22. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 3. 2005

Zrušme průzkumy veřejného mínění o důvěryhodnosti politiků!

Také jste si všimli, jak často se v médiích operuje s výsledky průzkumů veřejného mínění? Díky nim např. víme, že Češi se staví ostře proti uplácení, jestli se nepletu tak někdy před měsícem to bylo až 80% tazatelů, kteří považovali korupční jednání za odsouzeníhodné, jak je ale potom možné, že podle různých mezinárodních organizací patří Česká republika v tomto ohledu k nejkorupčnějším zemím? Vysvětlení může být několik.

Hrdého vlastence asi napadne, že naši malou zemičku chtějí v zahraničí záměrně poškodit, protože země údajně bez korupce nás mezi sebou prostě nechtějí. Člověka méně vlastenecky založeného či člověka lehce paranoidního napadne, že průzkumy jsou zfalšovány (jako ostatně všechno v "tom našem bordelu") a jsou zhotovovány na čísi objednávku.

Nabízí se ale ještě jedno zdůvodnění, které mi přijde nejlogičtější a jestliže této variantě věřím, nemusím být nutně "hrdý český vlastenec" ani paranoidní člověk.

Tazatelé prostě a jednoduše lžou jako když tiskne. To by bylo nepěkné, ale na druhou stranu, ono je také dost těžké, když vás někdo překvapí na cestě do práce s dotazem, jestli schvalujete braní či dávání úplatků, říci přímo, že "jsou přeci horší věci a sám jste se několikrát této nepravosti zúčastnil". Každý raději správně odpoví, že uplácení se mu osobně velice hnusí a nikdy by ho nic takového nenapadlo.

Ale dost o úplatcích, nechci tu poukazovat na amorálnost korupčního jednání, to přenecháme tomu, kdo si je jist, že má štít čistý. Šlo mi pouze o příklad průzkumu veřejného mínění, jehož výsledky absolutně nekorespondují s realitou. Na jeden konkrétní průzkum veřejného mínění jsem opravdu alergický, je jím ten, který má zjistit, jakého politika nejvíce adorujeme a milujeme.

Podobné zbytečnosti nejsou jistě českou specialitou. Pamatuji si, že v sousedním Rusku se na předních místech jednoho takového žebříčku popularity sešli Stalin, Vysockij a Jelcin. I když tento průzkum, jenž jsem vzpomněl spíše jako takovou perličku, měl popravdě řečeno spíše blíže k současné soutěží České televize "Hledáme největšího Čecha" než ke klasickým průzkumům, které mám na mysli a které se týkají jen žijících politiků.

V České republice v posledních letech patřili mezi největší oblíbence Petra Buzková a dnes tolik nechtěný Stanislav Gross. U Petry Buzkové k tomu mohly přispět (podle zlých jazyků) i jisté ženské přednosti, neboť asi málokdo z tazatelů mohl strávit v blízkosti této doyenky české politické scény alespoň jeden pracovní den a poznat jak se staví k dílu. Předpokládám tedy alespoň, že byla hodnocena tak vysoko hlavně kvůli tomu jak pracuje a jak se chová, co jiného by také měli občané na politikovy hodnotit, že?

Druhým oblíbencem českých občanů byl po dlouhá léta Stanislav Gross, který se, po vzoru amerického snu, vypracoval z nuzných poměrů, kdy ho přes jeho nesmírný talent a nadání nemohli chudí rodiče dát ani studovat, až na nejdůležitějšího muže ve státě.

Lidé mají pohádky rádi, a tak i to byl možná důvod, proč byl tento muž s úsměvem bezelstného chlapce, korunní to princ sociální demokracie v očích tolika lidí, tím nejpopulárnějším z nejpopulárnějších.

Navíc i ne příliš vybraný vkus a zájem o intelektuální potravu, alespoň tedy ten špatný vkus, který mu přisuzovala média, je dosti podobný většině českého národa. To jsou všechno dokonalé předpoklady k tomu stát se populárním politikem. Ale kdeže loňské sněhy jsou....Podle nejčerstvějších výsledků dalšího průzkumu veřejného mínění klesla popularita Stanislava Grosse ze 47% na 18%, přičemž prvé číslo je z ledna a druhé z těchto dnů.

Litoval jsem své spoluobčany a říkal si, jak muselo být těžké po tolika letech prohlédnout a zjistit, že jejich vyvolený je vlastně desperát a ne milý, usměvavý, mladý muž. Přesto mě napadla kacířská myšlenka, jestli ale tazatelé opět nelhali, protože kdo by se dnes přiznal k tomu, že je mu Stanislav Gross sympatický?

