboženské organizaci, kterou svrchovaně zastupoval, reprezentoval a vedl. Josef Bouška však paradoxně a zcela nepochopitelně kritizuje Britské listy za to, že si dovolily vydat překlad tohoto článku. Ke komu chce být Josef Bouška tak ohleduplný? K milionům truchlících katolíků? A co miliony umírajících Afričanů? Ti jsou opět tak trochu méněcenní, protože by asi také měli truchlit za papeže...

Polemika nad oprávněností výzvy Jana Čulíka k finanční podpoře Britských listů je z hlediska serióznosti BL nepodstatná. Od té doby čtenářů BL zase přibylo, zároveň nebylo asi moc těch, kteří se urazili, a BL proto nečtou. Upozornit na to, že provoz BL nese určité náklady, zejména v případě, že by na něm mělo dojít k vylepšení, že k případné profesionalizaci potřebuje nutně zázemí, a že by lidé, kterým na BL záleží, měli na jejich provoz přispět, je zcela legitimní. Jednotlivé výrazy, jako třeba "parazitování" mohou být určitě napadeny, a také byly. Stalo se tak přímo na stránkách BL, hned po uveřejnění Čulíkova článku.

                 
Obsah vydání       13. 12. 2005
13. 12. 2005 Petr Partyk uvězněn
13. 12. 2005 Schwarzenegger: "Bez omluvy a pokání nemůže být vykoupení"
13. 12. 2005 Salman Rushdie: Multikulturalismus má své hranice
13. 12. 2005 Irák: 1000 dní války, 18 000 padlých či zraněných amerických vojáků
13. 12. 2005 Maria Procházková, Oldřich Kaiser a Žralok v hlavě Jan  Čulík
13. 12. 2005 Znechucení - z tebe Štěpán  Kotrba
13. 12. 2005 Co stojí za teorií pozitivního práva? Přemysl  Janýr
12. 12. 2005 Presumpce viny Radovana K. Filip  Sklenář
13. 12. 2005 Co je dobrého a špatného na Britských listech Bohumil  Kartous
13. 12. 2005 Reality show Odhalení: Paroubek se setkal s Richardem Štěpán  Kotrba
13. 12. 2005 Summit WTO v Hongkongu: zahájení a demonstrace rolníků
13. 12. 2005 Narnie je také o respektu člověka k přírodě
12. 12. 2005 Narnie zosobňuje všechno, co je odporné na náboženství
12. 12. 2005 Křesťanská oslava Vánoc
13. 12. 2005 Ta hyena se má... Štěpán  Kotrba
12. 12. 2005 MI6 a CIA "poslaly studenta do Maroka na mučení"
12. 12. 2005 Střela, která nikoho nezasáhne Štefan  Švec
16. 12. 2005 Kompletní Johann Sebastian v rozhlase
13. 12. 2005 Komunismus -- budoucnost nebo kladivo na občana? Michal  Mašín
13. 12. 2005 Poetry Slam v Ústí nad Labem
13. 12. 2005 Vyjadřuji hlubokou nespokojenost s tím, jak vyšetřujete zásah policistů na CzechTeku 2005
13. 12. 2005 Fundraising, aneb co nás čeká, to nás nemine Miroslav Václav Steiner
12. 12. 2005 Kdo křičí, je populární Bohumil  Kartous
12. 12. 2005 Hyundai: cui bono? Boris  Cvek
12. 12. 2005 Příběh detektivní na pokračování Karel  Moudrý
12. 12. 2005 Unavení mocí - zachraňme je Václav  Dušek
22. 11. 2003 Adresy redakce
11. 12. 2005 Hospodaření OSBL za listopad 2005

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
13. 12. 2005 Maria Procházková, Oldřich Kaiser a Žralok v hlavě Jan  Čulík
13. 12. 2005 Salman Rushdie: Multikulturalismus má své hranice   
13. 12. 2005 Co je dobrého a špatného na Britských listech Bohumil  Kartous
12. 12. 2005 Proč si nevážím Britských listů Josef  Bouška
12. 12. 2005 Střela, která nikoho nezasáhne Štefan  Švec
12. 12. 2005 Kdo křičí, je populární Bohumil  Kartous
12. 12. 2005 MI6 a CIA "poslaly studenta do Maroka na mučení"   
12. 12. 2005 Narnie zosobňuje všechno, co je odporné na náboženství   
12. 12. 2005 Presumpce viny Radovana K. Filip  Sklenář
10. 12. 2005 Pro supermarket však jedná magistrát rychle! Vladimír  Mikuša
9. 12. 2005 O mičurinské "biologii" v Československu Valerij  Sojfer, Pavel Paleček, Michael Štorek
9. 12. 2005 O branách paměti aneb Zeď svatého Johna Alex  Koenigsmark
8. 12. 2005 Tiché dohody a špatné hody Václav  Dušek