13. 12. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 12. 2005

Narnie je také o respektu člověka k přírodě

Výtah a překlad článku Pollyho Toynbee z deníku Guardian s názvem "Narnie zosobňuje všechno, co je odporné na náboženství" zaměňuje především příčinu s důsledkem: Žádný autor a žádné dílo není bohužel imunní vůči tomu, kdo se k němu přihlásí a pak ho využije, často zneužije. A mnohovrstevné dílo C. S. Lewise o Narnii, zemi skřítků aj. přírodních pohádkových bytostí, mluvících zvířat a lidí, kde vládne lev Aslan k takovým prostě patří, míní Ondřej Lesák.

Ať už se jedná o sedmidílnou, nepochybně křesťansky pojatou literární předlohu, nebo o věrné současné filmové zpracování prvního dílu "Lev, čarodějnice a skříň". Jestliže toto dílo tedy začínají propagovat různé křesťanské organizace a dokonce i Bushovi republikáni, neužívejme slova "odpornost" v souvislosti s knihou! Je mi samozřejmě jasné, že příspěvek uveřejněný v BL nestaví pouze na této okolnosti, ale politické využívání knihy v Evropě a zejména v USA zde vyznívá div ne jako hlavní argument k odsudku knihy.

Je pravda, že dílo o Narnii je plné líčení bitev a bojů, které mají náboženský podtext. Měli bychom se pak ovšem zmínit i o rytířskosti a důstojnosti, kterou autor C. S. Lewis často přiznává nejen "svým" Narnianům, jako ale i jejich protivníkům. A to do té míry, že různým představitelům těchto protivníků či jejich potomkům (tj. Kalorňanům a Telmarínům) věnuje dva díly sedmidílného příběhu.

Ale neměli bychom se nechat upoutat jen rovinou bojů mezi lidskými hrdiny. Neméně důležitou rovinou je zde konflikt civilizované společnosti a přírody, symbolicky zastoupené výše jmenovanými skřítky, vílami, duchy stromů, pramenů a obyvateli podzemních říší, kteří vesměs vystupují jako přátelé lidí -- pokud je dříve někdo z jiných lidí nezneužil a nezkazil. A tak zdá-li se dnes Narnie někomu příliš křesťanská, resp. křesťansky ofenzívní, neměli bychom zapomenout, že je v rámci (jakéhokoli) monoteistického náboženství naopak nesmírně revoluční až téměř kacířská.

Přírodní bytosti, oživující svět našich předků byly totiž církví po staletí ztotožňovány s něčím přinejmenším podezřelým a pohanským, ne-li démonickým. Zejména ty, které oživovaly podzemí a podsvětí. Neměli bychom proto zapomínat na odvahu C. S. Lewise, který do posvátného světa s výrazným křesťanským podtextem bez rozpaků zahrnul i podzemní světy (!) To s čím bojují jeho hrdinové nejsou ani tak jinověrci z lidského světa (a už vůbec ne přírodní "pohanské" bytosti) jako ti, kteří různými magickými operacemi manipulují s přírodou a ostatními lidmi. A v tom vidím hlavní poselství knih a filmů o Narnii, které by mělo být připomenuto všem, kdo je mechanicky spojují s americkými republikány, proslulými mj. i svým postojem k ekologii.

Toto poselství jde dokonce ještě dál a není pro nás nijak líbivé, ani pohodlné -- můžeme nakrásně žít demokraticky mezi sebou (přesněji jen mezi sobě rovnými), můžeme mluvit o ekologii a dokonce i ekologicky jednat. Ale ani to nestačí, protože je to stále pokračování strategie vnucování lidského hlediska a umělého řádu řádu přírodnímu.

Soužití člověka s přírodou a druhými lidmi nebude fungovat, dokud Přírodě nepřiznáme ještě jiné roviny existence než ty, které lze racionálně - fyzikálně, chemicky, biologicky či sociologicky změřit...a dále ovlivňovat způsobem, který si nezadá s oněmi magickými operacemi. Realita toho, co symbolizují pohádky je totiž možná mnohem, mnohem blíž, než si je většina z nás ochotna připustit.

                 
Obsah vydání       13. 12. 2005
13. 12. 2005 Petr Partyk uvězněn
13. 12. 2005 Schwarzenegger: "Bez omluvy a pokání nemůže být vykoupení"
13. 12. 2005 Salman Rushdie: Multikulturalismus má své hranice
13. 12. 2005 Irák: 1000 dní války, 18 000 padlých či zraněných amerických vojáků
13. 12. 2005 Maria Procházková, Oldřich Kaiser a Žralok v hlavě Jan  Čulík
13. 12. 2005 Znechucení - z tebe Štěpán  Kotrba
13. 12. 2005 Co stojí za teorií pozitivního práva? Přemysl  Janýr
12. 12. 2005 Presumpce viny Radovana K. Filip  Sklenář
13. 12. 2005 Co je dobrého a špatného na Britských listech Bohumil  Kartous
13. 12. 2005 Reality show Odhalení: Paroubek se setkal s Richardem Štěpán  Kotrba
13. 12. 2005 Summit WTO v Hongkongu: zahájení a demonstrace rolníků
13. 12. 2005 Narnie je také o respektu člověka k přírodě
12. 12. 2005 Narnie zosobňuje všechno, co je odporné na náboženství
12. 12. 2005 Křesťanská oslava Vánoc
13. 12. 2005 Ta hyena se má... Štěpán  Kotrba
12. 12. 2005 MI6 a CIA "poslaly studenta do Maroka na mučení"
12. 12. 2005 Střela, která nikoho nezasáhne Štefan  Švec
16. 12. 2005 Kompletní Johann Sebastian v rozhlase
13. 12. 2005 Komunismus -- budoucnost nebo kladivo na občana? Michal  Mašín
13. 12. 2005 Poetry Slam v Ústí nad Labem
13. 12. 2005 Vyjadřuji hlubokou nespokojenost s tím, jak vyšetřujete zásah policistů na CzechTeku 2005
13. 12. 2005 Fundraising, aneb co nás čeká, to nás nemine Miroslav Václav Steiner
12. 12. 2005 Kdo křičí, je populární Bohumil  Kartous
12. 12. 2005 Hyundai: cui bono? Boris  Cvek
12. 12. 2005 Příběh detektivní na pokračování Karel  Moudrý
12. 12. 2005 Unavení mocí - zachraňme je Václav  Dušek
22. 11. 2003 Adresy redakce
11. 12. 2005 Hospodaření OSBL za listopad 2005