Ale vážně: není asi možné průzkumy veřejného mínění zrušit, ale jejich údaje by se neměly brát tak "doslovně", protože ze skutečným stavem věci opravdu dosti často nesouhlasí ( v souvislosti s údajnými preferencemi KSČM bych řekl: kéž by tomu bylo i v tomto případě).

Pro co bych se ale skutečně přimlouval by bylo zrušení průzkumu veřejného mínění o populárnosti, politiků, už třeba jenom proto, že politik není celebrita a aby odváděl svou práci svědomitě a ku prospěchu občanů, nemusí být pro to nutně u všech z nich populární. Někdy je v podtitulu takového výzkumu zmínka nejen o popularitě, ale též o důvěryhodnosti Ale co tento pojem v této souvislosti vlastně znamená? Snad to, že tomuto politikovy věřím úplně všechno, což je nejlepší cesta jak ze sebe i nadále nechat dělat osla.

Na počátku vztahu politik-občan by měla být občanova opatrnost až nedůvěra, politik by se měl důvěru svými kroky postupně snažit teprve získávat. Až po dovršení tohoto složitého procesu vzájemného oťukávání by se teprve dalo mluvit o tom, kdo je a kdo není důvěryhodný. Nezbývá než konstatovat, že v České republice se tento proces (ne vinou občana) vždy nějak zvrtne a důvěryhodných vrcholných politiků se zatím nedostává, ale je jen na nás, abychom je konečně přinutili se o naší důvěru začít seriózně ucházet, aby pak měly údaje z budoucích průzkumů veřejného mínění o důvěryhodnosti politiků alespoň minimální vypovídající hodnotu založenou na skutečnosti a nejen na osobních sympatiích či antipatiích získaných skrze "nezaujatá" česká média, která jsou občas , řečeno lidově:" kam vítr, tam plášť".

                 
Obsah vydání       22. 3. 2005
22. 3. 2005 Hodnotový soud je nežalovatelný; celebrity musejí přijímat větší míru veřejné kritiky
22. 3. 2005 Případ Rejžek - Vondráčková neskončil Karel  Mašita
22. 3. 2005 Mrtví při přestřelce ve škole v americkém státě Minnesota
22. 3. 2005 Soudce by neměl být obyčejným úředníkem Aleš  Uhlíř
21. 3. 2005 Hodnotový úsudek Ústavního soudu: nerovnost občanů před zákonem Štěpán  Kotrba
22. 3. 2005 Je kam uhnout? Na koho (nebo na co) vsadit? Miloš  Dokulil
22. 3. 2005 Rozhodnutí Ústavního soudu jde správným směrem Jan  Čulík
21. 3. 2005 Michael  Marčák
22. 3. 2005 Fidel Castro versus Fabiano Golgo Milan  Valach
22. 3. 2005 Dopis účastníkům tzv. "kubánsko-brazilské" pře Tomáš  Koloc
22. 3. 2005 Stalingrad během blokády V.
22. 3. 2005 Lidská práva Petr  Wagner
22. 3. 2005 Lékaři a pacienti Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
22. 3. 2005 Zrušme průzkumy veřejného mínění o důvěryhodnosti politiků! Josef  Provazník
22. 3. 2005 Michael  Marčák
22. 3. 2005 Mediální stín Bohumil  Kartous
22. 3. 2005 Vyzýváme KSČM, aby ukončila nátlak na občanskou společnost
22. 3. 2005 Sektářství mírotvůrců Štěpán  Kotrba
22. 3. 2005 Český tisk a kolektivní vina? Bořivoj  Čelovský
22. 3. 2005 Rozhodnutí velekněží Nikola  Čulík
22. 3. 2005 Čtyřicet dnů (před)velikonočního rozjímání Bohumila Sedláčka Ivo V. Fencl
21. 3. 2005 Květná neděle a církve Boris  Cvek
18. 4. 2003 Velikonoce - po stopách Ježíšových Štěpán  Kotrba
21. 3. 2005 Květnou nedělí začíná velikonoční týden Irena  Ryšánková
22. 3. 2005 Michael  Marčák
21. 3. 2005 Požár v Chile - mediální manipulace Bushka  Bryndová
21. 3. 2005 O Fidelově bohatství a o sociálních zázracích Fabiano  Golgo
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce