20. 7. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 7. 2005

Americké univerzity vychovávají i hrobaře zahraničních zájmů USA

Zahraničně politická strategie USA, ve smyslu využití vzdělávání budoucích elit jako nástroje k prosazení vlastních geopolitických, mocenských zájmů, je do značné míry saturována. Náležitá výchova elit ze zemí, kde dominuje americký vliv, zájmy a kapitál, je záležitostí už několika generací. Tu zabezpečují místo vlády USA (kromě programů na vojenských školách, jako je West Point, Citadel nebo nechvalně známé, již uzavřené, School of the Americas) samy americké školy a univerzity.

Ekonomicko-politické elity, které se těší svému výlučnému postavení i z důvodu podpory zájmů USA v jejich domovském regionu, už tradičně připravují a posílají své potomky na školy v USA. Jejich děti už od prvních školních let vědí, že budou studovat na střední nebo vysoké škole ve Spojených státech, tak jako jejich rodiče, případně v některé americké vzdělávací instituci doma.

Nepotřebují strávit rok nebo dva na škole v Americe, aby byly " jejich" navždycky. Ani už takové jsou! Jen ne vždy uplatňují ve své mocenské pozici demokratické hodnoty a lidsko-právní normy, na které je Amerika dosud tak hrdá.

Latinsko-americké vojenské diktatury sedmdesátých a osmdesátých let jsou toho příkladem. Každý, kdo pobýval na některé z velkých a vyhlášených univerzit v USA si okamžitě všiml, že nejvíce zahraničních studentů přichází ze zemí Latinské Ameriky a Asie. Především z Filipín, Indonésie, Tchaivanu, Japonska a Jižní Korey. Evropané jsou v menšině.

Ne všichni absolventi vzdělávacích institucí USA jsou ve své mateřské zemi šiřiteli nebo strážci amerických zájmů a hodnot. Troufám si tvrdit, že někteří se v budoucnu mohou stát i hrobaři globální hegemonie USA, tak jako se svého času stal Ho Tchi Min, stipendista na pařížské průmyslovce, hrobařem francouzského koloniálního panství v Indočíně. Do států se jezdí učit za stipendia hrazené vládou i talentovaní Číňané.

Ti nejlepší z nejlepších. Doma si musí své místo vybojovat v konkurenci milionů dalších, podobně talentovaných, uchazečů. Pocházejí z velkoměst i venkova, mají silné sociální cítění, kritické myšlení. Chtějí se realizovat v oboru, doma nebo ve světě. Kdo a kde je bude v budoucnu zaměstnávat, nezáleží jen na nich.

To byl i případ mého spolubydlícího, který si nechával říkat Sam Liu. Počítačový expert z Pekingu na New York University (NYU) studoval jadernou fyziku. Komunistická strana Číny nechává svým stipendistům alespoň během studia volnost, stačí jen, když jednou za rok zorganizují studentský večírek, a to k datu výročí státního svátku Číny. Čínská vláda hradí v takovém případě i část nákladů. Večírek je v západním střihu. Disko střídá evropská klasika, valčík a polka. Tu na party zatancují kromě Číňanů už jen Evropané. Ti z bývalého sovětského bloku stejně jako Číňané vědí (na rozdíl od většiny ostatních studentů), kde je Česká republika, a kdo je její prezident.

I když si Východoevropané neobyčejně cení možnosti studovat ve Státech, neskrývají překvapení nad limity amerického modelu sociálního systému. Bohatší o unikátní zkušenost života v sovětském bloku mají ( alespoň ti starší, dnešní třicátníci) jistý nadhled, který ostatním chybí. I proto jsou rádi, že trvale žijí v Evropě a v USA se jen učí. Rozhodně pak nejsou po roce nebo dvou letech studia na americké škole " navždy jejich," jak píšete ve svém sloupku. Zůstávají svoji. S vírou v sebe! Což ostatně dokazují i účastnice semináře, které jste zpovídal.

V každém případě je informační model (poskytnutí dostatečného množství "žádoucích" informací nastupující generaci) jako nástroj modifikace společenského řádu nebo aktuálního režimu strategií hodnou pozornosti i nasazení.

Je velká škoda, že představitelé NATO nezvolili tento přístup například při odstranění režimu Slobodana Miloševiče v Jugoslávii koncem devadesátých let minulého století. Místo embarga, izolace a bombardování mohli otevřít západoevropské univerzity jugoslávským studentům. Důvěryhodná sdělení vlastních lidí z podstatně svobodnějšího světa by nabourala vládní propagandu a její informační monopol.

Autoritářský režim by sám rychle zkolaboval, protože nespokojenost většiny lidí s vládou byla už tehdy značná. Hrozba vojenské agrese veřejnost naopak v otázce obrany (v případě přímého pozemního útoku) sjednotila. Bombardovací akce NATO zasely, nejen v jugoslávské veřejnosti, pochybnosti a nedůvěru. Způsobily rány, které se budou hojit ještě dlouho.

                 
Obsah vydání       20. 7. 2005
20. 7. 2005 S Klausem, nebo s Paroubkem? Jiří  Vančura
20. 7. 2005 Premiér versus prezident Oskar  Krejčí
20. 7. 2005 Reklama a hlasatelé zelené pravdy a lásky v Literárních novinách Štěpán  Kotrba
20. 7. 2005 ... Viktorie  Rybáková
20. 7. 2005 O nutnosti zrušit trestní řád Zdeněk  Jemelík
20. 7. 2005 I ekonom se může stát fachidiotem Bohumil  Kartous
20. 7. 2005 Pracovní teorie hodnoty není výmyslem blbců, ani fachidiotů Michael  Kroh
20. 7. 2005 Co mi vadí na ekonomii Jan  Samohýl
20. 7. 2005 Pár otázek Ivanu Brezinovi Jan  Rovenský
20. 7. 2005 Hranice nevede mezi Čechem a Němcem, ale mezi vrahem a nevrahem
20. 7. 2005 Nesmíme živit nenávist
20. 7. 2005 Rasismus, netolerance a prosazování kolektivní viny v ČR Jan  Čulík
20. 7. 2005 Stavební povolení pro NEMAK neplatná
20. 7. 2005 Plastická chirurgie má nový cíl - zkrášlovat pohlavní orgány Miloš  Kaláb
20. 7. 2005 24. července: Vánoce na rádiu Akropolis
20. 7. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 2. -- 10. července 2005
20. 7. 2005 Česká advokátní komora už cituje články z Britských listů
20. 7. 2005 Americké univerzity vychovávají i hrobaře zahraničních zájmů USA Jozef Bohumil Ftorek
20. 7. 2005 Asijská spolupráce v širších souvislostech Miroslav  Polreich
19. 7. 2005 Kyrgyzské intelektuálky: "Nejsme loutky americké zahraniční politiky" Jan  Čulík
20. 7. 2005 Ekologické zemědělství má stejné výnosy jako tradiční...
19. 7. 2005 Klaus se nezbláznil, jen se paktuje s ultrapravicovými nacionalisty Karel  Dolejší
19. 7. 2005 Dvě erodující "slovíčka" z Klausovy novořeči Stanislav A. Hošek
19. 7. 2005 Joschka Fischer bojuje o čest svého úřadu Richard  Seemann
22. 10. 2004 Proč považují Britové Němce pořád za nacisty?
19. 7. 2005 Proč jako stát dodnes nemáme pro svět jednoslovné jméno?! Miloš  Dokulil
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce