22. 6. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 6. 2005

Češi jsou rasisté!

Češi jsou rasisté, tedy alespoň někteří. To by bylo banální konstatování. Na rasismus nemá nikdo patent a tak lidi s tímto smýšlením můžeme nalézt ve všech částech světa a ve všech národech. Avšak já mám na mysli zvláštní druh rasismu, totiž rasismus Čechů vůči Čechům. Ten již tak běžný není a je možné, že bychom zde mohli soutěžit o jedno z prvních míst. Rozhodně na toto umístění aspiruje velká část těch Čechů, kteří své názory veřejně publikují. Někdy ovšem také platí, že jsou to ti z Čechů, jejichž názory je redakce ochotna otisknout.

Co mám na mysli, když hovořím o tomto protičeském rasismu? Například pan Staněk v polemice se mnou tvrdí, že Češi rasisti jsou. Z jeho textu je patrné, že za rasismus považuje přičítání určitých vlastností nějaké skupině jako celku. V jeho definici je tato skupina chápána jako rasa. Když pak dokazuje, že Češi rasisti jsou, naplňuje znaky rasistického předsudku podle vlastní definice, a to vůči Čechům. Jeho důkaz je navíc naprosto nekorektní, neboť se zakládá na jednotlivém případu, který si čtenář navíc nemůže ověřit z nezávislých zdrojů.

Potíž s tímto způsobem argumentace je rovněž v tom, že pomocí jednotlivých případů -- příkladů lze dokázat cokoliv, a to i tvrzení naprosto opačná, totiž že Češi jsou rasisty i že nejsou. Jeho přístup proto mohu označit za klasický příklad zaujatého předsudečného myšlení. O tom svědčí i zvláštní práce s prameny, totiž s citací výkladu toho, co je rasismus, aniž se nezamyslel nad samotnou definicí rasy.

Výklad rasismu, který si opsal ze slovníku, zní: Rasismus je přesvědčení, že rasa primárně určuje vlastnosti a schopnosti lidí a že rasové rozdíly jsou základem vrozené nadřazenosti určité rasy. Ono slovo primárně v definici ale znamená, že rasový původ je rozhodující právě pro ony vlastnosti a schopnosti lidí. Pak se ovšem měl zamyslet nad tím, co je rasa, neboť bez toho nemůže rozumět tomu, co si přečetl.

Příznačné také je, že zcela ignoruje příklad Českého Krumlova, který jsem ve svém textu použil jako zásadnější argument.

Pojem rasa, v jistém specifickém významu používaný biology, je v dějinách evropského myšlení natolik spjat s rasismem, že je většinou vědců dnes odmítán jako nevědecký koncept. Tento pojem klade důraz na vrozené vlastnosti lidí, a to nejen somatické, ale především intelektuální a morální. Samotná barva pleti nic neznamená, pokud ji nepřičteme nějaký společenský význam. To je však prakticky nemožné, pokud bychom zůstali jen u té barvy. Roztříďovací schopnost ve smyslu utváření společenské hierarchie získává teprve tehdy, když řekneme, že černá, rudá, bílá atd. barva pleti jsou současně znakem vrozené intelektuální a morální méněcennosti (viz Valach a další níže uvedenou literaturu). Jen takto se stává znakem nezměnitelným a zakládajícím věčnou vládu jedné rasy nad druhou.

Jak je potom s Čechy samotnými a jejich vztahem vůči Romům? Vezměme nejprve mezinárodní srovnání prováděné v rámci mezinárodního šetření z r. 1999 (viz Burjánek). Na dotaz, koho nechtějí mít za sousedy, odpovědělo jen necelých 10% Čechů, že to jsou lidé jiné rasy, průměr západních zemí byl nepatrně vyšší. Neochotu mít za souseda Roma projevilo 40% Čechů, průměr západních zemí byl asi 33 až 34%. Ve všech těchto otázkách je pak ČR hluboko pod mírou xenofobie zjištěné v postkomunistických zemích, ale jeví se jako tolerantnější i než obyvatelé Itálie, Belgie či Řecka a srovnatelná s Francií (občané Velké Británie nebyli do průzkumu zahrnuti).

Jiná otázka je, co vlastně tyto dotazníky zjišťují. Říčan píše, že podle odhadů a dostupných statistik (rok 1997) 20-30% ekonomicky aktivních členů Romské populace získává prostředky obživy nelegálně- prostituce, majetková trestná činnost apod. Pro ilustraci uvádí příklad Teplic, kde Romové tvoří 7% populace, avšak jsou původci 60% trestných činů zde spáchaných, podíl na loupežných přepadeních je pak 80%. Strach z násilí má za těchto okolností oprávněně česká část populace.

Tato čísla naznačují, že negativní postoj k Romským sousedům není založen na předsudcích, tedy na souzení dříve, než získám nějakou zkušenost, ale právě na negativní zkušenosti. To je právě ono přiznání problému, o němž jsem psal ve svém minulém textu. Bez tohoto přiznání ani není možné hledat cesty k řešení.

Avšak, naštěstí pro p. Staňka a další povrchní mravokárce, kteří by jinak museli sami sebe řadit mezi protičeské rasisty, nespočívá podstata rasismu na tvrzeních o míře Romské kriminality či v tom či onom etniku sdílených hodnotách, postojích a stereotypech chování. Ta mohou být pravdivá či nepravdivá, ale nejsou rasistická. Rasismus vzniká až tehdy, když přijmeme tvrzení o vrozenosti a tudíž nezměnitelnosti tohoto typu asociálního chování u Romů či kohokoliv jiného (viz níže připojená literatura).

Výše uvedená čísla jsou jen námětem k zamyšlení a nikoliv vyčerpávající sociologickou studií. Problém je příliš složitý na tak krátký článek. V mezinárodním srovnání došlo rovněž k řadě posunů. Za poslední roky se změnily postoje a nálady ve Francii, Holandsku a jinde, Anglie zažila rasové bouře, které Česká republika nezná od r. 1918, kdy na Moravě proběhl poslední pogrom na Židy atd.

Avšak již uvedené snad stačí na to, abychom se nemuseli stydět za to, že jsme Čechy, i když různého etnického původu, což se týká i autora tohoto textu. Neznamená to ovšem ani to, že bychom měli být zcela spokojeni, spíše naopak. Ale to je téma, které jsem rozvíjel již v mnoha jiných v Britských listech i jinde publikovaných textech, takže se k němu nyní snad nemusím vracet.

Na závěr tedy: Češi rasisty nejsou, a to ani ve své většině ne. To uvedená čísla přece jen naznačují. Pár rasistů, různého typu, se mezi námi ale najde, tak jako všude. Otázka je, kolik jich přesně je a jestli jejich počet bude stoupat a nebo klesat.

Pro bližší zájemce, kteří se nespokojují s novinářskými klišé a protičeskými předsudky, několik literárních pramenů k dané problematice:

  • Blackwellova encyklopedie politického myšlení. CDK, Proglas, Jota 1995.
  • Burjánek, A.: Xenofobie po česku -- jak si stojíme mezi Evropany? In: České hodnoty 1991-1999. Sborník prací Fakulty sociálních studií MU, Brno 2001.
  • Fredrickson, G.M.: Rasismus. Stručná historie. BB art 2003.
  • Giddens, A.: Sociologie. Argo 1999.
  • Machalová, T. a kol.: Lidská práva proti rasismu. Doplněk 2001.
  • Říčan, P.: S Romy žít budeme -- jde o to jak. Portál, 1998.
  • Sak, P., Saková, K.: Mládež na křižovatce. Svoboda Servis 2004.
  • Valach, M.: Intolerance. In: Antisemitismus na konci XX. Století. Slovenské národní muzeum. Bratislava, 2000. Dostupný zde: www.valach.info
  • Velký sociologický slovník. Díl II. Karolinum 1996.
                 
Obsah vydání       22. 6. 2005
22. 6. 2005 Sté výročí narození Jiřího Voskovce Jiří  Jírovec
22. 6. 2005 Etičnost ekonomie a ekonomičnost etiky Martin  Škabraha
22. 6. 2005 Je realistické provozovat neredigovaná internetová diskusní fóra?
22. 6. 2005 Euthanasie Petr  Wagner
22. 6. 2005 Britské listy: Průběžný stav financí
22. 6. 2005 Moderní turismus v Mánesu Ivo  Bystřičan
22. 6. 2005 Česká filmová klasika -- proč nevychází na DVD? Jan  Lipšanský
22. 6. 2005 Petice proti zdražení pražské hromadné dopravy nebyla vyslyšena
22. 6. 2005 Češi opět mezi rekordmany
22. 6. 2005 Češi jsou rasisté! Milan  Valach
22. 6. 2005 Mýty Modré šance viděné očima odborů Pavel  Janíčko
22. 6. 2005 Minulost, dějepis a ostatní Stanislav A. Hošek
21. 6. 2005 Praha 3 bude opět jednat o bytech zamořených azbestem
21. 6. 2005 Veřejné schodiště Pod Vyšehradem a další úřední zajímavosti z Prahy 4 Petr  Kužvart
21. 6. 2005 Ano, v Americe úřady zjišťují, jaké knihy jste si vypůjčili z knihovny
21. 6. 2005 Pohádka o prdeli Alex  Koenigsmark
21. 6. 2005 V arabském světě lidé neumějí milovat
21. 6. 2005 Bombardování Iráku dlouho před válkou bylo porušením mezinárodního práva
20. 6. 2005 Digitalizace: Kdo, když ne my? Kdy, když ne teď? Štěpán  Kotrba
20. 6. 2005 Ekonomie versus etika Jindřich  Kalous
8. 6. 2005 Hospodaření OSBL za květen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Rasismus RSS 2.0      Historie >
22. 6. 2005 Češi jsou rasisté! Milan  Valach
20. 6. 2005 Rasismus v Čechách trvá Jiří  Staněk
20. 6. 2005 O rasismu Romů   
16. 6. 2005 Romové a SuperStar Milan  Valach
16. 6. 2005 Proč Horváthovo vítězství v soutěži SuperStar asi příliš neodstraní rasismus v ČR Jan  Čulík
15. 6. 2005 Budoucnost Čechů ve třetím tisíciletí Milan  Černý
9. 6. 2005 Reakce na článek pana Kechlibara: "Japonci jsou agresivní" Antonín  Líman
6. 6. 2005 O tvrdém rasismu mezi mladšími Čechy Jindřich  Kalous
2. 6. 2005 Některé názory by se měly zakazovat Milan  Valach
30. 5. 2005 Nádejný premiér a Rómovia sa usmievali Lubomír  Sedláčik
26. 5. 2005 Policejní násilí, diskriminace Romů a nedostatečná péče o mentálně postižené osoby   
20. 5. 2005 Německo obviněno z rasismu, že chce deportovat 50 000 Romů   
16. 5. 2005 O dobrovolném zdravotním pojištění Jan  Bláha
13. 5. 2005 Pravice a chudoba Marian  Kechlibar
6. 5. 2005 Veřejné zasedání u odvolacího soudu s policisty, kteří v bytě napadli romskou rodinu