20. 7. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 7. 2005

I ekonom se může stát fachidiotem

Nedávno se v Britských listech vžil Pavel Kohout do role moudrého rabína, vyprávějícího anekdotu o nedoučeném, ale skálopevně přesvědčeném studentovi Tóry. "Jděte a učte se", pravil moudrý rabín a měl -- jak už to v takových anekdotách bývá -- spoustu pravdy. Autor, jako erudovaný ekonom, tak reagoval na laickou debatu o ekonomii a etice, která na Britských listech probíhala. Podle Pavla Kohouta se totiž jednalo o ekonomickou fachidiocii. Může být. O to překvapivější je zjištění, že moudrý rabín jinde - na ploše novinového článku - poskytuje rady, jak řešit rostoucí kriminalitu ve Skandinávii.

Chápu, že se Pavlu Kohoutovi mohla zdát debata o ekonomii na Britských listech zavádějící, takže nic proti "výchovné lekci". Proto je roztomilým paradoxem, že se právě on rozhodl předvést, jak takové přeceňování ekonomie vypadá. Řekl bych, až neuvěřitelně bizarně:).

Autor ve svém článku nastiňuje problém, kterým je vzrůst kriminality ve třech severských zemích (Dánsko, Norsko, Švédsko). Opírá se o "tvrdá" čísla, která vypovídají o několikanásobném zvýšení kriminality v tomto regionu během posledního půlstoletí, přičemž dokládá, že podstatnou část této kriminality mají na svědomí tzv. nezápadní imigranti. K řešení pak nabízí "účinný a nekompromisní postup proti zločincům bez ohledu na původ". Nelze než souhlasit.

Krom toho však pan Kohout nabízí další snadné řešení. "Nejúčinnější prevencí zločinu je přitom vysoká pravděpodobnost dopadení v kombinaci s délkou trestu", to je také pravda. Do této rovnice je ještě třeba zasadit konkrétní hodnoty. Pravděpodobnost dopadení bude nejvyšší v případě, že je na minimum omezena schopnost nějak se skrýt. Toho nejlépe docílíme tehdy, když uvedeme společnost pod co největší kontrolu. To je možné buď komplexním omezením práv nebo technologicky. Otázkou, která zatím nebyla uspokojivě zodpovězena, zůstává, do jaké míry taková opatření omezí lidská nebo občanská práva. Skutečně "nejúčinnější" (z hlediska daného požadavku) tak bude model totalitní společnosti, který je nejlepší prevencí kriminality proto, že je sám o sobě kriminální. Ačkoli ani v kriminále není možné trestnou činnost úplně vymýtit.

Je to typická chyba abstraktního zaklínadla. Tato rovnice, třebaže v přijatelných hodnotách, určitě vždy pozitivně ovlivní kriminalitu. Zcela nutně se však dostáváme k etickým otázkám. Je lepší udržovat společnost ve stavu vězeňského myšlení ? Není snad lepší a výhodnější spíše snažit se vytvářet takové vědomí a uvažování, které je formováno hodnotou samotnou, nikoli trestem za její zne -- hodnocení. Pan Kohout tuto rovnici patrně považuje za ekonomickou, ale ona ekonomii zdaleka přesahuje. Pokud ovšem nepovažuje celou společnost za pouhý předmět ekonomie.

Zajímavé je také tvrzení, že "stát utrácel za nejrůznější sociální podpory a nedostávalo se peněz na justici." Možná se autor jen nechtěl rozepisovat, ale mě by přesto zajímalo, zda může dokázat, že budování sociálního státu finančně omezovalo skandinávskou justici.

Pan Kohout dále nesouhlasí s tvrzením norské sociální antropoložky Wikanové, která klade část odpovědnosti za případné znásilnění na samotné ženy. Ty by prý neměly svým vzhledem provokovat muslimské muže. Toto kontroverzní prohlášení samozřejmě koliduje s naším hodnotovým rámcem a já s ním také nesouhlasím. Na druhou stranu není možné přehlížet fakta. Multikulturalita (nikoli multikulturalismus) je faktem nesporným. Účelem tohoto návrhu je předcházet znásilnění. Budeme-li vycházet ze situace, kdy hrozí takové nebezpečí, bude pan Kohout své dceři jistě doporučovat totéž. Jsem o tom přesvědčen.

Závěr je pak přehlídkou skutečné logické akrobacie. Kohout nejprve nařkne Wikanovou z diskriminace, ve smysl fundamentálního pojetí pojmu (rozlišování). V tom případě je neúnosně diskriminační také statistika, která si dovoluje mluvit a nějakých nezápadních imigrovavších pachatelích a problém uvozovat. Je dokonce absolutně diskriminační.

Kohout dále Wikanovou (a jí podobné) označuje za ideology. To je oblíbený diskriminační akt, který má ostrakizovat oponenta. Ve skutečnosti je Wikanová -- a jí neupřesnění podobní -- stejným ideologem jako Kohout, jenž se patrně považuje za neideologického člověka. Jen je podivné, jak vůbec může neideologický člověk něčemu oponovat.

Závěr "sestavy" tvoří už jen samé perly. "Její názor také předpokládá, že co muslim, to potenciální násilník," míní Kohout.

