20. 7. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 7. 2005

Stavební povolení pro NEMAK neplatná

tisková zpráva Ekologického právního servisu

Soud prohlásil první dvě stavební povolení v kauze NEMAK za neplatné. Budou zahájena řízení o odstranění černých staveb.

Krajský soud v Ústí nad Labem zrušil první dvě stavební povolení na stavby využívané NEMAKem. GARDE - Program Globální odpovědnosti Ekologického právního servisu podal návrh na odstranění staveb. Poslanci chtějí zabránit veřejnosti, aby dále podrobovala fungování veřejné správy kontrole.

Krajský soud v Ústí nad Labem potvrdil názor právníků programu GARDE -- globální odpovědnost Ekologického právního servisu (dále jen GARDE -- EPS) a pro nicotnost zrušil první dvě stavební povolení na dopravní komunikace postavené v prvé řadě pro potřeby NEMAKu a v současnosti pouze jím využívané. NEMAK tak v současné době ke svému provozu využívá stavby, které nemají stavební povolení. GARDE - EPS se proto obrátil na stavební úřad Magistrátu města Mostu a Krajský úřad Ústeckého kraje, aby zahájily řízení o odstranění těchto staveb, jak stavebním úřadům ukládá zákon.

Krajský soud zrušil obě stavební povolení poté, co Nejvyšší správní soud vyhověl kasačním stížnostem GARDE -- EPS proti dřívějším rozhodnutím Krajského soudu v téže věci. Ten se totiž nejprve odmítl žalobami vůbec zabývat s tvrzením, že GARDE -- EPS není oprávněn vyvolat soudní přezkum. Nejvyšší správní soud však dal v této otázce zapravdu GARDE -- EPS a Krajský soud se proto žalobami zabývat musel. Jak! vyplývá z rozhodnutí Krajského soudu, soud nakonec souhlasil s právním názorem GARDE EPS, že stavební povolení obsahovala tak zásadní právní vady, že jsou od samého počátku neplatná -- nicotná. "Je zajímavé, že se soud původně vůbec nechtěl zabývat přezkumem rozhodnutí, která -- jak dnes zjistil -- jsou zcela vadná. Díky tomu, že soud hned z kraje nezakročil a teprve po zásahu Nejvyššího správního soudu přistoupil k přezkoumání celé záležitosti, byly obě stavby protiprávně postaveny." komentuje celou věc Pavel Franc - právník programu GARDE -- EPS a dodává: "pomalu, ale jistě soudy neochotně přiznávají, že naše námitky mají racionální jádro a správní orgány se jimi měly řádně zabývat. Proto stále častěji aktivní veřejnost vyhrává soudní pře. Jenom v kauze NEMAK jsme zvítězili v sedmi soudních sporech v řadě, a to je teprve začátek."

Odhalovaní nezákonného fungování veřejné správy veřejností se přitom nelíbí poslancům:

Vlastimilu Aubrechtovi

Haně Orgoníkové !

Evženu Snítilovi Lubomíru Sukovi

Miroslavu Pátkovi!

Oldřichovi Vojířovi

Květoslavě Čeliškové

Tito poslanci podali nový návrh zákona, který by měl zabránit veřejnosti, aby mohla dostatečně podrobit kontrole postup orgánů veřejné správy - především stavebních úřadů. Z odůvodnění návrhu je patrné, že poslanci reagují zejména na sérii soudních výher právníků GARDE -- EPS. "Aktivní veřejnost má příliš často pravdu a tak je třeba ji umlčet -- předkládaný návrh jinak charakterizovat nelze. Jde o snahu zajistit, aby orgány veřejné správy mohly beztrestně postupovat v rozporu se zákony." komentuje celou věc právník Pavel Franc.

Rekapitulace kauzy:

červenec 2001

Vláda podporuje investici NEMAKu v poslední zachovalé! zemědělské oblasti Mostecka

V roce 2001 se na EPS obrátila rodina sedláka Rajtera, která hospodaří v posledním zachovalém zemědělském území těžbou postiženého regionu, v okolí Havraně u Mostu. Mexická společnost NEMAK rozsáhle podporovaná investičními pobídkami se s posvěcením vlády rozhodla umístit svou továrnu na výrobu hliníkových hlav do automobilových motorů do oblasti, kde Rajterovi léta úspěšně sedlačí. Od té doby se EPS kauze intenzivně věnuje - účastní mnoha správních a soudních řízení týkajících se továrny společnosti NEMAK a průmyslové zóny Joseph. EPS především poukazuje na nesmyslnost a nezákonnost umístění zóny Joseph v dané lokalitě a zdravotní rizika spojená s továrnou NEMAKu, která bude zdrojem rakovinotvorných dioxinů.

srpen 2002

Ombudsman označuje odnětí zemědělské půdy pro stavbu NEMAKu za nezákonné

V únoru 2002 se EPS obrátil na veřejného ochránce práv, pana Otakara Motejla, který provedl šetření a dal zapravdu všem námitkám EPS a pot! vrdil, že tzv. odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního ! fondu pr o stavbu továrny NEMAKu bylo provedeno nezákonně. Odpovědné státní orgány, především Ministerstvo životního prostředí a mostecké úřady, však odmítly výsledky šetření ombudsmama jakkoliv respektovat a přezkoumat doposavad vydaná rozhodnutí.

říjen 2002

Místní referendum je obcí Havraň nezákonně zmařeno

Když poté nebyly v návrhu změny územního plánu nijak zohledněny námitky a připomínky havraňských, kteří si přáli zachovat v místě připravované zóny plochu pro hospodaření, paní Rajterová v září 2002 navrhla vyhlásit o této otázce místní referendum. Pod návrh na jeho konání se podepsalo více než zákonem požadovaných 30% oprávněných občanů. Tehdejší komunistický starosta Havraně však odmítl referendum vyhlásit a jeho rozhodnutí později posvětili i nově zvolení zastupitelé. Paní Rajterová proto v říjnu 2002 podala ústavní stížnost, kterou chce docílit toho, aby obec Havraň referendum vyhlásila.

říjen 2003

NEMAK zahajuje výrobu a žádá o její rozšíření

V m! ezidobí od podání stížnosti k ústavnímu soudu však NEMAK stihl dostavit svou továrnu (150 tisíc ks hlav ročně), která v říjnu 2003 slavnostně zahájila výrobu. Mostecký stavební úřad již v dubnu 2003 vydal územní rozhodnutí na více než desetinásobné rozšíření závodu NEMAKu (1,6 miliónů ks hlav ročně). Na základě odvolání krajský úřad sice toto rozhodnutí zrušil, ale v novém řízení již bylo rozšíření NEMAKu povoleno. Pan Rajter společně s EPS podali žaloby.

prosinec 2003

Ústavní soud odmítl ústavní stížnosti

Ústavní soud 11. prosince 2003 vyhlásil nečekaný verdikt, když odmítl ústavní stížnost paní Rajterové. Značně nestandardní postup, kdy senát soud odmítl stížnost až poté, co proběhlo ústní jednání, odůvodnil soud tím, že nemohl nařídit obci Havraň, aby referendum s konkrétními otázkami vyhlásila, neboť by takto sám nahradil rozhodnutí samosprávy. Rozhodnutí soudu je nutno vzhledem k okolnostem celého případu považovat za politické.

duben 2004

Havraň má nový územní plán

Zastupitelstvo obce Havraň schválilo! nový územní plán své obce, který určuje a podstatně rozšiřuje území pro průmyslovou zónu. Ministerstvo životního prostředí k tomu dalo interním přípisem souhlas, když souhlasilo, aby bylo dále zasahováno do zemědělského půdního fondu. Souhlas osobně podepsal pan ministr Ambrozek. Postupoval tak v rozporu se sliby, které dál Veřejnému ochránci práv v souvislosti s kauzou NEMAK.