Ať se na uvedené výroky dívám, jak se dívám, nejsem asi schopen tak dokonalé jazykové analýzy. Pokud to však chápu dobře, pak každý zákon, který postihuje určité nezákonné chování, musí nutně předpokládat, že všichni jsou potenciálními pachateli takového jednání. To je jistě tristní, obávám se však, že jinak to nelze vyjádřit.

"Obyvatelstvo severských zemí čelí rasismu a xenofobii ze strany "nezápadních imigrantů", tvrdí autor. Z logického hlediska chybí k takovému soudu premisy. Z pojmového hlediska je rasismus nevědeckou teorií o nadřazenosti ras a etnik či nenávist k těmto skutečnostem a xenofobie odpor, nedůvěra či strach z cizího. Podle Kohouta tedy znásilňují muslimští muži Norky kvůli nadřazenosti vlastní rasy, případně ze strachu z nich.

"Po obyvatelích Skandinávie se žádá tolerance vůči netoleranci". Skutečně? Takže to, že jedna norská profesorka žádá přizpůsobení ze strany většiny, která dané hodnoty formuje, znamená tolik? Paní Wikanová má asi nebývalou autoritu. Ve skutečnosti ani tvrzení Wikanové nic takového nepředpokládá, snaží se o specifickou prevenci.

Ani já bych nechtěl, aby Norky začaly nosit hidžáb. Na druhou stranu si nemyslím, že k tomu bude muset dojít. Po článku pana Kohouta si to však může mnoho lidí myslet -- měli by proto zvážit také jeho kompetenci. Je to neuvěřitelné, ale dokonce i ekonom se může za určitých podmínek stát fachidiotem.

                 
Obsah vydání       20. 7. 2005
20. 7. 2005 S Klausem, nebo s Paroubkem? Jiří  Vančura
20. 7. 2005 Premiér versus prezident Oskar  Krejčí
20. 7. 2005 Reklama a hlasatelé zelené pravdy a lásky v Literárních novinách Štěpán  Kotrba
20. 7. 2005 ... Viktorie  Rybáková
20. 7. 2005 O nutnosti zrušit trestní řád Zdeněk  Jemelík
20. 7. 2005 I ekonom se může stát fachidiotem Bohumil  Kartous
20. 7. 2005 Pracovní teorie hodnoty není výmyslem blbců, ani fachidiotů Michael  Kroh
20. 7. 2005 Co mi vadí na ekonomii Jan  Samohýl
20. 7. 2005 Pár otázek Ivanu Brezinovi Jan  Rovenský
20. 7. 2005 Hranice nevede mezi Čechem a Němcem, ale mezi vrahem a nevrahem
20. 7. 2005 Nesmíme živit nenávist
20. 7. 2005 Rasismus, netolerance a prosazování kolektivní viny v ČR Jan  Čulík
20. 7. 2005 Stavební povolení pro NEMAK neplatná
20. 7. 2005 Plastická chirurgie má nový cíl - zkrášlovat pohlavní orgány Miloš  Kaláb
20. 7. 2005 24. července: Vánoce na rádiu Akropolis
20. 7. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 2. -- 10. července 2005
20. 7. 2005 Česká advokátní komora už cituje články z Britských listů
20. 7. 2005 Americké univerzity vychovávají i hrobaře zahraničních zájmů USA Jozef Bohumil Ftorek
20. 7. 2005 Asijská spolupráce v širších souvislostech Miroslav  Polreich
19. 7. 2005 Kyrgyzské intelektuálky: "Nejsme loutky americké zahraniční politiky" Jan  Čulík
20. 7. 2005 Ekologické zemědělství má stejné výnosy jako tradiční...
19. 7. 2005 Klaus se nezbláznil, jen se paktuje s ultrapravicovými nacionalisty Karel  Dolejší
19. 7. 2005 Dvě erodující "slovíčka" z Klausovy novořeči Stanislav A. Hošek
19. 7. 2005 Joschka Fischer bojuje o čest svého úřadu Richard  Seemann
22. 10. 2004 Proč považují Britové Němce pořád za nacisty?
19. 7. 2005 Proč jako stát dodnes nemáme pro svět jednoslovné jméno?! Miloš  Dokulil
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Rasismus RSS 2.0      Historie >
20. 7. 2005 Rasismus, netolerance a prosazování kolektivní viny v ČR Jan  Čulík
20. 7. 2005 I ekonom se může stát fachidiotem Bohumil  Kartous
15. 7. 2005 Romům hořel dům. Požár nevznikl náhodou.   
12. 7. 2005 Prázdniny německých neonacistů   
24. 6. 2005 BBC zavádí nový etický kodex   
23. 6. 2005 Televizní vítězství příslušníků jiných ras není důkazem neexistence rasismu   
22. 6. 2005 Češi jsou rasisté! Milan  Valach
20. 6. 2005 Rasismus v Čechách trvá Jiří  Staněk
20. 6. 2005 O rasismu Romů   
16. 6. 2005 Romové a SuperStar Milan  Valach
16. 6. 2005 Proč Horváthovo vítězství v soutěži SuperStar asi příliš neodstraní rasismus v ČR Jan  Čulík
15. 6. 2005 Budoucnost Čechů ve třetím tisíciletí Milan  Černý
9. 6. 2005 Reakce na článek pana Kechlibara: "Japonci jsou agresivní" Antonín  Líman
6. 6. 2005 O tvrdém rasismu mezi mladšími Čechy Jindřich  Kalous
2. 6. 2005 Některé názory by se měly zakazovat Milan  Valach