říjen 2004

Proces integrovaného povolení

Ministerstvo životní prostředí v říjnu 2004 zamítá odvolání EPS a slévárna hliníku NEMAK tak získává tzv. integrované povolení. To vydal závěrem května 2004 Krajský úřad v Ústí nad Labem. Uvedené povolení má pro NEMAK zcela zásadní význam, protože bez něj nemůže získat stavební povolení pro 2. etapu ke svému plánovanému více než desetinásobnému rozšíření. Integrované povolení bylo však zatíženo takovou mírou pochybení a nezákonností, že EPS podal v prosinci 2004 žalobu.

duben 2005

Rozhodnutí Nejvyššího právního soudu dala za pravdu odpůrcům NEMAKu

Nejvyšší správní soud dal za pravdu právníkům EPS a rodině sedláka Rajtera a zrušil celkově 5 rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ve věci územního a stavebního povolení pro 1. etapu NEMAKu a 2 stavební povolení na komunikace v zóně JOSEPH, kde se NEMAK staví.

Výstava "Příběh sedláka Rajtera - od kolektivizace ke globalizaci"

O dramatickém osudu rodiny Rajterů pojednává výstava fotografií Ibry Ibrahimoviče "Příběh sedláka Rajtera - od kolektivizace ke globalizaci". Fotografie z výstavy získaly hlavní cenu a první místo ve své kategorii v soutěži Czech Press Photo 2003. Záštitu nad celým projektem poskytl pan Václav Havel. (více na www.sedlakjan.cz)

                 
Obsah vydání       20. 7. 2005
20. 7. 2005 S Klausem, nebo s Paroubkem? Jiří  Vančura
20. 7. 2005 Premiér versus prezident Oskar  Krejčí
20. 7. 2005 Reklama a hlasatelé zelené pravdy a lásky v Literárních novinách Štěpán  Kotrba
20. 7. 2005 ... Viktorie  Rybáková
20. 7. 2005 O nutnosti zrušit trestní řád Zdeněk  Jemelík
20. 7. 2005 I ekonom se může stát fachidiotem Bohumil  Kartous
20. 7. 2005 Pracovní teorie hodnoty není výmyslem blbců, ani fachidiotů Michael  Kroh
20. 7. 2005 Co mi vadí na ekonomii Jan  Samohýl
20. 7. 2005 Pár otázek Ivanu Brezinovi Jan  Rovenský
20. 7. 2005 Hranice nevede mezi Čechem a Němcem, ale mezi vrahem a nevrahem
20. 7. 2005 Nesmíme živit nenávist
20. 7. 2005 Rasismus, netolerance a prosazování kolektivní viny v ČR Jan  Čulík
20. 7. 2005 Stavební povolení pro NEMAK neplatná
20. 7. 2005 Plastická chirurgie má nový cíl - zkrášlovat pohlavní orgány Miloš  Kaláb
20. 7. 2005 24. července: Vánoce na rádiu Akropolis
20. 7. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 2. -- 10. července 2005
20. 7. 2005 Česká advokátní komora už cituje články z Britských listů
20. 7. 2005 Americké univerzity vychovávají i hrobaře zahraničních zájmů USA Jozef Bohumil Ftorek
20. 7. 2005 Asijská spolupráce v širších souvislostech Miroslav  Polreich
19. 7. 2005 Kyrgyzské intelektuálky: "Nejsme loutky americké zahraniční politiky" Jan  Čulík
20. 7. 2005 Ekologické zemědělství má stejné výnosy jako tradiční...
19. 7. 2005 Klaus se nezbláznil, jen se paktuje s ultrapravicovými nacionalisty Karel  Dolejší
19. 7. 2005 Dvě erodující "slovíčka" z Klausovy novořeči Stanislav A. Hošek
19. 7. 2005 Joschka Fischer bojuje o čest svého úřadu Richard  Seemann
22. 10. 2004 Proč považují Britové Němce pořád za nacisty?
19. 7. 2005 Proč jako stát dodnes nemáme pro svět jednoslovné jméno?! Miloš  Dokulil
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce